• Завдання розділу
 • Психолого-педагогічне обґрунтування специфіки пояснення сприйняття освоєння навчального матеріалу учнями відповідно до вікових особливостей.
 • Очікувані результати освоєння розділу програми
 • Обгрунтування які використовуються в навчальному процесі по розділу програми освітніх технологій, методів, форм
 • Технологія розвитку критичного мислення.
 • Система знань і система діяльності
 • Найдавніші люди.
 • Місце розділу в тематичному плануванні
 • Календарно тематичне планування по розділу
 • Організаційно - мотиваційний етап
 • Постановка навчальної проблеми
 • Додаток 1.
 • Операційно - виконавчий етап уроку.
 • Додаток 3.
 • Рефлексивно - оціночний етап уроку
 • Підведення підсумків уроку.
 • Додаток 1. Оціночний лист
 • Додаток 4.
 • Література і інтернет - ресурси
 • Методична розробка розділу освітньої програми по Історії Стародавнього світу на тему: «Життя первісних людей»
  Скачати 94.55 Kb.
  Дата конвертації10.05.2017
  Розмір94.55 Kb.

  Муніципальне освітній заклад

  Новоуспенская основна загальноосвітня школа
  Методична розробка розділу освітньої програми

  Тема розробки: «Життя первісних людей»

  виконав:

  Вчитель історії

  МОУ Новоуспенская ЗОШ Ветлужского району

  Попінова Наталія Володимирівна
  С. Новоуспенское

  2014 р

  зміст:

  1. Пояснювальна записка ........................................................................... .1

  2. Цілі і завдання розділу ........................................................................... ... 1

  3. Психолого - педагогічне пояснення специфіки сприйняття і засвоєння навчального матеріалу учнями відповідно до вікових особливостей ...... 2

  4. Очікувані результати освоєння розділу програми .................................... ..4

  5. Обгрунтування які використовуються в навчальному процесі по розділу програми освітніх технологій, методів, форм організації діяльності учнів ............................................................................................. .4

  6. Система знань і система діяльності ...................................................... 8

  7. Календарно - тематичне планування ........................... ............................... 11

  8. Розробка уроку ..................................................................... .................. 11

  9. Література і інтернет ресурси ...................................................... ............. 22
  Пояснювальна записка


  Запропонована методична розробка присвячена курсу історії Стародавнього світу. Розділ присвячений періоду життя первісних людей. Появи перших первісних людей і їх розвиток є відправною, початковою точкою вивчення історії в загальноосвітній школі. В результаті вивчення розділу діти знайомляться з однією з теорій походження людини в ході еволюційного розвитку і становлення людського суспільства.

  Програма всього курсу історії Стародавнього світу вибудувана по проблемно - хронологічним принципом і включає в себе п'ятнадцять хронологічних розділів. Ми для розробки взяли перший розділ «Життя первісних людей». Розробка складена з урахуванням програми для загальноосвітніх установ. «Історія» (5-9 кл). М.,; Курс «Загальна історія» «Просвещение», 2011, Робочої програми «Загальна історія» 5-9 класи Предметна лінія підручників А.А. Вігасіна, О.С. Сороко - Цюпи, 5-9 класи. Москва «Просвещение», 2011, Рекомендації зразкових програм з навчальних предметів (історія 5-9 кл.). Стандарти другого покоління, М., Просвящение, 2011 р Розділ розрахований на оббьем навчального навантаження 6 годин.

  При розробці розділу програми враховується система діяльності вчителя, по формуванню творчої особистості учня, відбувається опора на проект Стандартів другого покоління в основну загальну освіту з історії, де йдеться про таку головну мету вивчення історії, як освіта і розвиток школяра, і виховання особистості здатної до самоіндіфікаціі і визначенням своїх цінностей; активне творче застосування історичних знань у навчальній та соціальної діяльності. Крім того, враховуються базові навчальних досягнень учнів і компетенції, що мають метапредметний значення: вміння організовувати свою діяльність, визначати цілі і завдання, працювати в групі, дослідні, комунікативні та інформаційні вміння. У Стандартах в якості основного результату освіти, бачать оволодіння школярем набором дій, що дозволяють ставити і вирішувати найважливіші та професійні завдання.

