Комплексно-тематичний підхід до побудови освітнього процесу
Скачати 10.77 Kb.
Дата конвертації21.07.2019
Розмір10.77 Kb.
ТипТемочка

Євгенія Коробченко
Комплексно-тематичний підхід до побудови освітнього процесу

Одним з положень ФГТ є: «Програма повинна ґрунтуватися на комплексно -Тематичні принципі побудови освітнього процесу»комплексно-темaтіческом побудові обрaзовaтельного процессa предполaгaется виділення провідної теми дня, тижня або месяцa.Предвaрітельний підбір дорослим основних тем предaют системність і культуросообрaзность обрaзовaтельному процесу. Дитина «прожівaет» тему в рaзних відaх дитячої діяльності (в грі, рісовaніі, конструіровaніі і ін) Комплексно - темaтіческaя модель висуває дуже високі требовaнія до загальної культури, гнучкості, творчому потенциaл і інтуїції дорослого, без яких модель просто не рaботaет. Темaтіческое плaніровaніе - особa формa оргaнізaціі воспітaтельно-обрaзовaтельного процессa в дитячому сaду. Реaлізaція комплексно -темaтіческого прінціпa побудови обрaзовaтельного процессa фaктіческі неможлива поза взaімосвязі з принципом інтегрaціі. Під інтегрaціей содержaнія дошкільного утворень розумієте стану связaнності, взaімопронікновенія окремих облaстей, обеспечівaющее цілісність обрaзовaтельного процессa. Комплексно -темaтіческій принцип служить досягненню однієї мети - рaзвитие дітей в познaвaтельной, соціaльной, емоціонaльной і фізичного і психічного здоров'я, a тaк же обеспечівaет «повноту життя» і увлекaтельность обрaзовaтельного процессa, виводить дітей нa сaмооргaнізaцію, сaмостоятельний рівень познaнія через відкриття. Планування має спиратися не тільки на завдання, вікові особливості, специфіку діяльності, але і на успішність освоєння дітьми попереднього матеріалу. Для цього педагогам рекомендується вести в довільній формі щоденникові записи, відзначаючи як особисті успіхи дітей, так і виникли проблеми. Подібна рефлексія дозволяє педагогу глибше пізнати своїх вихованців, відзначити їхні переваги і помітити недоліки, які він може скорегувати сам або за допомогою інших фахівців. Це необхідно і для проведення моніторингу. Планування воспитательно- освітнього процесу на основі інтегративної також дозволяє тематично об'єднати діяльність різних педагогів дошкільного закладу: вихователів, логопедів, музичного керівника, педагогів додаткової освіти, усунувши, таким чином, повтори, дублювання матеріалу, роблячи освітній процес цілісним і різнобічним. Побудова освітнього процесу на комплексно -Тематичні принципі і принципі інтеграції освітніх областей має такі переваги: - уявлення дітей про навколишній світ стають більш цілісними і глибокими; - посилюється ступінь самостійності і активності дітей, підвищується вмотивованість дитячої діяльності; - зміщується акцент освітньої роботи з безпосередньо освітньої діяльності на діяльність у режимі дня, що забезпечує зменшення психологічних навантажень на дітей при посиленому і індивідуального підходу і врахування інтересів самих дітей; - забезпечується взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу, у них виробляється єдиний погляд на розвиток дитини-дошкільника. В даний час в масовій практиці використовуються три основних принципи побудови освітнього процесу: навчальний; предметно-середовищної; комплексно-тематичний.

Можна сказати, що жоден з них фактично не зустрічається в дошкільну освіту в чистому вигляді, а поєднується з одним або двома іншими принципами або моделями по будови освітнього процесу. Існуюча структура освітнього процесу в дошкільному закладі, що складається з низки навчальних занять, найчастіше ніяк не пов'язаних між собою, явно не впорається з поставленими завданнями. Значить, прийшов час змінити цю структуру. Однак зробити це не так-то просто. Адже багаторічні міцні традиції попередньої системи навчання глибоко проникали не тільки в свідомість вихователів, а й в уми управлінців, які до цього дня вимагають від дитячих садків надати «сітку занять», щиро не розуміючи, як без неї можна контролювати діяльність педагогів.

Навчальний принцип (або модель) побудови освітнього процесу є найбільш поширеним і традиційним для російського дошкільної освіти.

Головне в ній - навчання - провідний освітній процес дошкільнятпрямому сенсі слова «ведучий» за собою виховання і розвиток). Відповідно навчальна діяльність - особлива і самостійна, а фактично і ведуча діяльність дітей дошкільного віку.

Спеціально організовані заняття - основна форма навчання дітей. В рамках навчальної моделі вихователь щодня проводить заняття, які, по суті, являють собою адаптовані до потреб дошкільного віку уроки з математики, ознайомлення з навколишнім світом, розвитку мовлення і іншим «предметів» У рамках конкретного заняття вирішуються освітні завдання даного «предмета».

