• Обєктом
 • ГЛАВА I
 • ГЛАВА II
 • СИСТЕМА РІЗНОВИДІВ ІГОР І їхнє поетапне застосування запропонованих С. А. Шмакова
 • 1.2 ГРА на уроці НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 • «Розповідь за малюнком».
 • «Широкі і вузькі голосні».
 • Урок німецької мови по темі: "Die Familie "
 • Гра на уроках іноземної мови
  Скачати 77.37 Kb.
  Дата конвертації15.05.2017
  Розмір77.37 Kb.
  Типреферат

  ЗМІСТ

  введення 3

  1. глава 5

  1. Гра в процесі навчання 5

   1. Функції гри 10

  1.2 Місце ігрової діяльності в педагогічному процесі 13

  1. Глава................................................. .................................................. ......... 17

  1. Різновиди ігор і приклади їх практичного застосування в навчальній діяльності 17

   1. Система різновидів ігор і їх поетапного застосування,

  запропонована С.А. Шмаковим 21

   1. Гра на уроці німецької мови 24

  висновок 26

  Список літератури 28

  додатки 30

  ВСТУП

  Розширення міжнародних зв'язків, інтернаціоналізація всіх сфер суспільного, політичного та економічного життя зробили іноземні мови реально затребуваними і тому, більш вживаними.

  У наш час навчання іноземної мови в молодших класах звичайне явище. Виникає питання вибору методу навчання. Спостереження показують, що іноземна мова важко піддається навчанню в середніх школах, тому, потрібно викликати в учнів бажання оволодіти ним. Необхідно використовувати різні методи на уроках німецької мови, які забезпечать формування мовних навичок.

  Не секрет, що багато видатних педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі навчання. У грі проявляються особливо повно і часом несподівано здібності людини, дитини особливо. Також, ігри допомагають сформувати у дітей первинні вміння в області іноземних мов без особливих труднощів, допомагаючи справитися з переживаннями, які перешкоджають атмосфері навчання.

  «Гра ̶ це лише оболонка, форма, змістом якої має бути вчення, оволодіння видами мовної діяльності» [пасів 1989: 23].

  Е. І. пасів виділяє такі цілі використання гри в ході навчального процесу: формування певних навичок; розвиток певних мовних умінь; навчання вмінню спілкуватися; розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; запам'ятовування мовного матеріалу.

  На думку А. К. Бондаренко, «... дидактична гра є і ігровим методом дітей, і формою навчання, і самостійною ігровою діяльністю, і засобом всебічного виховання особистості дитини ...». [Тарасова 2007: Додати 44].

  Багато дослідників відзначають, що в цьому віці мета навчання успішніше досягається при ігровій мотивації, тому на початковому етапі навчання одним з ефективних засобів є гра. Ігрова діяльність широко використовується в практичних цілях. Гра ̶ це основний спосіб досягнення всіх завдань навчання на початковому етапі.

  Розглянутий питання вимагає глибокого аналізу.

  Метою курсової роботи є теоретичний доказ того, що ігрові прийоми є ефективним засобом при навчанні іноземної мови на початковому етапі.

  Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

  1. вивчити педагогічну літературу для виявлення психологічних особливостей дітей даного віку;

  2. розкрити детально поняття «гра», і «ігровий принцип» в навчанні;

  3. описати функції гри;

  4. розглянути думки видатних дослідників про ігровому методі навчання;

  5. обґрунтувати ефективність застосування ігрових методів на уроці;

  6. проаналізувати систему різновидів ігор і їх поетапного застосування, запропоновану С.А. Шмаковим.

  Актуальність даної роботи полягає в тому, що інтенсифікація навчального процесу ставить завдання пошуку засобів підтримки в учнів інтересу до досліджуваного матеріалу і активізації їх діяльності на протязі всього заняття, як це було вище зазначено. Ефективним засобом вирішення цього завдання є навчальні ігри.

  Об'єктом дослідження є методика викладання іноземної (німецької) мови, а предметом дослідження в свою чергу буде сама гра і ігрові методи.