  Мета вивчення розділу: засвоєння знань про життя первісних людей, і ролі колективу в первісному суспільстві.  Завдання розділу:

  освітні:

  - оволодіння учнями основними знаннями про життя первісних людей і значення цього періоду для сучасного суспільства;

  - оволодіння практичними навичками роботи з ілюстраціями; удосконалювати навички переказу;

  Розвиваючі:

  - формування в учнів розуміння того, що будь-який людський колектив потребує організації, в органах управління в ході вивчення родового ладу;

  - формування уявлення про загальний і особливому при характеристиці древніх товариств, а також уявлення про те, чим відрізняється первісне суспільство від сучасного;

  - вміти аналізувати і систематизувати інформацію з різних джерел в різних джерелах інформацію про події та явища життя первісних людей;

  -формування змістовного і безконфліктного участі в спільній навчальній роботі з однокласниками як під керівництвом вчителя (общеклассной дискусія), так і у відносній автономії від учителя (групова робота).

  виховують:

  - виховання поваги до культурної спадщини, з використанням педагогічного та культурного потенціалу легенд, міфів і археологічних матеріалів;

  - виховання почуття гордості за належність до людського роду по засобом вивчення прогресу діяльності первісних людей.

  Психолого-педагогічне обґрунтування специфіки пояснення сприйняття освоєння навчального матеріалу учнями відповідно до вікових особливостей.

  Без знання психолого-педагогічних особливостей розвитку учнів відповідно до їх віком неможливо домогтися позитивних результатів у роботі. Тому при розробці даного розділу освітньої програми я враховувала і психологічні особливості учнів 5 класу. Вік дітей 10-11 років, їх умовно можна віднести до молодшого підліткового періоду.

  При роботі з підлітками акцент слід зробити на пробудженні інтересу та розвитку довіри до самого себе, на поступовому розумінні своїх можливостей, здібностей, особливостей характеру тощо. Цей вік є сприятливим часом для роботи над розвитком і зміцненням впевненості в собі, почуття власної гідності. Але при цьому молодший підлітковий вік є перехідним і критичним, однією з особливостей є підвищена стомлюваність навіть від звичайного навантаження. Характерним для підлітка є розвиток самосвідомості і самооцінки, інтересу до себе як до особистості, до своїх здібностей і можливостей.

  У 5 класі 2 учня: 2 хлопчика. На основі врахування індивідуальних особливостей, уваги, мислення, пам'яті клас можна розділити на 3 групи: високий, середній, низький рівні.

  • За час спостереження за дітьми на уроках можна зробити висновок, що два учні відносяться до середнього рівня.Мислення у них наочно - образне, словниковий запас досить розвинений. Увага мимовільне, середньої стійкості. Пам'ять словесно - логічна, образна, менш стійка, але все ж довгострокова. Запам'ятовування і відтворення матеріалу відбувається автоматично, іноді з невеликими зусиллями. На 5-6 уроці бувають надмірно рухливі. В цілому вони працьовиті, організовані, акуратні, тактовні. При вдосконаленні всіх психічних процесів можуть досягти високих результатів. До 5 - го класу учень повинен вміти читати і розуміти текст, працювати з інформацією (розуміння інформації, представленої в різній формі, перетворення інформації з однієї знакової системи в іншу); освоювати логічні прийоми пізнання (порівняння, моделювання, класифікації і т.д.). Діти вже самостійно можуть виділяти головне в інформаційному потоці, переказувати текст і знаходити відповіді на питання. Володіють умінням конструювати свої питання і спрощені завдання (міні - кросворди, тести і таблиці).

  • Виходячи зі специфіки сприйняття та засвоєння навчального матеріалу учнями даного віку, враховуючи систему діяльності вчителя з формування творчої особистості учня, в основі даного розділу програми використовуються діяльний, особистісно - орієнтований, диференційований і соціокультурний підходи, що лежать в основі проблемного навчання, технології критичного мислення, ігрових технологій і евристичного навчання.


  Очікувані результати освоєння розділу програми

  Повинні знати / розуміти:

  • п онятіе первісна людина і мати уявлення про образ його життя, причини виділення його з тваринного світу;

  • найважливіші історичні події на шляху розвитку людства і їх результати;

  • найбільше відкриття людства, що призвели до створення надійних джерел живлення.

  • причини виживання людей в первісних умовах.

  Повинні вміти:

  • порівнювати історичні явища і події, пояснювати сенс, значення найважливіших історичних понять в період формування первісного суспільства;

  • дискутувати, аналізувати фрагменти історичного документа, самостійно давати оцінку історичним явищам, висловлювати власну думку;

  • показувати на історичній карті території розселення народів;

  • давати опис історичних подій і пам'ятників культури на основі тексту та ілюстративного матеріалу підручника, фрагментів історичних джерел;

  • виявляти спільність і відмінності порівнюваних історичних подій і явищ;

  • вирішувати історичні кросворди.

