Методичні рекомендації по комунікативному розвитку дошкільників у спільній театралізованої деятеятельності
Скачати 18.29 Kb.
Дата конвертації23.02.2019
Розмір18.29 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Марина Козарез
Методичні рекомендації по комунікативному розвитку дошкільників у спільній театралізованої деятеятельності

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ театралізованої діяльності

Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що єдиної конвенционально прийнятої дефініції поняття «організаційно-педагогічні умови» не існує, не дивлячись на те що, це поняття часто використовується в педагогічній літературі та дисертаційних дослідженнях. Очевидно, що термін «організаційно-педагогічні умови» складається з двох дефініцій: «організаційні умови» і «педагогічні умови». Розглянемо кожну з них. Згідно філософського енциклопедичного словника під «умовою» розуміють те, від чого залежить щось інше; істотний компонент комплексу об'єктів, з наявності якого з необхідністю випливає існування даного явища. Іншими словами умови - це обставини, що зумовлюють появу або розвиток того чи іншого процесу. Під умовою ми будемо розуміти суттєвий компонент комплексу об'єктів, явищ або процесів, від яких залежать інші, що обумовлюються феномени (об'єкти, явища або процеси, і що впливає на формування середовища, в якій протікає феномен

Досліджуючи поняття «організаційні умови» ми вважаємо важливим виділити і охарактеризувати поняття «організація». Згідно філософського енциклопедичного словника, під «організацією» розуміється (франц. - organisation, від позднелат. - organize: повідомляю стрункий вигляд, влаштовую):

1) внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена ​​його будовою;

2) сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого;

3) об'єднання людей, спільно реалізують деяку програму або мету і діють на основі певних процедур і правил.

Виходячи з розкритих вище визначень понять «умова» і «організація» сформулюємо поняття «організаційні умови». Під організаційними умовами ми будемо розуміти суттєвий компонент комплексу об'єктів, явищ або процесів, від яких залежать інші, що обумовлюються феномени (об'єкти, явища або процеси, і що впливає на спрямоване і впорядковане формування середовища, в якій протікає феномен.

Розкриваючи поняття «педагогічні умови» ми можемо виділити три основні підходи. Перший підхід відображає точку зору, згідно з якою педагогічні умови - це сукупність будь-яких заходів педагогічного впливу і можливостей матеріально просторового середовища. Перебуваючи в контексті першого підходу, автори під педагогічними умовами розуміють: В.І.Андрєєв - «комплекс заходів, зміст, методи, прийоми і організаційні форми навчання і виховання»; В. А. Бєліков - «сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально просторового середовища, спрямованих на вирішення порушених у педагогіці завдань».

Другий підхід пов'язує педагогічні умови з проектуванням і конструюванням педагогічної системи, в якій умови виступають компонентом. Так Н. В. Іпполітова в своєму дослідженні стверджує, що педагогічні умови - це компонент педагогічної системи, що відображає сукупність внутрішніх (що забезпечують розвиток особистісного аспекту суб'єктів освітнього процесу) і зовнішніх (сприяють реалізації процесуального аспекту системи) елементів, що забезпечують її ефективне функціонування і подальший розвиток.

Згідно з третім підходом педагогічні умови - це планомірна робота по уточненню закономірностей як стійких зв'язків освітнього процесу, забезпечує можливість можливості перевірки результатів науково-педагогічного дослідження.

Таким чином, в контексті цього дослідження ми під організаційно-педагогічними умовами розуміємо характеристику педагогічної системи, яка відображатиме сукупність потенційних можливостей просторово-освітнього середовища, реалізація яких забезпечить упорядкований і спрямоване ефективне функціонування, а також розвиток педагогічної системи.

Середовище є одним з основних засобів розвитку особистості дитини, джерелом його індивідуальних знань і соціального досвіду. Причому преметно-просторова середовище не тільки повинна забезпечувати спільну театральну діяльність дітей, а й бути основою самостійної творчості кожної дитини, своєрідною формою його самоосвіти.

