• РЕАЛІЗАЦІЯ
 • Методична розробка "Інформатизація школи"
  Скачати 117.31 Kb.
  Дата конвертації30.04.2017
  Розмір117.31 Kb.


  ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

  Державного бюджетного освітнього закладу

  на період з 2011-2015 навчальний рік
  Санкт-Петербург

  2011 р


  Шкільна команда з

  розробці та реалізації програми інформатизації  п / п

  П. І. Б.

  Займана посада

  1


  Директор школи

  2


  Зам. директора з АГР

  3


  Зам. директора з НВР (інформатизація)

  5


  Зам. директора по з НВР

  6


  Зам. директора по ВР

  7


  Зам. директора з НВР (початкова школа)

  8


  Педагог-організатор

  9


  Зав. бібліотекою

  10


  вчителі

  11


  лаборант


  зміст


  1. ВСТУП ..................................................................... .. 4 стор.

  2. ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ «ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» З 2010 по 2011 ГГ. ........................... ... 5 стор.

  3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ .......................................... 13 стр.

  4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ .................. ... 14 стр.

  5. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ .................................. 16 стр.

  6. ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ......... 16 стр.

  7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ………………………………………. 20 стр.

  8. УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ .. ......... 20 стр.

  9. РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ........................ 21 стор.

  10. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА …………………………. 21 стр.

  11. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ...................................................... 22 стор.

  ВСТУП


  Сучасне людство включилося в загальноісторичний процес - інформатизації. В даний період розвитку виробництво інформації стає основним видом діяльності, і комп'ютеризація виступає як частина цього процесу.

  Основою інформатизації суспільства в кожній державі є освіта. Система освіти по відношенню до процесу інформатизації виступає в двох аспектах:

  - як система забезпечення необхідного рівня знань населення, кваліфікації фахівців у галузі інформатики та інформаційних технологій;

  - як система, схильна до процесу інформатизації для вдосконалення свого власного функціонування і розвитку, підвищення результативності своєї діяльності.

  Інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки та використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання і виховання.

  стратегічними цілями політики впровадження та використання інформаційних технологій в систему освіти можна назвати наступні:

  1. Рівень підготовки в системі освіти повинен бути адекватним вимогам інформаційного суспільства.

  Зокрема, необхідно формувати здатності швидко аналізувати інформацію, сортувати, вміти вибирати між важливою і незначною стають необхідними і дуже важливими.

  1. Необхідно розробляти і впроваджувати нові педагогічні підходи на основі ІКТ.

  ІКТ відкривають можливості для індивідуалізації процесу навчання, в якому учні можуть самостійно управляти процесом вивчення, а вчитель - необов'язково повинен при цьому бути присутнім постійно.

  Навчання повинно бути організовано таким чином, щоб учень вчився вчитися і вмів брати відповідальність на себе за власну освіту

  1. Необхідно забезпечити рівний і гнучкий доступ до освіти.

  Освітня політика в галузі ІТ передбачає значне розширення віртуальних освітніх курсів і можливостей, щоб не було потрібно фізичної присутності учня, а територіальних і часових рамок при цьому не існувало.

  4. Необхідно створити ефективну і гнучку структуру освітнього простору.

  Необхідно активно розвивати нові форми всередині системи освіти, щоб саме освітні установи могли продовжувати бути головними постачальниками нових професій на трудовий ринок і готувати людини до життя. У зв'язку з цим велике значення має розвиток дистанційного навчання. У той же самий час, інформаційні технології створюють можливості для більшої інтернаціоналізації освіти, так як значна увага в даний час приділяється створенню віртуальних освітніх курсів з міжнародними учасниками.

  Застосування даних систем інтенсифікує передачу інформації, значно розширює ілюстративний матеріал, створює проблемні ситуації і організовує пошукову діяльність учнів, підсилює емоційний фон досліджуваного матеріалу, індивідуалізує і диференціює навчальний процес.

  Комп'ютеризація навчання дозволить зменшити розрив між тим, що дає всім випускникам школа, і вимогами, які висуває до них сучасне суспільство. Тим більше вже зараз показниками високого професіоналізму сучасного вчителя вважається комп'ютерна компетенція, а не просто комп'ютерна грамотність.

  Програма інформатизації школи №60 визначає основні напрямки діяльності по впровадженню сучасних інформаційних технологій у всіх структурних підрозділах.  ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ З 2010 по 2011 ГГ

  «Основна мета освіти - передати наступним поколінням цінності культури і навчити їх жити в мінливому світі, т. Е. Дати можливість дитині не тільки отримати готове, але і досягати чогось самостійно, допомогти дитині побудувати наукову картину світу і створити всі умови для його соціалізації »

  Євген Ямбург.

  Необхідність розробки даної програми визначилися з аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників розвитку школи №60.

  Аналіз стану інформатизації в нашій школі показує наявність як сильних, так і слабких сторін в процесі подальшої інформатизації.


