Інноваційний педагогічний досвід «Використання коригуючих вправ як засіб профілактики плоскостопості та постави»
Скачати 15.17 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір15.17 Kb.
ТипМасаж і самомасаж

Олена Сидорова
Інноваційний педагогічний досвід «Використання коригуючих вправ як засіб профілактики плоскостопості та постави»

Актуальність і перспективність досвіду.

Перед дошкільною освітою в даний час гостро стоїть питання про шляхи вдосконалення роботи по збереженню і зміцненню здоров'я дітей. Федеральні державні освітні стандарти до структури основної освітньої програми дошкільної освіти визначають як одну з найважливіших завдань: охорону і зміцнення здоров'я вихованців через інтеграцію освітніх областей, створення умов безпечної освітнього середовища, здійснення комплексу психолого-педагогічної, профілактичної та оздоровчої роботи. Дошкільний вік - один з найбільш відповідальних періодів в житті кожної людини. Саме в ці роки закладаються основи здоров'я, гармонійного розвитку дитини. З давніх-давен наші предки приділяли постійну увагу фізичному вихованню. У фізичному вихованні велике значення мали народні ігри, що відображають побут і культуру.

Відповідно до цього особливої важливості набуває пошук нових засобів і методів підвищення ефективності виконаного фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних установах.

Актуальність досвіду полягає у вирішенні проблеми збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят. Одним із шляхів вирішення є освоєння і введення в роботу така інноваційна методика в фізичному вихованні як коригуюча гімнастика. Метою коригуючої гімнастики є формування правильної постави та виправлення дефектів постави, якщо вони вже є. Дана гімнастика тонізує весь організм, впливаючи на біологічно активні точки. Запобігає простудним захворюванням. Зміцнює дихальний тракт. Виховує дбайливе ставлення до свого тіла. Дає заряд бадьорості на другу половину дня.

Концептуальність. Новизна досвіду полягає в наступному: - виявлена динаміка формування постави і склепінь стопи в залежності від використовуваних засобів і умов організації безпосередньо освітньої діяльності по освітній галузі «Фізична культура»; - визначено зміст освітньої діяльності засобами фізичних вправ, що сприяють профілактиці та корекції порушень постави у дошкільнят; - розроблена структура безпосередньо освітньої діяльності, що дозволяє інтегровано реалізовувати освітні та оздоровчі завдання. З цього випливає, що розроблені комплекси коригуючої гімнастики застосовуються і вдосконалюються в режимі рухової активності дошкільнят в дошкільному закладі, тим самим сприяючи поліпшенню фізичної підготовленості дітей, підвищуючи силову витривалість м'язів.

Характеристика умов, в яких можливе застосування даного досвіду Даний досвід може бути застосований при: поєднанні з будь-загальноосвітньою програмою; проведенні безпосередньо освітньої діяльності по освітній галузі «Фізична культура»; при організації гуртка корригирующей спрямованості; при впровадженні в режим рухової активності дошкільнят, як в дитячому садку, так і вдома.

Наявність теоретичної бази досвіду. Аналіз останніх досліджень і публікацій науково-методичної літератури показав, що найдієвіший засіб попередження і усунення дефектів постави - фізичні вправи. Останнім часом в лікувальних цілях фахівці рекомендують вправи коригуючої ритмічної гімнастики. Головна причина такої переваги - в емоційності цих вправ, в тому, що вони благотворно впливають на психічну сферу людини з відхиленнями в стані здоров'я. Діти з великим задоволенням займаються веселими вправами, ніж вправами свідомо відомими як лікувальні.

Велику роботу в цьому напрямку провели такі, відомі в сфері дошкільної освіти, науковці як Л. Н. Волошина, Л. А. Парамонова, Т. І. Алієва, О. М. Дьяченко, В. Г. Алямовская, М. Н. Кузнєцова та багато інших. Завдяки їхнім дослідженням, а також узагальнення досвіду практичної діяльності регіонів Управлінням дошкільної освіти Міністерства освіти Російської Федерації, створено програмно-методичне забезпечення для дошкільних установ, що реалізують оздоровчі програми.

Виховно-освітня діяльність реалізується за «Примірної основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти:« Дитинство », автори: Т. І. Бабаєва, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова та ін.,« Примірного регіонального модуля програми дошкільної освіти «Ми в Мордовії живемо », автори: О. В. Бурляева і ін. Крім цього використовуються програми та методики: Л. І. Пензулаева« Фізичне виховання дітей дошкільного віку », Н. В. Козлова« Я - людина », М. Ю. Картушина «Зелений вогник здоров'я», В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Єгорова «Розвиваюча педагогіка оздоровлення», І. В. Чупаха, Е. З. Пужаева і ін. «Здоров'язберігаючих технології в освітньо-виховному процесі», Н. Н. Авдєєва, О. Л. Князєва, Р. Б. Стеркиной «Безпека», що направляють педагога на формування у дитини навичок безпечного існування і відповідальності до себе і свого особистого здоров'я.

