Інноваційні форми роботи з батьками в розвитку мови дітей
Дата конвертації14.09.2019
Розмір7.81 Kb.
ТипТемочка

Тетяна Устюжаніна
Використання засобів ІКТ при взаємодії з батьками - важлива умова в розвитку мови дітей

Сучасна дитина живе в світі електронної культури. Комп'ютери оточують маленьких дітей з народження: і вдома, і в дитячому садку. Психологами було встановлено, що дитиною засвоюється тільки та інформація, яка найбільше його зацікавила, найбільш близька, знайома йому, та, яка викликає приємні і комфортні почуття. Тому одним із засобів, що володіє можливістю підвищення мотивації і вдосконалення навчання сучасного дошкільника, розвитку його мови, творчих здібностей і створення позитивного емоційного фону освітньої діяльності, є комп'ютер.

Нові сучасні можливості допомагають в роботі не тільки з дітьми, але і з їх батьками. Робота з батьками спрямована на співпрацю з сім'єю в інтересах дитини. В даний час з'явилися потреби і запити батьків щодо використання ІКТ в мовленнєвому розвитку дошкільників.

Мета: зміцнити зв'язок сім'ї та дошкільного навчального закладу з метою забезпечення єдності мовного впливу на дошкільників засобами ІКТ.

Виходячи з поставленої мети, ми сформулювали наступні завдання:

завдання:

1. Активізувати педагогічний потенціал і підвищити компетентність батьків щодо використання ІКТ в мовленнєвому розвитку дітей.

2. Викликати бажання брати активну участь в корекційно-педагогічному процесі, формувати розуміння необхідності систематичної допомоги дитині в подоланні порушень мови і розвитку психічних функцій за допомогою ІКТ.

3. Пропагувати використання ІКТ в домашніх умовах батьками відповідно до вікових та психічними особливостями дітей.

4. Створити базу мультимедійних дидактичних посібників для занять з дітьми старшого дошкільного віку з питань мовного розвитку. Сьогодні застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі - це один із пріоритетних напрямків модернізації освіти, що дозволяє не тільки підвищити якість освітнього процесу, а й досягти нового рівня взаємодії з батьками.

Робота по підвищенню педагогічної та психологічної культури батьків через проведення батьківських зборів з використанням ІКТ дозволяє зробити роботу більш успішною. Ми в своїй групі намагаємося зробити батьківські збори більш наочним, незвичайним і незабутнім.

Так, наприклад, застосування засобів ІКТ дозволило зробити батьківські збори на початку навчального року на тему «Граючи, розвиваємо мова дітей» мобільним і цікавим, і найголовніше, дозволило залучити більшу кількість батьків. З використанням електронної презентації для батьків був проведена інтегрована діяльність по лексичної теми: «Осінь. Збір врожаю ».

Разом з дітьми батьки грали в цікаву гру «Збери урожай» (з циклу дидактичних ігор «Знайди предмет за ознаками») метою якої є формування зорового сприйняття просторових ознак предметів і закріплення їх мовних позначень.

Застосування розвиваючих і навчальних мультимедійних презентацій на заняттях з лексичним темам викликають інтерес у дітей за рахунок реалістичності і динамічності зображення.

Отримання батьками візуального, а не вербального подання про розвиток мови своїх дітей стало дуже ефективним елементом в організації подальшої спільної роботи педагога з батьками по корекції мовних порушень дітей, як в дитячому садку, так і вдома.

В рамках дозвільної діяльності спільно з батьками учителем -логопедом був проведений семінар-практикум з використанням засобів ІКТ «Раз, два, три, чотири, п'ять починаємо ми грати» і елементами ігрового тренінгу.

Батькам були показані пальчикова і дихальна гімнастика, вони познайомилися з мовними іграми та посібниками з розвитку мовлення. в які можна грати вдома або по дорозі в дитячий сад. Показані такі ігри, як: «Весела карусель», «Складова таблиця», «Ялинка», «Збери вітрильник», «Прочитай слово», і т. Д. Дано рекомендації з метою виконання вправ для занять з дитиною вдома.

У своїй роботі ми використовуємо мультимедійні наочно-дидактичні посібники, які здобуваємо вже готові, а також самі вчимося створювати презентації, враховуючи особливості своїх вихованців, цілі і завдання, поставлені на конкретному занятті.

Відомо, що дитина розвивається в рухах. З розвитком рухових навичок тісно пов'язане звуковимову, тому важливо використовувати Логоритміка не тільки в дитячому саду, але і вдома.

В рамках семінару-практикум «Раз, два, три, чотири, п'ять, починаємо ми грати» була проведена логоритміка за участю дітей та батьків «Слон крокує по дорозі», «Ой, лади, лади, лади», «Любить бабуся в'язати» з використанням відео презентації.

На прохання батьків і спільно з ними, а також за участю логопеда створена і постійно поповнюється картотека мультимедійних посібників з розвитку мовлення.

Результатом проведених заходів стало створення сайту групи, де батьки знайомляться з найбільш яскравими подіями з життя групи, розміщується важлива інформація, що хвилює батьків з проблем виховання і освіти дітей, консультації фахівців, багато фотографій і відео. І це дуже актуально в даний час: не завжди батьки можуть самі приводити дитину в дитячий сад, забирають дітей зазвичай з прогулянки, часто батьки поспішають і не встигають прочитати інформацію в групі. А вдома, разом з дитиною завжди цікаво зазирнути на сайт групи, подивитися разом нові фотографії, вислухати повідомлення дитини про минулі події. Дистанційне спілкування допомагає подолати просторові і тимчасові бар'єри, особливо у випадках тривалої відсутності дитини в дитячому саду.

Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що робота з розвитку мовлення з використанням ІКТ дає позитивні результати:

- у дітей підвищилася допитливість, інтерес до занять;

-сформувати знання про певні мовних стандартах;

дітей з'являється бажання творити, говорити, виправляти свої недоліки в мові;

-спостерігається позитивна динаміка в розвитку мовлення.

У висновку хотілося б ще раз підкреслити, що сім'я і дошкільний заклад - два важливих соціальних інституту соціалізації дитини. Без батьківського участі процес виховання неможливий, або, по крайней мере, неповноцінний. Досвід роботи з батьками показав, що в результаті застосування сучасних форм взаємодії позиція батьків стала більш гнучкою. Тепер вони не глядачі і спостерігачі, а активні учасники в житті своєї дитини. Такі зміни дозволяють нам говорити про ефективність використання сучасних форм в роботі з батьками, допомагають педагогу урізноманітнити форми підтримки освітнього процесу, підвищити якість роботи з батьками вихованців, а також популяризувати діяльність вихователя групи і дитячого садка в цілому.