  У 2010/2011 рр. були поставлені:

  цілі:

  • інтеграція шкільних освітніх систем в єдине інформаційно-освітній простір;

  • формування і розвиток інформаційної культури учнів, педагогічних і керівних кадрів, здатності ефективно використовувати наявні в їхньому розпорядженні інформаційні ресурси і технології в побутовій, суспільній та професійній областях життєдіяльності;

  • підвищення якості освіти через впровадження інформаційних технологій в процес навчання, збільшення його доступності.

  завдання:

  1. сформувати рівень навченості учнів на високому рівні через впровадження інформаційних технологій;

  2. навчити педагогічні та керівні кадри інформаційних технологій;

  3. підвищити рівень загальноосвітньої та професійної підготовки учнів в галузі сучасних інформаційних технологій;

  4. здійснити через проектну діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій адаптацію дітей до реального життя;

  5. впровадити програму АІСУ Параграф »,« Знак »,« Електронний Журнал »

  6. посилити диференційований і індивідуальний підхід в освітньому процесі шляхом впровадження варіативних освітніх програм із застосуванням ІКТ;

  7. створити пакет матеріалів методичного та навчального характеру.  1. РЕАЛІЗАЦІЯ

  2. програми інформатизації в 2010 / 2011учебном році


  1. Інформаційна культура учасників освітнього процесу


  Виховання учасників освітнього процесу, які володіють мовної інформаційної культурою в рамках розвитку сучасного суспільства


  мета:

  • Використання інформаційних технологій як інструменту для вирішення виховних завдань.


  завдання:

  1. Підвищити інформаційну культуру учасників освітнього процесу.

  2. Засобами інформатизації об'єднати різні напрямки виховної роботи і тим самим підвищити виховний потенціал і рівень вихованості учнів.

  3. Створити умови взаємодії сім'ї і школи через єдиний інформаційний простір школи.


  заходи:

  1. Створення бази даних контингенту учнів з використанням ІКТ.

  1. Робота з навчання, створення та оформлення дитячих комп'ютерних презентацій (конкурси, виставки, малюнки) із застосуванням ІКТ.

  2. Створення сайту (2009 - підключенням школи до мережі Internet).

  3. Робота над розширенням кількості розділів шкільного сайту.

  4. Створення особистих сторінок вчителів на шкільному сайті.

  5. Публікація документів, планів, публічних звітів.

  6. Консультації учнів, педагогів, батьків через шкільний сайт: вчителів, педагога-психолога, соціального педагога.

  7. Організація спілкування батьків з адміністрацією, пед. колективом через сайт «Щоденник».

  8. Організація спілкування батьків з адміністрацією, пед. колективом через сайт «Петербурзьке освіту».

  9. Електронне супровід класних годин, позакласних заходів.

  10. Організація гурткової та факультативної діяльності.

  11. Комп'ютерні конкурси з навчально-виховної роботи.

  12. Комп'ютерне тестування.

  13. Використання мультимедійної техніки на позакласних і класних заходах, створення комп'ютерних карток, виховних програм, електронної методичної колекції.

  14. Створення методичної бази: уроки, сценарії ігрових і змагальних занять в рамках шкільних предметних тижнів, кл. годинник, уроки на природі, в музеях та ін ..

  15. Організація проекту з використанням ІКТ з пропаганди здорового способу життя, профілактики правопорушень, психологічної підтримки учнів і дотримання правил дорожнього руху.

  16. Знайомство з різними професіями через Інтернет, комп'ютерне тестування.

  17. Використання ІКТ в реалізації програми «Патріотичне виховання».


  2. Якість освіти - кожному учневі


  мета:

  • Підвищення якості освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій.

  завдання:

  1. Забезпечити доступне якісну освіту.

  2. Отримати освіти в різних формах.

  3. Підвищити ІКТ - компетентність учнів.

  4. Використовувати інформаційні мережі для підготовки випускників до підсумкової атестації, ЄДІ.

  5. Реалізувати здібності учнів через участь в конкурсах, олімпіадах мережі Інтернет.

  заходи:

  1. Регулярне проведення уроків із застосуванням ІКТ з навчальних предметів.

  2. Курси за і гурткові заняття для учнів: «Інформатика для початківців», «Підготовка до ЗНО з інформатики»

  3. Участь педагогів і учнів у дистанційному навчанні з використанням Інтернет.

  4. Участі педагогів та учнів в дистанційних конкурсах, проектах, олімпіадах, конференціях.

  5. Дистанційна підготовка випускників до підсумкової атестації, ЄДІ.


  Учні нашої школи працюють в напрямку підвищення рівня ІКТ-компетентності постійно, вдосконалюючи навички роботи з комп'ютерною технікою. Крім роботи з предмету «Інформатика і ІКТ» та занять на елективних курсах, гуртках з використання комп'ютерів, школярі беруть активну участь у позакласній роботі, готують презентації, за допомогою яких захищають свої проекти і т.д.  3. Сучасному учню - сучасний учитель


  мета:

  • Забезпечення оптимального рівня кваліфікації педагогічних кадрів для успішного розвитку школи.