  Основним методом вивчення матеріалу по роботі є порівняльний (зіставлення різних точок і зіставлення позитивних і негативних сторін проектної діяльності, а також визначення взаємозв'язків між застосуванням ігрової діяльності на уроках і рівнем набутих знань учнів, поліпшень в психологічній сфері) і метод функціонального аналізу (розгляд робіт по даній темі і виявлення особливостей та принципів ігрової діяльності).

  В ході роботи була використана вивчена література, журнали.

  Теоретична значимість дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності застосування ігрових прийомів на початковому етапі вивчення іноземних мов.

  Дана робота може бути корисною для педагогів, студентів, педагогічних вузів, вчителів, вихователів та інших зацікавлених осіб.

  ГЛАВА I

  1. ГРА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості і допитливості ».

  В. О. Сухомлинський.

  Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти добре і міцно засвоювали мовний матеріал, розвивався пізнавальний інтерес школярів, їх творча розумова активність?

  Проаналізувавши велику різноманітність прийомів організації навчальної діяльності, особливо на початковому етапі навчання, можна виділити ігровий метод.

  На думку А. С. Макаренка, «... гра ̶ це важливий виховний фактор в процесі навчання. Гра ̶ не тільки забава, веселе проведення часу. Вона завжди вимагає діяльності дитини, а тому допомагає виробити навички спілкування, винахідливість, витримку, кмітливість. Ігри тільки здаються чимось необов'язковим, насправді ж вимагають максимальної енергії, розуму, самостійності, стаючи часом справді напруженою працею, провідним через зусилля до задоволення ... »[Макаренко 1983: 373].

  Творчі завдання і різного роду гри завжди привертають учнів. Навчальна гра є засобом навчання, основний педагогічний зміст і призначення якого ̶ навчити діяти. У старших класах гра повинна являти собою самостійну пізнавальну діяльність учня в рамках конкретних правил і умов. Гра є одним із способів організації навчально-пізнавальної діяльності. Вона вимагає від учнів інтенсивної роботи думки, спрямованої на пошук шляхів і засобів її вирішення. Завдяки грі учні роблять для себе відкриття, що мають для нього особистісну цінність і значимість. Найбільш активно навчальна гра використовується на заняттях з іноземної мови, що пояснюється особливостями даного предмета, головна мета якого - вивчення мови як засобу спілкування.

  Проблема підтримки інтересу до іноземних мов на старшому етапі хвилює багатьох вчителів. Інтерес до навчання має велике значення для успішної реалізації завдань освіти, виховання і розвитку учнів.

  Таким чином, використання дидактичних ігор на уроках іноземної мови допомагає формувати в учнів певні навички, розвиває мовні вміння, навчає вмінню спілкуватися і так далі. Гра є широким полем для колективної діяльності учнів. Однак, ігри повинні відповідати рівню підготовки учнів. Вибір форми гри повинен бути педагогічно і дидактичний обґрунтований, ігри повинні проводитися методично грамотно.

  Отже, не можна допустити, щоб гра перетворилася на самоціль і з навчальною стала грою-розвагою. Щоб цього не сталося, треба заздалегідь детально продумати і направити захопленість учня на практичне оволодіння мовою.

  Володіння усним мовленням полягає в тому, що учень повинен вміти правильно висловлювати свої думки в умовах рішення досить складних розумових завдань.Навчання монологічного мовлення відбувається у взаємодії з іншими видами мови - читанням, слуханням, діалогічної промовою.

  Гра викликає інтерес і активність дітей і дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і міцному запам'ятовуванню іншомовних слів і виразів. Знання матеріалу є обов'язковою умовою активної участі в грі, а іноді - обов'язковою умовою виграшу. Гра дає можливість не тільки вдосконалювати, але і здобувати нові знання, так як прагнення виграти змушує думати, згадувати вже пройдене і запам'ятовувати все нове. Позитивний вплив на особистість учня надає групова діяльність.

