• Хід гри
 • Матеріали актуального педагогічного досвіду щодо формування основ безпечної поведінки дітей на вулиці
  Скачати 13.76 Kb.
  Дата конвертації19.08.2018
  Розмір13.76 Kb.
  ТипМетодичні рекомендації та розробки
   Навігація по даній сторінці:
  • Хід гри

  Олена Неминуща
  Матеріали актуального педагогічного досвіду щодо формування основ безпечної поведінки дітей на вулиці

  «Організація проектної діяльності з метою формування у дошкільників уявлень про правила дорожнього руху»

  Інформація про досвід.

  Селище Травневий Бєлгородської області розташований в 12 км на південний захід від Білгорода по ліву і праву сторони міжнародної магістралі Москва-Сімферополь і є важливою адміністративною одиницею Білгородського району та області. Зростання темпів будівництва житла і чисельності населення (з 8748 осіб у 2010 році до 9 829 осіб - у 2012 році) природним чином збільшує інтенсивність транспортного потоку, що ускладнює ситуацію на дорогах і створює небезпеку для пішоходів.

  Педагоги МДОУ «ЦРР - дитячий садок №4 п. Травневий» добре розуміють зрослу відповідальність за збереження життя кожної дитини на вулиці і докладають зусиль для того, щоб діти йшли в школу з усвідомленими знаннями правил дорожнього руху і вміли застосовувати їх на практиці.

  З метою вивчення знань і уявлень дітей про правила дорожнього руху та поведінки на вулиці були розроблені завдання (бесіди, ігри, проблемні, ігрові та наочні ситуації) відповідно до вимог зразкової основної загальноосвітньої програми «Дитинство», які дозволяли вивіть рівень освоєння дітьми освітній галузі «Безпека».

  В результаті моніторингу, проведеного у вересні 2009року, високий рівень продемонстрували 6% дітей старшего6-7 років; середній рівень - 76%; низький рівень - 18%. Таким чином, в ході аналізу результатів вихідного стану проблеми визначилася необхідність активізації роботи з формування у дошкільнят уявлень про правила дорожнього руху.

  Актуальність досвіду полягає в формуванні початкової соціально-особистісної компетентності старшого дошкільника як готовність самостійно вирішувати завдання, пов'язані зі спілкуванням, взаємодією з соціумом, умінням дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної поведінки на вулиці.

  Але, поряд з актуальністю, в педагогічній практиці простежується суперечність між важливістю проблеми в масштабах держави і позицією батьків, багато з яких не приділяють належної уваги формуванню у дітей дошкільного віку усвідомленого знання правил дорожнього руху та вміння застосовувати їх на практиці, а часто просто не знають , як це зробити.

  Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні умов для формування у дошкільників уявлень про правила дорожнього руху на основі спільної проектної діяльності дорослих і дітей.

  Діапазон досвіду представлений дидактичною системою, що включає в себе: комплексно-тематичне планування педагогічної діяльності; діагностичні матеріали, спрямовані на виявлення рівня сформованості у дітей уявлень про ПДР і основ безпеки життєдіяльності на вулиці; систему спільних заходів з батьками на основі активних форм взаємодії і співпраці.

  Для теоретичного обґрунтування досвіду були використані наступні поняття:

  1) соціально-особистісна компетентність;

  2) проектна діяльність.

  Автор програми «Дитинство» А. Г. Гогоберидзе, характеризує соціально-особистісну компетентність як готовність дитини самостійно вирішувати завдання, пов'язані зі спілкуванням і взаємодією з однолітками і дорослими в сукупності розвиваються уявлень про себе, навколишній світ і способи поведінки і взаємодії з соціумом.

  Використання інноваційних педагогічних технологій, в першу чергу практико-орієнтованих, таких як проектна діяльність - відкриває нові можливості виховання і навчання дошкільнят.

  Проектна діяльність - це комплекс взаємопов'язаних дій, організованих дорослим, по реалізації значущої для дитини проблеми на основі загального інтересу, співучасті в творчій діяльності, яка завершується реальним практичним результатом.

