Методична розробка позаурочної діяльності. Фізкультурно-спортивне і оздоровчий напрямок. «Година здоров'я»
Скачати 11.86 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір11.86 Kb.

Тетяна Анненкова
Методична розробка позаурочної діяльності. Фізкультурно-спортивне і оздоровчий напрямок. «Година здоров'я»

1-4 кл

Пояснювальна записка

У зв'язку з введенням нових ФГОС в початковій школі змінилися вимоги до викладання фізичної культури в молодших класах. Крім уроку, в школі введені додаткові години по позаурочної діяльності за кількома напрямками, в тому числі і з фізичної культури.

Реалізація позаурочної діяльності з фізкультурно-спортивному і оздоровчому напрямку - це навчання школярів дбайливого ставлення до свого здоров'я. Проблема-збереження здоров'я дітей надзвичайно важлива в зв'язку з різким зниженням відсотка здорових дітей

(несприятлива екологічна обстановка, зниження рівня життя, нервово-психічні навантаження, невміння самих дітей бути здоровими, незнання ними законів, навичок збереження здоров'я, відсутність особистих пріоритетів здоров'я і т д) Саме в початкових класах закладаються основи соціально активної особистості, яка проявляє інтерес до спорту , здорового способу життя, самостійності, поваги та інші цінні якості. Рухлива гра - природний супутник життя дитини, джерело радісних емоцій, що володіє великою виховною силою.

Дітям потрібна гра в будь-яку пору їхнього життя. Ігри привчають дітей терпляче зносити біль від падінь і ударів, вимагає кмітливості, винахідливості, розвиває масу навичок і умінь. Рухливі ігри формує у дітей зацікавлене, стійке, шанобливе ставлення до культури рідної країни, створюється емоційна основа для розвитку патріотичних почуттів. В ході гри педагог привертає увагу хлопців до її змісту, стежить за точністю рухів, які повинні відповідати правилам, за дозуванням фізичного навантаження, робить короткі вказівки, підтримує і регулює емоційно-позитивне настрій і взаємовідносини грають, привчає їх спритно і стрімко діяти в ігровій ситуації,

надавати товариську підтримку, домагатися досягнення спільної мети при цьому відчувати радість.

Правильно організовані рухливі ігри повинні надавати благотворний вплив на зростання, розвиток і зміцнення кістково-зв'язкового апарату, м'язової системи, на формування правильної постави.

Програма призначена для формування особистості учнів початкових класів загальноосвітньої школи

Розробка призначена для оздоровчої роботи з дітьми, які проявляють інтерес до фізичної культури, спорту і зміцнення свого здоров'я. Вона складена для дітей першого - четвертого класів (6 - 10 років). Педагогу необхідно враховувати особливості розвитку даного віку. Підсумки занять можуть бути підведені в формі нагороджень грамотами, дипломами.

Актуальність розробки:

Актуальною залишається проблема-це збереження і зміцнення здоров'я з раннього віку. Для вирішення проблеми велику роль відводиться школі. Школі довірено виховання нових поколінь росіян (успішних людей, які будуть розуміти своє призначення в житті, які вміють керувати своєю долею, здорові фізично і морально (здатні до самопізнання, самовизначення, самореалізації, самоствердження). Тільки здорова дитина може успішно вчитися, продуктивно проводити своє дозвілля , стати творцем своєї долі.

Знання, установки, особистісні орієнтири і норми поведінки, забезпечують збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Результати занять залежать від матеріальної бази школи, від фізичних особливостей дітей, від прагнення освоїти прийоми спортивної майстерності, від природних задатків, від вольових зусиль і інших індивідуальних особливостей особистості.

мета:

формування здорового способу життя, формування особистісних, пізнавальних, регулятивних і комунікативних універсальних навчальних дій (УУД) учнів через фізкультурно-спортивне і оздоровчий напрямок.

завдання:

-всесторонне гармонійний розвиток особистості;

-формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я;

-пріобщать до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

-формування навичок здорового способу життя;

-формування знань про особисту гігієну, розпорядок дня, про вплив фізичних вправ на всі системи організму, на працездатність і розвиток рухових умінь, навичок, здібностей;

-формування фізично здорової людини;

-ознайомлення з правилами дотримання техніки безпеки під час занять;

Структура занять (в зимовий період)

підготовча частина

1. Організовано вийшли зі школи, побудова.

Ознайомити дітей з програмою спортивного години, інструктаж по ТБ.

2. Ходьба на лижах в рівномірному темпі (10-15 хвилин).

Основна частина

1. Естафети на лижах. Побудова в 2-3 колони. За сигналом, що стоять першими оббігає свої прапорці, розташовані в 20 метрах від лінії старту, повертаються назад і киснем лижною палицею про палицю наступного гравця передають естафету.

2. Катання з гірок.

3. Ігри та розваги з використанням санок, лиж.

Заключна частина

1. Ходьба на лижах в рівномірному темпі (3-4мінути).

2. Рефлексія. Самооцінка своїх здібностей (що вийшло, що не вийшло і чому).

Структура занять (у весняно Осінь період)

підготовча частина

1. Організований вихід, побудова.

Ознайомити дітей з програмою спортивного години, інструктаж по ТБ.

2. Повільний біг 3-4 хв.

3. Ходьба, вправи на дихання, ОРУ.

Основна частина

1. Ігри.

2. Естафети.

