Методична розробка «Комплекс заходів щодо забезпечення умов для організації рухової активності дітей»
Скачати 27.71 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір27.71 Kb.
ТипРухова активність дитини

Марина Маркіна
Методична розробка «Комплекс заходів щодо забезпечення умов для організації рухової активності дітей»

методична розробка

«Комплекс заходів щодо забезпечення умов для організації рухової активності дітей, що мають порушення опорно - рухового апарату».

Автор розробки:

Маркіна М. В.

Вихователь МБДОУ «Дитячий садок компенсуючого виду №29» м Усолье-Сибірське

Пояснювальна записка

Актуальність проблеми.

Останнім часом особливо актуальною стає проблема погіршення стану здоров'я дітей, і одна з ряду головних причин цього - наявність великої кількості відхилень у стані опорно-рухового апарату (сколіоз, кіфоз, плоскостопість, некроз головок стегон, асиметрія таза, воронкообразная груди, що є першопричиною багатьох хвороб.

Дослідження А. А. Потапчук, М. Д. Дідур, Д. М. Калашника, Т. С. Овчинниковой наводять безліч причин розвитку порушень опорно-рухового апарату. Це і пологові травми, порушення екології, незбалансоване харчування, інформаційні перевантаження дітей, зниження рухової активності. Все частіше вже в ранньому віці дітям ставляться невтішні діагнози, і до трьох років діти потрапляють в наш дитячий садок компенсуючого виду, де зусиллями всього колективу проводиться корекційно-розвиваюча робота по основному ортопедичному діагнозу. Ми намагаємося допомогти кожній дитині виробити правильне ставлення до стану свого здоров'я у самих дітей і ведемо велику просвітницьку роботу серед батьків наших вихованців.

Тому дуже важливою є проблема профілактики і корекції функціональних відхилень в системі опорно-рухового апарату на основі розширення кола знань, що пояснюють особливості анатомо-фізіологічного розвитку в онтогенезі, і цілеспрямованого педагогічного впливу засобами фізичного виховання.

Аналіз спеціальної літератури та досвід роботи ДНЗ дозволили розробити систему профілактики та корекції відхилень опорно-рухового апарату у дітей засобами фізичного виховання. Нами розроблений алгоритм, що складається з напрямків, призначених для вирішення завдань оздоровлення, з якими стикається педагог в процесі фізичного виховання дітей.

Специфічним засобом корекції ортопедичних відхилень є дотримання ортопедичного режиму, що включає:

1) правильний підбір меблів і своєчасна корекція при зміні росту дитини;

2) сон на жорсткому ліжку без подушки, на спині або животі;

3) контроль за поставою протягом дня;

3) часту зміну поз під час занять, ігор, вільної діяльності дітей;

4) виключено носіння будь-яких важких предметів;

5) підбір взуття здійснюється за рекомендацією лікаря-ортопеда;

6) обов'язкові щоденні заняття лікувальною фізкультурою;

7) заняття фізкультурою на основі методики симетричною гімнастики;

8) раціональний руховий режим, що виключає біг, стрибки.

Особливий акцент у створенні ортопедичного режиму робиться на організації рухового режиму протягом дня для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Дослідження останніх років свідчать про те, що сучасні діти в більшості своїй відчувають «руховий дефіцит». Це збільшує статичне навантаження на певні групи м'язів і викликає їх стомлення. Знижується сила і працездатність скелетної мускулатури, що спричиняє погіршення стану здоров'я дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату. Тому ведеться посилена робота щодо оптимальної організації рухового режиму в кожній віковій групі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Ідея методичного посібника (новизна).

Новизна методичного посібника полягає в використанні комплексу заходів щодо забезпечення умов для організації рухової активності дітей, що мають порушення опорно - рухового апарату.

Мета.

Узагальнити комплекс педагогічних заходів, спрямованих на організацію рухового режиму, що сприяє оптимальної корекції порушень опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку.

Методологічні основи.

В основу роботи покладено сучасні напрямки розвитку здоров'язберігаючих педагогічних технологій В. Ф. Базарного, В. А. Гурова, М. А. Рунов, Т. С. Овчинникова).

Передбачуваний результат.

Використовуваний комплекс заходів дозволить забезпечити організацію оптимального рухового режиму дітей, що сприяє корекції порушень опорно-рухового апарату.

Короткий опис методичного посібника.

Методичний посібник складається з двох розділів. У першому розділі дається опис методики роботи. У другому розділі узагальнено матеріал з організації рухової активності дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату, що включає рухливі ігри, комплекси ранкової гімнастики, гімнастики після сну.