  Новизна досвіду полягає в створенні системи застосування проектного методу для формування у дітей дошкільного віку уявлень про правила дорожнього руху на основі активної взаємодії і співпраці з батьками вихованців.

  Проектна діяльність відповідає принципам розвиваючого освіти і підвищує його якість, так як:

  - забезпечує єдність виховних, розвиваючих і навчальних завдань;

  - сприяє інтеграції освітніх областей, інтеграції видів дитячої діяльності і діяльності фахівців дошкільного закладу з батьками;

  - передбачає побудову освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми.

  Мета досвіду - формування у дошкільнят навичок усвідомленого безпечної поведінки на вулицях і в громадських місцях на основі знайомства з ПДР.

  завдання:

  - знайомити з правилами дорожнього руху в якості пішохода і пасажира транспортного засобу;

  - формувати уявлення про небезпечні для людини ситуаціях на вулиці і в громадських місцях і способах поведінки в них;

  - розвивати здатність до усвідомленого сприйняття навколишнього оточення, вміння передбачати можливу небезпеку;

  - активізувати комунікативні навички та способи взаємодії з навколишньою дійсністю;

  - виховувати культуру спілкування і норми поведінки дітей в суспільстві;

  - підвищувати рівень педагогічної та професійної компетентності

  дорослих; в питаннях ознайомлення дошкільнят з ПДР;

  - посилити взаємодію з батьками і включати їх в освітній процес;

  - активізувати роботу з узагальнення та поширення актуального педагогічного досвіду з даної проблеми;

  - зміцнити взаємодію з ГИБДД з даної проблеми.

  Основні напрямки реалізації досвіду:

  1. Створення відповідної розвиваючого середовища в МДОУ.

  2. Комплексно-тематичне планування освітньої діяльності на основі проектної діяльності.

  3. Підвищення компетентності батьків з питань формування основ безпечної поведінки дітей на вулиці.

  4. Спільна робота МДОУ з соціально-культурними установами і ГИБДД.

  Реалізація досвіду засноване на включенні проектної діяльності в комплексно-тематичне планування вихователів, починаючи з II молодшої групи.

  Завдання дослідницької діяльності специфічні для кожного віку.

  У молодшому і середньому дошкільному віці - це:

  -вхожденіе дітей в проблемну ігрову ситуацію (провідна роль педагога);

  -бажання шукати шляхи вирішення проблемної ситуації (разом з педагогом);

  - формування початкових передумов пошукової діяльності на основі ігрових (практичних) ситуацій практичних дослідів.

  У старшому дошкільному віці - це:

  - формування передумов пошукової діяльності, інтелектуальної ініціативи;

  -розвиток вміння визначати можливі методи та шляхи вирішення проблеми за допомогою дорослого, а потім і самостійно;

  - формування вміння застосовувати ці методи, що сприяють вирішенню поставленого завдання, з використанням різних варіантів;

  -розвиток бажання користуватися спеціальною термінологією, ведення конструктивної бесіди в процесі спільної дослідницької діяльності.

  Так як провідним видом діяльності дошкільника є гра, то в роботі з дітьми 3-4 років (II молодша група, використовуються ігрові проекти, наприклад «Їдемо на машині», «Допоможемо Колобку» і т. Д.

  У середній групі до даних видів проектів додаються дослідні проекти: «Дорожні знаки нам допомагають», «Перехрестя».

  У старших вікових групах значущими стають інформаційно-практика-орієнтовані проекти: «Увага, діти!» «Безпечний маршрут з дому в дитячий сад (школу)», «Безпека на вулиці - турбота кожного»

  Приблизний план роботи вихователя з підготовки проекту

  1. На основі вивчених проблем дітей поставити мету проекту.

  2. Розробка плану досягнення мети (вихователь обговорює план з дітьми і батьками).

  3. Залучення фахівців до здійснення відповідних розділів проекту.

  4. Складання плану-схеми проекту.

  5. Збір, накопичення матеріалу.

  6. Включення в план схему проекту педагогічних заходів, ігор та інших видів дитячої діяльності.

  7. Домашні завдання для спільної продуктивної діяльності дітей і батьків.