  У методиці навчання іноземної мови ігрові прийоми - прийоми, які мають навчальний і розвиваючий характер, розширюють кругозір учнів, стимулюють їх пізнавальний інтерес, формують різні вміння і навички, сприяють психологічному розвитку.

  На початковому етапі навчання іноземної мови учні опановують основи всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіюванням, говорінням (монологічного, діалогічного промовою), читанням і письмом як засобом фіксації усного мовлення. Однією з особливостей навчання іноземної мови на початковому етапі є багаторазове повторення і фонетична відпрацювання граматичних структур, лексики з даної теми і т. Д. Найчастіше таке повторення не тільки одноманітно і нудно для дітей, а й створює значний шумовий фон на уроці, який стомлює і є причиною зниження працездатності. При цьому монотональность повторень, стомлює більше, ніж звукові хвилі. В результаті одноманітність діяльності веде до зниження інтересу і активності на уроці. Позбутися від даних проблем допомагають ігрові прийоми [Зимова 1991: 96].

  Ігровим прийомам властиві чотири головні риси:

  1. вільна розвиваюча діяльність, що вживається заради задоволення від самого процесу діяльності, а не тільки від його результату;

  2. творчий, імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності;

  3. наявність прямих або непрямих правил, що відображають зміст ігрового прийому, логічну і тимчасову послідовність розвитку;

  4. присутність навчального характеру [Ляховітскій 1981: 63].

  Безперечно, гру можна розглядати як ситуативно-варіативної вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального мовного спілкування з властивими йому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу.

  Цю позицію відстоює М. Ф. Стронін, він вважає, що ігри сприяють виконанню методичних завдань:

  1. створення психологічної здатності дітей до мовного спілкування;

  2. забезпечення природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;

  3. тренуванні дітей у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі [Стронин 1984: 57].

  За цілям і завданням навчання навчальні ігри, які використовуються на уроках іноземної мови можна поділити на мовні, мовні і навчальні спілкуванню. А. А. Деркач і С. Ф. Щербак справедливо виділяють оперативні, тактичні і стратегічні навчальні ігри [Деркач, Щербак 1990: 45].

  При навчанні іноземної мови за доцільне вводити завдання ігрового характеру для досягнення основної мети ̶ оволодіння учнями іноземною мовою.

   1. ФУНКЦІЇ ІГРИ

  Основна функція педагогічної діяльності полягає не просто в передачі знань, а в створенні проблемно-пізнавальних ситуацій та управлінні процесом пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

  Застосування гри сприяє комунікативно-діяльнісного характеру навчання, психологічної спрямованості уроків на розвиток речемислітельной діяльності учнів засобами мови, що вивчається, оптимізації інтелектуальної активності учнів в навчальному процесі, комплексності навчання, його інтенсифікації та розвитку групових форм роботи.

  Гра - явище складне і багатогранне. Будучи введеної в систему традиційного навчання, навчальна гра здійснює кілька функцій (додаток 1):

  • Виховна функція ̶ саме в грі діти засвоюють громадські функції, норми поведінки, що гра вчить, змінює, виховує, або, як казав Л. С. Виготський, веде за собою розвиток.

  • Орієнтована функція ̶ орієнтування учнів на планування власного мовної поведінки і поведінки співрозмовника, розвиває вміння контролювати свої вчинки, давати об'єктивну оцінку вчинкам інших.

  • Мотиваційно-спонукальна функція - мотивація учнів до вивчення іноземної мови.

  • Навчальна функція - розвиток загально навчальних умінь і навичок, таких, як пам'ять, увага, сприйняття та інші.

  • Розважальна функція - створення сприятливої атмосфери на заняттях, перетворення уроку, інших форм спілкування дорослого з дитиною з нудного заходу в захоплюючу пригоду.

  • Комунікативна функція - об'єднання дітей і дорослих, встановлення емоційних контактів, формування навичок спілкування. У грі дитина приймає на себе ряд обов'язків у відповідності зі своєю роллю. Дані зобов'язання вимагають дотримання певних норм поведінки при спілкуванні з партнерами по грі.

