Інноваційний проект «Впровадження моделі формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності»
Скачати 18.72 Kb.
Дата конвертації31.12.2019
Розмір18.72 Kb.
ТипТемочка

Людмила Брітько
Інноваційний проект «Впровадження моделі формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності»

У сучасному світі, де все стрімко змінюється і розвивається, дошкільна освіта не стоїть осторонь від нововведень і сучасних технологій. Педагоги дошкільної освіти завжди відрізнялися сприйнятливістю до новаторства. Розвиток загальноосвітньої практики сприяє прояву творчого, інноваційного потенціалу всіх працівників системи дошкільної освіти. Розвиток дошкільної освіти, його перехід на новий якісний рівень не можуть здійснюватися без розробки інноваційних технологій.

Інновація - цілеспрямована зміна, що вносить в середу впровадження нові стабільні елементи, що викликають перехід системи з одного стану в інший. Інноваційна діяльність - це особливий вид педагогічної діяльності по створенню, освоєнню, використанню та поширенню нововведень. Використовувані в освітньому процесі інновації повинні відповідати нагальним потребам і можливостям закладів дошкільної освіти, задовольняти всіх учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогів, сприяти досягненню якісних, стійких і високих показників розвитку дітей з провідних напрямів.

Кожен педагогічний колектив має право на інноваційну діяльність. Але в цьому випадку він повинен взяти на себе певні зобов'язання по підготовці і організації нововведення, так як об'єктом будь-якої педагогічної ініціативи стають діти.

У цій ситуації дуже багато важить професійна компетентність, в основі якої лежить особистісний та професійний розвиток педагогів і управлінців. Процес оновлення освіти організовується людьми. Отже, його проектування, запуск і підтримка будуть тим ефективніше, якою мірою організатори інноваційної діяльності спираються на досягнення науки і потреби суспільства.

В даний час в сферу інноваційної діяльності включені окремі дошкільні установи і педагоги-новатори,

Наше державна установа освіти «Ясла-садок №103 м Гродно» з 2014 року бере участь в інноваційному проекті «Впровадження моделі формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності». Термін реалізації проекту 2014-2018 роки. Мета інновації - впровадження моделі формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності як цілісної системи особистісного розвитку дитини.

Нововведення може вважатися успішним, якщо воно дозволило вирішити ті чи інші конкретні завдання дошкільного навчального закладу. Тому важливо, щоб завдання, поставлені керівником установи освіти, дозволили отримати більш високі результати при тих же або менших витратах фізичних, моральних сил, матеріальних, фінансових коштів або часу. Керівник повинен враховувати індивідуальні якості учасників інноваційного процесу, їх професійний рівень, організаторські навички, вміння, психологічну готовність до нових видів діяльності, до додаткової педагогічного навантаження. Для визначення групи учасників проекту на початковому етапі його реалізації була використана методика мотивації до успіху (Т. Елерс, в якій взяло участь 10 педагогів установи дошкільної освіти. Аналіз результатів показав, що рівень низької мотивації до успіху у педагогів не виявлено, у 30% відзначався середній рівень мотивації, у 40% - помірно високий і 30% педагогів показали дуже високий рівень мотивації. У підсумку для роботи по реалізації проекту були визначені педагоги з помірно високим рівнем мотивації, так як у лю їй, що мають занадто високу мотивацію до успіху, надії на успіх зазвичай низькі. Таким чином, визначилася група з 7 педагогів. З них: 2 - представники адміністрації, 1 педагог-психолог, 4 вихователя дошкільної освіти. З першою кваліфікаційною категорією - 2 педагога ( 28%, з другою кваліфікаційною категорією - 3 педагоги (44%, без категорії - 2 педагога (28%).

