Консультація для вихователів «Метод спостереження при оцінці проміжних і кінцевих результатів розвитку дитини в ДОУ»
Скачати 10.82 Kb.
Дата конвертації08.06.2017
Розмір10.82 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Наталя Головач
Консультація для вихователів «Метод спостереження при оцінці проміжних і кінцевих результатів розвитку дитини в ДОУ»

Всебічний розвиток дитини починається з ранніх років життя, і велика роль в цьому належить дитячим садам - першій ланці в системі освіти.

Мета дошкільної освіти по ФГОС - створення умов для максимального розкриття індивідуального вікового потенціалу дитини, гармонійного розвитку його особистісних якостей, усвідомлення дитиною самого себе, своїх можливостей і індивідуальних особливостей. Все це в значній мірі полегшить дитині безболісний перехід з дитячого саду в школу, збереже і розвине інтерес до подальшого пізнання в умовах шкільного навчання.

Кожен період дошкільного дитинства має свої особливості психічного та фізичного розвитку, а кожна дитина свої індивідуальні особливості.

Дошкільна дитинство - великий період в житті дитини: він триває з 3 до 7 років. Дошкільний вік - це початок всебічного розвитку і формування особистості. У цьому віці по відношенню до оточуючих у дитини формується власна позиція. Активність проявляється в постійній готовності до діяльності.

Особливості розвитку дітей 3-4-х років.

У цьому віці дитина сприймає предмет без спроби його обстеження.

На основі наочно-дієвого мислення До 4-х років у дітей формується наочно-образне мислення. Мова стає зв'язковою.

Переважає відтворює уяву.

Пам'ять носять мимовільний характер і характеризується образністю. Переважає впізнавання, а не запам'ятовування. Добре запам'ятовується те, що цікаво і емоційно забарвлене. Дитина не здатний довго утримувати свою увагу на якомусь одному предметі, він швидко переключається з одного виду діяльності на інший.

Спосіб пізнання - експериментування, конструювання.

У 3-4 роки діти починають засвоювати правила взаємовідносин в групі однолітків.

Особливості розвитку дітей 4-5 років

Психічне розвиток дітей характеризується використанням мови, як засобу спілкування і стимуляції, розширенням кругозору дитини. Починає цікавити не просто якесь явище саме по собі, а причини і наслідки його виникнення. Головне питання дитини даного віку «Чому?"

Мислення - наочно-образне.

Великим кроком вперед є розвиток здатності вибудовувати умовиводи. У цей віковий період закінчується формування активної мови дітей.

Увага і пам'ять носять мимовільний характер. Активно розвивається фантазування.

Способом пізнання навколишнього світу є розповіді дорослого, експериментування.

Ігрова діяльність носить колективний характер.

Особливості розвитку дітей 5-6 років

У 5-6 річному віці інтерес дитини спрямований на сферу взаємовідносин між людьми.

Оцінки дорослого піддаються критичному аналізу і порівнянню зі своїми власними.

До цього періоду у дитини накопичується досить таки великий багаж знань, який поповнюється.

Відбувається подальший розвиток пізнавальної сфери дитини-дошкільника.

Починається формуватися образно-схематичне мислення, розвивається цілеспрямованого запам'ятовування.

Основний спосіб пізнання - спілкування з однолітками, самостійна діяльність і експериментування.

Вікові особливості дітей 6-7 років

До кінця дошкільного віку дитина знає що таке «добре» і що таке «погано», а так само може оцінити не тільки чуже, але і свою поведінку.

Сильний мотив для дошкільника - заохочення, отримання нагороди. Слабший - покарання, ще слабший - власну обіцянку.

Ще одна важлива лінія розвитку особистості - становлення самосвідомості. У дитини до 7-ми років з'являється самоконтроль і довільна поведінка, самооцінка.

На основі наочно-образного мислення у дітей формуються елементи логічного мислення.

Відбувається розвиток внутрішнього мовлення.

Спосіб пізнання - самостійна діяльність, пізнавальне спілкування з дорослими і однолітками. Одноліток сприймається як співрозмовник і партнер по діяльності.

До кінця дошкільного віку хлопчики і дівчатка грають не в усі ігри разом, у них також з'являються гри - тільки для хлопчиків і тільки для дівчаток.

Досягненням дошкільного віку є розвиток різних видів діяльності: ігрової, художньої, трудової. Починає формуватися навчальна діяльність.

Істотно змінюються відносини з однолітками. Діти починають цінувати суспільство один одного за можливість разом грати, обмінюватися враженнями. Вони вчаться справедливо вирішувати конфлікти. Виникає дружба між дітьми.

З плином часу дитина стає все більш самостійним.