  завдання:

  1. Підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогічних працівників на «просунутому» рівні.

  2. Активне використання і підвищення якості застосування ІКТ в системі підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

  3. Робота педагогів щодо впровадження педагогічних проектів, інноваційних продуктів в умовах нового інформаційного середовища.

  заходи:

  1. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів через курси на базі ІМЦ, АППО, РЦОЯО, ін. УДО.

  2. Курсова перепідготовка вчителів.

  3. Проведення семінарів-інструктажів за програмою АІСУ «Параграф», «Електронний журнал».

  4. Впровадження в процес навчання ЦОРов.

  5. Обмін досвідом вчителів щодо використання ІКТ.

  6. Майстер - класи.

  7. Створення бази даних по пед. кадрам з використанням системи автоматизації АІСУ «Параграф».

  8. Створення електронних освітніх ресурсів.

  9. Підготовка матеріалів до використання на АРМ вчителя - предметника.

  10. Переклад бази даних бібліотеки в електронну форму.  4. Матеріально-технічна база - умова успіху


  Для організації навчально-виховного процесу, з огляду на сучасні вимоги, матеріальна база відповідала мінімально достатньою, але потребувала вдосконалення, оновлення і розширення.

  заходи:

  1. Модернізація існуючих комп'ютерів.

  2. Списання застарілої техніки (ПК 1998, 2001 г.).

  3. Створення адміністративної локальної мережі (10 ПК).

  4. Об'єднання класів інформатики (№12, №34) локальною мережею.

  5. Установка точок доступу WI - FI.

  6. Оснащення всіх навчальних кабінетів засобами інформатизації (придбання моноблоків + плазмових панелей, мульмедіапроекторов).

  7. Створення єдиної внутришкольной локальної мережі.

  8. Забезпечення вільного доступу учнів і вчителів до мережі Інтернет.

  9. Придбання оргтехніки: принтери, ксерокси.

  10. Оновлення та установка програмного забезпечення на ПК.
  Технічне оснащення школи на 01.09.2011

  п / п

  Назва

  кількість

  призначення

  1

  Комп'ютерний клас

  (12 ПК, каб.№12)

  Клас-комплект

  1 шт

  Проведення уроків інформатики та ІКТ, інших предметів, робота з АІСУ «Електронний журнал»

  2

  Комп'ютерний клас

  (12 шт., Каб. №34)

  Клас-комплект

  1 шт

  Проведення уроків інформатики та ІКТ, інших предметів.

  3

  Мультимедійна установка (проектор, екран)  8 шт

  Демонстрація мультимедійного матеріалу в навчальному процесі, управлінської діяльності, на виховних заходах, методичних нарадах.

  4

  АРМ бібліотекаря

  1 шт

  Створення бази даних. Проведення бібліотечних уроків.

  5

  Орг. техніка: комп'ютер

  каб. фізики,

  каб. ОБЖ,

  каб. початкової школи (каб. № 5, 17, 19)

  каб. біології (каб. № 31,

  каб. Образотворчого мистецтва, каб. №3,

  каб. російську мову (каб. №30,

  каб. історії каб. №. 13
  15 шт.


  База даних, навчально-виховний процес.

  Підготовка до уроків. Комп'ютери в навчальних кабінетах для індивідуальної роботи.

  6

  АРМ секретаря - діловода

  (ксерокс + принтер + сканер);


  1 шт  1 шт


  1 шт

  Організація роботи секретаря-діловода

  7

  АРМ зам. директора з АГР

  1 шт

  База даних, управлінська діяльність.

  8

  АРМ соціального педагога

  1 шт

  База даних, навчально-виховний процес.

  9

  АРМ зам. директора з НВР

  1 шт

  База даних, навчально-виховний процес.

  10

  АРМ зам. директора по ВР

  1 шт

  База даних, навчально-виховний процес.

  11

  АРМ директора


  1 шт

  База даних, навчально-виховний процес, управлінська діяльність.

  12

  ноутбук

  9 шт

  Використання вчителями предметного навчання з мультимедійною установкою.

  13

  Локальна мережа

  1

  Створення єдиного інформаційного простору школи

  14

  Доступ до мережі Інтернет

  30 місць доступу

  Вихід в Інтернет для:
  Наявний рівень інформатизації дозволив школі вирішити такі завдання:

  1. На адміністративному рівні комп'ютерні технології для обробки і хранений інформації використовують директор, заступники директора, гл. бухгалтер, зав. бібліотеки, соціальний педагог, педагог-психолог, секретар-діловод.

  2. Впроваджено програму АІСУ «Параграф-3», що дозволяє вирішувати завдання автоматизації адміністрування діяльності установи, програму освоюють і активно використовують весь педагогічний склад та адміністрація.

  3. У школі проведена локальна мережа, в яку включені кабінети інформатики (№12 і №34), адміністративні кабінети, що дозволяє автоматизувати процес управління.

