Гра як провідне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників
Скачати 10.11 Kb.
Дата конвертації03.10.2017
Розмір10.11 Kb.
ТипТемочка

Світлана Кулагіна
Гра як провідне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників

Гра займає провідне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетіческоговоспітанія дошкільнят. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню його життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та

слід пам'ятати, що гра як специфічна діяльність не однорідна, кожен її вид виконує свою функцію в розвитку дитини.

Протягом дня діти можуть грати чотири рази: до сніданку (5-40 хв, між сніданком і заняттями (5-7 хв, на відкритому повітрі (1 ч. -1 годину. 30 хв, після денного сну (20-4

молодшій групі перевага віддається ігор, в яких діти могли б найбільш повно задовольнити свої потреби в грі без складних особистісних взаємин. Це ігри, наприклад, з піском і водою, в які можна грати в будь-який час року в кімнаті або на відкритому майданчику, нескладні будівельні гри, під час яких може виникати потреба не тільки в індивідуальних, а й в спільних діях, узгодженні задумів. Для зазначених ігор потрібний матеріал і іграшки, які спонукають дітей до рухів. У другій половині року вступають оформленого характеру рольові ігри, які дуже подобаються

Ігри дітей після сніданку повинні узгоджуватися з характером і змістом подальших занять і лексичної теми. Так, перед безперервної освітньої діяльності з розвитку мовлення, ФЕМП малювання доречними будуть ігри на розвиток мислення, уваги, уяви. Іншу спрямованість надаємо ігор, якщо такі заняття вимагають від дітей рухів (фізкультура). Отже, керівництво іграми потрібно узгоджувати з педагогічним процесом. Важливо відходити від шаблонів. Ні в якому разі не варто нав'язувати щось дітям, викликаючи тим самим у них опір, вихід з гри або її припинення. Тут доречні будуть питання, поради, рекомендації.

Ігри між нод Для всіх груп дітей підбирають гри, які передбачають незначне розумове напруження - з нескладним конструктором. Немає потреби занадто регламентувати ці ігри, але бажано, щоб вони давали дитині можливість рухатися. У перервах між заняттями слід уникати ігор всією групою. Це стомлює дітей. Також недоречними будуть нові ігри, що вимагають тривалих і складних пояснень. Перехід від гри до занять повинно відбуватися спокійно і невимушено.

Ігри на відкритому повітрі. Діти можуть продовжувати гру, розпочату раніше (до занять або між ними, якщо вона їх зацікавила, або придумати щось нове. Ці ігри бажано всіляко урізноманітнити, оскільки є великий простір для активних рухів, тому слід якомога повніше використовувати ці умови, щоб вихованці могли побігати, пострибати, просто побавитися

Умовно виділяють три види ігор:

1) гри з ініціативи дитини (творчі)

2) ігри з ініціативи дорослого з готовими правилами (дидактичні, рухливі ігри)

3) народні ігри (створені народом).

Розглянемо кожен з цих видів.

Творчі ігри складають найбільш насичену типову групу ігор для дітей 2-3 років. Творчими їх називають тому, що діти самі визначають мету, зміст і правила гри, відображаючи в основному навколишнє життя, діяльність людини і стосунки між людьми.

Значна частина творчих ігор - це сюжетно-рольові ігри «в кого-то» або «в щось». Діти зображують людей, тварин, роботу лікаря, будівельника і т. Д. Усвідомлюючи, що гра - не справжнє життя, малюки тим часом по-справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, свої думки і почуття, сприймають гру як важливе справа. Насичена яскравими емоційними переживаннями, сюжетно-рольова гра залишає в свідомості дитини глибокий слід, який позначається на його ставленні до людей, їх праці, взагалі до життя. До сюжетно-рольових ігор відносяться також ігри з елементами праці та художньо-творчою діяльністю.

Різновид творчої ігрової діяльності - театралізована діяльність. Вона пов'язана зі сприйняттям творів театрального мистецтва та відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, почуттів.

Ще один вид - конструкторські). Ці творчі ігри спрямовують увагу дитини на різні види будівництва, сприяють набуттю конструкторських навичок організації та зближенню дітей, залученню їх до трудової діяльності. У конструкторських іграх яскраво проявляється інтерес дітей до властивостей предмета і бажання навчитися з ними працювати. Матеріалом для цих ігор можуть бути конструктори різних видів і розмірів, природний матеріал (пісок, глина, шишки, з якого діти створюють різні речі. Важливо, щоб педагог допомагав вихованцям здійснити перехід від безцільного нагромадження матеріалу до створення продуманої ідеї.

Попри всю різноманітність творчих ігор вони мають загальні риси: діти самі або за допомогою дорослого (особливо в іграх-драматизація) вибирають тему гри, розвивають її сюжет, розподіляють між собою ролі, підбирають потрібні іграшки. Все це повинно відбуватися в умовах тактовного керівництва дорослого, спрямованого на активізацію ініціативи дітей, розвиток їх творчої фантазії.