З середини 20 ст. пеціально організовані заняття, що проводяться в рамках навчальної моделі, зазнали значних змін в частині насичення ігровими методами і прийомами, включення освітніх завдань інших «предметів» (інтегровані заняття, більш вільної організації дітей, менш «диктаторської» позиції дорослого і т. п.

Однак сутнісні характеристики навчальної моделі при цьому залишилися незмінними, і навчальний принцип побудови освітнього процесу вступає в протиріччя з основними положеннями вітчизняної наукової школи, згідно з якими: навчальна діяльність не є не тільки провідною, але навіть адекватної діяльністю дітей дошкільного віку;

її передумови формуються до кінця дошкільного дитинства; предметний принцип побудови освітнього процесу не відповідає віковим особливостям дошкільнят; організація спеціальних занять з предметів не тотожна організації різних видів дитячої діяльності; більш того, останні або поступаються місцем «навчання на заняттях», або самі дідактізіруются; діяльність педагогів і дітей на спеціально організованих заняттях не є спільною діяльністю дітей і дорослих. Предметно-середовищної принцип - його головне що становить - дидактичний матеріал, дія з яким автоматично розвиває дитину, відповідно дорослому відводиться роль другорядна, опосередкована створенням зазначеного дидактичного матеріалу. Не применшуючи значення спілкування і взаємодії дитини з дорослим для розвитку всіх видів дитячої діяльності, освоєння соціального досвіду і культури, зазначимо, що відповідно до нормативних документів з дошкільної освіти, однією з основних форм організації освітнього процесу є самостійна діяльність дітей. Під самостійною діяльністю розуміється вільна діяльність вихованців в умовах створеної педагогами предметно-розвиваючого середовища, що забезпечує вибір кожною дитиною діяльності за інтересами і дозволяє йому взаємодіяти з однолітками або діяти індивідуально. Комплексно - тематичний принцип - головне завдання побудови освітнього процесу - зробити життя дітей цікавою, зв'язати її з навколишньою дійсністю. Побудова освітнього процесу в ДОУ відповідно до комплексно -Тематичні принципом - справа складніша, ніж роботі в режимі звичної навчальної моделі. По-перше, реалізація комплексно -Тематичні принципу неможлива без взаємозв'язку з принципом інтеграції як змісту, так і організації освітнього процесу. По-друге, тематика яка пропонується дітям, повинна бути значима для сім'ї та суспільства і викликати інтерес дітей, давати нові яскраві враження, уявлення та поняття. Грунтуючись на системі пов'язаних між собою розвиваючих освітніх ситуацій. Освітні ситуації - це змодельовані педагогом, цікаві з точки зору дитини деякі завершення дії, за допомогою яких вихователь допомагає дітям послідовно освоювати намічену пізнавальну тему (смисловий контекст). І як розвиваючі, будуватися вони будуть так, щоб стимулювати дітей до активної дії, самостійного пошуку рішень, придбання практичного досвіду. Необхідно пам'ятати, що в ФГТ передбачена обов'язковість рішення освітніх завдань як в спільній діяльності педагога з дітьми (в безпосередньо освітньої діяльності і в режимних моментах, так і через створення умов для самостійної діяльності дітей. Відповідно, в освітніх ситуаціях в безпосередньо освітньої діяльності повинні ставитися такі завдання, вирішення яких неможливо без участі педагога і в яких він грає провідну роль, що передбачає фронтальну роботу з усіма дітьми і групи. В цьому сенсі вони будуть відповідати занять. Проте такі освітні ситуації матимуть і принципові відмінності від них:

- вони не будуть чітко відповідати якомусь одному виду діяльності, а будуть в собі поєднувати різні дитячі діяльності;

- вони будуть вибудовуватися в певній логіці: кожна наступна ситуація повинна збагачувати наявні у дітей уявлення, створювати умови для самостійного «відкриття» дітьми причинно-наслідкових зв'язків і залежностей, викликати бажання ставити нові питання і знаходити на них відповіді;

- вони будуть обмежені часом безпосередньо освітньої діяльності (далі НСД) в режимі дня установи, передбачаючи в собі чергування інтелектуальної та рухової активності, різних видів дитячої діяльності.

- освітні ситуації в безпосередньо освітньої діяльності матимуть змістовне продовження і в режимних моментах (далі ОДРМ): в ранковий і вечірній час, на прогулянці, перед сном і т. Д. Також вихователю важливо надавати дітям можливість самостійно збагачувати свої уявлення, творчо освоювати отримані знання, втілювати враження в виробах, самодіяльної грі, накопичуючи свій особистий досвід. Реалізовуватися ця можливість повинна через спеціально створену вихователем розвиваючу предметне середовище, що дозволяє дітям зануритися в тему настільки, наскільки це відповідає інтересам кожного з них. Така організація дозволяє і самому педагогу гнучко переходити від фронтального взаємодії з усіма дітьми до роботи з невеликими підгрупами і індивідуально з тими дітьми, хто потребує особливої ​​уваги та допомоги, або з тими, кому просто хочеться ще спільно з займатися цікавою справою. Це робить педагогічний процес більш вільно організованим і враховує бажання дітей, осмисленим і природним.Скачати 10.77 Kb.