  Обгрунтування які використовуються в навчальному процесі по розділу програми освітніх технологій, методів, форм

  організації діяльності учнів

  Для розвитку творчості учнів використовується не одна окремо взята технологія або підхід, а сукупність методів і прийомів декількох технологій, що дає більшу ефективність і дозволяє вчителеві вибудовувати навчальну діяльність, виходячи з потреб учнів і соціального замовлення суспільства.

  Технологія розвитку критичного мислення.

  Основні стадії навчального дії «виклик - осмислення - рефлексія». За даною технологією мета або цілі занять відповідають на запитання «Заради чого буде вивчатися тема?». Осмислення розкриває напрямок творчої роботи і відповідає на питання: «Що буде зроблено?». Новизною для сформованої технології є формулювання очікуваних результатів. На відміну від цілей і завдань вони повинні бути конкретними і перевіряються і відповідати на питання: «Які відбудуться зміни?». Як учень зуміє розуміти отримані знання і вміння в спілкуванні в соціальному середовищі?

  В останні роки у багатьох педагогів як рефлексії при використанні технології критичного мислення отримали популярність сінквейна, які представляють собою емоційну та інтелектуальну реакцію на результат заняття. Даний прийом заснований на асоціативному мисленні. Сінквейн - це вірш, що складається з 5 рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до проблеми:

  1-а рядок - одне ключове слово, яке визначає зміст сінквейна;

  2-я рядок - два дієслова, що показують дії поняття;

  3 - а - рядок - три прикметників, що характеризують ключове слово;

  4-й рядок - коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до поняття;

  5 - й рядок - резюме, одне слово, зазвичай іменник, через яке учень висловлює свої почуття і асоціації, пов'язані з поняттям.

  Сінквейна і використання п'ятихвилинних есе, невеликих дискусій, спонукає дитину шукати образи у вже наявному особистому або практичному досвіді, застосовувати їх в нових умовах, і створювати новий, ні на що не схожий свій продукт, а це вже - інтелектуальна творчість учнів.

  Для розвитку вміння рефлексувань корисний прийом З-Х-У (Знаємо - Хочемо дізнатися - Дізналися). Ще більш простим є завдання:

  Висловлювати свою точку зору з питань:

  - Що нового дізналися?

  - Який досвід придбали?

  - Яку діяльність проводили?

  - Як можуть використовувати отримані знання на практиці?

  - Що було найважчим?

  - Що було цікавим?

  - Що вважають найбільш важливим?

  Рефлексія є не тільки підведенням підсумків, а баченням процесу і освоєнням отриманих результатів.


  Ігрові технології

  Використання ігрових технологій дозволяє активізувати діяльність учнів, в доступній для їхнього віку формі піднести нові знання. В процесі проведення гри відбувається:

  - закріплення і узагальнення отриманих знань, включення елементів цікавості в урочну і позаурочну роботу для більш успішного засвоєння матеріалу;

  - оволодіння умінням зіставити і порівняти факти, робити самостійні висновки; розвивати творчу самостійність учнів, творче мислення.

  - формується інтерес до предмету, виховується почуття колективізму, відповідальності за результати своєї роботи.

  За Г.К. Селевко існують такі види гри: сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації. Як приклад приведу прийом озвучування репродукцій картин, входження в роль історичної особистості ( «Давні землероби і скотарі»), прийом музейної екскурсії ( «Наскальний живопис»).

  наочний метод

  У практиці сучасного навчання широкого поширення набули електронні презентації. Презентація являє собою певну кількість слайдів, розташованих у логічній послідовності, об'єднаних єдиною темою і єдністю оформлення. У дидактичної методичній літературі презентація розглядається як важливий засіб навчання, а її використання - як реалізація наочного методу в освітньому процесі. Продуктивність навчання при роботі з презентаціями, набагато вище, ніж при використанні традиційних видів наочності. Електронна презентація універсальна, так як може застосовуватися на різних етапах вивчення історії. Наприклад, для:

  - ілюстрації пояснення вчителя;

  - створення проблемних ситуацій;

  - актуалізації знань учнів;

  - організації самостійної роботи школярів.

  навчальне дослідження

  Вже у визначенні цієї технології йдеться про діяльність, пов'язану з рішенням творчої або дослідницької мети з раніше невідомим результатом, хоча і прогнозованим. Пріоритет віддається джерелами інформації, який дозволяє вирішити найбільшу кількість завдань уроку: дати знання, розвинути нові вміння, реалізувати виховний потенціал. В першу чергу, це робота з історичними документами.