З метою успішного здійснення проекту, учасники інноваційної діяльності брали участь в семінарах, семінарах-практикумах, конференціях, нарадах та інших формах роботи:

- в навчальному курсі «Управління інноваційним процесом в установах освіти на етапі нововведення» (ДУО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти», 04.09.2014);

- в республіканському семінарі-нараді «Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю в закладах освіти» (ДУО «Академія післядипломної освіти», 09.09.2014);

- у фестивалі «Інноваційна школа: інформаційний і аналітичний портрет», (ДУО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти», 03.11.2014);

- в інструктивно-методичній нараді учасників інноваційного проекту «Педагогічні механізми, що сприяють ефективності формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності» (ДУО «Ясла-садок № 103 м Гродно», 14.10. 2014 року);

- в інструктивно-методичній нараді учасників інноваційного проекту «Інструментарій моніторингу, оцінки рівня сформованості інтелектуальної самостійності дітей дошкільного віку» (ДУО «Ясла-садок № 85 м Гродно», листопад 2014 року);

- в семінарі для керівників закладів дошкільної освіти Жовтневого району м Гродно «Інноваційна та експериментальна діяльність. Перспективи, напрямки »(ДУО« Ясла-садок №103 м Гродно », 21.01.2015);

-в інструктивно-методичній нараді учасників інноваційного проекту «Підсумки роботи в рамках інноваційного проекту в 2014/2015 навчальному році: стан і перспективи» (ДУО «Дошкільний навчальний заклад № 18 м Гродно», квітень 2015);

- в семінарі «Загальні підходи до оформлення звітної документації за результатами реалізації експериментального та інноваційного проекту» (ДУО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти», 07.04.2015);

-в республіканському семінарі «Розвиток інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти» (ДУО «Академія післядипломної освіти», 02.02.2017).

Для підвищення рівня компетентності педагогів з даної проблеми в нашій установі було проведено тематичні педради, ділові ігри, консультації, бесіди, круглі столи. Організовані заходи, а також робота з самоосвіти дозволили педагогам поповнити і конкретизувати свої знання з ігрової діяльності та інтелектуальному розвитку дошкільнят, розширити і удосконалювати професійні вміння та навички, а також здійснити глибокий і детальний аналіз що виникають у роботі з дітьми ситуацій.

В ході реалізації інноваційного проекту в експериментальних (інноваційних) групах установи дошкільної освіти була створена предметно-розвиваюче середовище для організації вільної ігрової діяльності вихованців, все компоненти якої забезпечували достатні умови для інтелектуального розвитку дітей. Організовано навчальні та ігрові зони, оснащені іграшками та ігровим матеріалом. Придбано сучасні інтелектуальні ігри: логічні блоки Дьyoнеша, розвиваючі ігри Б. П. Нікітіна, рахункові палички Кюізінера, розвиваючі ігри В. В. Воскобовіча », сучасні ігри:« Фрутто 10 »,« Деліссімо »,« Багато-багато »,« ТурбосчетФорсаж »,« Геометричний »« Жуки »,« Котосови »і ін. Багатофункціональний використання простору дозволило створити умови для розвитку інтелектуальної самостійності і пізнавального інтересу в ігровій діяльності. Накопичено, систематизовано різноманітний методичний матеріал, представлені розробки ігор-занять з використанням розвиваючих ігор нового покоління: «Цікаві ігри та вправи», «Ігри-головоломки», «Жартівливі завдання і вправи»; створені картотеки логіко-математичних ігор; розроблені сценарії математичних вікторин та фізкультурно-математичних розваг; підготовлені презентації для педагогів «Логіко-математичні ігри», «Удосконалення майстерності педагогів на заняттях з формування елементарних математичних уявлень», «Використання математичних ігор нового покоління з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» і ін. Вся робота педагогів з дітьми експериментальних груп відбивалася в «Щоденниках інноваційної діяльності». Вирішуючи завдання навчальної програми дошкільної освіти, планувалася робота по реалізації завдань інноваційного проекту.

У реалізації проекту були задіяні вихованці середніх і старших груп: дві групи - експериментальні (інноваційні, (47 осіб, дві групи - контрольні (46 осіб). З метою діагностики рівня інтелектуального розвитку вихованців були використані психологічні методики: тест Гудінаф-Харріса «Намалюй людини », методика оцінки рівня розвитку загального і невербального інтелекту - стандартизована методика« Прогресивні кольорові матриці Дж. Ровен ». В результаті діагностування визначили рівень інтелектуал ьного розвитку вихованців. Результати діагностики на початковому етапі показали, що вихованці всіх груп мали приблизно однаковий рівень розвитку інтелекту, що відповідає середньому.

