ІКТ в роботі вихователя
Дата конвертації01.03.2020
Розмір5.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

ирина горбачева
ІКТ в роботі вихователя

Ікт в роботі вихователя ДОО

ІКТ в дитячому садку - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Бурхливий розвиток ІКТ привело до того, що комп'ютер в дитячому саду став необхідний. Стрімке зростання інформаційного потоку, розвиток нових інформаційних технологій, їх можливості - все це висуває свої вимоги до молодого покоління. Наявний в даний час досвід інформатизації середовища освіти свідчить про те, що вона дозволяє підвищити ефективність виховно -освітній процесу.

Виходячи з цього, одне з найважливіших напрямків пріоритетного національного проекту «Освіта» націлює систему на забезпечення доступності та якості освіти. В умовах модернізації освіти на сучасному етапі зазначена мета не може бути досягнута без опори на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Під інформаційно-комунікаційними технологіями мається на увазі використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального устаткування, т. Е те, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп'ютерних технологій допомагає педагогу: залучати пасивних слухачів до активної діяльності; робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формувати інформаційну культуру у дітей; активізувати пізнавальний інтерес; реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи в навчанні; дисциплінувати самого вихователя, формувати його інтерес до роботи; активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін.);

ІКТ дозволять вихователю більш широко спілкуватися на різних методичних заходах, наприклад відео-майстер-класи, вебінари і ін.; значно скорочується робота з паперовими носіями, так як майже вся текстова інформація складається і зберігається в електронному вигляді; менше йде сил і часу при підготовці наочно-дидактичного супроводу до НСД; за допомогою ІКТ створюються умови для професійного саморозвитку: використовуються електронні підручники, статті; в мережі Інтернет можна обмінюватися інформацією з колегами за допомогою електронної пошти.

Педагогічний працівник повинен вміти застосовувати у своїй професійній діяльності за умови наявності ІКТ-ресурсів в освітній установі такі вміння:

- вибірково використовувати ІКТ-ресурси в професійній діяльності (текстові, графічні, обчислювальні, мультимедійні середовища, пошукові системи);

- мати повне уявлення про наявні медіа ресурсах і освітніх ресурсах в Інтернет, рекомендованих для використання в освітньому процесі на уроках, вміти ними скористатися, здійснити замовлення і підписку;

- вміти оцінювати основні педагогічні властивості електронних освітніх продуктів, визначати педагогічну доцільність їх використання в навчальному процесі;

- вміти вибірково застосовувати в професійній діяльності різні моделі використання ІКТ в освітній діяльності в залежності від реального оснащення освітнього закладу.

Інформатизація дошкільної освіти - процес об'єктивний і неминучий. Згідно з новими вимогами ФГОС, впровадження інноваційних технологій покликане, поліпшити якість навчання, підвищити мотивацію дітей до отримання нових знань, прискорити процес засвоєння знань і т. Д.

За напрямками використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі діяльності ДОО можна поділити на:

- використання ІКТ при організації виховно -освітній процесу з дітьми;

- використання ІКТ в процесі взаємодії ДНЗ (педагога) з батьками;

- використання ІКТ в процесі і організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Впровадження ІКТ в виховно -освітній процес дитячого садка має багато переваг, на яких слід зупинитися:

- дозволяють збільшити на занятті кількість ілюстративного матеріалу;

- використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє сприйняттю і кращому запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку;

- одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація;

- при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів;

- за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати на занятті або побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту і т. Д.) Використання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає зробити батьківські збори більш цікавими і інформативними . Завдяки мультимедійним презентаціям, педагоги мають можливість представити в ході групового батьківських зборів не тільки основні теоретичні відомості, а й наочно продемонструвати фрагменти організованою і самостійною дитячої діяльності, проведених заходів в групі і ДОУ.

Таким чином, використання ІКТ сприяє підвищенню якості освітнього процесу, дає можливість істотно збагатити, якісно оновити виховно -освітній процес в ДНЗ та підвищити його ефективність.