• Прикріплені файли
 • КВН для педагогів «Театр - це серйозно»
  Дата конвертації02.10.2017
  Розмір15.8 Kb.

  Юлія Соловйова
  КВН для педагогів «Театр - це серйозно»

  Кожен педагог, входячи в зал отримує «квиток» - частина розрізний ілюстрації героїв казок. Збираючи картинки-пазли, учасники гри діляться на дві команди. Педагоги сідають за столи, де стоять іграшки: «Буратіно», «Незнайко».

  ведучий:

  - Добрий день, шановні колеги. Я рада вітати сьогодні всіх шанувальників Клубу Веселих і кмітливих. Дитячий садок «Білосніжка» відкриває свій театральний сезон в рамках реалізації річного завдання.

  Сьогодні у кожного з вас буде можливість дискутувати під час відповідей спираючись на особистий педагогічний досвід.

  Актуальність теми:

  - зниження мовної активності;

  - нездатність дітей до соціальної реалізації; до розкріпачення;

  - недостатність загальної культури поведінки.

  поверхневі знання батьків про різні види театру в дитячому садку і застосуванні для обігравання з дітьми.

  Сьогодні, коли широко і фундаментально вирішується проблема дошкільної освіти та виховання, коли з'явилися Федеральні державні освітні стандарти і ускладнюються завдання, які стоять перед педагогами - дошкільнятами, дуже важливою і актуальною залишається завдання залучення дітей до театралізованої діяльності, тому, що театральна діяльність - це вид дитячого творчості, розвиває емоційну сферу дітей дошкільного віку.

  Театралізована діяльність дозволяє формувати досвід соціальних навичок поведінки завдяки тому, що кожна казка або літературний твір для дітей дошкільного віку завжди мають моральну спрямованість.

  Під час безпосередньо освітньої діяльності ми педагоги включаємо театралізовану гру як ігровий прийом і форму навчання дітей. У заняття вводяться персонажі, які допомагають дітям засвоїти ті чи інші знання, вміння і навички. Ігрова форма проведення (НОД) занять сприяє розкріпаченню дитини, створення атмосфери свободи і грі.

  Справжня театралізована гра представляє собою багатюще поле для творчості дітей. Розвиток творчості дошкільнят - справа складна, але важлива і потрібна.

  Виховні можливості театралізованої діяльності величезні: її тематика не обмежена і може задовольнити будь-які інтереси і бажання дитини. Беручи участь в ній, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті - через образи, фарби, звуки, музику, а вміло, поставлені питання дорослого спонукають думати, аналізувати, робити висновки і узагальнювати. Тому саме театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато освітньо - виховні завдання, що стосуються формування виразної мови, інтелектуального і художньо-естетичного виховання. Вона невичерпне джерело розвитку почуттів, переживань і емоційних відкриттів.

  Очевидно, що театралізована діяльність вчить дітей бути творчими особистостями, здатними до сприйняття новизни, вмінню імпровізувати. Нашому суспільству необхідна людина такої якості, який би сміливо, міг входити в сучасну ситуацію, вмів володіти проблемою творчо, без попередньої підготовки, мав мужність пробувати і помилятися, поки не буде знайдено правильне рішення.

  Театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини і дає реальну можливість адаптуватися в соціальному середовищі.

  Розвиток театралізованої діяльності в ДНЗ та накопичення емоційно - чуттєвого досвіду у дітей - тривала робота, яка вимагає участі батьків.

  Батьки можуть також стати ініціаторами організації в домашній обстановці різноманітних театралізованих ігор, використовуючи наявні в будинку іграшки або виготовляючи своїми руками з різних матеріалів. Такі спільні розваги можуть зіграти велику роль в створенні дружньої довірчої, творчої атмосфери в сім'ї, що важливо для зміцнення сімейних відносин. Нам, педагогам важливо встановити партнерські відносини з сім'єю кожного вихованця, створити атмосферу взаємопідтримки та спільності інтересів. Саме сім'я з раннього дитинства покликана закласти в дитини моральні цінності, орієнтири на побудову розумного способу життя.

  Чим інтенсивніше сім'я накладає свій відбиток на дитину, тим більше ця дитина буде схильний бачити відображення свого дитячого мініатюрного світу у великому світі дорослому житті.

  Використовуючи театралізовану діяльність в системі навчання дітей в ДНЗ, ми вирішуємо комплекс взаємопов'язаних завдань у всіх освітніх областях по ФГОС ДО:

  Соціально-комунікативний розвиток

  • формування позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі спільної діяльності;

  • виховання культури пізнання дорослих і дітей (емоційні стани, особистісні якості, оцінка вчинків та ін.);

  виховання у дитини поваги до себе, свідомого ставлення до своєї діяльності;

  • розвиток емоцій;

  • виховання етично цінних способів спілкування відповідно до норм і правил життя в суспільстві.