Програма Васильєвої М.А. передбачає охорону і зміцнення здоров'я дітей, вдосконалення функцій організму ребнка, повноцінний фізичний розвиток, виховання інтересу до різних доступних видів рухової діяльності. Вона пропонує здійснювати цю роботу не тільки як фізичне виховання, а в контексті загального педагогічного процесу, що немало важливо. Т. Картушина пропонує включати комплекси коригуючої гімнастики в освітню діяльність і в загально-розвиваючі вправи. Аналіз змісту сучасних програм для дошкільних установ дозволяє зробити висновки про те, що, незважаючи на відмінності в концепціях, підходах, методах і засобах вирішення проблеми оздоровлення дітей дошкільного віку, в змісті кожної програми проблема збереження здоров'я дітей авторами визнається пріоритетною і їй приділяється першорядне значення. Програми пропонують бути активними не тільки педагогам, а й самим дітям, батькам.

Актуальним завданням на сучасному етапі є осмислення накопиченого досвіду збереження і зміцнення здоров'я дітей, оцінка його ефективності та модернізація змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності в дитячому саду.

Провідна педагогічна ідея. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в застосуванні елементів коригуючої гімнастики для профілактики і корекції опорно-рухового апарату у дітей в режимі рухової активності в дитячому саду. Що сприяє зміцненню м'язового корсета і підвищує фізичні можливості дітей.

Тривалість роботи над досвідом.

Робота над досвідом почалася в 2013 році і була розділена на кілька етапів.

Перший етап - констатуючий.

Завдання: -діагностика стану здоров'я і фізичного розвитку, розвитку рухових здібностей дітей; Виявлення проблем, протиріч, що потребують вирішення; -відбір змісту, пошук методик, оздоровчих технологій в освітній процес з використанням коригуючих вправ; -Прогнозування очікуваних результатів.

Другий етап - формуючий.

Завдання: - розробка конспектів безпосередньо освітньої діяльності по освітній галузі «Фізична культура», конспектів по корригирующей гімнастики, комплексів ранкової гімнастики, спортивних свят та розваг, домашніх завдань; - реалізація розробленого плану роботи по використанню елементів коригуючої гімнастики в режимі рухової активності дошкільнят; конспектів гуртка «малюк- здоровань»; комплексів ранкової гімнастики; - відстеження процесу розвитку рухових здібностей, силової витривалості м'язів спини, поетапний і порівняльний аналіз отриманих результатів; - коригування змісту наміченої роботи по використанню елементів коригуючої гімнастики в системі фізичного виховання дошкільнят; - поширення досвіду серед співробітників ДОУ, батьків, на методичних об'єднаннях, семінарах. На даному етапі відбувалося впровадження та використання елементів коригуючої гімнастики в режим рухової активності дошкільнят. З кожним роком число батьків, зацікавлених у відвідуванні їх дітьми гуртка ставало нд більше.

Третій етап - контрольний.

Завдання: - обробка отриманих даних; - співвіднесення результатів з поставленими цілями. Початковий етап роботи передбачає виявлення проблеми, підбір діагностичного матеріалу і виявлення рівня фізичного розвитку дітей. Основний етап роботи спрямований на вирішення виявленої проблеми і використання нових технологій у фізичному вихованні дітей. Діагностика на заключному етапі довела успішність обраної технології роботи з вирішення означеної проблеми.

Тому, що веде педагогічної ідеєю мого досвіду є підвищення ефективності оздоровчої діяльності, за допомогою використання здоров'язберігаючих технологій, що забезпечує збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини, формування валеологічної культури поведінки.

технологія досвіду

Регулярна рухова активність є одним з важливих чинників у забезпеченні нормальної життєдіяльності людей. Вона є енергетичною і організуючою основою фізичного і розумового розвитку в онтогенезі людини. Робота з фізичного виховання починається з вироблення у дітей звички до дотримання режиму, потреби в щоденній діяльності, у розвитку вміння самостійно займатися фізичними вправами, у вихованні любові до занять спортом, інтересу до їх результатами.