Аналізуючи ФГОС, а так же психолого-педагогічну літературу і методики, спрямовані на комунікативний розвиток дошкільнят, нами були виявлені і виділені організаційно педагогічні умови, які сприяють формуванню комунікативного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Необхідними умовами комунікативного розвитку є:

1. Удосконалення предметно розвиваючого середовища для активізації словесної творчості і акторської майстерності, розширення матеріально-технічної бази, що відповідає вимогам програми;

2. Навчання дітей адекватному емоційного реагування, формування у дітей вміння передавати мімікою, позою, жестом, рухом свої емоції;

3. Розвиток інтересу до театру, як мистецтва. Виховання навичок театральної культури, прилучення до театрального мистецтва через залучення в театральне творчість;

4. Спілкування з урахуванням ситуації, навчання вмінню слухати і чути іншого;

5. Розвиток вміння використовувати невербальні засоби спілкування;

6. Розвиток у дітей навичок спілкування в різних життєвих ситуаціях;

7. Виховання доброзичливого ставлення до однолітків і дорослим.

ФОРМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ ПО комунікативний розвиток ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СПІЛЬНОЇ театралізованої діяльності

Основні напрямки розвитку театралізованої діяльності складаються в поступовому переході дитини від спостереження театралізованої постановки дорослого до самостійної ігрової діяльності. Важливим аспектом діяльності вихователів в залученні дитини до театралізації є поступове розширення ігрового досвіду за рахунок освоєння різновидів театру.

Новим аспектом спільної діяльності дорослого і дітей стає залучення дітей до театральної культури, т. E. знайомство з призначенням театру, історією його виникнення в Росії, пристроєм будівлі театру, діяльністю працівників театру, видами та жанрами театрального мистецтва (музичний, ляльковий, театр звірів, клоунада тощо.). Відбувається поглиблення театрально -Ігровий досвіду за рахунок освоєння різних видів гри-драматизації і режисерської театралізованої гри (активність і самостійність у виборі змісту ігор, творчість). Дитині стають доступні самостійні постановки вистав, в тому числі на основі «колажу» з декількох літературних творів. Досвід режисерської гри збагачується за рахунок маріонеток, ляльок «живий рукою», тростевих ляльок.

Для всебічного розвитку дитини засобами театралізованої діяльності в першу чергу організовується педагогічний театр відповідно до цілей дошкільної освіти. Робота самих педагогів вимагає від них необхідних артистичних якостей, бажання професійно займатися над розвитком сценічної пластики та мови, музичних здібностей.

Основна мета педагогічного керівництва спільної театралізованої діяльності - будити уяву дитини, створювати умови для того, щоб якомога більше винахідливості, творчості проявили самі діти. Кожен вихователь повинен навчити дитину театралізованої діяльності. Перш за все, необхідно формувати інтерес до театралізованим ігор, що складається в процесі перегляду невеликих лялькових спектаклів, які показують педагоги, взявши за основу зміст знайомих дитині потешек, віршів або казок. Надалі важливо стимулювати бажання дітей включатися в спектакль, доповнюючи окремі фрази в діалогах героїв, усталені звороти зачину і кінцівки казки.

Вибираючи матеріал для театралізованої діяльності, потрібно відштовхуватися від вікових можливостей, знань і умінь дітей, збагачувати їх життєвий досвід, спонукати інтерес до нових знань, розширювати творчий потенціал:

1. Спільна театралізована діяльність дорослих і дітей, музей ляльок, театральне заняття, театралізована гра на святах і розвагах.

2. Самостійна театрально-художня діяльність, театралізовані гра в повсякденному житті.

3. Міні-ігри на інших заняттях, театралізовані ігри-вистави, відвідування дітьми театрів спільно з батьками, міні-сценки з ляльками в ході вивчення регіонального компонента з дітьми, залучення головною ляльки - Петрушки в рішення пізнавальних завдань.

У групах дитячого саду організовані куточки для театралізованих вистав, спектаклів. У них відводиться місце для режисерських ігор з пальчикових, настільним, стендовим театром, театром кульок і кубиків, костюмів, на рукавичках.

Виходячи із завдань по розвитку театралізованої діяльності з дошкільниками, визначається її зміст роботи в дитячому садку. При цьому форми організації можуть бути різними, наприклад: ігри драматизації, бесіди після перегляду вистав, ігри перетворення, вправи на розвиток міміки, інсценівки, обігрування казок і т. Д.