  4. У школі є вихід в Internet, що дозволяє підвищувати педагогічну майстерність адміністрації, педагогам, бути поінформованими з усіх питань навчальної процесу.

  5. Сайт школи, який регулярно оновлюється, дозволяє довести будь-яку інформацію до оточуючого нас суспільства і органів управління.

  ВИСНОВКИ:


  Таким чином, програма інформатизації школи, спрямована на вдосконалення шкільного інформаційного простору, впроваджувалася в в 2010 / 2011учебном році успішно, проте в результаті аналізу виявлено фактори, які стримують розвиток інформатизації школи, а саме:

  1. Нові системні програми, встановлені на комп'ютерах вчителів-предметників, не дозволяють використовувати диски, розроблені під програмне забезпечення минулих поколінь Windows.

  2. У зв'язку з активним впровадженням в освітній процес інформаційних технологій вчителі - предметники використовують АРМ-и (ноутбуки, проектори) і наповнюють їх вмістом. Підключення практично кожного комп'ютера до мережі Internet дозволяє працювати в глобальній мережі і на уроках, але з низькою швидкістю.

  3. Невисока щільність використання нового високотехнологічного обладнання;

  4. Невелика кількість вчителів і учнів, що беруть участь в дистанційній формі підвищення кваліфікації;

  5. Невелика кількість персональних сторінок вчителів на сайті ОУ;

  6. Відсутність договору ОУ на ремонт, модернізацію і обслуговування комп'ютерної та оргтехніки (з 01.01.2012).


  Завдання на перспективу:


  1. Продовжити роботу по створенню єдиного шкільного інформаційного простору, що забезпечує розвиток особистісної та освітньої компетентності основних учасників освітнього процесу в сфері самостійної пізнавальної діяльності на основі інформаційних технологій, удосконалення системи управління освітою.

  2. АРМ

  3. Створити інформаційний центр школи для швидкого реагування і доведення інформації до всіх учасників освітнього процесу.

  4. Домогтися ліквідації збоїв в мережі Internet для більш успішної участі в дистанційному навчанні учнів і педагогів школи.

  5. Підвищити кваліфікацію і методичну підтримку вчителів у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі (курси з основ інформаційно-комунікаційних технологій для початківців, курси по використанню інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі).

  6. Організувати освітній процес з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (проведення уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; написання учнями спільно з вчителями-предметниками презентацій, сайтів і програм по своїй дослідницькій діяльності в рамках роботи над проектом «Віртуальна школа» і для комп'ютерної підтримки уроків; перехід від епізодичного застосування ІКТ вчителями-предметниками до системи).

  7. Розширювати інформаційну взаємодію з іншими освітніми установами (організація постійного доступу в Інтернет, участь в телекомунікаційних проектах, створення і підтримка шкільного сайту).

  8. Розвивати інформаційно-управлінську систему (ведення шкільної бази даних; діловодство на ПК, впровадження управлінських баз даних, комп'ютерна підтримка розкладу).

  9. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних засобів масової інформації (створення та наповнення шкільного Web-сервера; використання можливостей комп'ютера для більш ефективної організації шкільного радіовузла, відеотрансляції).

  10. Організувати додаткову освіту за інформаційно-комунікаційних технологій (організація курсів, факультативів, профільних груп для професійної підготовки учнів; створення банку даних результатів роботи курсів, факультативів, профільних груп; дистанційна освіта школярів і вчителів школи).

  11. Організувати дозвілля школярів з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (залучення учнів в проектну діяльність з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, робота студій дитячого комп'ютерного творчості, участь в мережевих освітніх проектах).

  12. Організувати доступ до засобів інформаційно-комунікаційних технологій і надавати допомогу в їх застосуванні навчаються і співробітниками школи, проводити консультування проектної діяльності учнів, пов'язаної із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

  13. Створити банк даних освітніх ресурсів.

  14. Створення комп'ютерних засобів для регулювання і моніторингу якості знань.

  15. Регулювати обслуговування, ремонт, удосконалення технічних засобів.
  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


  У зв'язку з активним впровадженням в навчальний процес Інтернет-технологій, з переходом на ФГОС нового покоління змінилися освітні цілі, які в значній мірі тепер спрямовані на формування і розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та подання інформації. Школа сьогодні і сьогоднішній навчальний процес припускають впровадження нових форм роботи і передбачає нові ролі: вчителя як консультанта і учня як активного дослідника, творчо і самостійно працює над вирішенням учбової задачі, широко використовує інформаційно-комунікаційні технології для отримання необхідної інформації. Зростає роль комп'ютерних та Інтернет-технологій, безперервного, в тому числі дистанційної освіти, що вимагає постійної роботи учасників педагогічного процесу з мультимедіа та Інтернет-ресурсами.  МЕТА програми: перехід на якісно новий рівень в підходах до використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій у всіх структурних підрозділах школи з введенням ФГОС.


