• Інтегруюча мета заняття
 • Керівництво по засвоєнню матеріалу
 • Відповіді до термінологічного диктанту.
 • Рівень 2.
 • Методична розробка по біології на тему "Гаметогенез"
  Скачати 45.88 Kb.
  Дата конвертації13.06.2017
  Розмір45.88 Kb.

  Дана методична розробка створена з метою забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Біологія», за темою «Гаметогенез» За допомогою неї Ви зможете повторити матеріал шкільного курсу загальної біології та набути нових знань по темі гаметогенезу, утворення статевих клітин і подвійне запліднення квіткових рослин.

  На даному занятті Ви будете формувати такі загальні компетенції:

  1. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання завдань, оцінювати їх виконання і якість.

  2. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.

  3. Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися з викладачем, однокурсниками.

  4. Брати на себе відповідальність за роботу членів команди, за результат виконання завдань.


  Завдання заняття:

  1. Освітні.

  • Сформувати у студентів систему основних понять про етапи утворення статевих клітин у тварин і людини.

  • Організувати роботу в парах з метою теоретичного дослідження нового матеріалу з вивчення основних змін, що відбуваються з клітинами в різних зонах гонад.

  • Переконати учнів в тому, що процеси гаметогенезу грають основну роль для подальшого розвитку організму після запліднення і відновлення диплоїдного набору хромосом в зиготі.


  1. Розвиваючі.

  • Продовжити розвиток творчих здібностей учнів за допомогою самостійної роботи по перенесенню раніше засвоєних знань і умінь в нову ситуацію.

  • Розвивати уміння працювати зі схемами гаметогенеза, малюнками і текстом підручника.

  • Уміння порівнювати (на прикладі порівняння процесів сперматогенезу і овогенеза, мітозу і мейозу.

  • Уміння узагальнювати і встановлювати закономірності при аналізі схем гаметогенеза.

  • Уміння аналізувати (вміння висувати гіпотезу на основі уявного експерименту для відповіді на питання проблемного характеру).


  1. Виховні.

  • Розвивати внутрішню розумову активність і самостійність.

  • Розвивати комунікативні здібності студентів на занятті при роботі в парах, самоконтролі.

  • Виховувати культуру розумової праці.

  • Патріотичне виховання на прикладі досягнень російських вчених-біологів Б.Л. Астаурова і С.Г. Навашина.


  Інтегруюча мета заняття: отримати чітке уявлення про гаметогенезе.


  Оснащення.

  1. Комп'ютерна презентація «Гаметогенез».

  2. Тестові завдання вхідного і вихідного контролю, ключ відповідей, термінологічний диктант.

  3. Дидактичний матеріал з керівництвом по засвоєнню матеріалу.

  навчального елемента  Навчальний матеріал із зазначенням завдань

  Керівництво по засвоєнню матеріалу

  1.

  Інтегруюча мета: спираючись на знання, отримані в 9 класі, опрацювати схему «Гаметогенез», користуючись матеріалом підручника (§ 23). Отримайте чітке уявлення:

  а) про стадії гаметогенезу;

  б) про процеси, що відбуваються на кожній стадії;

  в) навчитеся пояснювати, чому статеві клітини мають гаплоїдний, а не диплоїдний набір хромосом;

  г) про утворення статевих клітин у квіткових рослин.

  Уважно прочитайте спільну мету заняття.

  2.

  Проведіть вступний контроль знань з метою визначити вихідний рівень знань за темами: «Мітоз», «Мейоз», «Способи розмноження організмів».  Вкажіть правильні варіанти відповідей.

  Тест 1. Яка форма безстатевого розмноження найбільш характерна для мохів, папоротей:

  1. бінарне розподіл

  2. фрагментація

  3. брунькування

  4. клонування

  5. спорообразование

  6. вегетативне розмноження

  Тест 2. Яка форма безстатевого розмноження найбільш характерна для гідри, дріжджів?

  1. бінарне розподіл

  2. фрагментація

  3. брунькування

  4. клонування

  5. спорообразование

  6. вегетативне розмноження

  Тест 3. Яка форма безстатевого розмноження використовується для розмноження плодово-ягідних культур:

  1. бінарне розподіл

  2. фрагментація

  3. брунькування

  4. клонування

  5. спорообразование

  6. вегетативне розмноження

  Тест 4. Яка форма безстатевого розмноження характерна для планарії, деяких кільчастих черв'яків:

  1. бінарне розподіл

  2. фрагментація

  3. брунькування

  4. клонування

  5. спорообразование

  6. вегетативне розмноження

  Тест 5 *. Яка форма розмноження дозволяє пристосуватися до мінливих умов середовища:

  1. безстатеве розмноження

  2. статеве розмноження

  3. І безстатеве і статеве розмноження в рівній мірі

  4. Форма розмноження не має ніякого значення

  Виберіть кілька вірних відповідей.

  Тест 6 *. Що характерно для безстатевого розмноження:

  1. Потомство має гени тільки одного, материнського організму.