  проблемне навчання

  (Г.І. Лернер) До 25% класно - визначених занять по предмету планується як проблемні уроки. Саме на таких уроках вигострюються всі чотири показника творчої розумової діяльності (швидкість, гнучкість, оригінальність і точність). На етапі ведення уроку проблемної ситуації необхідні «швидкість» і «гнучкість»; на етапі висування гіпотези - «оригінальність», на етапі перевірка довільного рішення «точність».

  Одним з головних умов розвитку творчої особистості є диференційоване навчання. Принцип диференційованого підходу до учнів передбачає оптимальне пристосування навчального матеріалу і методів навчання до індивідуальних здібностей кожного школяра.

  При організації навчального матеріалу і взаємозв'язку вчителя та учнів використовуються такі методи і прийоми:

  Репродуктивний - припускає викладом вчителя і засвоєння учнем готових знань.

  Продуктивний - розрахований на самостійну, пошукову діяльність учня.

  Проблемний і частково - пошуковий.

  За джерела пізнання:

  Усний - розповідь, монолог, діалог, бесіда;

  Друковано - словесний (підручник, хрестоматія, література)

  - аналіз документів;

  - виписування понять;

  - складання плану і таблиць.

  Наочний - заповнення контурної карти.

  При плануванні уроків враховується специфіка змісту досліджуваного матеріалу для ефективного поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання.

  Основною формою організації навчання в даному розділі є урок, на якому навчання йде фронтально (з усім класом, в єдиному темпі, з загальними завданнями), групова (хлопці організують спільну діяльність по відкриттю або закріпленню способу розв'язання), індивідуальна робота. Так само використовується позаурочна форма організації (класні години, позакласні заходи, пізнавальні ігри). В даному розділі освітньої програми на уроках застосовуються методи, різні за джерелом знань (словесна бесіда, діалог, пояснення), наочні (схеми, ілюстрації), практичні (самостійні роботи, тести). За характером розумової діяльності застосовуються творчі, що перетворюють методи, методи проблемного викладу (частково - пошуковий).

  Система знань і система діяльності

  Тема урока

  Тип, форма уроку

  система знань

  система діяльності

  1

  найдавніші люди

  Урок вивчення нового матеріалу

  Подання про поняття «первісні люди». Найдавніші люди. Найдавніші люди - наші далекі предки. Прабатьківщина людини. Археологічні свідчення первісного стану найдавнішого людини. Знаряддя праці і складання досвіду їх виготовлення. Збиральництво і полювання - способи добування їжі. Перше велике відкриття людини - оволодіння вогнем

  Пояснити сенс понять найдавніші люди, знаряддя праці, збиральництво і полювання.

  Охарактеризувати діяльність первісних людей. Пояснити значення оволодіння людиною вогнем.

  2.

  Родові общини мисливців і збирачів

  комбінований урок

  Розселення найдавніших людей і його особливості. Випробування холодом. Освоєння печер. Будівництво житла. Освоєння промислу полювання. Полювання як основний спосіб видобутку їжі найдавнішого людини. Уміння спільно досягати мети в полюванні. Нові знаряддя полювання найдавнішого людини. Людина розумна: хто він? Родові общини. Спільнота родичів. Особливості спільного ведення господарства в родовій громаді. Розподіл обов'язків у родовій громаді.

  Пояснити сенс понять: людина розумна, родова громада, рубило, спис, гарпун, мамонт.

  Виділяти причини виживання древніх людей в льодовиковий період, показувати значення найважливіших фактів з життя людини розумної,

  робота з текстом підручника.

  3.

  Виникнення мистецтва і релігійних вірувань

  комбінований

  Як була знайдена печерний живопис. Загадки найдавніших малюнків. Людина «зачаровує» звіра. Зародження віри в душу. Подання про релігійні вірування первісних мисливців і збирачів.

  Пояснити сенс понять: релігійні вірування, обряд, надприродні сили, перевертні.

  З'ясувати причини виникнення релігійних вірувань і первісного мистецтва. Описати ілюстрацію з підручника «Сцена з пораненим бізоном і мисливцем»

  4.

  Виникнення землеробства і скотарства

  комбінований урок

  Подання про зародження виробничого господарства: мотичним землеробство. Перші знаряддя праці хліборобів. Райони раннього землеробства. Приручення тварин. Скотарство і зміни в житті людей. Наслідки переходу до виробничого господарства. Освоєння ремесел. Гончарство, прядіння, ткацтво. Винахід ткацького верстата.

  Родові общини землеробів і скотарів. Плем'я: зміна відносин. Управління плем'ям. Уявлення про походження роду, племені. Первісні релігійні вірування землеробів і скотарів. Зародження культу.

