Методична розробка. Фізичне виховання дошкільнят
Дата конвертації25.12.2019
Розмір5.76 Kb.
ТипТемочка

Ірина Кравцова
Фізичне виховання дошкільнят: цілі та завдання

Фізичне виховання дошкільнят

У програмі виховання дошкільнят особливе значення надається фізичному вихованню дошкільнят, яке будується на основі знань вікових, індивідуальних і психофізичних особливостей дошкільника.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку є важливим і відповідальним завданням загального розвитку дитини, тому що діти, починаючи з самого раннього віку, повинні рости здоровими, сильними, гармонійно розвиненими. Саме в ранньому дитинстві формується здоров'я, витривалість, працездатність, активна життєдіяльність. Цей вік найбільш сприятливий для пристосування організму для отримання життєво необхідних навичок.

Ростити дітей здоровими, сильними, життєрадісними - завдання не тільки батьків, але і кожного дошкільного закладу, так як і них діти проводять більшу частину дня. З цією метою передбачені заняття з фізичної культури, які слід будувати відповідно до психологічними особливостями конкретного віку, доступності та доцільності вправ. Комплекси вправ повинні бути цікавими, а також передбачати фізіологічно і педагогічно необхідну і виправдану навантаження, що задовольняє потребу дитини в русі.

Болісний, фізично погано розвинута дитина зазвичай відстає від здорових дітей в навчанні. У нього гірше пам'ять, його увагу швидше втомлюється, і тому він не може добре вчитися, а батьки і навіть педагоги нерідко помиляються, вважаючи дитини ледарем. Ця слабкість викликає також і самі різні розлади в діяльності організму, веде не тільки до зниження здібностей, а й розхитує волю дитини.

До моменту надходження дитини в школу він вже повинен володіти певним запасом рухових навичок і умінь, які дозволять йому швидко адаптуватися до нових умов і вимог.

Найбільш широким поняттям з усіх понять у фізичному вихованні є поняття «Фізична культура». Воно включає в себе безліч понять.

Фізична культура - сфера діяльності, спрямована на збереження і зміцнення здоров'я, розвиток психофізичних здібностей людини в процесі усвідомленої рухової активності.

Фізична культура - це частина культури, яка являє собою сукупність цінностей і знань, створюваних і використовуваних суспільством з метою фізичного і інтелектуального розвитку здібностей людини, вдосконалення його рухової активності і формування здорового способу життя, соціальної адаптації шляхом фізичного розвитку.

Фізичний розвиток - це процес змін форм і функцій організму протягом індивідуального життя.

Фізична підготовка - це процес вдосконалення рухових якостей, спрямованих на всебічний і гармонійний розвиток.

Фізична підготовленість - рівень розвитку фізичних якостей, навичок і умінь, необхідних для успішного виконання даного виду діяльності.

Фізична досконалість - це історично обумовлений рівень фізичного розвитку та найвищий ступінь здоров'я.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку - наука про загальні закономірності фізичного виховання дитини.

Теорія фізичного виховання дітей визначає завдання фізичного виховання, їх суть, найбільш ефективні методи і прийоми, форми організації всього процесу фізичного виховання.

Мета і завдання фізичного виховання дошкільнят

Фізичне виховання дітей раннього дошкільного віку безперервно розвивається і збагачується новими знаннями. Воно займає особливе місце в системі освіти. Саме в дошкільному віці в результаті цілеспрямованого педагогічного впливу формується здоров'я, витривалість, працездатність, здійснюється найбільш інтенсивне розвиток систем організму, закладається вся база всебічного розвитку фізичних і духовних здібностей.

Фізвиховання - це основа всебічного розвитку дитини в перші роки життя, тому що добре організовані заняття в дитячих садах і в сім'ях покращує діяльність всіх фізіологічних функцій організму дитини, тим самим підвищує стійкість організму до захворювань.

Основні завдання фізичного виховання:

- зміцнення і охорона здоров'я дитини, зміцнення організму;

- досягнення повноцінного фізичного розвитку;

- створення умов для рухової активності дітей;

- розвиток фізичних якостей: мобільності, витримки, швидкісних і силових якостей;

- формування доступних уявлень і знань про значимість занять з фізкультури, обґрунтованих гігієнічних вимогах і правилах;

- виховання інтересу до активної діяльності дітей.

У процесі фізичного виховання вирішуються і інші освітні завдання: формування основних життєво важливих рухових навичок та вмінь, прищеплення навичок гігієни.

Сформовані рухові навички дозволяють заощадити фізичні сили дитини. А якщо дитина виконує вправи легко, невимушено, то менше витрачає нервову енергію.

Процес фізичного виховання дитини будується так, щоб одночасно вирішувалися багато завдань. Тільки в цьому випадку дитина отримує необхідну базу для всебічного розвитку, не тільки фізичного, а й духовного.