Даючи загальну характеристику дитині дошкільного віку, можна виділити розвиток фізичне; розумовий; естетичне; моральне; розвиток діяльності.

Найголовніший результат цього періоду - це готовність дітей до навчання в школі.

З метою розкриття закономірностей розвитку дошкільників, пошуку засобів, методів і форм навчання і виховання в умовах дошкільної організації проводяться педагогічні діагностики, різні види спостережень. Найбільш доступним і поширеним методом педагогічної діагностики є спостереження.

Спостереження як метод, характеризується наявністю мети, завдань, програми, методики і техніки спостереження. В ході спостережень за дітьми оцінюються всі сторони їх психофізичного розвитку.

Педагогічне спостереження - метод, за допомогою якого здійснюється цілеспрямоване сприйняття будь-якого педагогічного явища для отримання конкретних фактичних даних про дитину. Воно носить споглядальний, пасивний характер, не впливає на процеси, що вивчаються, не змінює умов, в яких вони протікають, і відрізняється від побутового спостереження конкретністю об'єкта спостереження і наявністю спеціальних прийомів реєстрації спостережуваних явищ і фактів.

До переваг методу спостереження відносяться:

- спостереження реального педагогічного процесу;

- реєстрація подій в момент їх перебігу;

- незалежність спостерігача від думок випробовуваних.

До слабких сторін методу можна віднести:

- недоступність деяких сторін об'єкта, що спостерігається (мотиви, стан, розумова діяльність);

- обмеженість обсягу спостережень для одного дослідника;

- пасивний характер дослідження і елементи суб'єктивізму у спостерігача.

Спостереження як метод пізнання має задовольняти вимогам, найважливішими з яких є:

1) планомірність; 2) цілеспрямованість; 3) систематичність.

Для педагога метод спостереження дуже важливий в процесі діагностики при оцінці проміжних і кінцевих результатів розвитку дитини.

Основні вимоги до методу спостереження:

1. Спостереження повинно мати певну мету. Легше реєструвати результати і робити достовірні висновки.

2. Спостереження повинно проходити за розробленим планом. Результати докладно фіксуються.

3. Кількість досліджуваних ознак повинно бути мінімальним, і вони повинні бути точно визначені. Чим детальніше сформульовані питання про досліджуваних ознаках і чим точніше визначені критерії оцінок цих ознак, тим більшу наукову цінність мають отримані відомості.

4. Психолого-педагогічні явища слід спостерігати в реальних природних умовах.

5. Спостерігач повинен заздалегідь знати, які помилки можуть бути допущені при спостереженні і попереджати їх.

Розробляється схема спостереження, результати фіксуються в таблицю. Проводиться аналіз отриманих результатів педагогами, розробляються «Індивідуальний освітній маршрут» для корекційної роботи з поліпшення результатів в досліджуваному питанні. Поряд із завданнями відзначаються сильні сторони дитини і прописуються стратегії вирішення актуальних завдань розвитку в тій чи іншій області на рівні планування роботи в групі і взаємодії з батьками. Бланк освітнього маршруту представлений в форматі А-4 і має наступну структуру:

• ПІБ дитини

• Вік дитини

• Дата

• Основні досягнення за попередній рік

• Завдання розвитку

• Стратегії (в групі і вдома)

• Підпис батьків.

Індивідуальний освітній маршрут охоплює актуальні завдання розвитку для даної дитини, при їх успішному вирішенні необхідно заповнити новий бланк і відобразити в ньому інші завдання. За часом цей процес жорстко не регламентований. В кінці навчального року проводиться другий етап діагностики, що дозволяє виявити динаміку розвитку дітей за освітніми областям. В кінці року педагогам груп, використовуючи таку форму роботи, легше буде відстежити результати роботи з дітьми. Відповісти на питання:

В якій області діти просунулися в найбільшою мірою?

В якій області діти просунулися в найменшій мірі?

Скільки дітей «групи ризику» було на початку навчального року?

Чи всі діти показали динаміку розвитку?

Інформація може бути доповнена вузькими спеціалістами.

література:

1. Виготський Л. С. Психологія. -М.: ЕСМО-Пресс, 2000.

2. педагогічес спостереження як метод моніторингу а дошкільну освіту: Навчально-методичний посібник / за редакцією Л. С. Вакуленко, А. К. Золотовой. - СПб .: ДИТИНСТВО-прес, 2013.

3. Свірська Л. В. Методика ведення педагогічних спостережень. - СПб. - М .: Лінка -Прес 2010.Скачати 10.82 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаКонсультація для вихователів «Метод спостереження при оцінці проміжних і кінцевих результатів розвитку дитини в ДОУ»

Скачати 10.82 Kb.