Конкурс оригінальних будівель на вуличній площадці
Дата конвертації16.08.2017
Розмір5.57 Kb.
ТипОформлення дитячих садків

Світлана Спіцина
Конкурс оригінальних будівель на вуличній площадці

Мадоу «Дитячий сад №12« Малишок »

Погоджено Затверджено:

На педагогічному Раді Завідувач

Протокол № ___ ___ Г. М. Неволіна

«__» ___ 2015р. наказ № ___

від «___» ___ 2015р

Положення про проведення смотра- конкурсу

«Оригінальна споруда

на вуличній площадці »

с. Кочневское

2015р.

1. Загальні положення.

1.1 Організаторами смотра- конкурсу «Оригінальна споруда на вуличній площадці» (надалі - Конкурс) є Мадоу «Дитячий садок №1 2« Малишок »(далі ДНЗ, на підставі рішення педагогічної ради ДНЗ.

1.2. Положення визначає порядок і умови організації огляду - конкурсу на оригінальну споруду на вуличній площадці.

1.3. Це положення розроблено з метою підвищення рівня благоустрою ДОУ, що сприяє підвищенню ефективності виховно - освітнього процесу в ДОУ

2. Цілі і завдання Конкурсу.

2.1. Основною метою є: підвищення рівня благоустрою ДОУ, створення сприятливих умов для виховно-освітньої роботи з дітьми на прогулянці, підвищення рухової та творчої активності вихованців в умовах дитячого саду.

2.2. Завдання конкурсу:

Спонукання вихователів, батьків і дітей до творчої діяльності. Реалізація творчого потенціалу учасників.

• Сприяння зміцненню зв'язків ДОУ і сім'ї: вільне спілкування батьків (законних представників, педагогів, дітей на основі спільної діяльності.

• Створення умов для проведення оздоровчих заходів з дітьми на повітрі, умов для самостійної рухової активності дітей.

• Покращення естетичного вигляду ділянок дитячого садка, їх художнє оформлення.

3. Організація і проведення Конкурсу.

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює завідувач ДНЗ.

3.2. За дотриманням техніки безпеки проведення Конкурсу відповідає заступник завідувача з АГЧ.

3.3. Про проведення конкурсу видається наказ по ДНЗ із зазначенням мети та завдань конкурсу, термінів проведення, системи заохочення, а також складу комісії.

3.4. До складу комісії входять: завідувач ДНЗ, заступник завідувача з АГЧ, старший вихователь, представники громадськості, Кочневской ЗОШ №16, ЗАТ АПК «Білоріченський» -2 чол. (Всього: 7 чол.)

3.5. Членами комісії розробляються показники смотра- конкурсу, система оцінок.

3.6. Протоколи засідання комісії зберігаються в справах ДОУ.

3.7. Організатори огляду - конкурсу мають право при необхідності вносити зміни в порядку його проведення.

4. Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі беруть участь батьки (законні представники) та інші члени сімей вихованців, педагоги.

5. Строки та умови проведення Конкурсу.

5.1. Конкурс проводиться з 14.04.2015 по 15.05.2015г.

• I етап орієнтований 10.04.-14.04.2015г.

Мета: розробка вихователями плану будівель з урахуванням оцінки доцільності та відповідності вимогам ФГОС ДО.

• II етап продуктивний 14.04.-14.04.2015г.

Мета: спільна робота всіх учасників конкурсу для реалізації плану проекту.

• III етап - презентаційний 15.05.2015г.

Мета: оцінювання членами комісії будівель і нагородження участнікова на загальному батьківських зборах ДОУ. (18.04.2015г.)

6. Критерії оцінок.

6.1. Функціональність.

6.2. Безпека.

6.3. Відповідність будівель віковим особливостям дітей дошкільного віку.

6.4. Естетичний вигляд споруди.

6.5. Оригінальність побудови, творчий підхід.

6.6. Робота з родітелямі- (% учасників)

6.7. Оригінальність назви споруди

Оцінка будівель по 10-бальній системі.

7. Нагородження учасників Конкурсу.

7.1. Групам, на ділянках яких виконані споруди присуджуються місця:

1 місце-4 місце-

2 місце 5 місце-

3 місце-

7.2. Грошові винагороди в залежності від займаного місця видаються на розвиток групи (у відповідності з ФГОС ДО).

7.3. Учасники Конкурсу нагороджуються дипломами та листами подяки, групи і педагоги - грамотами.

Конкурс оригинальных построек на уличной площадке