Методична розробка на тему Музична діяльність дошкільнят
Дата конвертації17.10.2018
Розмір6.32 Kb.
ТипТемочка

Лілія Хангареева
Методична розробка на тему «Музична діяльність дошкільнят»

Методична розробка на тему Музична діяльність дошкільнят

Значення і завдання музичного діяльності дошкільнят

Музична діяльність дошкільнят - це різні способи, засоби пізнання дітьми музичного мистецтва (а через нього і навколишнього життя, і самого себе, за допомогою якого здійснюється і загальний розвиток. Також вона є однією з центральних складових естетичного виховання - відіграє особливу роль у всебічному розвитку дошкільника, яка визначається специфікою музики як виду мистецтва, з одного боку, і специфікою дитячого віку - з іншого. Музична освіта надає нічим не замінні вплив на про бщее розвиток: формується емоційна сфера, удосконалюється мислення, виховується чуйність до краси в мистецтві і житті.

Види музичної діяльності

Музичне сприйняття дошкільнят

Музичне сприйняття є сприйняття, спрямоване на осягнення і осмислення тих значень, якими володіє музика як мистецтво, як особлива форма відображення дійсності, як естетичний художній феномен Сприйняття музики - провідний вид музичної діяльності у всіх вікових періодах дошкільного дитинства. Чути, сприймати музику - це означає розрізняти її характер, стежити за розвитком образу: зміною інтонації, настроїв.

Дитяче музичне виконавство

Музичне виконавство ввозяться співі, музично ритмічних рухах, грі на музичних інструментах. Для освоєння різних видів виконавської діяльності необхідно формувати у дітей певні навички і вміння. Як правило дитяче виконавство не несе в собі цінності для інших людей, але воно необхідне самим дітям для подальшого музичного розвитку.

Дитяче музичне творчість

Дитяче музичне творчість - це наявність емоційного змісту, виразності образу і його втілення, варіативності, оригінальності. Дитяче музичне творчість за своєю природою синтетична діяльність. Воно може проявлятися в усіх видах музичної діяльності: у співі, ритміці, грі на дитячих музичних інструментах. Музична творчість важливо формувати починаючи з молодшого дошкільного віку, використовуючи посильні дітям творчі завдання.

Музично-освітня діяльність

Музично освітня діяльність не існує ізольовано від інших видів. Знання, відомості про музику даються дітям не самі по собі, а в процесі сприйняття музики, виконавство, творчість, по ходу, до місця. Кожен вид музичної діяльності вимагає певних знань. Для розвитку виконавства, творчості потрібні спеціальні знання про способи, прийоми виконавства, засобах виразності.

Музична діяльність дошкільнят в дошкільних установах

Форми музичної діяльності в дошкільних установах

Теорія і практика дошкільної педагогіки визначають наступні форми організації музичної діяльності: заняття, використання музики на святах і розвагах, в ігровій, самостійної діяльності. Музичні заняття - основна форма організації, в якій здійснюється навчання дітей, розвиток їх здібностей, виховання якостей особистості, формування основ музичної і загальної культури. Використання музики в повсякденному житті ДОП надає їй більшу емоційну насиченість, благотворно позначається на психофізичному стані дитини. Поряд з музичними заняттями музика використовується в розвагах, на святах, в не регламентовані видах діяльності дитини у вільний час.

Музичне заняття в дошкільному установа

Музичні заняття базується на обов'язкових програмних вимогах, складених з урахуванням вікових особливостей дошкільнят. Це форма навчального процесу, в якому одночасно беруть участь всі діти того чи іншого віку. Вони колективно співають, грають, танцюють. Об'єднані загальними переживаннями, прагненням виконати спільну справу, хлопці відчувають, що успіх і невдача кожного - успіх і невдача всього колективу. Заняття передбачають активну взаємну діяльність педагога і дітей. Головне завдання, що стоїть перед педагогом на занятті, - викликати у хлопців інтерес до музики і музичної діяльності, збагатити їх почуття. При її виконав успішніше вирішуються й інші завдання - розвинути музичні здібності, сформувати основи смаку, навчити дітей необхідних умінь і навичок, які вони зможуть потім застосувати в самостійної діяльності в дитячому саду і сім'ї.

Розвага і свята як форма організації музичної діяльності в дошкільному установа

Використання тематичні музичні вечори, бесіди-концерти, театралізовані вистави, ігри-драматизації, концерти дитячої самодіяльності, і т. Д. Так як це надає музичної діяльності велику емоційну насиченість, благотворно позначається на психофізичному стані дитини.

Умови успішного музичної діяльності в дошкільному установа

Дотримання принципу свободи; Накопичення вражень від сприйняття мистецтва; Накопичення досвіду виконавства (спів, рух, гра на музичних інструментах); Розвиток основних музичних здібностей; Навчання сприяють всі види творчих завдань. Однак важливо дотримуватися їх дозування, стежити за зовнішніми емоційними проявами дітей: щоб вони не перевтомлювалися і не пере порушувалися. Оснащення музичної творчості як у дитячому садку, так і в сім'ї музичним супроводом, різноманітними костюмами і атрибутами, простором для танців, дитячими музичними інструментами.