«Методи і прийоми проведення моніторингу освітньої діяльності в молодшій і середній групі».
Дата конвертації31.05.2019
Розмір4.02 Kb.
ТипТемочка

Анна Плетньова
Методи і прийоми проведення моніторингу освітньої діяльності в молодшій і середній групі

Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти ставить проблему педагогічної діагностики в новому контексті розвитку освітньої діяльності. Реалізація принципів ФГОС, а саме підтримка різноманітності дитинства, особистісно-розвивальний і гуманістичний характер взаємодії дорослих і дітей, повага особистості дитини, реалізація програми в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, орієнтує педагога на індивідуалізацію освітньої діяльності і передбачає її побудову на діагностичній основі . Необхідність індивідуалізації освіти обумовлена тим, що будь-який вплив на дитину переломлюється через його індивідуальні особливості. Вони складають ті «внутрішні умови», без урахування яких неможливо досягти ефективності освітньої діяльності.

ФГОС ДО передбачає, що при реалізації програми педагогічним працівником проводиться оцінка індивідуального розвитку дітей в рамках педагогічної діагностики. Така оцінка пов'язана з оцінкою ефективності педагогічних впливів і лежить в основі подальшого планування освітньої діяльності. По суті, згідно ФГОС ДО педагогічна діагностика виступає як механізм, що дозволяє виявити індивідуальні особливості розвитку дитини, на основі чого визначити його перспективи і в напрямку їх досягнення індивідуалізувати освітню діяльність. Педагогічна діагностика необхідна для того, щоб надати допомогу у виборі для кожної дитини оптимальних, сприятливих умов його навчання і розвитку.

Тобто педагогічна діагностика дозволяє педагогу зрозуміти, чи у вірному напрямку він здійснює свою діяльність з дітьми, чи всі освітні потреби дитини задовольняє, забезпечує перехід в процесі освіти «зони найближчого розвитку» конкретного дошкільника в «рівень актуального розвитку».

Завдання педагогічної діагностики - отримати найбільш повну інформацію про індивідуальні особливості розвитку дітей, на підставі якої можуть бути розроблені рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності.

В якості основного методу, є спостереження, яке може доповнюватися педагогом вивченням продуктів діяльності дітей, вільними бесідами з дітьми, анкетуванням і интервьюированием батьків як експертів щодо особливостей їхньої дитини.

Спостереження здійснюється педагогом щодня в усіх освітніх ситуаціях. Подібне спостереження за дитиною педагог здійснює в природно виникають освітніх ситуаціях: в групі, на прогулянці, під час приходу в дитячий сад і відходу з нього. Обов'язковою умовою успішного проведення педагогічної діагностики є відсутність протиставлення повсякденного педагогічного спілкування з дитиною та діагностичного спілкування.

Педагогічна діагностика проводиться у всіх вікових групах 2 рази на рік: на початку року і в кінці.

На підставі отриманих результатів на початку навчального року педагог проектує освітню діяльність з дітьми кожної вікової групи, а також планують індивідуальну роботу з освітніх областям з тими дітьми, які потребують особливої уваги.

В середині навчального року проводиться діагностика тільки з дітьми «груп ризику».

В кінці року організовується підсумкова діагностика. Проводиться порівняльний аналіз результатів на початок і кінець навчального року, який показує ефективність педагогічних впливів. Таким чином, визначається основа для конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінка«Методи і прийоми проведення моніторингу освітньої діяльності в молодшій і середній групі».