  Для досягнення названої мети передбачається вирішити такі ЗАВДАННЯ:

  Завдання 1. Освоєння і використання в навчальному процесі нового цифрового обладнання: інтерактивної дошки, графічного планшета, документ-камери і ін.

  Завдання 2. Забезпечення активної навчальної роботи школярів, здатності самостійно вчитися, знаходити і використовувати потрібну інформацію, доступності якісних освітніх послуг для кожного учня (організація проектної та дослідницької діяльності учнів; реалізація всіх видів дистанційного навчання, участь школярів в мережевих освітніх проектах).

  Завдання 3. Підтримка інноваційної діяльності педагогів, забезпечення переходу педагогів до активних методів навчання використання ІКТ з урахуванням ФГОС.

  Завдання 4. Збільшення числа викладачів, що використовують інформаційні технології та технології дистанційного навчання в освітньому процесі.

  Завдання 5. Створення умов взаємодії сім'ї і школи через єдиний інформаційний простір школи.

  Для цього необхідні:

  - організація безперервного навчання співробітників для підвищення їх рівня ІКТ компетентності;

  - створення методичної скарбнички використання ІКТ в навчально-виховному процесі, узагальнення досвіду вчителів предметників, які використовують ІТ і ДО в навчальному процесі, розширення шкільних дисциплін, що викладаються з використанням інформаційних і комунікаційних технологій на основі нових технологій навчання;

  - залучення всіх учасників навчального процесу в активне використання можливостей ІКТ (проведення відкритих заходів з пропаганди передового досвіду: майстер-класи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції школярів із захисту проектів і т.д.).

  Завдання 6. Удосконалення єдиної інформаційної системи школи і забезпечення її повноцінного функціонування і розвитку.

  Для вирішення цього завдання необхідна планомірна робота з програмними комплексами «Параграф», «База даних ЄДІ», «Знак», «Електронний журнал» і «Електронний щоденник»

  Завдання 7. Підтримка, оновлення і вдосконалення шкільного сайту.

  Розробка нових інформаційно-консультаційних послуг для всіх категорій користувачів:

  • учні - розклад уроків, план загальношкільних заходів, електронний журнал, дистанційні курси, форум;

  • батьки - нормативні документи, електронний журнал, питання адміністрації та педагогам, форум;

  • громадськість - план загальношкільних заходів, напрямки додаткової освіти.

  Завдання 8. Планування модернізації технічного оснащення і програмного забезпечення.

  Організація регулярного ремонту, модернізації та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення витратними матеріалами.

  Для забезпечення навчального процесу в школі необхідна поставка сучасних електронних навчальних видань. Для здійснення контролю знань учнів необхідна установка програмного комплексу «Знак».  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  Напрямок № 1

  «Автоматизація управління єдиним інформаційним простором школи»


  Мета: вдосконалення роботи по використанню існуючих і освоєння нових автоматизованих систем управління документообігом в ГБОУ школи №60 Виборзького району Санкт-Петербурга, наповнення інформаційного простору школи навчальним і методичним матеріалами, наданими коштами ПК, відповідно до вимог введення ФГОС в НГО.

  Очікувані результати:

  • освоєння програмного комплексу «Електронний журнал» і «Електронний щоденник»;

  • ефективне використання програм «Знак», «База даних ЄДІ», створення тестів на платформі Google.

  Напрямок № 2

  «Безперервне підвищення ІКТ - компетентності педагогів»


  Мета: підвищення ІКТ-компетентності педагогів.

  Очікувані результати:

  • систематичне використання ІКТ-технологій в освітньому процесі.

  • підвищення активності участі у всеросійських і регіональних конкурсах;

  • підвищення якості освіти на основі впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі.

  Напрямок № 3

  «Підвищення ІКТ - компетентності учнів»


  Мета: мотивувати учнів на отримання знань за допомогою можливостей комп'ютерних технологій.

  Очікувані результати:

  • в зв'язку з активним застосуванням ІКТ в навчально-виховному процесі, вважаємо, що зросте кількість учнів, що беруть участь в різних конкурсах і науково-дослідних мережевих проектах, а також навчаються дистанційно (частково дистанційно) за різними навчальними програмами.


  напрямок №4

  «Інформатизація системи управління освітою в школі і процесами його розвитку»


  Мета: перехід на якісно новий рівень в системі управління школою і педагогічним процесом, розробка інформаційної моделі загальної освіти школи.

  Очікувані результати:

  • оптимізація та систематизація управлінської діяльності.


  напрямок №5

  «Науково - методичне забезпечення навчально-виховного процесу»


  Мета: розробка методології отримання нової якості освіти на основі ФГОС НГО, нових інформаційних технологій, мережевих інформаційних технологій; Розробка та експериментальна апробація навчального, навчально-методичного та інформаційного матеріалу на основі комп'ютерної підтримки і телекомунікаційних систем.