  2. Потомство генетично відрізняється від батьківських організмів.

  3. В освіті потомства бере участь одна особина

  4. В освіті потомства зазвичай беруть участь дві особини.

  Тест 7 *. Вкажіть вірні судження:

  1. Партеногенез - особлива форма безстатевого розмноження.

  2. Партеногенез - особлива форма статевого розмноження.

  3. Партеногенетичний розвиток відомо у попелиць, бджіл, Дафна.

  4. Партеногенетичний розвиток відомо у людини.

  Тест 8 *. Вкажіть вірні судження:

  1. Гермафродити - організми, у яких можуть утворюватися і чоловічі і жіночі гамети.

  2. Гамети мають гаплоїдний набір хромосом, зигота - диплоїдний.

  3. Бактерії діляться шляхом мейозу.

  4. Спори мають диплоїдний набір хромосом.  Термінологічний диктант.

  1. Процес непрямого поділу клітини - ...

  2. Процес поділу дозрівають статевих клітин, при якому зменшується число хромосом в два рази - ....

  3. Процес прямого розподілу ядра клітини - ....

  4. Обмін ділянками гомологічних хромосом в профазі першого мейозу - ....

  5. Період підготовки клітини до поділу - ....

  6. Зближення гомологічних хромосом - ....

  7. Подвійний набір хромосом - ... ..

  8. Одинарний набір хромосом - ....

  9. Самостійна ядерна структура, що складається з центромери і плечей - ....

  Працюйте самостійно в зошиті.

  За кожну правильну відповідь - 1 бал.

  Тестові завдання відмічені «*» є підвищеної складності. Дані завдання оцінюються в 2 бали.

  Здійсніть взаємоперевірку по ключу, взявши його у викладача.  У зошиті поставте суму отриманих балів.

  Запишіть визначення в зошит, вставте пропущене слово (визначення). Перевірте по ключу відповіді (візьміть у викладача). Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.  Запишіть суму отриманих балів.

  Максимальна кількість балів за вхідний контроль - 21 бал. Якщо Ви набрали мало балів, постарайтеся працювати надалі активніше.

  3.

  Мета: Вивчити стадії гаметогенезу і процеси, що відбуваються в кожній з них.

  Прослухайте лекційне повідомлення викладача. Зробіть записи в зошит.

  Дайте відповідь на питання, користуючись підручником і записами в зошиті:

  • Як називається процес розвитку чоловічих статевих клітин?

  • Як називається процес розвитку жіночих статевих клітин?

  • Як називаються первинні статеві клітини при сперматогенезе?

  • Як називаються первинні статеві клітини при овогенезі?

  • Який набір хромосом вони мають, яким шляхом діляться?

  • Коли активно починають ділитися сперматогонии і овогонії?

  • Які процеси повинні відбуватися в цитоплазмі первинної статевої клітини, коли вона знаходиться в статевій залозі, в зоні росту?

  Прослухавши лекцію викладача, уважно прочитайте свої записи в зошиті. Замалюйте схему гаметогенеза в альбом.  Дайте відповідь усно на питання, використовуючи § 23 підручника.

  Працюйте парами, допомагайте один одному.

  4.

  Мета: закріпити і скорегувати знання про гаметогенезе.

  По одній людині від пари відповідаємо на поставлені вище питання.

  Виберіть, хто з вашої пари буде відповідати на один з перерахованих вище питань.

  Уважно слухайте відповіді інших пар студентів. Якщо вони неправильні і неповні, то виправте їх. За успішну відповідь ви набираєте 1 бал.

  5.

  Мета: вивчити процеси запліднення у тварин і подвійного запліднення у покритонасінних рослин.

  Прослухайте повідомлення викладача. Зробіть записи в зошит.  Дайте відповідь на питання, користуючись підручником і записами в зошиті:

  • Як статеві клітини знаходять один одного?

  • Які етапи в процесі запліднення виділяють?

  • Що відбувається після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину?

  • Навіщо необхідна величезна кількість сперматозоїдів?

  • У чому полягає експеримент Б.Л. Астаурова?

  • Чому С.Г. Навашин назвав процес запліднення покритонасінних рослин подвійним?

  • З чого утворюється ендосперм, насіннєва шкірка, насіння, околоплодник?

  • У чому біологічна сутність запліднення?

  Прослухавши лекцію викладача, уважно прочитайте свої записи.  Замалюйте схему подвійного запліднення покритонасінних рослин в альбом. Дайте відповідь усно на питання. Працюйте парами, допомагайте один одному знайти відповідь на питання.

  6.

  Мета: закріпити і скорегувати отримані знання про процеси запліднення у тварин і рослин.

  Виберіть, хто з вашої пари буде відповідати на один з перерахованих вище питань.

  Активно беріть участь в обговоренні.

  За успішну відповідь Ви отримаєте 1 бал.

  7.

  Мета: закріпити і узагальнити знання, отримані на занятті.  Рівень 1.