3. Самостійні ігри та розваги з використанням м'ячів, скакалок, ігри в футбол, пионербол.

Заключна частина

1. Повільний біг-2-3 хв, ходьба до відновлення дихання.

2. Рефлексія. Самооцінка своїх здібностей (що вийшло, що не вийшло і чому).

Форми роботи:

-соревнованія, ігри;

-спортивні годинник або «Годинник здоров'я»;

-заняття в спортивних секціях;

-турніри, конкурси;

-спортивні і фізкультурні заходи ( «Спортивний годину», «День здоров'я»);

-беседи (просвітницька робота) з батьками та учнями з профілактики захворюваності, шкідливих звичок, пропаганді ЗСЖ і т. д.

-конкурси малюнків, стіннівок зі спортивної тематики;

Дана методична розробка будується на принципах:

-Научності - міститься аналіз медичних досліджень за станом здоров'я школярів;

-колективні - дитина отримує досвід життя в суспільстві, досвід взаємодії з оточуючими, з однокласниками;

-Доступні - зміст складено відповідно до вікових особливостей;

-забезпечення мотивації;

-Патріотізма- ідентифікація себе з Росією, її культурою;

-Практична спрямованість;

- направлено на розвиток в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок, на виховання сили волі, набуття друзів і організацію дозвілля;

Форми підведення підсумків роботи:

анкетування дітей

Моніторинг стану здоров'я дітей

Плановані результати освоєння програми:

Передбачувані результати реалізації програми

В результаті освоєння матеріалу по позаурочної діяльності учні повинні мати уявлення

-о зв'язку занять фізичними вправами зі зміцненням здоров'я і підвищенням фізичної підготовленості;

-о народних іграх; про різні види рухливих ігор;

-о режимі дня і особистої гігієни;

-о дотриманні правил ігор;

-о шкідливих і корисних звичках;

вміти:

-Застосовувати на практиці набуті знання про правила ведення здорового способу життя: заняття спортом, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок;

-іграть в рухливі ігри;

-Працювати в колективі;

-Дотримуватися правила гри;

-Застосовувати гри самостійно;

В результаті реалізації програми в учнів будуть сформовані УУД.

Особистісні УУД: -виховувати безпечний, здоровий спосіб життя, наявність мотивації до творчої праці, роботі на результат, бережного ставлення до матеріальних і духовних цінностей;

-готовность прийняти на себе відповідальність;

-освоєння моральних норм допомоги тим, хто її потребує

потреба співпраці з однолітками, доброзичливе ставлення до однолітків, безконфліктне поведінка, прагнення прислухатися до думки однокласників

етичні почуття на основі знайомства з культурою російського народу шанобливе ставлення до культури інших народів;

Метапредметний результатами вивчення є формування наступних універсальних навчальних дій (УУД).

Регулятивні УУД:

Навчається навчиться:

-Розумієте і приймати завдання, сформульовану вчителем;

Навчається навчиться:

-Расшірять уявлення про значення фізичної культури для зміцнення здоров'я людини, про її вплив на розвиток людини; уміти планувати, регулювати, контролювати і оцінювати свої

дії під час рухомий гри;

-формувати навички систематичного спостереження за своїм фізичним станом, величиною фізичних навантажень, даних моніторингу здоров'я (зростання, маса тіла та ін., показників розвитку основних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, координації, гнучкості);

Пізнавальні УУД:

-Дотримуватися правила поведінки і попередження травматизму під час занять;

-використовувати знання під час рухливих ігор на дозвіллі;

-Застосовувати правила гри;

проводити порівняння і класифікацію об'єктів;

розуміти і застосовувати отриману інформацію при виконанні завдань;

проявляти індивідуальні творчі здібності;

Комунікативні УУД:

Ті, що навчаються навчиться:

-При грі адекватно оцінювати поведінку партнера і власну поведінку;

уміти розподіляти ролі та функції в спільній діяльності;

-звертатися за допомогою;

-формуліровать свої труднощі;

-Пропонуємо допомогу і співробітництво;

Слухай співрозмовника;

домовлятися і приходити до спільного рішення;

-формуліровать власну думку і позицію;

-Здійснювати взаємний контроль;

Предметні результати:

формування первинних уявлень про значення спортивно- оздоровчих занять для зміцнення здоров'я, для успішного навчання і соціалізації в суспільстві.

оволодіння вміннями організовувати здоров'язберігаючих життєдіяльність (режим дня, ранкова зарядка, оздоровчі заходи, корисні звички, рухливі ігри і т. д.)

Навчально-методичний та матеріально-технічне забезпечення проведення заходу.

Найважливіша вимога-безпеку фізкультурного обладнання.

Інвентар:

М'яч баскетбольний,

М'яч волейбольний,

обруч,

Мат гімнастичний 1.5 х 2 м ,.

Скакалка,

Лава гімнастична,

Рулетка 30 м.,

Секундомір електронний,

Свисток.

Список використаних джерел:

«Комплексна програма фізичного виховання учнів 1-11классов» (В. І. Лях, А. А. Зданевич. - М .: Просвещение, 2012.)

Петров В. Літні свята, ігри та забави для дітей. +1999

Сисоєва М. Е. Рухливі ігри народів світу. 1995Скачати 11.86 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаМетодична розробка позаурочної діяльності. Фізкультурно-спортивне і оздоровчий напрямок. «Година здоров'я»

Скачати 11.86 Kb.