  Пояснити сенс понять: сокира, мотика, серп, зернотерка, духи, боги, рада старійшин, плем'я, молитва, жертва, релігійний обряд. Розповісти про три головні знаряддях первісних землеробів. Як їх використовували. По карті знайти найдавніший район землеробства. Охарактеризувати релігійні вірування древньої людини.

  5.

  Поява нерівності і знаті

  комбінований урок

  Розвиток ремесел. Виділення ремісників в громаді. Винахід гончарного круга. Початок обробки металів. Винахід плуга. Від родової громади до сусідської. Виділення сім'ї. Виникнення нерівності в громаді хліборобів. Виділення знаті. Перетворення поселень до міст.

  Розкривати зміст понять: ремесло, ремісник, гончарний круг, металургія, плужнеземлеробство, сусідська громада, вождь, одноплемінники, дружина, знати, міста, святилища, держави. Знаходити на карті райони, де імовірно вперше з'явилася металургія. Виявити і порівняти ознаки родової і сусідської громад. Характеризувати зміни відносин в громаді з появою в ній знаті.

  6.

  повторення

  Урок - подорож

  Самостійність у вирішенні пошукових і творчих завдань, комунікативні здібності, нестандартність мислення.

  Систематизувати історичний матеріал про життя первісних людей. Групова діяльність, самоаналіз результатів роботи.

  7.

  Рахунок років в історії.

  Комбінований урок.

  Вимірювання часу по роках. Як в давнину вважали року. Рахунок років, яким ми користуємося. Літочислення від Різдва Христового. Наша ера. «Лінія» часу як схема орієнтування в історичному часі.

  Вирішувати історичні завдання і проблемні ситуації на рахунок часу. Осмислити відмінності понять: рік, вік, століття, ера, епоха, історичний період. Вміти визначати історичний час по стрічці часу.

  Місце розділу в тематичному плануванні

  Історія стародавнього світу (5 клас - 70 годин)

  1. Тема 1. Життя первісних людей (6 год);

  2. Тема 2. Давній Єгипет (8 год);

  3. Тема 3.Західна Азія в давнину (7 год);

  4. Тема 4. Індія і Китай в давнину (5 ч);

  5. Тема 5. Найдавніша Греція (4 год);

  6. Тема 6. Поліси Греції і їх боротьба з перським навалою (6 год);

  7. Тема 7. Піднесення Афін в V столітті до н.е. і світанок демократії (5 ч);

  8. Тема 8. Македонські завоювання в IV столітті до н.е. (4 год);

  9. Тема 9. Рим: від його виникнення до встановлення панування над Італією (3 ч);

  10. Тема 10. Рим - найсильніша держава Середземномор'я (3 ч);

  11. Тема 11. Громадянські війни в Римі (4 год);

  12. Тема 12. Римська імперія в перші століття нашої ери (4 год);

  13. Тема 13. Розгром Риму германцями і падіння Західної Римської імперії (3 ч);

  14. Підсумкове повторення (1 ч).

  Календарно тематичне планування по розділу

  Час проведення

  зміст діяльності

  Кількість годин

  04.09

  09.09

  11.09

  Найдавніші люди.

  Родові общини мисливців і збирачів.

  Виникнення мистецтва і релігії.


  1

  1

  1

  16.09.

  18.09

  23.09

  Виникнення землеробства і скотарства.

  Поява нерівності і знаті.

  Повторительно-узагальнюючий урок по розділу Життя первісних людей.

  1

  1

  1


  Розробка уроку

  Технологічна карта уроку

  Предмет, клас

  Історія стародавнього світу, 5 клас

  програма

  Загальна історія. Робочі програми до предметної лінії підручників А. А. Вігасіна - А. О. Сороко-Цюпи 5-9 класи: посібник для вчителів загальноосвіт. установ / [А. А. Вигасин, Г. І. Годер, Н. І. Шевченко та ін.]. - М .: Просвещение, 2008. -160 с.

  Тема урока

  Подорож в родову громаду хлібороба і скотаря

  Тип уроку

  Комбінований урок з елементами гри і комп'ютерної презентації

  мета уроку

  Ознайомити учнів з новими заняттями древньої людини, підвести їх до розуміння того, що скотарство і землеробство - найбільші відкриття людства.

  завдання уроку

  освітні:

  • Визначити історичне значення виникнення землеробства і скотарства, які привели до створення надійних джерел живлення людей;

  • Оцінити внесок первісних людей в життя сучасного людства.

