• М. Монтессорі.
 • Методична розробка по екологічному напрямку «Природа - наш дім»
  Скачати 10.91 Kb.
  Дата конвертації12.05.2017
  Розмір10.91 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки

  Оксана лушпиння
  Методична розробка по екологічному напрямку «Природа - наш дім»

  «Природа - наш дім» "

  М. Монтессорі. :
  «Природа - джерело величезної кількості відкриттів і знахідок, щастя і праці"
  Екологічна освіта - одна з новаційних напрямів,

  активно впроваджується в життя дошкільних установ.

  Екологічний компонент освіти представлений в програмі "Дитинство" в розділі "Дитина відкриває світ природи". Відбір в програму уявлень про природу здійснюється на основі провідних ідей природознавства та екології: єдності організму і середовища, взаємозв'язку живого і неживого, різноманіття і мінливість природи, її цілісності, єдності людини і природи.

  Програма орієнтована на розвиток самостійності дитини в пізнанні природи і взаємодії з живими істотами, про що свідчить її назва. Для цього в її зміст поряд з представленими про природу виділені пізнавальні, мовні та практичні вміння, оволодіння якими забезпечує, з одного боку освоєння дітьми екологічних знань, а з іншого, - їх застосування в діяльності і накопичення тим самим досвіду гуманного ставлення до природи.

  - гуманізація освіти як відповідність завдань, зміст методів і форм взаємодії з дошкільнятами їх провідним віковим потребам, орієнтованість педагогічного процесу на накопичення у дітей досвіду гуманного ставлення до світу людей і природи;

  - екологізація освіти з метою формування у дошкільників основ екологічного світорозуміння і екологічно доцільного взаємодії з природою.

  Виходячи, з цих ідей пріоритетними цінностями освіти були визначені наступні:

  - дошкільне дитинство як самоцінний період розвитку особистості;

  - дитина, його інтереси, можливості, схильності;

  - залучення дітей до загальнолюдських цінностей;

  - любов, довіра, дружба, співчуття, миролюбність;

  Процес присвоєння сприяє розвитку у дитини гуманістичних установок усвідомлення цінності життя, повагу до неї, розуміння значущості дбайливого і дбайливого ставлення до живого збагачуючи його

  екологічну вихованість. Це надає взаємодії дитини з навколишнім гуманістично спрямований, творчий характер.

  Метою проектування педагогічного процесу екологічної освіти в дитячому садку стало формування екологічної вихованості дошкільнят, яке виражається в гуманно-ціннісному відношенні до природи, проявами якого служать доброзичливість до живих істот, емоційна чуйність на їх стан; інтерес до природних об'єктів; прагнення здійснювати з ними позитивна взаємодія, з огляду на їх особливості як живих істот; бажання і вміння піклуватися про живу, створювати необхідні для життя умови.

  Екологічна вихованість розглядалася як результат педагогічно грамотного залучення дитини до екологічної культури. Важливою умовою успішності експериментальної роботи є педагогічний колектив як група однодумців, які шанують самоцінність кожного з її членів.

  Вивчення екологічної вихованості дітей.

  З дошкільнятами проводяться бесіди з використанням картинок, діагностичні ігри, спостереження за їх поведінкою в природі, створюються проблемні ситуації.

  Аналіз діагностичних даних показав, що характер відносини дітей до природи обумовлений недостатністю повноти і суттєвості їх знань про живу, несформованістю умінь здійснення діяльності в природі, недостатнім розвитком емоційно-ціннісного досвіду ставлення до неї.

  Організація розвиваючої екологічного середовища в ДНЗ передбачає:

  - наявність постійного і зручного для дітей місця зберігання інструментів і матеріалів для здійснення діяльності в природі;

  - добір дидактичного матеріалу для вирішення завдань екологічної освіти дітей;

  - можливість практикування дітьми освоєного досвіду, прояви турботи про живих істот, самостійного отримання знань.

  План роботи:

  Мета: розвиток екологічної вихованості дошкільнят.

  Завдання: 1. Освоєння екологічних уявлень.

  2. Розвиток пізнавальних умінь.

  3. Оволодіння вміннями догляду за живими істотами.

  4. Накопичення досвіду гуманного ставлення до рослин і тварин.

  Завдання конкретизуються, виходячи з особливостей віку дітей, результатів діагностики, інтересів педагогів і дітей, умов місцевості.

  Зміст - розділ програми "Дитина відкриває світ природи", що відповідає віку дітей.

  Система педагогічної взаємодії (організоване навчання, спільна діяльність дорослого з дитиною, самостійна діяльність дітей).

  Спільна діяльність вихователя і дітей включає:

  - діагностику екологічної вихованості дітей (первинну, поточну, контрольну);

  - спостереження в куточку природи на прогулянці біля вікна;

  - цільові прогулянки на природі;

  - ігри (дидактичні, розвиваючого характеру, сюжетні, рухливі);

  - розповіді вихователя, читання дитячої літератури;

  - бесіди і розмови дітьми на екологічні теми по їх інтересам;

  - розглядання дидактичних картинок, ілюстрацій про природу;

  - збір колекцій, насіння, каменів, осіннього листя;

  - досліди, пошукову діяльність;

  - праця в куточку природи;

  - перегляду діафільмів, фільмів, презентацій;

  - робота з моделями;

  - робота з календарями природи, щоденниками спостережень;

  - різні види образотворчої діяльності на екологічні теми;

  - екологічні дозвілля і свята;

  - виставка художньої літератури.