Мета роботи - виховання здорового і фізично розвиненого дитини через використання коригуючих вправ в процесі рухової активності дошкільнят. Під цим мається на увазі: профілактика захворювань ОДА; підвищення силової витривалості м'язів; всебічний розвиток фізичних якостей дитини; поліпшення показників виконання основних рухів; виховання любові до занять фізичною культурою. Коригуючі вправи мають велике значення не тільки для зміцнення м'язів тіла і різнобічного фізичного розвитку. Вони впливають на серцево-судинну, дихальну і нервову системи. Виконуючи вправи для рук, ніг, тулуба, діти вчаться керувати своїми рухами, виробляти їх спритно, координовано, із заданою амплітудою в певному напрямку, темпі, ритмі.

Коригуюча гімнастика складається з 3-х частин: водної, основної та заключної.

Мета вступної частини - підвищити емоційний стан дітей, активізувати їх увагу, підготувати організм до навантажень основної частини. Змістом вступній частині є стройові вправи, різні види ходьби і бігу, стрибки, вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості, навчання правильному диханню. Завершується ця частина побудовою дітей в колони або групи для виконання загальнорозвиваючих вправ (ВРП)

Основна частина включає - вправа загальнорозвиваючого характеру. Вправи даються для розвитку і зміцнення м'язів плечового пояса, живота, спини і ніг, для гнучкості хребта.

Вправи виконуються з різних вихідних положень - стоячи, лежачи на спині і животі, сидячи. Що сприяє підвищенню якості рухів, збільшує навантаження, в роботу залучаються всі групи м'язів.

Для відновлення частоти пульсу гімнастика завершується заключною частиною, що включає фізичні вправи з поступовим зниженням темпу.

Важливо відзначити, що діти вважають за краще іншим формам занять з фізичної культури, коригуючу гімнастику після сну, сюжетні ОРУ, а також самостійну ігрову і рухову діяльність.

Доведено, що система профілактичних заходів щодо формування здоров'я підростаючого покоління може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо вона охоплює всі сторони життєдіяльності дитини і реалізується послідовно протягом всього періоду дитинства.

Досвід показує, що жодна, навіть найкраща фізкультурно-оздоровча програма не зможе дати повноцінних результатів, якщо вона не вирішується спільно з семьй.

Система роботи з семьй включає в себе:

1) ознайомлення батьків з результатами діагностики стану здоров'я дітей і його психомоторного розвитку;

2) ознайомлення батьків зі змістом фізкультурно оздоровчої роботи, спрямованої на фізичне, психічного і соціальний розвиток ребнка;

3) навчання конкретним приймемо і методам оздоровлення, дихальної гімнастики, самомасажу, різноманітним видам загартовування;

4) ознайомлення з лікувально-профілактичними заходами, проведеними в ДОУ, навчання окремим нетрадиційним методам оздоровлення дитячого організму.

Для залучення батьків до активної участі в роботі профілактичної та корекційної спрямованості необхідно використовувати різні форми спілкування з родиною: батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні бесіди; дні відкритих дверей; відкриті заняття з фізичної культури; стенди (куточки) для батьків, де поміщаються консультації, необхідні для того, щоб робота з дітьми велася не тільки в дитячому саду, але і закріплювалася будинку.

Результативність досвіду.

Одним з необхідних умов реалізації особистісно орієнтованого підходу у вихованні, навчанні та оздоровленні дітей є організація освітнього процесу на діагностичній основі. Для діагностики та оцінки якісних параметрів рухового розвитку дошкільників і зміцнення опорно-рухового апарату була використана діагностика, що складається з двох блоків: Перший блок включає загальну діагностику фізичної підготовленості дітей. Другий блок спрямований на діагностику силової витривалості м'язів спини у дітей, які відвідують гурток коригуючої гімнастики.

При проведенні діагностики було виявлено що, високий рівень фізичної підготовленості дошкільників до кінця 2013-2014 уч. м виріс на 49%, до кінця 2014 - 2015 уч. м - 61%.

Як показують результати після систематичного використання коригуючих вправ нормативи виконання основних видів руху, і функціональні можливості організму змінюються в кращу сторону. Діти результативно, впевнено, м'яко, виразно і точно виконують фізичні вправи. Самоконтроль і самооцінка постійні. Виявляють елементи творчості в рухової діяльності. Інтерес до фізичних вправ стійкий.

Це є свідченням того, що систематичне використання коригуючих вправ в режимі рухової активності дошкільнят позитивно впливає на зміцнення м'язового корсету.Скачати 15.17 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаІнноваційний педагогічний досвід «Використання коригуючих вправ як засіб профілактики плоскостопості та постави»

Скачати 15.17 Kb.