  • Розвивати уміння учнів давати оцінку подіям, що відбуваються в житті первісних людей (виникнення землеробства і скотарства);

  • Продовжити формування вмінь і навичок роботи з додатковим матеріалом;

  • Продовжити формування вмінь і навичок виділяти головне і робити висновки, узагальнювати, аргументувати свою точку зору.

  виховні:

  • Продовжувати розвивати інтерес в учнів до предмету, що вивчається, до самоосвіти і самостійного пошуку додаткового матеріалу;

  • Продовжити формування шанобливого ставлення до чужої думки, навичок роботи в колективі;

  • Продовжити формувати вміння давати власну оцінку історичним подіям.

  Необхідне апаратне і програмне забезпечення

  Дошка, комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, Вигасин А. А., Годер Г. І., Свенцицкая І. С. Історія Стародавнього світу: підручник для 5 класу загальноосвітніх установ. М .: «Просвещение» 2010, робочий зошит з Історії Стародавнього світу 5 клас, тестові матеріали Додаток 1.


  структура уроку

  етап уроку

  підрозділ

  хронометраж  Організаційно - мотиваційний

  1. Мотивація учнів до навчальної діяльності

  2. актуалізація знань

  Визначення теми уроку

  1. Постановка завдань

  2. Підготовка до гри.

  1 хв  1 хв


  1 хв

  3 хв

  Операційно - виконавчий

  1. Складіть розповідь по картинках в презентації

  2. Знайдіть 4 помилки в тексті

  3. Вставте пропущені слова

  4. Розподіліть заняття за типами господарства.


  37 хв

  Рефлексивно - оціночний

  1. Підведення підсумків гри

  2. Підведення підсумків уроку

  3. Домашнє завдання

  2 хв

  2 хв

  1 хв

  5 хв  етап уроку

  діяльність учителя

  діяльність учнів

  формування УУД

  1. Організаційно - мотиваційний етап

   1. Мотивація учнів до навчальної діяльності

  Привіт хлопці.

  Перевірте, чи все у вас готове до уроку історії Стародавнього світу

  Створює емоційний настрій на урок, мотивує учнів на роботу

  Перевіряють робоче місце, налаштовуються на урок.

  Інтерес до вивчення історії Стародавнього світу (Л)

   1. актуалізація знань

  На дошці записані тема уроку, нові слова: зернотерка, кераміка, старійшина.

  Отже, ми знаємо, що мільйони ліг люди жили за рахунок того, що давала їм природа. Такий тип господарства називається присваивающим. Але приблизно 10 тисяч років тому людина зайнявся землеробством і скотарством, т. Е. Перейшов до виробничого господарства. Давайте ми сьогодні на уроці спробуємо назвати основні передумови виникнення землеробства і скотарства у первісних людей.

  Що це дало людям?


  Створює проблемну ситуацію

  Висловлюють свої припущення

  Уміння висловлювати своє припущення (К). Слухати і чути інших, намагатися приймати іншу точку зору, бути готовим коригувати свою точку зору (К).

   1. Постановка навчальної проблеми

  Учитель пояснює навчальну задачу: чи дійсно поява землеробства і скотарства - найважливіші відкриття людства. А щоб визначити позначену задачу ми проведемо гру «Подорож в родову громаду хлібороба і скотаря»

  Учитель на слайді показує навчальне завдання уроку. Мотивує на її виконання.

  Учні проговорюють завдання уроку. Згадуємо те, що знаємо. Визначаємо основне питання уроку. Вирішуємо проблему, відкриваємо нові знання. Висловлюють і пояснюють свою думку.

  Уміння висловлювати своє припущення (версію) (К). Вміти розрізняти факти, думки, докази, будувати міркування (М).

   1. Підготовка до гри

  Створення команди. Старійшині племені скласти звіт на Народних зборах про можливість виживання племені.

  Правила гри: в нашій грі буде 4 етапи, назва яких ви бачите на дошці. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Якщо у команди немає версій, то вона не отримує бал. На уроці присутній експерт (історичний критик) з учнів старших класів. Але його роль сьогодні не критикувати і давати поради, а судить. В кінці він висловить свою думку. Максимальна кількість балів за гру - 17 балів.

  1-10 балів - плем'я не виживе в сформованих життєвих умовах;

  10-17 балів - плем'я виживе в сформованих життєвих умовах.

  Учитель пропонує учням сформувати команду «Плем'я вогню», вибрати старійшину племені. На столах у них оціночні Додаток 1., В які експерт ставитиме бали за правильні відповіді.

  Учням сформувати команду з учнів класу, вибрати старійшину племені.

  Постановка УЗ (П). Уміння домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності (К).