  Тест 1. Набір хромосом гаметогоній в зоні розмноження:

  1. диплоїдний

  2. гаплоїдний

  3. Сперматогонії - диплоїдний, овогонії - гаплоїдний

  4. Сперматогонії - гаплоїдний, овогонії - диплоїдний.

  Тест 2. Набір хромосом гаметоцитов 2-го порядку після першого поділу мейозу:

  1. 2 n 4 c

  2. 2 n 2 c

  3. 1 n 2 c

  4. 1 n 1 c

  Тест 3. Набір хромосом гамет:

  1. 2 n 4 c

  2. 2 n 2 c

  3. 1 n 2 c

  4. 1 n 1 c

  Тест 4. З одного овоцитів після двох поділів мейозу утворюється нормальних яйцеклітин:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  Тест 5. З одного сперматоцита після двох поділів мейозу утворюється нормальних сперматозоїдів:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  Тест 6. Акросома з комплексом Гольджі в сперматозоїді розташована:

  1. У голівці

  2. У шийці

  3. У проміжному відділі

  4. У хвостику

  Тест 7. Мітохондрії в сперматозоїді розташовані:

  1. В голові

  2. У шийці

  3. У проміжному відділі

  4. У хвостику

  Тест 8. Центриоли в сперматозоїді розташовані:

  1. У голівці

  2. У шийці

  3. У проміжному мозку

  4. У хвостику  Рівень 2.

  1. Виберіть вірні судження:

  1. У зоні росту хромосомний набір 2 n.

  2. У зоні дозрівання відбувається два ділення мейозу - редукционное і екваціонное.

  3. При овогенезі з одного овоцитів утворюється 4 нормальні яйцеклітини.

  4. При овогенезі з одного овоцитів утворюється одна нормальна яйцеклітина і 3 Направітельний (полярних) тільця.

  II. Зіставте особливості сперматогенезу і овогенеза, поставивши біля кожної цифри відповідну букву.

  особливості процесів процес

  1. Витік у сім'яниках А) сперматогенез

  2. Протікає в яєчниках Б) овогенез

  3. Починається у ембріона

  4. В результаті утворюється

  4 гамети

  1. Починається в підлітковому

  віці

  1. завершується освітою

  однієї клітини


  Дайте відповідь на питання тестових завдань (1 і 2 рівень). За кожну правильну відповідь 1 бал.

  За правильну відповідь 2 бали.


  8.

  Мета: підведення підсумків, рефлексія, домашнє завдання.

  1. Підрахуйте загальні бали, отримані за все заняття:

  - якщо ви набрали 41 - 45 балів - ваша оцінка «5»;

  - якщо ви набрали 36 - 40 балів - ваша оцінка «4»;

  - якщо ви набрали 31 - 35 балів - ваша оцінка «3»;

  - якщо ви набрали 30 і менше балів - ваша оцінка «2».

  II. Підведення підсумків - рефлексія.

  1. Прочитайте комплексну мета.

  2. Чи досягли ви мети заняття?

  3. Виберіть домашнє завдання в залежності від того, як успішно ви працювали на занятті:

  • Пропрацюю матеріал ще раз за підручником;

  • Звершу графічно схему гаметогенеза і дам коротку характеристику.

  • Якщо отримали оцінку «5» можете вибрати творче завдання - підготувати інформаційну довідку про клонування як один із способів розмноження.

  Візьміть ключ відповідей у викладача.

  Дайте відповідь на питання.

  Виберіть домашнє завдання.


  ключ відповідей


  Вхідний контроль: тестові завдання.

  номер питання

  Варіант відповіді

  Кількість балів за правильну відповідь

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.


  5

  3

  5

  2

  2

  1, 3

  2, 3

  1, 2

  1

  1

  1

  1

  2 (якщо обраний 1 прав. Відповідь - 1 бал)

  2 (якщо обраний 1 прав. Відповідь - 1 бал)

  2 (якщо обраний 1 прав. Відповідь - 1 бал)

  2 (якщо обраний 1 прав. Відповідь - 1 бал)
  Відповіді до термінологічного диктанту.

  (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

  1 - мітоз

  2 - мейоз

  3 - амитоз

  4 - кросинговер

  5 - интерфаза

  6 - кон'югація

  7 - диплоїдний

  8 - гаплоїдний

  9 - хромосома


  Вихідний контроль.

  Рівень 1 (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал).  питання

  Варіант відповіді

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  1

  2

  4

  1

  4

  1

  3

  2


  Рівень 2.

  питання

  Варіант відповіді

  Кількість балів

  1

  2

  1, 2, 4  А - 1, 4, 5

  Б - 2, 3, 6

  2 бали (за два правильних відповіді - 1 бал;

  якщо дан 1 правильну відповідь - 0 балів)

  2 бали (якщо один хибний відповідь - 1 бал, якщо 2 і більше - 0 балів)


  Скачати 45.88 Kb.