Краща освітнє середовище в групі
Дата конвертації28.08.2018
Розмір6.11 Kb.
ТипТемочка

Ноздрина Тетяна Валеріївна
Краща освітнє середовище в групі

Необхідною умовою успішної реалізації основної освітньої програми дошкільної освіти по ФГОС ДО є створення освітнього середовища, яка:

- гарантує охорону і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

- забезпечує емоційне благополуччя дітей;

- сприяє професійному розвитку педагогічних працівників;

- створює умови для розвиваючого варіативного дошкільної освіти; (інтеграційне, інклюзивна, консультпункт, лекотеки, група короткочасного перебування ит. д.)

- забезпечує відкритість дошкільної освіти; (сайт ДНЗ, народить. І метод куточки, газета, інформація через ЗМІ)

- створює умови для участі батьків (законних представників) в освітній діяльності.

Освітнє середовище ДНЗ впливає на результати освітнього процесу, характер міжособистісних відносин, розвиток кожного дошкільника.

Освітнє середовище - це комплекс умов, які забезпечують розвиток дітей в дошкільному закладі.

Розвиваюча освітнє середовище ДНЗ складається з наступних компонентів:

- взаємодія учасників педагогічного процесу;

- розвиваюча предметно-просторове середовище;

- зміст дошкільної освіти.

1. Взаємодія учасників педагогічного процесу - це узгоджена діяльність педагога, вихованців і батьків по досягненню спільних завдань і, звичайно ж, результатів.

2. Розвиваюча предметно-просторове середовище - це складова частина освітнього середовища. Вона представлена освітнім обладнанням, матеріалами, меблями, інвентарем, іграми, іграшками та ін.

3. Зміст дошкільної освіти - це система знань, умінь і навичок, світоглядних і морально-естетичних ідей, а також елементів соціального, пізнавального і творчого досвіду.

Всі компоненти освітнього середовища дошкільного закладу взаємопов'язані і взаємозумовлені.

У своєму дошкільному закладі ми намагаємося створити освітнє середовище, яка буде стимулюючої, самостійно-практичної, демократичної, інклюзивної.

До освітньому середовищі пред'являємо певні вимоги:

· Якісність;

· Розвиваючий характер;

· Комфортність.

Під надійністю середовища припускаємо реалізацію наступних принципів:

· Природосообразность;

· Системність;

· Поліфункціональність і динамічність;

· Співмасштабним;

· Трансформованою;

· Варіативність за змістом;

· Естетичність;

· Культуросообразность.

Розвиваюче середовище є не тільки умовою життєдіяльності дитини, але і виступає потенційним засобом впливу на формування та розвиток особистості.

Розвиваюче середовище виконує найважливіші функції:

Організовуючи освітнє середовище, ми дотримуємося наступних вимог:

· Забезпечення гнучкого комплексного зонування, як найважливішої умови розвитку активності, самостійності, реалізації творчих здібностей дитини з урахуванням індивідуальних потреб;

· Стабільність-динамічність середовища - реалізується при такому поділі загального ігрового простору, коли виділяється, простір з одного боку, з постійними габаритами і елементами його обладнання і, з іншого боку, з мобільними (трансформуються) елементами і змінними габаритами;

· Емоціогенние середовища - реалізується створенням в дошкільній організації інтер'єру, відповідного естетичним смакам і формує емоційно-позитивний настрій дітей;

· Облік статевої диференціації - досягається організацією середовища з урахуванням специфічних особливостей розвитку дівчаток і хлопчиків;

Комфортне середовище дозволяє зберігати психофізичне здоров'я дітей, сприяє їх оптимальної включеності в освітню діяльність, успішної самореалізації, підсилює позитивне взаємодія суб'єктів процесу навчання і виховання, сприяє активності, впевненості дитини, прояву творчості. Середовище дитини соответствовует критерієм комфортності, т. Е. Зручності, безпеки.

Вимоги до створення комфортного середовища:

· Сприятливий психологічний клімат (спокійна, доброзичлива атмосфера, облік індивідуальних особливостей дитини, професійний рівень дорослих);

· Безпеку предметно-просторового середовища для життя і здоров'я дитини (відповідність дитячих меблів, ігрового та дидактичного матеріалу віковим, санітарно-гігієнічним вимогам);

· Організація роботи з дітьми на основі врахування принципу «відкритості - закритості» (чергування діяльності дітей в різних просторових вимірах).

Зміст середовища включає два основних компоненти:

· Предметно-просторове середовище дошкільної організації;

· Соціально-культурне середовище - система духовних цінностей.

Освітнє середовище - це відкрита, жива система, постійно змінюється в процесі росту дітей, яка допомагає дитині освоювати генетичні завдання віку.

Лучшая образовательная среда в группе

IMG] /upload/blogs/detsad-1420501-1515739370.jpg [/ IMG]