  1. Операційно - виконавчий етап уроку.

  1. Етап.

  Складіть розповідь по картинках в презентації (слайд 6) про виникнення землеробства, використовуючи слова - помічники:

  Слова - помічники: кам'яна сокира, дерева, спалювали, зола, мотика, пшениця, ячмінь, серп, зернотерка, борошно, коржі, землеробство

  Для допомоги можете використовувати текст підручника на стор.20 п.1

  За повний розповідь виставляється 5 балів

  Учитель показує слайд з картинкою «Жінка з мотикою» Додаток 2. Записує на дошці слова - помічники. Починає читати текст: Жінки нашого роду, перетираючи принесене з лісу зерно диких злаків в борошно, помітили, що зерно, що впало на землю ...., Тому ...

  Учасники повинні продовжить розповідь, використовуючи слова - підказки, текст підручника. Роблять висновок.

  Уміння переробляти і перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (П) Уміння домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності (К).

  1. Етап.

  Знайдіть 4 помилки в тексті:

  Часто на полюванні наші чоловіки помічали, що разом з ними пораненого звіра переслідували тигри.Іноді вони раніше них наздоганяли знесилене тварина. Підбігли мисливці його кінчали, обробляли тушу, а викинуті нутрощі пожирали тигри. Дикі тигри підбігали і до самого селища, копалися в смітті, попереджаючи гарчанням про наближення інших хижаків.

  Тигр став першим домашнім улюбленцем, він допомагав нам на полюванні, знаходили лігво кабана. Наші мисливці вбивали звіра і маленьких поросят. Так само чинили з спійманими козенятами. Живучи близько нас, тварини звикали. Поступово ми приручили свиней, кіз, овець, корів, коней. Так виникло ремесло.

  Для допомоги можете використовувати текст підручника на стор.20 п.2

  За правильно виконане завдання 4 бали.

  Учитель читає текст зі слайда (Слайд 7). Текст слайда написаний на картках, які лежать на столі перед учасниками Додаток 3. Учасники стежать за текстом і виділяють помилки в тексті.

  Працюють з текстом.

  Виділяють помилки в тексті.

  Уміння застосовувати знання і способи дій в змінених умовах (П) Уміння домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності (К).

  1. етап

  Вставте пропущені слова: Ми навчилися виготовляти посуд та одяг.

  1. сплетені з гілок і обмазану ____________ кошик, ми поставили в _____________. Прути згоріли, залишився міцний ________________. Ми винайшли _____________.

  2. З ____________ тварин і волокон __________ ми навчилися скручувати ____________. Так ми винайшли ______.

  3. З ниток на _________ ми виготовили ________, з якої пошили одяг. Так ми винайшли _________.

  Слова - помічники: глечик, гончарство, шерсть, глина, вогонь, льон, прядіння, нитка, тканина, ткацький верстат, ткацтво

  Для допомоги можете використовувати текст підручника на стор.21 п.3

  За правильно виконане завдання 3 бали

  Учитель видає картки з завданням Додаток 4 і пояснює порядок виконання завдання.

  Працюють з текстом. Заповнюють пропущені слова, використовуючи слова - підказки та текст підручника.

  Уміння застосовувати знання і способи дій в змінених умовах (П) Уміння домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності (К).

  1. етап

  Розподіліть заняття за типами господарства (в таблиці):

  А) збиральництво

  Б) скотарство

  В) полювання

  Г) землеробство

  Д) ремесла

  привласнює господарство

  виробляє господарство  Перевірка правильності відповідей, виставлення і підрахунок балів. За кожну правильну відповідь - 1 бал учні ставлять в лист самоконтролю. Сума балів за правильно виконане завдання 5 балів.
  Учитель видає картки з завданням Додаток 5 і пояснює порядок виконання роботи. По закінченню завдання говорить правильні відповіді.

  Учасники заповнюють таблицю. Виставляють бали в лист самоконтролю.

  Уміння здійснювати аналіз і синтез (П). Уміння домовлятися і приходити до спільного рішення у спільній діяльності (К).

  1. Рефлексивно - оціночний етап уроку

   1. Підведення підсумків гри

  Ось і завершилося наше з вами подорож в родову громаду хлібороба і скотаря. Підводячи підсумки гри, відповімо на прозвучав на початку уроку питання: чи дійсно поява землеробства і скотарства - найважливіші відкриття людства.