  • Релаксаційна функція - зняття емоційної (фізичного) напруги, викликаного навантаженням на нервову систему дитини при інтенсивному навчанні, праці. Насолода, яке випробовується від гри.

  • Психотехнічна функція - формування навичок підготовки свого психофізичного стану для більш ефективної діяльності, перебудова психіки для інтенсивного засвоєння.

  Гра може застосовуватися як спосіб індивідуального впливу, так і групового. Одним з перших гру в практиці дитячої психотерапії застосував З. Фрейд. Ігри ефективні для усунення соціальних і психічних бар'єрів у дітей на уроці.

  • Функція самовираження - прагнення дитини реалізувати в грі творчі здібності, повніше відкрити свій потенціал, проявити здібності і приховані можливості.

  • Компенсаторна функція - створення умов для задоволення особистісних прагнень, які не здійсненні (важко виконати) в реальному житті.

  Таким чином, гра забезпечує сприятливі умови для активної розумової діяльності.

  На значення ігрової діяльності в навчанні іноземної мови вказують багато відомих методисти.

  «Гра - це лише оболонка, форма, змістом і призначенням її має бути навчання, т. Е. Оволодіння видами мовленнєвої діяльності як засобами спілкування» [пасів 1989: 23].

  Е. І. пасів виділяє мети використання гри в ході навчального процесу: формування певних мовних умінь; навчання вмінню спілкуватися; розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; запам'ятовування мовного матеріалу. Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів. Так, наприклад, педагогічна і дидактична цінність ділової гри полягає в тому, що вона дозволяє її учасникам розкрити себе, навчитися займати активну позицію, відчувати себе на професійну придатність.

  Е. І. пасів відзначає наступні риси ігрової діяльності як засобу навчання: вмотивованість, відсутність примусу; індивідуалізована, глибоко особиста діяльність; навчання і виховання в колективі і через колектив; розвиток психічних функцій і здібностей; вчення із захопленням [пасів 1989: 28].

  Найбільший теоретик ігрової діяльності Д. Б. Ельконін наділяє гру чотирма найважливішими для дитини функціями: засіб розвитку мотиваційно-потребової сфери; засіб пізнання; засіб розвитку розумових дій; засіб розвитку довільної поведінки. Гра як провідна діяльність у дітей «визначає найважливіші перебудови і формування нових якостей особистості» [Ельконін 2005: Додати 92].

  Д. Б. Ельконін розглядає гру як діяльність, в якій складається й удосконалюється управління поведінкою, яка полегшує навчальний процес, допомагає засвоїти досліджуваний матеріал і розвиває необхідні компетенції.

  Головним елементом гри є ігрова роль, не настільки важливо яка; важливо, щоб вона допомагала відтворювати різноманітні людські відносини, що існують в житті. Тільки якщо виокремити і покласти в основу гри відносини між людьми, вона стане змістовною і корисною. Що стосується розвиваючого значення гри, то воно закладено в самій її природі, бо гра - це завжди емоції, а там де емоції, там активність, там увага і уява, там працює мислення.

  1.2 МІСЦЕ ИГРОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ У педагогічному ПРОЦЕСІ

  Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових сил.Гра завжди передбачає прийняття рішення - як вчинити, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність граючих. Але що стосується дітей, гра для них насамперед ̶ захоплююче заняття. Почуття «рівноправності», атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань, які пропонуються умовами гри, - все це створює учням сприятливу ігрову атмосферу, що, безумовно, позначається благотворно на результатах навчання. Цим-то вона і приваблює вчителів, в тому числі і вчителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона доступна навіть слабким учням. Більш того, слабкий з мовної підготовки учень може стати першим в грі: винахідливість і кмітливість тут виявляються часом більш важливими, ніж знання предмета. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань - все це дає можливість хлопцям подолати сором'язливість, що заважає вільно вживати в мові чужої мови, і благотворно позначається на результатах навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом з тим виникає почуття задоволення.