У процесі інноваційної діяльності педагоги знайомили дітей з вмістом ігор (палички Кюїзенера, логічні блоки Дьyoнеша, розвиваючі ігри «Склади візерунок», «До кожної загадки знайди відгадку», розвиваючі ігри В. В. Воскобовіча і ін., З дидактичним матеріалом, який використовувався в іграх (показ предметів, картинок); проводили короткі бесіди, в ході яких уточнювалися знання і уявлення дітей про правила ігор, пояснювався хід і правила ігор. При цьому вихователі звертали увагу на поведінку дітей відповідно до правил гри, на че дещо виконання правил, показували ігрові дії, в процесі яких вони вчили дітей правильно виконувати дії, доводячи, що в іншому випадку гра не призведе до потрібного результату (наприклад, якщо хтось із хлопців підглядає, коли треба закрити очі). В залежності від віку дітей, рівня їх підготовки, складності дидактичного завдання, ігрових правил, вихователі визначали свої ролі в грі в якості граючого, вболівальника чи арбітра. Беручи участь в грі, педагоги направляли дії граючих дітей радою, питанням, нагадуванням.

Широко використовувалися не тільки настільні ігри, а й словесні: «Навпаки», «Літає - не літає», «Буває - не буває», «Що далеко, що близько» і ін., Які допомагали дошкільнятам формувати лаконічну і точну мова, більшою мірою розвивали кмітливість, кмітливість, логічне мислення.

Крім цього з вихованцями проводились математичні дозвілля в формі «КВН», вечори «Загадок і відгадок», математичні та фізкультурно-математичні розваги, ігри-заняття та ін. Багато часу приділялося організації ігор у вільний час. У ранкові та вечірні відрізки часу організовувалися як гри, спрямовані на індивідуальну роботу з дітьми з низькими показниками розвитку і, навпаки, ігри для обдарованих дітей. Таким чином, намагаючись врахувати інтереси кожної дитини в групах, прагнучи створити ситуацію успіху для кожного з урахуванням його досягнень на даний момент розвитку, педагоги в повному обсязі використовували предметно-розвиваюче середовище груп.

Відповідальним моментом в керівництві грою є підведення її підсумків, т. К. За результатами, яких діти домагаються в грі, можна судити про її ефективності і про те, чи буде вона з інтересом використовуватися в самостійній ігровій діяльності хлопців. При підведенні підсумків ігор вихователі підкреслювали, що шлях до перемоги можливий тільки через подолання труднощів, увагу і дисциплінованість.

Для перевірки ефективності проведеної роботи по використанню розвиваючих і цікавих математичних ігор та вправ, для розвитку інтелектуальної самостійності дошкільників, була проведена контрольна діагностика, в якій були використані ті ж методики, що й на початковому етапі: тест Гудінаф-Харріса «Намалюй людини», методика оцінки рівня розвитку загального і невербального інтелекту - стандартизована методика «Прогресивні кольорові матриці Дж. Ровен». Дані контрольної діагностики свідчать про те, що в експериментальних групах рівень інтелекту дошкільнят за всіма показниками підвищився на 30%.

В результаті роботи діти стали більш активні на заняттях, самостійні у вирішенні різних проблемних ситуацій, використовують повні відповіді, їх висловлювання засновані на доказах. У них покращилася пам'ять, мислення, вміння міркувати, думати. Сформовані навички культури мовного спілкування, вдосконалені естетичні та моральні ставлення до навколишнього. Таким чином, цікаві математичні ігри, що вимагають прояви винахідливості, кмітливості, оригінальності мислення, вміння критично оцінити умови, стали ефективним засобом розвитку інтелектуальної самостійності як особистісної якості, пов'язаного з готовністю без спонукання ззовні ставити в ігровій діяльності завдання збагачення свого суб'єктивного досвіду і власними силами домагатися їх вирішення.

