Конкурс «Педагог року - 2018»
Дата конвертації31.05.2018
Розмір7.78 Kb.
ТипТемочка

Світлана Шкляр
Використання технології «Дидактичний сінквейн» в мовному розвитку дітей старшого дошкільного віку

Використання технології "Дидактичний сінквейн" в мовленнєвому розвитку дітей старшого дошкільного віку (пояснювальна записка)

Гарна мова - найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. На сьогоднішній день - образна, багата синонімами, доповненнями і описами мова у дітей дошкільного віку - явище дуже рідкісне. У промові дітей існує безліч проблем: бідний словниковий запас, невміння скласти розповідь по картинці, переказати прочитане, їм важко вивчити напам'ять вірш. Тому педагогічний вплив при розвитку мовлення дошкільнят - копітка, щоденна, необхідна робота.

Одним з ефективних цікавих методів, який дозволяє активізувати пізнавальну діяльність і сприяє розвитку мови, є робота над створенням неримованого вірші - дидактичного сінквейна. Слово «сінквейн» походить від французького слова «п'ять» і означає «вірш, що складається з п'яти рядків».

Як і у будь-якого іншого поетичного твору у сінквейна є свої правила складання:

Перший рядок - одне ключове слово - назва, заголовок, тема, звичайно іменник, що визначає зміст (назва предмета, твори, ім'я героя і т. Д.);

Другий рядок - два слова (прикметники, що описують ознаки предмета або його властивості. Слова можна з'єднувати спілками і приводами).

Третій рядок - три слова (дієслова). Дії предмета, що відносяться до теми.

Четвертий рядок - чотири слова - пропозиція. Фраза, яка показує ставлення автора до теми.

П'ятий рядок - одне слово - слово-резюме, асоціація, синонім, який характеризує суть теми, узагальнення, висловлює особисте ставлення і емоцію автора до теми в першому рядку, зазвичай іменник.

Приклад сінквейна «Наша група».

1. Наша група

2. Весела, дружна

3. Вчимося, граємо, танцюємо

4. Наш улюблений будинок

5. Ми - дружні!

Актуальність дидактичного сінквейна полягає в наступному:

o Вид нової творчої мовленнєвої діяльності, заснованої на розвитку інтелектуальних можливостях (так як необхідно запам'ятати алгоритм і слідувати йому, а так само вчить знаходити і виділяти у великому обсязі інформації головну думку (інтелектуально - розумова діяльність).

o Сінквейн - просто захоплююче заняття, яке схоже на гру.

o У складанні сінквейна кожна дитина може реалізувати свої творчі, інтелектуальні можливості.

o Сінквейн є діагностичним інструментом, дає можливість педагогу оцінити рівень засвоєння дитиною пройденого матеріалу.

o Сінквейн удосконалює словникову роботу, сприяє збагаченню і актуалізації словника, уточнює зміст понять.

o Сінквейн може легко інтегруватися з іншими освітніми галузями програми, а простота побудови сінквейна дозволяє швидко отримати результат.

Роботу з навчання дітей складання сінквейна ми почали в 2016-2017 навчальному далі році з дітьми підготовчої до школи групи.

Мета: мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку за допомогою технології «Дидактичний сінквейн».

Завдання, що забезпечують досягнення мети:

Дидактичні завдання:

• Збагачувати, актуалізувати словниковий запас дітей.

• Розвивати творчі здібності.

• Розвивати вищі психічні функції (пам'ять, увага, мислення).

• Розвивати мовне чуття, фразову мову, асоціативне мислення.

Методичні завдання:

• Створити умови для оволодіння технікою сінквейн.

• Організувати взаємодію з батьками з метою підвищення компетентності в питаннях мовного розвитку дитини.

• Створити предметно - розвиваюче середовище в групі.

Складання сінквейна передує попередня робота щодо розширення та вдосконалення словника. На даному етапі активно використовуються дидактичні словесні ігри та вправи, такі як - «Підбери визначення», «Дізнайся предмет по опису», «Хто що робить?», «Що ніж роблять?», «Назви частина цілого».

Навчання дітей складання сінквейна проводиться в рамках перспективного планування освітньої діяльності в групі і органічно вписується в кожну лексичну тему тижні. Дидактичний сінквейн складається в кінці вивчення кожної лексичної теми, коли у дітей вже накопичується достатній словниковий запас по даній темі. Лексичні теми служать темами сінквейна.

Роботу з навчання дітей складання дидактичного сінквейна можна умовно розділити на кілька етапів.

1. Підготовчий етап (вересень-жовтень).

На даному етапі вирішуються наступні завдання:

- Навчити дітей виділяти тему, головне слово, навчити ставити питання до головного слова, ввести поняття «слово, що позначає предмет», «живої та неживої предмет».

- Навчити виділяти слова, що позначають ознака, навчити ставити питання до слів-ознаками, ввести поняття «слово, що позначає ознаку предмета».

- Навчити виділяти слова, що позначають дію предмета, навчити ставити питання до слів-дій, ввести поняття «слово, що позначає дію предмета».

- Навчити складати пропозицію про який-небудь предмет / явище.

2. Діяльнісний етап (листопад - березень).

- Створення сінквейна в безпосередній освітньої діяльності, самостійної діяльності у відповідність з лексичної темою.

Діти, які знають алфавіт, створюють сінквейн, записуючи слова друкованими літерами на аркуші паперу. Дітям, які тільки вивчають букви і не вміють читати, можна запропонувати усне складання сінквейна з питальними словами. Про кого, про що? Які, яка, яке? Що робив, що зробив? За допомогою навідних запитань діти вчаться виділяти головну думку, відповідати на питання і за певним алгоритмом створюють усні римовані вірші. Свої роботи (сінквейна) діти оформляють як в формі графічних малюнків, так і у вигляді усних творів з опорою на схему, які потім красиво оформляють разом з вихователем.

Можна використовувати сінквейна на заняттях з художньої творчості - їх легко складати до будь-яких виробам, малюнкам, аплікацій дітей.

3. Заключний етап (квітень - травень).

На третьому, заключному, етапі вихователь пропонує наступні форми роботи з сінквейна:

- Доповнення готового сінквейна.

- Колективне складання дітьми сінквейна.

- Складання сінквейн загадок.

- Використовуючи слова з сінквейна, придумати розповідь.

Оцінюючи використання сучасної технології сінквейн, ми відзначили, що у дітей покращилися показники в лексико-граматичному оформленні висловлювань. Граматичні конструкції вживаються дітьми в вигляді поширених пропозицій. Діти навчилися знаходити в тексті головні елементи, робити висновки і висновки, аналізувати, узагальнювати і коротко викладати.

Позитивним результатом роботи в даному напрямку для дошкільного навчального закладу в цілому стало наступне:

- створена система роботи з використання сінквейна в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку;

- підвищений професійний рівень і компетентність педагогів ДНЗ в питаннях використання сінквейна;

- сформовані уявлення дітей про сінквейна і практичні навички складання сінквейна;

- підвищена інформаційна компетентність батьків про технології «Дидактичний сінквейн»;

- створена «Скарбничка сінквейна» по лексичним темам;

- на допомогу педагогам і батькам створені шаблони (картки) для складання сінквейна по лексичним темам Програми;

- розробити й подати систематизовані конспекти безпосередній освітньої діяльності з дітьми, сценарії заходів спільної діяльності педагогів і дітей, педагогів і батьків.