Розділ 1. Методика роботи

Для кожної групи розроблена модель раціонального рухового режиму відповідно до вікових можливостей дітей, їх ортопедичним діагнозом. Модель рухового режиму складена таким чином, що загальна тривалість рухової активності дітей становить не менше 60% від періоду неспання. Оптимізація рухової активності дітей досягається за рахунок введення різноманітних форм роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату протягом дня. Модель рухового режиму включає:

молодша група

Рухова активність в тиждень (организ).5,5 годин

Ранкова гімнастика 5-6 хв.

Гімнастика після сну 5-6 хв.

Рухливі ігри Не менш 2-4 рази на день 6-10 хв.

Спортивні вправи на прогулянці Цілеспрямоване навчання педагогом не рідше 1 разу на тиждень 10 хв.

Фізкультурні вправи на прогулянці Щодня підгрупами 5-7 хв.

Фізкультурні заняття 2-3 рази на тиждень 15 хв.

Музичні заняття (частина заняття) 2 рази на тиждень 3-5 хв.

Рухові ігри під музику 5-10 хв

Спортивні розваги 1 раз на місяць 20 хв.

Спортивні свята 2 рази в рік 20-25 хв.

Тиждень здоров'я 2 рази в рік

Самостійна рухова активність Щодня індивідуально і підгрупами.

ЛФК 15 хв.

старша група

Рухова активність в тиждень (организ). 8,5 годин

Ранкова гімнастика 8-10 хв.

Гімнастика після сну 5-10 хв.

Рухливі ігри Не менш 2-4 рази на день 15-20 хв.

Спортивні ігри Цілеспрямоване навчання педагогом не рідше 1 разу на тиждень

Спортивні вправи на прогулянці Цілеспрямоване навчання педагогом не рідше 1 разу на тиждень 10-12 хв.

Фізкультурні вправи на прогулянці Щодня підгрупами 10 хв.

Фізкультурні заняття 2-3 рази на тиждень 25 хв.

Музичні заняття (частина заняття) 2 рази на тиждень 7-10 хв.

Рухові ігри під музику 15 хв.

Спортивні розваги 1 раз на місяць 30 хв.

Спортивні свята 2 рази в рік 50-60 хв.

Тиждень здоров'я 2 рази в рік

Самостійна рухова активність Щодня індивідуально і підгрупами.

ЛФК 25 хв.

Вся робота з розвитку рухової активності дітей в дошкільному закладі будується на основі симетричною гімнастики Д. М. Калашника. В її основі лежить принцип мінімального біомеханічного впливу спеціальних вправ на кривизну хребта. Основна дія симетричних вправ направлено на корекцію порушеного рівноваги нервово-м'язової системи обох половин тулуба і, особливо, в області хребта; формування міцного і врівноваженого корсета; досягнення еластичності зв'язкового апарату шляхом оптимальних розтягують дій симетричними рухами.

Істотною перевагою симетричною гімнастики є те, що вона не вимагає врахування складних біохімічних умов роботи деформованої опорно-рухової системи. Тому, до мінімуму знижується ризик помилкового застосування спеціальних вправ і виключає необхідність їх суворої індивідуалізації. Все це дозволяє широко застосовувати симетричну гімнастику в практиці лікування і запобігання захворювань опорно-рухового апарату.

Симетричні вправи роблять неоднаковий вплив на симетрично розташовані м'язи тулуба, які в результаті сколіозу мають тенденцію неврівноваженого розвитку. Слабким м'язам тулуба при кожному симетричному русі кінцівок пред'являються більш підвищені функціональні вимоги, і вони тренуються інтенсивніше, ніж сильні м'язи. Під впливом цих вправ в неоднаково розвинених м'язах відбувається асиметричні фізіологічні процеси на користь ослаблених м'язів. При кожному симетричному русі вони, як би, наздоганяють в роботі міцні м'язи і тренуються інтенсивніше останніх. В результаті тривалих і систематичних занять відбувається не тільки зміцнення м'язів, але і поступове врівноваження всієї нервово-м'язової системи. Усувається або зменшується її патологічна асиметрія, і це надає стабілізуючу і корегуючий дію на порушену поставу.