  Очікувані результати:

  • впровадження ФГОС НГО;

  • наявність розроблених освітніх програм для НГО.


  напрямок №6

  Впровадження програми «Вільне програмне забезпечення» в навчально-виховному процесі та систему управління школою


  Мета: реалізацію та підтримка перспективних проектів СПО в УВП

  Очікувані результати:

  • розширення використання кращих програмних рішень на всіх рівнях УВП;

  • підвищення якості освіти всіх рівнів за рахунок використання переваг СПО для цілей освіти;

  • отримання нових можливостей забезпечення інформаційної безпеки.
  ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  1 етап - (2012-2013уч.г.):

  - діагностика наявної матеріально-технічної бази;

  - пошук умов для реалізації і початок виконання Програми;

  - вивчення вимог при введенні ФГОС НГО;

  - комплексне використання ІКТ.

  2 етап - (2012 - 2014 н.р.):

  - поетапний розвиток інформатизації системи освіти школи відповідно до цілей і завдань по основних напрямках реалізації програми;

  - підвищення якості освіти на основі впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі.


  3 етап - узагальнюючий (2014 року - 2015 н.р.):

  - розробка науково-методичних посібників та рекомендацій;

  - підбиття підсумків.  ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ


  Напрямок № 1

  «Автоматизація управління єдиним інформаційним простором школи»  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Розвиток шкільного сайту

  весь період


  3.

  Оновлення та придбання нових ЦОР, електронних підручників в шкільну бібліотеку.

  2011-2015


  4.

  Максимальне використання годин роботи в Інтернеті, накопичення Інтернет-ресурсів.

  весь період


  5.

  Обладнання робочих місць вчителів предметного навчання засобами інформатизації, участь в професійних конкурсах.

  2011-2015


  6.

  Створення бази педагогічних та учнівських проектів в автоматизованих системах управління.

  весь період


  7.

  Створення бази даних і статистичних звітів.

  весь період


  8.

  Складання розкладу уроків педагогів-предметників з урахуванням можливостей використання комп'ютерного класу (уроки, позаурочні заходи).

  весь період  Напрямок № 2

  Безперервне підвищення ІКТ - компетентності педагогів


  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Підвищення кваліфікації педагогів в області застосування ІКТ: в системі очного навчання на курсах, дистанційне навчання на освітніх сайтах, тьюторські семінари в школі.

  2011-2015


  2.

  Організація роботи МО:

  ознайомлення з ЦОР, що поставляються в рамках федеральної та регіональної програм інформатизації;

  обговорення ЦОР; складання каталогу на допомогу вчителю;

  огляд Інтернет- ресурсів;

  обмін досвідом роботи.

  2011-2015


  3.

  Створення власних медіауроков, їх проведення

  2012-2015


  4.

  Організація мультимедійної майстерні. Розробка Положення конкурсу про використання вчителями ЦОР в навчально-виховному процесі.

  2012-2013


  5.

  Участь в мережевих проектах, конкурсах педагогічної майстерності, публікація власних розробок на освітніх сайтах, друкованих виданнях, інноваційна діяльність на основі ІКТ.

  весь період


  6.

  Оптимізація роботи комп'ютерних кабінетів з метою надання можливостей проведення уроків предметного навчання з роботою учнів на ПК

  весь період


  7.

  Створення дистанційних уроків з предметів на сайті школи.

  весь період


  8.

  Створення тестів для моніторингу якості знань.

  весь період  Напрямок № 3

  Підвищення ІКТ - компетентності учнів


  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Формування ініціативної групи серед учнів і педагогів з розвитку шкільного сайту

  2012-2013


  2.

  Створення електронних проектів і цифрових ресурсів учнями

  2012-2015


  3.

  Участь школярів в регіональних конкурсах мультимедійних проектів, в олімпіаді з інформатики, в інтернет-проектах.

  2012-2015


  4.

  Залучення дітей групи ризику до роботи на комп'ютері через індивідуально-групові заняття в позаурочний час

  2012-2015


  5.

  Використання ІКТ в проведенні курсів за вибором, факультативів, гуртків з предметів

  2012-2015


  6.

  Організація і проведення виховних заходів з використанням ІКТ

  2012-2015


  7.

  Проведення шкільних науково-практичних конференцій з презентацією мультимедійних проектів з використанням ІКТ, створених учнями

  2012-2015


  8.

  Використання дистанційних програм для роботи з обдарованими учнями.

  2012-2015

  Адміністрація, керівники МО, класні керівники

  9.

  Розвиток спектру освітніх послуг для початкової школи за позаурочної діяльності в сфері ІКТ, згідно введенню ФГОС НГО

  2012-2015

  Адміністрація, вчителі

  10.

  Дистанційна освіта з предметів і напрямів для дітей-інвалідів.

  2012-2015

  Учні, вчителі


  напрямок №4

  Інформатизація системи управління освітою в школі і процесами його розвитку


  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Науково - методична підготовка адміністрації та керівників МО з питань використання ІКТ в управлінській діяльності

  2012-2015

  штатний навчання

  2.