Для успішної реалізації проекту були підключені батьки, участь яких має велике значення в розвитку логічного мислення і пізнавальної активності дошкільників. На всіх етапах потрібна підтримка дитину вдома, в сім'ї. З батьками дітей, що беруть участь в проекті, проведені різні заходи: анкетування батьків цих груп по виявленню зацікавленості у співпраці з педагогами в реалізації проекту; батьківські збори; семінари педагогів і батьків; тематичні тижні; Дні відкритих дверей; практикуми; інтелектуальні ігри; огляди-конкурси. Робота з батьками включала в себе також інформування батьків про завдання та зміст логіко-математичних і розвиваючих ігор через наочну інформацію в групах, сайт установи освіти; індивідуальні бесіди; придбання нових інтелектуальних ігор і обмін ними між сім'ями і установою освіти, безпосередню участь батьків у роботі з розвитку інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності (математичні свята і розваги, конкурси, створення збагаченої розвиваючого середовища будинку. В результаті такого тісного співробітництва з батьками в групах створені математичні куточки, де розташовуються посібники для самостійної та спільної діяльності, в яких кожна дитина може реалізувати себе, свій інтерес, через практичну діяльність, де навчання йде через дію, досвід, рішення проблемних ситуацій, через гру - провідну діяльність дітей дошкільного віку.

Аналізуючи активність участі батьків у вирішенні завдань по наступності в реалізації проекту, хочеться відзначити, що була проведена достатня робота по формуванню у батьків зацікавленості до створення ігрових умов будинку для своїх дітей, з розвитку інтелектуальної самостійності, закріпленню ігрового матеріалу, по використанню посібників, рекомендованих педагогами для інтелектуального розвитку дитини. Педагоги спонукали батьків до придбання нових ігор для домашнього користування. В результаті чого в групі з'явилася «Ігротека» з розробленими пам'ятками-підказками щодо розвитку гри вдома, дає можливість користуватися і обмінюватися важливими іграми. Можемо з упевненістю сказати, що батьки стали активними помічниками у вирішенні питань пізнавальної активності та інтелектуального розвитку своїх дітей. Вважаємо, що їх участь і підтримка необхідні в подальшому при реалізації інноваційного проекту.

Інформація про хід та результати інноваційної діяльності в державній установі освіти «Ясла-садок №103 м Гродно» проводилася в рамках методичної роботи з педагогічними кадрами відділу освіти, спорту і туризму адміністрації Жовтневого району м Гродно і представлялася на щоквартальних семінарах учасників інноваційного проекту, на нарадах при завідувачі та педагогічних годинах, висвітлювалася на сайті установи освіти.

Підводячи підсумок, можемо сказати, що при реалізації інноваційного проекту в нашій установі дошкільної освіти:

- створено єдиний освітній простір, орієнтоване на формування індивідуальності та інтелектуальної самостійності, розвиток емоційної і мотиваційної сфери, цілісної особистості дитини;

- визначено педагогічні механізми, що сприяють ефективності формування інтелектуальної самостійності у дошкільнят в ігровій діяльності;

- налагоджена організація освітнього процесу з застосуванням розвиваючих ігор математичного змісту, що сприяє позитивній динаміці розвитку інтелектуальної самостійності дошкільників;

- впроваджено інструментарій моніторингу, оцінки рівня сформованості інтелектуальної самостійності дітей дошкільного віку;

- підвищився рівень професіоналізму педагогів, їх теоретична підготовка, комунікативна культура: спостерігається включеність педагогів в різноманітні форми активної, самостійної роботи з ігровим матеріалом, налагоджено ділове особистісно-орієнтоване спілкування з іншими педагогами.

У 2017/2018 навчальному році в рамках подальшої реалізації інноваційного проекту тривала робота по використанню сучасних інтелектуальних ігор математичного змісту в освітньому процесі, за допомогою яких сподіваємося значно підвищити рівень інтелектуального розвитку вихованців.Скачати 18.72 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаІнноваційний проект «Впровадження моделі формування інтелектуальної самостійності дошкільників в ігровій діяльності»

Скачати 18.72 Kb.