Часта зміна поз дитини протягом дня є ще одним важливим моментом в корекції захворювань опорно-рухового апарату і організації рухового режиму. Спостереження фахівців показали, найбільш несприятливе розташування, що веде до порушення постави, погіршення стану здоров'я дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату - тривалий час в положенні сидячи. Дані досліджень свідчать, дитина змушена проводити в цьому положенні в умовах дитячого садка, домашніх умовах значний час. У нашому дошкільному закладі цього моменту приділяється особлива увага. Діяльність педагога спрямована на побудову освітньо-виховного процесу таким чином, щоб здійснювалася часта зміна поз дитини протягом усього дня і в ході проведення кожного режимного моменту.

Для здійснення корекційних заходів, реалізації потреби в русі в дошкільному закладі створені необхідні умови: є зал ЛФК, фізкультурний зал, фізкультурна майданчик на вулиці, центри рухової активності в групах. Простір груп сформовано таким чином, щоб забезпечити достатнє місце для проведення рухливих ігор, доступних нашим дітям, і частій зміні поз дітей під час занять.
  Â
Error
Â

К сожалению, нам не удается получить доступ к запрашиваемой странице:
http://rozrobka.in.ua/pars_docs/files/174/173599-2.html

Пожалуйста, выберите один из вариантов:

п. о. с. 1 - присід, руки на голову, 2- і. п. 6 разів.

3. «Матрьошки ховаються» І. п. - лежачи на спині. 1 притиснути зігнуті в колінах ноги руками до грудей, 2 - в. п. 5 раз.

4. «Матрьошки сховалися» І. п. - Сидячи на колінах. 1 - випрямитися, руки на пояс, 2 - в. п. 6 разів.

5. «Веселі матрьошки» - гра-фантазія.

УТРЕННЯЯ ГІМНАСТИКА

Березень

1 комплекс

У стінки: перевіримо поставу. Ходьба і біг змійкою за ведучим, ходьба по ребристою дошці. Побудова в 2 колони.

У нашого Котище жовті очиська. (показати)

У нашого Котище довгі вусища. (показати)

У нашого Котище гострі когтіщі. (показати)

У нашого Котище (руху від голови вгору)

Розумні мисліщі.

Миється котяра (трьом кисті рук, а потім щоки)

З кожним днем ​​все чистіше,

відмиваючи мордочку

Від залишків їжі.

Увечері полювати (крадуться кроки на носках)

В комірчині за мишами.

І грає в ладушки (розбитися на пари і грати в долоньки)

З пухнастими котами.

УТРЕННЯЯ ГІМНАСТИКА

Квітень

1 комплекс

З прапорцями

Масаж вух «Ліпимо пельмені».

Ходьба і біг в колоні по одному, ходьба з переступанням через предмети.

ОРУ:

1. І. п. Стоячи на колінах, прапорці вниз. 1-2 - сісти на п'яти, прапорці вгору, 3-4-й. п. 5 раз.

2. І. п. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 розвести руки в сторони, видих, 2 - в. п., вдих. 6 раз.

3. І. п. Лежачи на спині, руки в сторони. 1 - одночасне піднімання зігнутих в колінах ніг, руки схрестити на грудях. 2 - і. п. 5 раз.

4. І. п. - о. с. 1 - присід, руки вперед, 2- і. п. 6 разів.

Гра на увагу: синій прапорець - ходьба, червоний - зобразити будь-яку фігуру.

УТРЕННЯЯ ГІМНАСТИКА

Квітень

2 комплекс

Ходьба по лавці. Біг зі зміною напрямку за сигналом. Ходьба на п'ятах, шкарпетках, зовнішньої поверхні стопи.

рибалки

У синьому небі хмари. (встаємо на носочки, піднімаємо руки вгору)

Під горою біжить річка. (присідаємо, руки вперед)

Рано вранці з річки (встали)

Тягнуть мережі рибалки. (імітуємо рух, як би перебираючи руками мережу)

Багато риби наловили, (розводимо руки в сторони)

Смачну юшку зварили. (виконуємо кругові рухи рукою, як би помішуючи юшку в казанку)

Ах!

мавпочки

Рано вранці на галявинці (ляскаємо)

Так граються мавпочки:

Правою ніжкою топ, топ!

Лівою ніжкою топ, топ!

Руки вгору, вгору, вгору!

Хто підніме вище всіх? (встаємо на носочки і тягнемося вгору)

УТРЕННЯЯ ГІМНАСТИКА

Травень

1 комплекс

«Заяча зарядка»

1. «Ранкове привітання зайців» - дихальна гімнастика.

2. І. п. - ноги на ш. п., руки на поясі. Нахили тулуба вперед. 6-8 разів.