  Створення творчої групи по даній темі

  2012-2013

  методична рада

  3.

  Створення інформаційно - аналітичної бази даних на вчителів та учнів школи

  2011-2013

  Адміністрація, керівники МО, класні керівники

  4.

  Діагностика якості викладання

  2012-2015

  Адміністрація

  5.

  Автоматизація діловодства

  2011-2015

  Адміністрація, секретар

  6.

  Педагогічна підтримка вчителів в питаннях ІКТ

  2011-2015

  Адміністрація

  7.

  Спілкування батьків з адміністрацією, пед. колективом через сайті «Петербурзьке освіту».


  2011-2015

  Адміністрація, керівники МО, класні керівники


  напрямок №5

  Науково - методичне забезпечення навчально-виховного процесу


  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Розробка системи ІКТ-діагностики професійної компетентності вчителя

  2012-2013

  методична рада

  2.

  Розробка освітніх програм позаурочної діяльності з використанням ІКТ

  2012-2013

  вчителі

  3.

  Створення банку освітніх програм для учнів

  2012-2015

  вчителі
  напрямок №6

  Впровадження програми «Вільне програмне забезпечення» в навчально-виховний процес та систему управління школою


  заходи

  терміни

  відповідальні

  1.

  Розробка моделі функціонування інфраструктури СПО в школі

  2012-2015

  Адміністрація

  2.

  Інформування користувачів програм для ПК про застосування рішень на основі СПО

  2012-2015

  Адміністрація

  3.

  Визначення, формулювання і опис компетенцій, пов'язаних з СПО, для масового користувача ІКТ

  2012-2013

  Адміністрація

  4.

  Самонавчання педагогічних кадрів по роботі з СПО (очно, заочно, дистанційно)

  2012-2015

  Вчителі-предметники

  5.

  Побудова навчання інформатики та ІКТ на основі СПО

  2012-2015

  вчителі інформатики

  6.

  Розробка навчально-методичних матеріалів на основі СПО

  2012-2015

  Вчителі-предметники

  7.

  Організація і проведення конкурсу методичних розробок, електронних посібників, виконаних в СПО

  2012-2015

  Адміністрація, керівники МО
  Очікувані результати реалізації Програми:


  1. Наявність в освітньому просторі школи достатньої кількості комп'ютерної, організаційної, аудіо- та відеотехніки, телекомунікаційних засобів і ефективне їх використання;

  2. Робота вчителів і учнів школи в єдиній телекомунікаційної освітньої мережі на основі всесвітньої системи «Інтернет»;

  3. Комп'ютеризоване управління освітнім процесом в школі на рівні директора, заступників директора, вчителів;

  4. Автоматизована система управління освітою в школі (на основі створеної інформаційної моделі управління розвитку освіти) за допомогою програмних засобів: АІСУ «Параграф», «Електронний журнал» і «Електронний щоденник»;

  5. Наявність програмно-методичних комплексів: навчання учнів 1-4 класів інформатики та інформаційних технологій відповідно до ФГОС НГО; інформаційна підтримка профільного навчання (10-11 класів);

  6. Високий рівень ІКТ-компетентності всіх учасників освітнього процесу;

  7. Підвищення якості науково-дослідної та інноваційної діяльності вчителів і учнів;

  8. Створення баз даних електронних портфоліо вчителів та учнів;

  9. Оптимальна діяльність всіх учасників освітнього процесу, діагностується освоєння працівниками школи нових інформаційних і мережевих технологій.


  УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


  • Затвердження програми на рівні педагогічного колективу.

  • Корекція існуючого базового навчального плану відповідно до ФГОС НГО

  • Активність суб'єктів педагогічного процесу.

  • Узгодженість дій учасників реалізації Програми інформатизації.

  • Стимулювання творчо працюючих вчителів.

  • Розширення зв'язків з іншими освітніми установами та відділом освіти.

  • Фінансова підтримка і забезпечення Програми інформатизації.

  • Оснащення кабінетів, що дозволяє навчати всіх учнів грамотній роботі з комп'ютером.

  • Комплекти обчислювальної техніки з відповідним програмним забезпеченням.  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА


  Метою забезпечення інформаційної безпеки школи в рамках реалізації програми інформатизації є забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності даних, а також їх повноти та актуальності.


  завдання:

  - забезпечення рівня безпеки, що відповідає вимогам нормативних документів;

  - дослідження економічної доцільності у виборі захисних заходів (витрати на захист не повинні перевищувати передбачуваний збиток від порушення інформаційної безпеки);

  - забезпечення безпеки в кожній функціональній області локальної мережі;

  - забезпечення підзвітності всіх дій користувачів з інформацією і ресурсами;

  - забезпечення аналізу реєстраційної інформації;

  - надання користувачам достатньої інформації для свідомого підтримання режиму безпеки;

  - вироблення планів відновлення після аварій та інших критичних ситуацій для всіх функціональних областей з метою забезпечення безперервності роботи;

  - забезпечення відповідності з наявними законами і общеорганизационной політикою безпеки.


