Методичне об'єднання вихователів середніх груп «Школа молодого вихователя»
Скачати 10.61 Kb.
Дата конвертації14.05.2017
Розмір10.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Анна Зав'ялова
Методичне об'єднання вихователів середніх груп «Школа молодого вихователя»

«Особливості застосування МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТЯНСЬКЕ ПРОЦЕСІ»

Для сучасного етапу розвитку освіти характерний перехід від традиційних масових засобів інформації (книги, кінофільми, телебачення) до нових інформаційних технологій - комп'ютеризованих систем зберігання інформації, мультимедійним презентаціям, лазерним каналах зв'язку і т. Д.

Широкий розвиток інформаційних технологій і їх проникнення в усі сфери життя суспільства є тенденцією світового розвитку. Використання сучасних технологій в освітніх програмах надає, на мій погляд, найбільш доступні шляхи отримання освіти, підвищує ефективність і в кінцевому підсумку сприяє розширенню можливостей підвищення кваліфікації вихователів. Варто відзначити, що дитячий сад не є винятком.

Актуальність впровадження інформаційних технологій в організацію педагогічного процесу, обумовлена необхідністю підвищення якості виховно -освітній процесу в ДОУ. В даний час, в світі високих технологій і великих можливостей, використання мультимедійних технологій в дитячому садку є невід'ємною частиною освітнього процесу і поліпшення рівня розвитку дітей. І особливо ми, вихователі, повинні йти в ногу з часом, стати для дитини провідниками в світ нових технологій. Мультимедійні технології (мультимедіа від анг. Multi - багато, Media - середа) є одним з найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій. Вони дозволяють створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією і іншими візуальними ефектами; включають в себе інтерфейс і інші механізми управління.

Теоретичні основи використання Ніто (нових інформаційних технологій) в навчанні дошкільнят.

Якщо комп'ютеризація шкільної освіти в нашій країні вже має майже двадцятирічну історію, то в дитячому садку комп'ютер досі не перетворився в добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все щільніше входять в наше життя.

Отже, що ж таке інформаційні освітні технології. Це все технології в сфері освіти, що використовують спеціальні технічні засоби (комп'ютер, аудіо, кіно, відео) для досягнення педагогічних цілей.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІКТ) - це комплекс навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі, формах і методах їх застосування для вдосконалення діяльності фахівців установ освіти (адміністрації, вихователів, фахівців, а також для утворення ( розвитку, діагностики, корекції) дітей.

ІКТ можуть допомогти педагогам вихователям в пошуку ілюстративного матеріалу до спільної організованої діяльності, також для оформлення стендів, групи, в створенні презентацій Power Point для підвищення ефективності спільної організованої діяльності з дітьми та педагогічної компетенції батьків у процесі проведення батьківських зборів.

Сьогодні багато дитячі садки оснащуються комп'ютерними класами. Але до сих пір відсутні:

- методика використання ІКТ в освітньому процесі,

- систематизація комп'ютерних розвиваючих програм,

- єдині програмно методичні вимоги до комп'ютерних занять.

На сьогоднішній день це єдиний вид діяльності, не регламентований спеціальної освітньої програми. Педагогам доводиться самостійно вивчати підхід і впроваджувати його в свою діяльність.

В умовах дитячого садка можливо, необхідно і доцільно використання ІКТ в різних видах освітньої діяльності. НСД в дитячому саду мають свою специфіку, вони повинні бути емоційними, яскравими, із залученням великої ілюстративного матеріалу, з використанням звукових і відеозаписів. Все це може забезпечити нам комп'ютерна техніка з її мультимедійними можливостями. При цьому комп'ютер повинен тільки доповнювати вихователя, а не замінювати його.

Мультимедіа-інформація - це не тільки традиційні статистичні елементи: текст, графіка, а й динамічні: відео, аудіо та анімаційні послідовності. Дитина сприймає 95% надходить до нього інформації візуально у вигляді зображення, т. Е. Графічно. Таке уявлення інформації наочно і легше сприймається, ніж чисто текстове.

Завдяки мультимедійному способу подачі інформації досягаються наступні результати:

Діти легше засвоюють поняття форми, кольору і величини. Глибше осягаються поняття числа і множини. Швидше виникає вміння орієнтуватися на площині і в просторі, в статиці і русі. Тренується увагу і пам'ять. Діти раніше опановують читанням і письмом. Активно поповнюється словниковий запас. Розвивається дрібна моторика, формується найтонша координація рухів очей і руки. Розвивається сенсомоторіку дітей: зменшується час як простий реакції, так і реакції вибору. Виховується цілеспрямованість і зосередженість. Розвивається уява і творчі здібності.