3. І. п. - ноги на ш. п., руки опущені. 1 - руки через сторони вгору, бавовна, 2 - в. п. 5 раз

4. І. п. Те ж. Повороти тулуба вліво-вправо. 6 раз.

«Заяча бесіда» І. п. - о. с. 1 - руки в сторони, вдих; 2-3 - руки вперед, видих зі звуком «м-м-м», 4 - в. п. 4-5 разів.

УТРЕННЯЯ ГІМНАСТИКА

Травень

2 комплекс

Ходьба і біг в колоні по одному. Ходьба приставним кроком по канату з опорою на середину стопи, на п'яти.

«Кот Тимошка»

Кот Тимоша жив на даху. (руки підняти вгору)

Нижче, в будинку, жили миші (нахил вперед, руками доторкнутися до підлоги)

За стіні піднімалися миші, (руками "крокувати" від щиколотки - вгору по гомілці - до колін - по стегну)

Не боячись кота на даху.

Чатував кіт мишей, (повороти голови в бік, руки до вух)

Вийнявши пробки з вух.

Він готував мишоловки, (долоні зачинити "мишоловка")

Але мишенята були спритні. (пострибати на місці, руки на поясі)

Сховавшись за спину Тишки, (долоні перед особою, виглядати з-за них то з одного, то з іншого боку)

В хованки з ним грали мишки.

Комплекси гімнастики після сну

Гімнастика після сну

1. «Потягування» - лежачи на спині. Руки витягаємо вгору. 8 разів.

2. І. п. - сидячи по-турецьки. Погладжування грудної клітини.

3. І. п. Лежачи на спині, руки притиснути до тулуба. Підняти голову і плечі, подивитися на носочки ніг, повернутися в і. п., розслабитися.

4. І. п. - те ж. Згинання ніг в колінах - 8 разів.

5. І. п. - стоячи біля ліжка. Присідання в чергуванні з ходьбою

Гімнастика після сну

1. «Потягування». І. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Руки підняти вгору - вдих, повернутися в і. п. - видих. 8 разів.

2. «Підйомний кран». І. п. - руки за голову. Почергове піднімання ніг. 6 раз.

3. «Ножиці». І. п. - те ж. Дихання довільне. 3 підходи.

4. І. п. Те ж. Рух стопами вперед - назад, кругові обертання. 6-8 разів.

5. «Корзиночка». І. п. - лежачи на животі, руки вздовж тулуба. Захопити руками ноги за щиколотки, підтягнути ноги. 5-6 повторень.

Гімнастика після сну

1. «Потягушки» - лежачи на спині. Руки витягаємо вгору. 8 разів.

2. І. п. - лежачи на спині. 1-2-3- - притиснути коліна руками до грудей, 4-5-6 - відпочиваємо.

3. «Куточок» - піднімання ніг на 45 *

4. «Шиплять гуси» - стоячи біля ліжка, ноги на ш. п. Витягування тулуба вперед, звуконаслідування.

5. І. п. - стоячи, руки зігнуті в ліктях перед грудьми, кисті вгору. Розведення і зведення ліктів. 6 раз.

Гімнастика після сну

1. І. п. - лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. Ковзаючи п'ятами - видих, і. п. - вдих. 6 раз.

2. І. п. - стоячи біля ліжка, руки вгору. «Ух» - опустити руки вниз. 8 разів.

3. І. п. - стоячи біля ліжка. Нахили вперед - «Здрастуйте». 6 раз.

4. Ходьба зі зміною темпу.

Гімнастика після сну

1. І. п. - лежачи на ліжку, руки вздовж тулуба.

1-2 - потягнути обидві руки вгору, 3-4 - опустити.

2. І. п. - лежачи на ліжку, руки в замок. 1-2 - тягнемо руки через верх за голову, шкарпетки ніг - вперед.

3-4 - і. п. 6 разів.

3. Масаж ніг - «Важелі».

4. І. п. - лежачи на спині. Піднімання прямих ніг вгору - «Покажіть ваші ніжки».

5. І. п. - лежачи на животі, руки під підборіддям. «Засмагаємо».

Гімнастика після сну

1. І. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Одночасне піднімання правої руки і лівої ноги, потім лівої руки і правої ноги.

2. І. п. - лежачи на спині, руки розведені в сторони. 1 - обхопити себе руками, 2- і. п.

8 разів.

3. І. п. - лежачи на животі, руки під підборіддям. 1-2-3-4 - підняти ноги вгору, погойдатися. 5-6-7-8- - розслаблення. 5 разів

4. І. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Поперемінне піднімання рук вгору. За 5 разів.