  Спеціально організоване навчання включає:

  - екскурсії, НСД, спостереження за тваринами і рослинами (розпізнає за одним об'єктом, порівняльне, з використанням роздаткового матеріалу, спостереження за зміною і розвитком);

  - образотворчу діяльність з екологічної тематики;

  - ознайомлення з працею дорослих в природі;

  - навчання дітей по догляду за рослинами і тваринами;

  - розвиток мови (складання розповідей про природних об'єктів і явленіях- за аналогією, описових, порівняльних, з досвіду; описових загадок; придумування екологічних казок; етичні бесіди);

  - узагальнення уявлень про природу (бесіди узагальнюючі; узагальнююче спостереження);

  - класифікацію уявлень про природу (бесіди з використанням моделей, НСД в формі дидактичної гри на класифікацію).

  Самостійна діяльність дітей:

  - стимулювання педагогом самостійної діяльності дітей, завдання для самостійних спостережень в природі, створення проблемних ситуацій - пізнавальних і практичних;

  - різні види ігор;

  - експериментування;

  - догляд за рослинами і тваринами в куточку природи;

  - робота з літературою, енциклопедіями.

  Результат: підвищення рівня екологічної вихованості дітей (підведення підсумків діагностики, внесення коректив в технологію роботи з дітьми за результатами діагностики).

  Тематика бесід і консультацій з батьками з екологічного виховання.

  1. "Чи не завдаючи шкоди природі". (Обговорити правила поведінки в природі).

  2. "Вклонися ягідці". (Поговорити про ягодах своєї місцевості, розповісти, які знання можна дати дітям, правила збору ягід, їх охорона).

  3. "Зелена аптека". (Про кімнатних рослинах).

  4. "Крилаті доктора". (Ознайомити з птахами, за якими можна проводити спостереження).

  5. "Скарби лісу". (Роль лісу в житті людини; що людина отримує від лісу, як поводитися в лісі; допомога людини лісі).

  6. "Отруйні рослини". (Ознайомити з ними, правила поводження з отруйними рослинами, охорона отруйних рослин).

  У наш час проблеми екологічного виховання вийшли на перший план, і їм приділяють все більше уваги.

  Кожен з тих, хто приніс і приносить шкоду природі, колись був дитиною. Ось чому така велика роль ДОУ в екологічному вихованні дітей, починаючи з раннього віку.

  Наше завдання - показати батькам необхідність виховання у дітей екологічної культури.

  Екологічна культура - це знання, практичні навички, естетичні переживання - емоційне ставлення і практичні вчинки і поведінка дітей (співпереживання, співчуття, інтерес і бажання надати допомогу природі, вміння милуватися її красою т. Д.).

  Розглядаючи проблему "Гра - як метод екологічного виховання" треба враховувати її актуальність, так як в даний час середовище, що оточує людину знаходиться в критичному стані. Гра ж передбачає активну пізнавальну діяльність з використанням різних аналізаторів, що важливо в розумовому вихованні в розвитку доброго, чуйного ставлення до природи, а значить і вихованні екологічної культури з дошкільного віку.

  В ході ігрової діяльності діти легко запам'ятовують назви рослин, їх будова, вчаться піклуватися про них, милуватися їх красою. Що доводить значущість гри як екологічного методу.

  Системне використання ігрової діяльності у вихованні екологічної культури дозволяє домогтися високого рівня знань.

  Екологічні ігри молодшого дошкільного віку.

  Вересень: "Вгадай рослина за описом", "Знайди листок, який покажу", "Чудовий мішечок" (овочі і фрукти, "Дізнайся на смак" (овочі і фрукти).

  Жовтень: "Де сховалася матрьошка?", "Знайди про що розповім", "Ботанічний лото з елементами моделювання» (овочі і фрукти,

  "Дізнайся по запаху" (овочі, фрукти).

  Листопад: "Овочі та фрукти" (лото з елементами моделювання, "Знайди той самий", "Вершки і корінці".

  Грудень: "Хто у що одягнений" (лото з елементами моделювання, "Де сховалася рибка?" (Зображення рибки, "Хто де живе", "Склади картинку".

  Січень: "Хто де живе?", "Склади картинку" (4часті).

  Лютий: "В зимової їдальні", "Пташки", "Дізнайся по голосу, яка це пташка", "Вгадай рослина за описом" (бальзамін, китайська троянда, фікус).

  Березень: "Ворони", "Каченя", "Через струмочок", "Воробушки і кіт", "Сонечко і дощик", "Знайди, що загубилося" (на прогулянці, "Вгадай за описом".

  Квітень: "До дереву біжи", "Через струмочок", "Хто швидше знайде березу, ялину, дуб", "Вгадай за описом".

  Травень: "Знайди дерево за описом", "Що змінилося", лото "Хто, де живе?" (З елементами моделювання); "Чия це тінь", лото "Хто як рухається" (з елементами моделювання); "Збери квітка з частин".

  література:

  1. План-програма освітньо-виховної роботи в дитячому садку. Видавництво «Акцідент», Санкт-Петербург, 1997..

  2. «Методика екологічного виховання дошкільників», С. М. Ніколаєва, Москва, 2001.

  3. «Екологічне виховання дошкільнят і молодших школярів», Л. І. Егоренков, Москва, 2001.

  4. «Заняття на прогулянках з дітьми дошкільного віку», С. Н. Теплюк, Москва, 2001.

  5. Журнали: «Дошкільне виховання», «Обруч», «Дитина в дитячому саду».

  6. Енциклопедія «Що таке? Хто такий? », Видавництво« Педагогіка », 1976.  Скачати 10.91 Kb.