  проект

  «Перехрестя» (середня група)

  Вид проекту: пізнавально-ігрової.

  Термін реалізації: 2 тижні

  Мета проекту: формування знань про правила безпечної поведінки на вулиці в різноманітних ігрових ситуаціях.

  Завдання проекту:

  -знайомиться батьків з формами, методами і прийомами формування основ безпечної поведінки дітей 4-5 років на вулиці.

  - Закріплювати вміння розрізняти дорожні знаки.

  - Розвивати прагнення діяти за правилами, проявляти ігрове співробітництво.

  - Виховувати бажання допомагати оточуючим.

  I етап - попередня робота:

  - Розгляд картин, ілюстрацій, дорожніх знаків.

  - Цільова прогулянка до перехрестя з залученням батьків.

  - Бесіди, розповіді, обговорення з дітьми вихователів і батьків.

  - Проблемні ігрові освітні ситуації по ПДР в групі.

  - Читання художньої літератури, розглядання ілюстрацій, картинок по ПДР та ОБЖ з дітьми в групах і вдома з батьками.

  - Рекомендації для батьків з питань формування у дітей основ безпеки життєдіяльності.

  II етап - практична діяльність

  - Розробка плану гри з дітьми і батьками.

  - Виготовлення атрибутів для гри.

  - Обладнання ігрової зони.

  III етап - заключний

  Проведення дозвільної ситуаційно-рольової розважальної гри

  «Перехрестя» за участю дітей та батьків.

  Хід гри:

  I. Вступна частина.

  1. Бесіда, закріплення поняття «перехрестя», значення дорожніх знаків, сигналів світлофора.

  2. Сюрпризний момент - прихід Незнайки

  II. Основна частина.

  1. Розігрування ігровий проблемної ситуації «Перехрестя».

  2. Д / гра з батьками «Розкажи Незнайку про дорожньому знаку».

  3. Д / гра з дітьми «Червоний, жовтий, зелений», «Кольорові

  автомобілі ».

  III. Підсумок. Рефлексія - бесіда з Незнайко.

  Материалы актуального педагогического опыта по формированию основ безопасного поведения детей на улице

  проект

  «Безпека на вулиці - турбота кожного»

  (старша, підготовча група)

  Вид проекту: пізнавально-творчий.

  Термін проведення: 1 місяць

  Мета проекту: формування основ безпеки власної життєдіяльності.

  Завдання проекту:

  - об'єднати зусилля сімейного і суспільного виховання з метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

  - формувати уявлення дітей про основні джерела безпеки на вулиці;

  - закріплювати правила дорожнього руху, вчити дітей застосовувати їх на практиці;

  - підвищувати компетентність батьків у питаннях формування основ безпечної поведінки дітей на вулиці.

  I етап - попередня робота:

  - Цільові прогулянки до перехрестя з залученням батьків.

  - Оглядові екскурсії дітей по селищу з залученням батьків.

  - Бесіди, обговорення, розповіді з досвіду з дітьми вихователів і батьків.

  - Проблемні ігрові освітні ситуації по ПДР в групах.

  - Читання художньої літератури, розглядання ілюстрацій, картинок по ПДР та ОБЖ з дітьми в групах і вдома з батьками.

  - Перегляд відеофільму «Безпека на вулицях і дорогах» дітьми спільно з батьками.

  - Рекомендації для батьків з питань формування у дітей основ безпеки життєдіяльності у дітей 6 років.

  II етап - практична діяльність

  - Розробка сценарію конкурсу батьками, дітьми та педагогами.

  - Виготовлення атрибутів: дорожніх знаків, атрибутів для сімейної естафети «Вулицями селища», дидактичної гри «Збери дорожній знак».

  - Запрошення співробітника ОГИБДД Білгородського РВВС.

  III етап - заключний Кінцевий результат проекту:

  - Проведення сімейного конкурсу «Безпека на вулиці.  Скачати 13.76 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Матеріали актуального педагогічного досвіду щодо формування основ безпечної поведінки дітей на вулиці

  Скачати 13.76 Kb.