5. І. п. - стоячи біля ліжка. «Пружинка». 7-8 разів.

Гімнастика після сну

1. «Потягування». І. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Руки підняти вгору - вдих, повернутися в і. п. - видих. 8 разів.

2. «Корзиночка». І. п. - лежачи на животі, руки вздовж тулуба. Захопити руками ноги за щиколотки, підтягнути ноги. 5-6 повторень.

3. І. п. - лежачи на животі, руки за головою. Перевертання з боку на бік під рахунок. 6 раз.

4. І. п. - стоячи біля ліжка. 1 - руки вгору, 2-3-4 поступове опускання рук - кисті-лікті-передпліччя. 8 разів.

5. І. п. - стоячи, руки на поясі. Попеременние перекати з п'яти на носок. «Гойдалки»

Гімнастика після сну

1. І. п. - лежачи на спині. Руки підняти через боку вгору - вдих, 3-4 - опустити вниз - видих. 8 разів.

2. І. п. - лежачи на спині. 1-2-3- - притиснути підборіддя до грудей, 4 - в. п. 6 разів.

3. І. п. - лежачи на животі. Одночасне піднімання ніг. 6 раз.

4. І. п. - стоячи біля ліжка, руки за головою. Зведення і розведення ліктів з опором.

5. Розслаблення. «Солдатики як стовпчики стоять, а лялечки як ниточки висять».

Рухливі ігри для профілактики порушення постави.

Швидко встати в лад.

Діти стоять у колоні або шерензі по одному, вихователь пояснює завдання: по сигналу треба розбігтися по всьому залу; по другому сигналу - швидко встати на своє місце. Поки діти будуються, вихователь вважає. Рахунок припиняється тоді, коли останній займе своє місце в ладі. Вихователь дає оцінку побудови і вказує на помилки, допущені в грі, з тим, щоб повторне побудова йшло швидше. Особлива увага приділяється поставі дітей в строю. Стояти треба вільно, не напружуючись, але правильно, без асиметрії правої і лівої частини тіла, які не випинаючи живіт і т. Д.

Варіант гри:

А) Направляючий стає за вказівкою вихователя в різних місцях залу, а діти шикуються поруч з ним;

Б) Замість направляючого, вихователь ставить прапорець теж в різних місцях залу.

Два і три.

Діти ходять або бігають врозтіч. На сигнал вихователя «Два!», Утворюють пару з будь-яким знаходяться поруч дитиною, беруться за руки і біжать до заздалегідь встановленим місцем, де вони будуються пара за парою в тому порядку, в якому підбігають. «Три!», То діти утворюють трійки і потім вже біжать до місця

побудови.

Варіант гри:

Діти повинні вишикуватися перед вихователем (обличчям до нього) в якому б місці майданчика він не знаходився. Щоб гра була складніше і цікавіше, вихователь, перш ніж дати сигнал на побудову, каже: «Стій!». Діти зупиняються і закривають очі. Вихователь переходить на інше місце і дає сигнал «Два!» Або «Три!», Діти відкривають очі, утворюють пари або трійки і швидко біжать і будуються.

Завдання в грі замінюються або доповнюються «осаночнимі» рухами.

Жмурки на місці.

Кожен гравець, крім того, що водить, вибирає собі предмет від якого не має права відходити. Коли всі гравці розмістяться, вихователь зав'язує очі ведучому - Жмурко, ставить його на середину кімнати і пропонує кілька разів повернутися. Після цього Жмурка відправляється на пошуки. Щоб ухилитися від жмурки, дітям дозволяється змінювати положення: вони можуть нахилятися, присідати і навіть лягати, але при цьому вони весь час повинні стосуватися ногою обраного предмета, інакше буде вважатися таким, що програв. Тримати пряму спину і голову. Якщо Жмурка пішов за межі майданчика або наблизився до небезпеки (наприклад, до стіни, його попереджають словом «Вогонь».

Правила гри: Граючої дозволяється змінювати місця, але тільки тоді, коли поблизу немає піжмурки, який залишив своє місце піжмурки вважається переможеним і стає Жмурко.

Ловишка з м'ячем.

Гравці утворюють коло. Ведучий в центрі кола. Біля його ніг два великих м'яча. Ведучий проводить ряд «осаночних» рухів (зведення лопаток з положення рук до плечей; присідання на носках, не нахиляючись вперед; обертання рук з повною амплітудою і т. Д.).