  пізнавальний розвиток

  • розвиток різнобічних уявлень про дійсність (різні види театру, професії людей, що створюють спектакль);

  • спостереження за явищами природи, поведінкою тварин (для передачі символічними засобами в грі-драматизації);

  • забезпечення взаємозв'язку конструювання з театралізованої грою для розвитку динамічних просторових уявлень;

  • розвиток пам'яті, навчання вмінню планувати свої дії для досягнення результату.

  Мовний розвиток

  • сприяння розвитку монологічного та діалогічного мовлення;

  • збагачення словника: образних виразів, порівнянь, епітетів, синонімів, антонімів та ін.;

  • оволодіння виразними засобами спілкування: словесними (регулюванням темпу, гучності, проголошення, інтонації та ін.) І невербальними (мімікою, пантоміма, позами, жестами);

  Художньо-естетичний розвиток

  • залучення до високохудожньої літератури, музики, фольклору;

  • розвиток уяви;

  • залучення до спільної дизайн-діяльності з моделювання елементів костюма, декорацій, атрибутів;

  • створення виразного художнього образу;

  • формування елементарних уявлень про види мистецтва;

  • реалізація самостійної творчої діяльності дітей.

  Фізичний розвиток

  • узгодження дій і супроводжує їх мови;

  • вміння втілювати в творчому русі настрій, характер і процес розвитку образу;

  • виразність виконання основних видів рухів;

  • розвиток загальної і дрібної моторики: координації рухів, дрібної моторики руки, зняття м'язової напруги, формування правильної постави.

  ведучий:

  Основна мета нашої зустрічі: підвищення компетентності педагогів Установи з організації театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.

  Ведучий: Гра - це відмінний спосіб перевірити свої знання, відкрити для себе щось нове. Я пропоную і запрошую Вас взяти участь у діловій грі за типом «КВН». Зібравши (пазли) ілюстрації героїв казок, ви визначили команди. Зустрічайте першу команду під назвою «Буратіно», другу команду під назвою «Незнайко».

  - Командам братимуть участь в п'яти раундах

  -переможець стане команда, яка набрала більшу кількість балів.

  -Ітогі КВНу будуть підведені членами журі після закінчення заходу

  шляхом підрахунку балів.

  Спонсором гри є казковий чарівник, який вирішив залишитися в тіні і бути невидимкою.

  За кожну правильну відповідь 1 бал.

  Побажаємо нашим командам блискуче виступити і підкорити своїм шармом і знаннями журі, в складі якого ... (оголошується склад журі).

  Головуванням заст. завідуючої навчально-виховної

  Члени журі: логопед, соціальний педагог

  Раунд 1 «Розминка»

  Кожній команді будуть задані 7 питань, за кожну правильну відповідь 1 бал.

  Питання команді «Буратіно»

  Здатність чітко вимовляти слова в мові (дикція)

  Казка про пенсіонера, що заробляє на життя рибним промислом ( «Казка про рибака і рибку»).

  Який вихователь може розвинути творчі здібності у дитини? // Творчий //

  З якими лісовими чоловічками дружила Білосніжка? (З гномиками)

  Цей автор любить у своїх казках описувати різних комах, тварин, предмети побуту // Корній Чуковський //

  Пушкінське дубове прикраса // ланцюг //

  Як називається театр, де артисти висловлюють свої емоції за допомогою танцю? (Балет)

  Питання другій команді «Незнайко»

  Розмова двох осіб // діалог //

  Казка про лісовому гуртожитку ( «Теремок»)

  Якби раніше був пташиний грип, цієї казки не було б ( «Курочка Ряба»)

  Види невербальної комунікації // міміка, жести, рухи тіла //

  Назвіть театри міста Мегіон. \ Театр Музики. \

  Хто з письменників «виростив» аленький квіточку? // Сергій Аксаков //

  Як називається театр, де артисти, не розмовляють, а співають? (Опера).

  Раунд 2. «Іспит»

  ведучий:

  - Щоб визначити, наскільки шановні знавці знають тему: «Театралізована діяльність в дитячому садку», оголошується наступний: Раунд «Іспит».

  Питання для команди. «Буратіно»

  1. Які знання повинні бути сформовані у дітей по темі: «Театралізована діяльність»

  Відповідь: Щоб діти мали різноманітні знання: знання казок, про навколишнє життя, про взаємини людей, мали необхідні знання про театр, видах театру; щоб у них були сформовані стійкі інтереси до театральної діяльності; щоб діти мали необхідні для гри конструктивними вміннями.

  Питання для команди. «Незнайко»

  2. Чим відрізняється театралізована гра від сюжетно-рольової гри?