  Учні висловлюють свою точку зору. А експерт тим часом підраховує кількість балів, набрана командою і визначає виживаність племені. Чи зможе вижити плем'я в таких складних для життя умовах. А тепер надамо слово експерту


  Передбачуваний варіант виживання плем'я: для порятунку від голоду племені Вогню потрібно перейти до виробничого господарства, почати самим вирощувати зерно та овочі, фрукти, розводити худобу.

  Всім дякую за гру. І все - таки наше плем'я Вогню зможе вижити в таких непростих для життя умовах.

  Всі учасники отримують пам'ятні призи.


  Уміння будувати міркування (П)

   1. Підведення підсумків уроку. Рефлексія.

  Учитель виставляє оцінки учням та підводить підсумки уроку.

  Унсурі сказав: серцю, що шукає ліні, строгих знань годі й шукати. Якщо лобі мила подушка - не дружити йому з вінцем. Ні країні благополуччя, цар не відає перемоги там, де люди, розледачіли, ходять з заспаним обличчям. Пише про час великих змін в житті первісних людей.


  Ви сьогодні добре попрацювали. Молодці!

  Вибудовує діалог за підсумком роботи на уроці.

  Дає оцінку роботи на уроці всьому класу в цілому і окремим учням.


  Коментують висловлювання Унсурі, міркують за результатами своєї роботи.

  Уміння здійснювати аналіз і синтез (П). Уміння будувати міркування (П)

   1. Домашнє завдання

  Слайд (8) запис домашнього завдання в щоденник. Робочий зошит - завдання 13-14

  Дає інформацію по д / з

  Читають переглядовим читанням параграф, записують д / з в щоденник.

  Уміння робити вибір завдання адекватної самооцінки (Р).

  Додаток 1. Оціночний лист

  етапи

  оцінки

  Коментарі

  1. Складіть розповідь по картинках в презентації  1. Знайдіть 4 помилки в тексті  1. Вставте пропущені слова  1. Розподіліть заняття за типами господарства.  Кількість балів  висновок  Максимальні бали за етапами:

  1 етап - 5 балів;

  2 етап - 4 балів;

  3 етап -3 балів;

  4 етап - 5 балів.

  Максимальна кількість балів за гру - 17 балів.

  1-10 балів - плем'я не виживе в сформованих життєвих умовах;

  10-17 балів - плем'я виживе в сформованих життєвих умовах.

  П hello_html_5fd2faa4.jpg ріложеніе 2.  Додаток 3.  Часто на полюванні наші чоловіки помічали, що разом з ними пораненого звіра переслідували тигри. Іноді вони раніше них наздоганяли знесилене тварина. Підбігли мисливці його кінчали, обробляли тушу, а викинуті нутрощі пожирали тигри. Дикі тигри підбігали і до самого селища, копалися в смітті, попереджаючи гарчанням про наближення інших хижаків.

  Тигр став першим домашнім улюбленцем, він допомагав нам на полюванні, знаходили лігво кабана. Наші мисливці вбивали звіра і маленьких поросят. Так само чинили з спійманими козенятами. Живучи близько нас, тварини звикали. Поступово ми приручили свиней, кіз, овець, корів, коней. Так виникло ремесло.


  Додаток 4.

  Вставте пропущені слова: Ми навчилися виготовляти посуд та одяг.

  1. сплетені з гілок і обмазану ____________ кошик, ми поставили в _____________. Прути згоріли, залишився міцний ________________. Ми винайшли ______________________.

  2. З ____________ тварин і волокон __________ ми навчилися скручувати ______________. Так ми винайшли ______________.

  3. З ниток на _______________________ ми виготовили _________________, з якої пошили одяг. Так ми винайшли ___________________.

  Слова - помічники: глечик, гончарство, шерсть, глина, вогонь, льон, прядіння, нитка, тканина, ткацький верстат, ткацтво


  Додаток 5.

  Розподіліть заняття за типами господарства (в таблиці):

  А) збиральництво

  Б) скотарство

  В) полювання

  Г) землеробство

  Д) ремесла

  привласнює господарство

  виробляє господарство

  Література і інтернет - ресурси

  1. Брандт М.Ю. Історія стародавнього світу. Тести. 5 кл .: Навчально-метод. допомога. - М .: Дрофа, 2002 (деякі тести)

  2. Перекличка століть: Роздуми, судження, висловлювання / Упоряд. В.Г.Носков. - М .: Думка, 1990. (епіграф)

  3. Старобінський Г.І. Питання і завдання з історії Стародавнього світу: 5 клас. - М .: АРКТИ, 2003

  23

  Скачати 94.55 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Методична розробка розділу освітньої програми по Історії Стародавнього світу на тему: «Життя первісних людей»

  Скачати 94.55 Kb.