Основними вимогами до організації театралізованої діяльності дошкільників є: змістовність і різноманітність тематики; постійне, щоденне включення театралізованої діяльності в життя дитини, максимальна активність дітей на всіх етапах підготовки і проведення ігор; співпраця дітей з дорослими на всіх етапах організації театралізованої гри.

Дидактичні ігри по комунікативному розвитку

клейовий струмочок

Мета: розвинути вміння діяти спільно і здійснювати саме - і взаємоконтроль за діяльністю; вчити довіряти і допомагати тим, з ким спілкуєшся.

Зміст. Перед грою вихователь розмовляє з дітьми про дружбу і взаємодопомогу, про те, що разом можна подолати будь-які перешкоди.

Діти стають один за одним і тримаються за плечі попереду стоїть. У такому положенні вони долають різні перешкоди.

1. Піднятися і зійти зі стільця.

2. Проповзти під столом.

3. Обігнути "широке озеро".

4.Пробратися через "дрімучий ліс".

5. Сховатися від диких тварин.

Неодмінна умова для хлопців: протягом всієї гри вони не повинні відчіплюватися один від одного.

Ніс до носа

Мета: гра для створення позитивного настрою і уважного ставлення один до одного.

Зміст. Діти рухаються під музику по всьому периметру кімнати. За командою дорослого, наприклад, «ніс до носа» вони стають по парам і торкаються один одного носами. Знову звучить музика, діти рухаються до наступної команди вихователя.

«Долонька до долоньці», «коліна до коліні», «Вухо до вуха» і т. Д.

Руки знайомляться, руки сваряться, руки миряться

Мета: розвинути вміння виражати свої почуття і розуміти почуття іншої людини.

Зміст. Гра виконується в парах з закритими очима, діти сидять навпроти один одного на відстані витягнутої руки. Вихователь дає завдання

Закрийте очі, простягніть руки назустріч один одному, познайомтеся руками, постарайтеся краще пізнати свого сусіда, опустіть руки;

знову витягніть руки вперед, знайдіть руки сусіда, ваші руки сваряться, опустіть руки;

ваші руки знову шукають одне одного, вони хочуть помиритися, ваші руки миряться, вони просять вибачення, ви розлучаєтеся друзями.

ввічливі слова

Мета: розвиток поваги в спілкуванні, звичка користуватися ввічливими словами.

Зміст. Гра проводиться з м'ячем у колі. Діти кидають один одному м'яч, називаючи ввічливі слова. Назвати тільки слова вітання (здрастуйте, добрий день, привіт, ми раді вас бачити, раді зустрічі з вами); подяки (спасибі, дякую, будь ласка, будьте люб'язні); вибачення (вибачте, вибачте, шкода, шкода); прощання (до побачення, до зустрічі, спокійно).

Подарунок на всіх

Мета: розвинути вміння дружити, робити правильний вибір, співпрацювати з однолітками, почуття колективу.

Зміст. Дітям дається завдання: "Якби ти був чарівником і міг творити чудеса, то що б ти подарував зараз всім нам разом?" Або "Якби у тебе був Цветик семицветик, яке б бажання ти загадав?". Кожна дитина загадує одне бажання, відірвавши від загального квітки один пелюстка.

Лети, лети пелюстка, через захід на схід,

Через північ, через південь, повертайся, зробивши коло,

Лише торкнешся ти землі, бути, по-моєму, вели.

Вели, щоб ...

В кінці можна провести конкурс на найкраще бажання для всіх.

Чарівний букет квітів

Мета: Вчити виявляти увагу до оточуючих, встановлювати доброзичливі відносини, помічати позитивні якості інших і виражати це словами, робити компліменти.

Устаткування: Зелена тканину або картон, вирізані пелюсточки для кожної дитини.

Зміст. Вихователь (показує на що лежить на підлозі шматок тканини). Це зелена галявина. Яке у вас настрій, коли ви дивитеся на цю галявину? (Сумне, сумне, нудне)

Вихователь. Як ви думаєте, чого на ній не вистачає? (Квітів)

Вихователь. Чи не веселе життя на такий галявинці. Ось так і між людьми: життя без поваги і уваги виходить похмурої, сірої і сумній. А хотіли б зараз порадувати один одного? Давайте пограємо в «Компліменти».