Гравці повторюють показані вправи. Раптово вихователь каже: «Біжи з кола!» І грають розбігаються в різні боки. Ведучий бере м'яч і намагається, не сходячи з місця, потрапити в тікають. Якщо він не потрапляє, то кидає другий м'яч. Потім за сигналом вихователя: «Раз, два, три - в коло скоріше біжи!», Діти знову утворюють коло, вибирається новий ведучий і гра поновлюється. Якщо гра проводиться на майданчику взимку, м'ячі замінюються сніжками.

Хто швидше перенесе предмет.

Діти розділені на 4-5 ланок. Вони сідають на підлогу або на гімнастичні лавки вздовж стін залу. Особлива увага звертається на правильну поставу під час сидіння. З правого боку ставлять стільці за кількістю ланок, на них кладуть 5-6 предметів (кубики, мішечки з піском, прапорці і т.д.). Навпаки, на відстані 6-8 м, ставлять таку ж кількість порожніх стільців. Вихователь викликає по одній дитині від кожної ланки. Діти стають близько стільців з предметами і по сигналу вихователя: «Раз, два, три - біжи!», Починають переносити предмети на порожні стільці. Виграє той, хто раніше за всіх перенесе всі предмети. Він отримує значок. Гру продовжують інші члени ланок по черзі. Виграє ланка отримало більшу кількість значків. За неправильну позу під час сидіння значки можуть зніматися.

«Пожежні на вченні».

На відстані 5-6 кроків від гімнастичної стінки проводиться риса. Вихователь ділить групу дітей на 3-4 ланки (за кількістю прольотів гімнастичної стінки). На кожному прольоті на одній висоті підвішується дзвіночок. Ланки будуються на межі лицем до гімнастичної стінки. За сигналом вихователя «Раз, два, три - біжи!» Діти біжать до гімнастичної стінки, влазять на неї і дзвонять, кожен в свій дзвіночок. Потім вони повертаються в свою ланку. Вихователь зазначає, хто подзвонив першим. Гра триває, поки всі учасники не виконають завдання. Виграє той ланка, де виявиться більшу кількість дітей тих, хто зателефонував в дзвіночок і мають менше порушень утримання правильної постави.

«Успей назвати».

На одній зі сторін майданчика, на відстані 2-3 м проводиться риса, за яку встають всі гравці, окрім 2-3 ловлять. За сигналом вихователя «Лови!» Всі біжать до протилежної межі. Той, кого спіймали відходить в сторону і приймає заздалегідь обумовлену «осаночную» позу.

«Ведмеді і бджоли».

Гравці діляться на дві групи: одна ведмеді, а інша - бджоли. На відстані 3-4 м вправо від вишки або гімнастичної стінки окреслюється ліс, на відстані 8-9 м на протилежному боці знаходиться луг. Бджоли поміщаються на вишці або гімнастичній стінці (вулик). За сигналом вихователя бджоли летять на луг за медом і дзижчать. Як тільки все бджоли полетять, ведмеді «влазять» у «вулик» і ласують медом. За сигналом «Ведмеді», бджоли летять до вуликів і жалять ведмедів (доторкаються рукою, які не встигли втекти в ліс. Потім бджоли повертаються у вулик, і гра поновлюється. Ужалений ведмідь не виходить за медом. Приймає обумовлену «осаночную» позу. Через 2 3 рази діти міняються ролями.

Гра з прийняттям правильної постави за сигналом (свисток, підняттям руки і т. Д.).

«Швидко по місцях».

Діти сідають по 5-6 чоловік на гімнастичних лавках по краях залу в певних позах. Наприклад: з прямою спиною, голова прямо, підборіддя підтягнуть.

За сигналом вихователя діти біжать по залу, виконуючи відомі їм танцювальні або наслідувальні вправи. Інакше сигналу «По місцях!», Діти намагаються швидко повернутися на своє місце і прийняти раніше обумовлену позу. Виграють ті, хто раніше і правильніше сяде на своє місце.

Правила гри:

1. Після першого сигналу залишатися сидіти на лавці не можна.

2. Під час бігу намагатися не зачіпати один одного і не заважати виконувати завдання.

Вказівки до гри: Вплив на поставу можна посилити, задаючи спеціальні коригуючі вправи під час пересувань по залу. Наприклад, «Крокувати як на параді», «Птах махає крилами» і т. Д.Скачати 27.71 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаМетодична розробка «Комплекс заходів щодо забезпечення умов для організації рухової активності дітей»

Скачати 27.71 Kb.