методична розробка
Дата конвертації11.08.2018
Розмір7.16 Kb.
ТипТемочка

Сара Тлішева
Форми роботи школи-інтернату з соціальної адаптації та успішності випускників з ОВЗ

ГКОУ РА «Адигейська Республіканська школа-інтернат

для дітей з ОВЗ »

методична розробка

на тему:

«ФОРМИ РОБОТИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

ПО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ І УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ З ОВЗ »

Робота вихователя:

Тлішевой С. А.

2017р.

«Школа - це той соціальний інститут, де кожна дитина повинна розкритися як унікальна, неповторна індивідуальність».

Соціалізація - це безперервний процес, який триває протягом усього життя людини. Однак найбільш інтенсивно вона протікає в дитинстві і юності.

В даний час актуальною проблемою є підготовка вихованців до життя і діяльності в нових соціально - економічних умовах, виникла потреба у зміні цілей і завдань корекційного навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Важливе місце в навчально-виховному процесі займає корекційно - розвиваюча модель навчання, яка забезпечує учнів комплексними знаннями, які виконують розвиваючу функцію.

В результаті корекційно-розвиваючого навчання відбувається подолання, корекція і компенсація порушень фізичного і розумового розвитку дітей з порушеннями інтелекту.

При роботі з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я, застосовуються особливі корекційно-розвиваючі педагогічні технології, що дозволяють домагатися позитивної динаміки в навчанні і вихованні. Грамотне поєднання традиційних та інноваційних технологій забезпечує розвиток в учнів пізнавальної активності, творчих здібностей, шкільної мотивації в навчально-виховному процесі.

Перш за все, що таке соціалізація? Соціалізація - це процес, що включає в себе засвоєння соціального досвіду, шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв'язків.

Діти спеціальної (корекційної) школи-інтернату з ОВЗ відстають від своїх однолітків. В силу тяжіння інтелектуального порушення, вони швидко забувають правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, у них утруднено формування умінь і навичок, необхідних у звичайному житті. Вони часто приступають до виконання поставленого завдання без належної орієнтування в ній, без аналізу її умов, без активної розумової роботи над планом і вибором засобів досягнення мети.

Створення оптимальних умов для соціалізації дітей з ОВЗ в умовах інтернату є першочерговим завданням всього корекційно-виховного процесу. Тому ми намагаємося використовувати всі можливості вихованців, розвивати у них життєво необхідні навички, щоб, ставши дорослими, вони могли самостійно себе обслуговувати, виконувати в побуті і в спеціальних виробничих умовах нескладні трудові операції і орієнтуватися в навколишньому.

Основні завдання:

- Створення умов для управління особистісними мотивами поведінки;

-Расшірять і вдосконалювати коло культурних потреб;

-Розвивати вміння аналізувати власну діяльність;

- Формувати прагнення досягати результатів і доводити почату справу до кінця;

-Розвивати прагнення до пізнання навколишнього світу;

-Створювати умови для коригування (виправлення) психічних процесів;

-Ісправлять спотворене уявлення про життя;

- Формувати навички і потреби в праці, у визначенні гідного місця в суспільстві;

Основними напрямами виховної роботи, які слугують створенню оптимальних умов для соціалізації дітей з ОВЗ в школі-інтернаті є:

- Блокова виховна система (Створені і є в наявності програми по всіх виховних блокам. Програми побудовані з урахуванням індивідуальних, вікових та фізіологічних особливостей у розвитку дитини і передбачають послідовне формування умінь різної спрямованості):

* Шляхом морально - естетичного виховання (основи соціалізації і спілкування) ми формуємо становлення особистісної позиції, основ правового виховання, розвиваємо уявлення про людські цінності, виховуємо емоційну чуйність (бесіди, тестування, позакласні заняття, презентації, театралізовані вистави); Зміст діяльності в даному напрямку включає в себе: Читання і обговорення художніх творів, розігрування і моделювання життєвих ситуацій на моральну тему, знайомство з традиціями і обрядами російського народу, з народними святами, промислами; відвідування театрів, музеїв концертів, виставок, екскурсії;

* Через творчий розвиток ми намагаємося формувати творчі здібності дітей (конкурси малюнків, виробів, конструювання та моделювання);

* за допомогою трудового виховання ми відпрацьовуємо трудові навички по догляду за собою і своїм житлом, прибирання пришкільній території, намагаємося допомогти дітям в їх професійному самовизначенні (бесіди, практичні заняття, створення альбомів з профорієнтації);

* Основам економічної грамотності (бюджет сім'ї, дохідна і видаткова частина і т. Д.) Присвячуємо заняття економічного практикуму;

Відвідування магазинів, ощадкаси, пошти, де діти вчаться грамотно витрачати кошти, оплачувати податки, посилати телеграми і листи, користуватися банкоматами і терміналами;

* Одним з основних блоків є блок «Охорона здоров'я та фізичний розвиток»:

Цілі і завдання:

• виховання і прагнення до здорового способу життя;

• залучення до занять фізкультурою;

• виховання сили, волі, витривалості;

• прищеплення любові до спорту;

• виховання негативного ставлення до шкідливих звичок;

• створення умов для фізичного розвитку учнів.

Форми і засоби реалізації:

• організація діяльності з охорони здоров'я і профілактики захворювань; диспансеризація;

• організація роботи спортивних секцій з різних видів спорту;

уроки фізкультури, індивідуальні заняття; ритміка

• організація внутрішньошкільних спортивних змагань і заходів, участь в районних, міських, всеукраїнських змаганнях;

• Дні здоров'я;

• відвідування ковзанок; лижні прогулянки;

Щорічний відпочинок дітей в літній, зимовий, осінній, а тепер і весняний період під час канікул в оздоровчих таборах. Слід зазначити, що здійснення створення оптимальних умов для соціалізації дітей з ОВЗ можливо тільки за умови тісної взаємодії всіх фахівців установи (соціальний педагог, медичний працівник, психолог, музичний працівник, логопед, дефектолог, вчителі, вихователі, педагоги додаткової освіти).

Результатом нашого величезного праці будуть наші випускники, які змогли знайти своє місце в соціумі.