Діти по черзі беруть по одному пелюсточки, говорять компліменти будь-якому ровеснику і викладають його на галявинці. Добрі слова повинні бути сказані кожній дитині.

Вихователь. Подивіться хлопці, які гарні квіти виросли від ваших слів на цій галявині. А зараз яке у вас настрій?

Діти. Веселе, щасливе.

Вихователь таким чином, підводить до думки, що потрібно уважніше відноситься один до одного і говорити хороші слова.

Пантоміми (гри - перетворення)

Доброго тварина

Мета: сприяти згуртуванню дитячого колективу, навчити дітей розуміти почуття інших, надавати підтримку і співпереживати.

Зміст. Ведучий тихим таємничим голосом говорить: «Встаньте, будь ласка, в коло і візьміться за руки. Ми - одна велика добра тварина. Давайте послухаємо, як воно дихає. А тепер подихаємо разом! На вдих робимо крок вперед, на видих - крок назад. А тепер на вдих робимо два кроки вперед, на видих - два кроки назад. Так не тільки дихає тварина, так само рівно і чітко б'ється його велике добре серце, стук - крок вперед, стук - крок назад, і т. Д. Ми всі беремо дихання і стукіт серця цієї тварини собі ».

Дракон кусає свій хвіст

Мета: згуртування групи.

Зміст. Гравці стоять один за одним, тримаючись за талію, що стоїть попереду. Перша дитина - це голова дракона, останній - кінчик хвоста. Під музику перший гравець намагається схопити останнього - «дракон» ловить свій «хвіст». Решта дітей чіпко тримаються один за одного. Якщо дракон не зловить свій хвіст, то в наступний раз на роль «голови дракона» призначається інша дитина.

жучок

Мета: розкриття групових відносин.

Зміст. Діти стають в шеренгу за ведучим. Ведучий стоїть спиною до групи, виставивши з-під мишок

свою руку з розкритою долонею. Ведучий повинен дізнатися, хто з дітей доторкнувся до його руки, і водить

до тих пір, поки не вгадає правильно. Водить вибирають за допомогою лічилки.

Через три заняття в групі можна за спостереженнями виділити 5 стихійних ролей;

1. лідер;

2. товариш лідера ( «посіпака»);

3. не приєдналися опозиціонер;

4. покірний конформіст ( «баран»);

5. «козел відпущення»

обійми

Мета: навчити дітей фізичній вираження своїх позитивних почуттів, тим самим сприяючи розвитку групової згуртованості. Зміст. Гру можна проводити вранці, коли діти збираються в групі, для її «розігріву». Вихователь повинен проявити своє прагнення бачити перед собою єдину згуртовану групу, що об'єднує всіх дітей, незалежно від рівня їх комунікабельності.

Зміст. Вихователь пропонує дітям сісти в один великий круг.

Вихователь. Діти, хто з вас ще пам'ятає, що він робив зі своїми м'якими іграшками, щоб висловити своє ставлення до них? Правильно, ви брали їх на руки. Я хочу, щоб ви всі добре ставилися один одному і дружили між собою. Звичайно, іноді можна і посперечатися один з одним, але, коли люди дружні, їм простіше переносити образи або розбіжності. Я хочу, щоб ви висловили свої дружні почуття до інших дітей, обіймаючи їх. Бути може, буде такий день, коли хто-небудь з вас не захоче, щоб його обіймали. Тоді дайте нам знати, що ви хочете, поки ж можна просто подивитися, але не брати участь в грі. Тоді всі інші не чіпатимуть цю дитину. Я почну з легкого маленького обійми і сподіваюся, що ви мені допоможете перетворити ці обійми в більш міцне і дружнє. Коли обійми буде доходити до вас, то будь-який з вас може додати в нього ентузіазму і дружелюбності. Діти по колу починають обіймати один одного, з кожним разом, якщо сусід не заперечує, посилюючи обійми. Після гри задаються питання:

- Чи сподобалася тобі гра?

- Чому добре обіймати інших дітей?

- Як ти себе почуваєш, коли інша дитина тебе обіймає?

- Чи беруть тебе вдома на руки? Часто це буває?Скачати 18.29 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації по комунікативному розвитку дошкільників у спільній театралізованої деятеятельності

Скачати 18.29 Kb.