  Відповідь: Різниця між сюжетно-рольової і театралізованої грою полягає в тому, що в сюжетно-рольовій грі діти відображають життєві явища, а театралізовані ігри розвиваються по заздалегідь підготовленим сценарієм, в основі якого - зміст казки, вірші, оповідання. Готовий сюжет як би веде за собою гру. У сюжетно-рольовій грі немає кінцевого продукту, результату гри, а в театралізованій може бути такий продукт - поставлений спектакль, інсценування.

  ведучий:

  Всі основні театралізовані гри можна розділити на дві основні групи:

  режисерські ігри та ігри-драматизації.

  Питання команді: «Буратіно»

  1. Які види театру відносяться до режисерським ігор?

  відповідь:

  До режисерським ігор в ДОУ відносяться настільні театралізовані ігри: настільний театр іграшок, настільний театр картинок, тіньовий театр, театр на фланелеграфе.

  Тут дитина або дорослий сам не є дійовою особою, він створює сцени, веде роль іграшкового персонажа, об'ємного чи площинного. Він діє за нього, зображує його інтонацією, мімікою. Пантоміма дитини обмежена. Адже він діє нерухомою або малорухомої фігурою, іграшкою.

  Питання команді: «Незнайко»

  2. Що ви маєте на увазі під визначенням «гра-драматизація»?

  відповідь:

  Ігри-драматизації засновані на власних діях виконавця ролі, який при цьому може використовувати ляльки бибабо або персонажі, надіті на пальці. Дитина в цьому випадку грає сам, переважно використовує свої засоби виразності: інтонацію, міміку, пантоміму. Беручи участь в іграх-драматизація, дитина як би входить в образ, перевтілюється в нього, живе його життям.

  До ігор - драматизації відносяться гри, засновані на діях виконавця ролі (дорослого або дитини, який при цьому може використовувати одягнені на руку ляльки бибабо або пальчиковий театр, а також елементи костюма. В іграх-драматизація дитина, виконуючи роль як «артиста», самостійно створює образ за допомогою комплексу засобів вербальної і невербальної виразності.

  Видами драматизації є: ігри-імітації образів тварин,

  людей, літературних персонажів; рольові діалоги на основі тексту

  інсценування творів;

  постановки вистав за одним або кількома творами;

  гри-імпровізації з розігрування сюжету (або кількох сюжетів) без попередньої підготовки.

  Беручи участь в іграх-драматизація, дитина як би входить в образ, перевтілюється в нього, живе його життям.

  Після виступу оцінка журі.

  ведучий:

  Працюючи над темою театралізованої діяльності, треба бути дуже ерудованою в даній області. Тому, щоб перевірити ерудицію вихователів оголошую наступний раунд.

  Раунд 3. «Ти мені - я тобі»

  Кожна команда задає по три питання команді - суперниці

  - При оцінці враховується: чіткість формулювання, повнота відповіді

  Після виступу оцінка журі.

  Ведучий: Нам, педагогам, важливо встановити партнерські відносини з сім'єю кожного вихованця, створити атмосферу взаємопідтримки та спільності інтересів. Таким чином

  Раунд 4. Загальне питання для всіх педагогів.

  - Які форми роботи з батьками ви будете використовувати по темі театралізованої діяльності?

  Умови відповіді:

  Команди по черзі будуть називати форми роботи. Та команда, яка назве більше форм роботи, має можливість набрати максимальну кількість балів. За кожну правильну відповідь - 1 бал.

  Члени журі ведуть рахунок (будьте уважні).

  Відповідь: батьківські збори, консультації, Дні відкритих дверей, проведення дозвілля, тематичних вечорів, наприклад: «Улюблені казки», «Театральні зустрічі» і т. Д., Свята, спільна творчість, оформлення фотовиставки, бесіди, домашні складання казок і різних історій і їх розігрування, спільне виготовлення атрибутів, костюмів, масок до казки, виготовлення книжок - маляток по казках. (творчі майстерні, вікторини, фестиваль сімейних театрів (спільний виступ дітей і батьків) і т. д.

  Після виступу оцінка журі

  педагог:

  - Ефективним методом у роботі з дітьми є гумор і жарт. Вони створюють атмосферу невимушеності і емоційної близькості. І зараз команди-учасниці покажуть свої здібності як сценаристи, актори.

  Раунд 5. "І знову казки"

  Команди готуються до показу казок на новий лад.

  «Теремок» і «Вовк і семеро козенят»

  Ведучий: Ось і підійшла до кінця наша КВН-гра. Я впевнена, що сьогоднішнє змагання в клубі веселих та кмітливих стало веселим і корисним заходом для наших педагогів.

  Шановне журі кілька слів на адресу команд і, звичайно ж, підсумки.

  Заохочувальні призи для всіх педагогів дитячі книжечки: «Казки».

  Дякуємо всім учасникам, журі, і глядачам.

  Прикріплені файли:

  kvn_f22jl.pptx | 3496,36 КБ | Завантажено: 7