Психологічні основи застосування мультимедійних технологій

Психологічні дослідження в області передачі і збереження інформації показали, що діти пізнають навколишній світ за допомогою органів почуттів, при цьому основними є слух і зір. Не випадково близько 80 - 85% всіх відомостей про навколишній світ людина отримує за допомогою зору, близько 10 - 15% - за допомогою слуху, і близько 3 - 5% - за допомогою інших органів чуття. Крім того, людина тільки слухаючи, запам'ятовує близько 15% мовної інформації, тільки дивлячись - 25% видимої інформації, а слухаючи і дивлячись одночасно - 65% їх підносили йому інформації.

На підставі цих особливостей психології людського сприйняття педагогіка і психологія стверджують, що найбільш високу якість засвоєння дітьми інформації досягається при поєднанні слова, наочних засобів, які дають можливість візуально представити пропоновану інформацію.

Отже, найбільш високу якість засвоєння досягається при безпосередньому поєднанні слова педагога і висунутого дошкільнятам зображення в процесі навчання.

А застосування мультимедійних технологій, як раз і дозволяють більш повно використовувати можливості зорових, слухових аналізаторів учнів. Це впливає насамперед на початковий етап процесу засвоєння знань - відчуття і сприйняття. Сигнали, що сприймаються через органи почуттів, піддаються логічній обробці, потрапляють в сферу абстрактного мислення.

Мій досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій

К. Д. Ушинський вважав увагу дитини надзвичайно важливим фактором, що сприяє успішності виховання і навчання. На його думку, кожен вихователь повинен бути в змозі, звернути увагу дитини на бажаний предмет. Він вказував педагогу кілька засобів збереження дитячої уваги: посилення враження, пряма вимога уваги, заходи проти неуважності, цікавість подачі матеріалу.

Цікавість матеріалу, що подаються за допомогою Ніто (нових інформаційних технологій навчання) безмежна.

Мультимедійні презентації включають в себе анімацію, яскраву наочність, музику і відеоефекти з цікавим сюжетом в змозі утримувати увагу самих непосидючих дошкільнят. Мимовільне увагу викликають новизна, незвичність, динамічність об'єктів, контрастність зображення.

При створенні презентацій за темами проживання в групі я прагнула не тільки дохідливо, але і цікаво побудувати епізоди, надати несподіванка монтажу, композиції і добірці матеріалу, домагаючись найбільшої виразності великих планів, добірці діючих персонажів.

Все це разом узяте впливає на глядача і, викликаючи мимовільне увагу у дитини, сприяє мимовільному запам'ятовуванню матеріалу.

Досвід моєї роботи показав, що ефективне застосування мультимедійних технологій при роботі з дітьми та батьками, впливає на підвищення якості виховання і навчання дітей. Я постійно використовую презентації при роботі з дітьми в режимних моментах: в ранкових і вечірніх колах, показ прийомів послідовності виконання роботи: складання орігамі і т. Д., На заняттях з навчання грамоті: завдання по складанню пропозицій, схеми, складання слів, на заняттях з математики: рішення прикладів, складання завдань, завдання на розвиток логіки, кросворди, загадки.

При роботі з батьками, використовую презентації на батьківських зборах в знайомстві з новою темою - дана добірка рекомендацій по роботі з дітьми вдома, запропонований дидактичний матеріал по темі, а також, інформацію про те, як проживали дану тему діти в групі, чого досягли і що вийшло (супроводжуючи показ відео та фото матеріалами). Випускаю інформаційні буклети для батьків, враховую зайнятість батьків, де розписана детальна діяльність дітей в групі за освітніми областям.

Використовуючи у своїй роботі ІКТ, я враховую такі психологічні особливості уваги:

Зосередженість уваги - утримання уваги на одному об'єкті. Стійкість уваги, яка при активній роботі з досліджуваним об'єктом може зберігатися у дітей 15-20 хвилин, а потім потрібні перемикання уваги, короткий відпочинок.

• Переключення уваги - переміщення уваги з одного об'єкта на інший. Технічні засоби дозволяють подавати інформацію в потрібній послідовності і в потрібних пропорціях, акцентуючи увагу на тих частинах об'єкта, які в даний момент є предметом обговорення. таке організоване управління увагою дитини-дошкільника сприяє формуванню у них найважливішого загальнонавчальних умінь - уміння спостерігати.

• Ніто (нові інформаційні технології навчання) допомагають розвивати у дітей уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, тому що можна в різних формах наочності дати різні ракурси досліджуваних об'єктів. Практично і традиційні і сучасні технічні засоби навчання і виховання мають можливості розвитку творчих здібностей у дитини і засвоєння ними знань на високому рівні осмислення і інтерпретації.Скачати 10.61 Kb.