  Законослухняність.

  Порушення політики забезпечення інформаційної безпеки може піддати комп'ютерну техніку, локальну мережу і циркулює в ній інформацію неприпустимого ризику. Особливого значення набуває виховання законослухняності учасників освітнього процесу по відношенню до законів і правил інформаційної безпеки. Випадки порушення цих законів і правил з боку персоналу і учнів повинні розглядатися керівництвом для прийняття відповідних заходів.

  СИСТЕМА КОНТРОЛЮ


  Система контролю за виконанням Програми забезпечується педагогічною радою, адміністрацією школи.


  Періодичність контролю:

  на рівні освітньої установи - 1 раз в півріччя.


  Проміжні підсумки реалізації Програми доводяться до відома педагогічного колективу школи, батьків, учнів в процесі роботи, педагогічних рад, конференцій, Опікунської Ради, учнівського Ради.

  Проект спільного інформаційного простору

  школи

  (достовірність, якість, ефективність)  В ході реалізації програми «Інформатизація школи» бачимо очікуване майбутнє:

  • впровадження інформаційних технологій в навчальний процес в усіх напрямках для підвищення якості освіти;

  • зміна форм традиційних уроків;

  • успішне запровадження ФГОС НГО;

  • розвиток індивідуальних здібностей сучасного дитини «інформаційного суспільства»;

  • підвищення якості знань учнів;

  • підвищення статусу школи.


  РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


  Кошторис

  витрат по виконанню

  програми інформатизації


  Рік реалізації програми

  заходи

  Сума витрат, т.руб.

  Джерело фінансування

  Примітки

  1-й рік

  2011-12

  Навушники в 2 комп'ютерні класи (24 шт)

  Web-камери в 2 комп'ютерні класи (24 шт)


  Придбання плазмової панелі

  сканер

  Персональні комп'ютери - 2 шт

  Принтер (в бібліотеку, кабінет на 1 і 2 поверхах) - 3 шт,

  Цор'и для СПО

  Починка проектора в кабінеті інформатики


  Колонки (в кабінети інформатики) - 2 шт

  7,1


  9,6  12


  2,5

  50


  15


  50

  10  3  Робота з навчальними програмами

  Організація дистанційного навчання

  Створення відеодоскі оголошень


  Оновлення АРМ-ів в кабінетах

  2-ий рік

  2012-13

  Мобільний клас (1 + 13)

  Принтери (2 шт.)

  Комп'ютери - 2 шт.

  Проектор - 2 шт.

  270

  10

  50

  60


  Робота з навчальними програмами

  Організація дистанційного навчання

  3-й рік

  2013-14

  Мобільний клас (1 + 15)

  екрани

  270

  40  2


  Робота з навчальними програмами

  Організація дистанційного навчання

  4-й рік

  2014-15  Персональні комп'ютери - 2 шт

  Інтерактивна дошка (іноземні мови, початкові класи)

  50


  160


  Робота з навчальними програмами


  Разом


  1 071,2

  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА


  Метою забезпечення інформаційної безпеки школи в рамках реалізації програми інформатизації є забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності даних, а також їх повноти та актуальності.


  завдання:

  - забезпечення рівня безпеки, що відповідає вимогам нормативних документів;

  - дослідження економічної доцільності у виборі захисних заходів (витрати на захист не повинні перевищувати передбачуваний збиток від порушення інформаційної безпеки);

  - забезпечення безпеки в кожній функціональній області локальної мережі;

  - забезпечення підзвітності всіх дій користувачів з інформацією і ресурсами;

  - забезпечення аналізу реєстраційної інформації;

  - надання користувачам достатньої інформації для свідомого підтримання режиму безпеки;

  - вироблення планів відновлення після аварій та інших критичних ситуацій для всіх функціональних областей з метою забезпечення безперервності роботи;

  - забезпечення відповідності з наявними законами і общеорганизационной політикою безпеки.


  Законослухняність.

  Порушення політики забезпечення інформаційної безпеки може піддати комп'ютерну техніку, локальну мережу і циркулює в ній інформацію неприпустимого ризику. Особливого значення набуває виховання законослухняності учасників освітнього процесу по відношенню до законів і правил інформаційної безпеки. Випадки порушення цих законів і правил з боку персоналу і учнів повинні розглядатися керівництвом для прийняття відповідних заходів.

  СИСТЕМА КОНТРОЛЮ


  Система контролю за виконанням Програми забезпечується педагогічною радою, адміністрацією школи.


  Періодичність контролю:

  на рівні освітньої установи - 1 раз в півріччя.


  Проміжні підсумки реалізації Програми доводяться до відома педагогічного колективу школи, батьків, учнів в процесі роботи, педагогічних рад, конференцій, Опікунської Ради, учнівського Ради.
  26
  Скачати 117.31 Kb.