Ігри з правилами. Ці ігри дають можливість систематично тренувати дітей у виробленні певних навичок, вони дуже важливі для фізичного і розумового розвитку, виховання характеру і волі. Без таких ігор в дитячому садку важко було б проводити освітню роботу. Ігри з правилами діти засвоюють від дорослих, один від одного. Багато з них передається від покоління до покоління, однак вихователі, вибираючи гру, обов'язково повинні враховувати вимоги сучасності.

За змістом і способам ведення гри з правилами поділяють на дві групи: дидактичні

Дидактичні ігри сприяють, головним чином, розвитку розумових здібностей дитини, оскільки містять розумові завдання, саме в рішенні яких і полягає сенс гри. Вони також сприяють розвитку органів почуттів дитини, уваги, пам'яті, логічного мислення. Зауважимо: що дидактична гра - ефективний метод закріплення знань, вона аж ніяк не повинна перетворюватися в навчальне заняття. Гра захоплює дитини тільки в тому випадку, якщо дає радість

Рухливі ігри важливі для фізичного виховання дошкільнят, оскільки сприяють їх гармонійному розвитку, задовольняють потребу малюків у русі, сприяють збагаченню їх рухового досвіду. З дітьми дошкільного віку проводять два різновиди рухливих ігор - сюжетні ігри та ігрові вправи (несюжетні гри).

В основу сюжетних рухливих ігор покладено досвід дитини, його уявлення про навколишній світ (дії людей, тварин, птахів, які вони відтворюють рухами, характерними для того чи іншого образу. Руху, які виконують діти під час гри, тісно пов'язані з сюжетом. Більшість сюжетних ігр колективні, в них дитина вчиться узгоджувати свої дії з діями інших гравців, які не вередувати, діяти організовано, як того вимагають правила.

Ігрові вправи характеризуються конкретністю рухових завдань відповідно до вікових особливостей та фізичною підготовкою дітей. Якщо в сюжетних рухливих іграх основна увага гравців направлено на створення образів, досягнення певної мети і точне виконання правил, що часто призводить до ігнорування чіткості у виконанні рухів, то під час ігрових вправ дошкільнята повинні бездоганно виконувати основні рухи (попадання м'ячем у ціль, пролезания під мотузкою і т. п.).

Оскільки ігрові вправи та сюжетні ігри застосовуються у всіх групах дошкільних установ, організація та методики їх проведення мають багато спільного. Оптимальні умови для досягнення позитивних результатів у розвитку рухів дошкільнят - поєднання конкретних рухових завдань у формі ігрових вправ і сюжетних ігор, під час яких руху, засвоєні дітьми раніше, вдосконалюються. За ступенем фізичного навантаження розрізняють руху великий, середній і малої рухливості.

У рухливих іграх, що проводяться з дошкільнятами, не обов'язково визначати переможця. Після закінчення гри педагог оцінює умови і її хід, виконанням дітьми правил, їх ставлення один до одного.

У народних іграх відбивається життя людей, їх побут, національні традиції, вони сприяють вихованню честі, сміливості, мужності і т. П. З цією метою дітям пропонують розпитати своїх мам, тат, бабусь і дідусів, в які ігри вони грали в дитинстві. Розрізняють індивідуальні, колективні, сюжетні, побутові, театралізовані ігри та рухливі ігри-забави.

Особливо популярні серед дітей гри без певного сюжету, побудовані на ігрових завданнях, які містять багато пізнавального

матеріалу (ігри «Кудлатий пес»,, «Гуси-гуси», та ін.). У цих іграх від дитини потрібна швидка і правильна реакція.

Для організації ігор важливо створити предметно-ігрове середовище

До складу предметно-ігрового середовища входять: великий ігровий майданчик, ігрове обладнання, іграшки, різноманітна ігрова атрибутика, ігрові матеріали. Всі ці ігрові засоби знаходяться не в абстрактному просторі, а в ігровій кімнаті, спортивному залі, на майданчику. В інтер'єрі не повинно бути нічого зайвого, все ігрові кошти повинні бути безпечними для дітей.

Для проведення ігор створюються ігрові осередки: загальний (набір різних видів іграшок, драматичний (комплекти обладнання, нескладні декорації, елементи одягу та костюми для ігор-драматизації, інсценівок) для настільних і будівельних ігор (конструктори: дерев'яні, пластмасові, металеві, коробки, колодки та інші матеріали, знаряддя та допоміжне обладнання). Все обладнання повинно бути зручним і легко трансформуватися. Діти можуть самостійно вибирати гру, змінювати центр, переходячи від однієї гри до іншої.

Провідне місце в дитячій грі відводиться іграшкам. Вони перш за все повинні бути безпечними, цікавими, привабливими, яскравими, але простими. І не тільки привертати увагу дитини, а й пробуджувати, активізувати його мислення.

Для організації ігор важливо створити предметно-ігрове середовище. Важлива вимога - розвивальний характер і відповідність таким принципам, як реалізація дитиною права на гру (вільний вибір іграшки, теми, сюжету гри, місця і часу її проведення); універсальність предметно-ігрового середовища, щоб діти могли разом з вихователями готувати і змінювати його, трансформувати відповідно до задуму гри, і змісту, перспектив розвитку; системність, тобто оптимальне співвідношення окремих елементів гри між собою та іншими предметамиСкачати 10.11 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаГра як провідне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників

Скачати 10.11 Kb.