  Практично в кожній з дидактичних ігор є педагогічна мета, яка виступає у прихованій від хлопців формі, але є потужним поштовхом у розвитку їх пізнавальних інтересів. Ігрові мотиви в процесі цієї різноманітної діяльності, що виконують роль першого поштовху, набувають підлегле значення, змінюючись пізнавальними мотивами.

  На наш погляд, в організації навчання іноземної мови на початковому етапі важливо враховувати суттєві психолого-педагогічні відмінності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Для дітей молодшого шкільного віку характерні яскравість і безпосередність сприйняття, легкість входження в образи. Діти швидко втягуються в ігрову діяльність і самостійно організовуються в групову гру за правилами. Ігрова обстановка трансформує і позицію вчителя, яка балансує між роллю організатора, помічника і співучасника загальної дії [Селевко 1998: Додати 63].

  Ігрова діяльність включає в себе вправи, що формують уміння виділяти основні ознаки предметів, порівнювати; групи ігор на узагальнення предметів за певними ознаками; групи ігор в процесі яких у молодших школярів розвивається вміння володіти собою, швидкість реакції на слово, фонематичний слух. При цьому ігровий сюжет розвивається паралельно основному змісту навчання, допомагає активізувати навчальний процес. Гра сприяє запам'ятовуванню, яке є переважаючим на початковому етапі навчання іноземної мови.

  Гра є засобом створення ситуації спілкування. Використання навчально-мовних ігрових ситуацій повністю відповідає віковим особливостям дітей і створює умови для їх природного спілкування. Використовувані навчально-мовні ігри відрізняються від розважальних тим, що вони мають другий план або вузько методичну мету. Навчально-мовленнєва ігрова ситуація спонукає учнів говорити і діяти за правилами гри в навчально-методичних цілях. Саме гра підвищує і підтримує інтерес до спілкування.

  Специфіка гри, як точно підмітив М. М. Скаткін, полягає в тому, що «навчальні завдання виступають перед дитиною не в явному вигляді». Граючи, дитина не ставить навчального завдання, але в результаті гри він чогось навчається »[Скаткин 1980: 54].

  Застосування гри для розвитку навичок усного іншомовного мовлення - ще недостатньо вивчена область педагогіки. Не всяка гра (нехай сама жива і цікава) підходить для цієї мети. Тому вибір потрібної гри - одна з першокласних завдань викладача іноземної мови. Цей вибір повинен проводитися з урахуванням цілеспрямованості гри, можливості поступового її ускладнення і лексичного наповнення. Відібрані для заняття гри відрізняються від звичайних дитячих ігор тим, що фактор уяви, фантазія дитини, вигадані ситуації відходять як би на задній план, а домінантою стають спостереження і увага. З огляду на специфіку гри в процесі навчання дітей іноземної мови, викладач керує ходом гри і контролює його.

  Відомо, що тривалий час педагоги вважали дидактичні ігри основною формою навчання в шкільних установах. Однак пізніше було доведено, що ніяка гра не може замінити організованого навчання. У зв'язку з введенням організованого навчання змінюється роль і місце дидактичної гри в педагогічному процесі. Остання, хоч і втратила своє провідне значення, залишається тим не менш "одним із засобів закріплення, уточнення і розширення тих знань, які діти отримують на заняттях".

  Досвід показує, що без ігрових дій закріплення в пам'яті дитини іноземної лексики відбувається менш ефективно і вимагає надмірного розумового напруження, що небажано. Гра, введена в навчальний процес на заняттях з іноземної мови, як одного з прийомів навчання, повинна бути цікавою, нескладною і жвавою, сприяти накопиченню нового мовного матеріалу і закріпленню раніше отриманих знань.

  Слід враховувати, що ігровий процес набагато полегшує процес навчальний; більш того, вміло розроблена гра невіддільна від навчання. Залежно від умов, цілей і завдань, поставлених викладачем іноземної мови, гра (спокійна дидактична, рухлива або обмежено рухома) повинна чергуватися з іншими видами роботи. При цьому важливо привчати дітей розмежовувати гру і навчальне заняття.

  Грунтуючись на вище сказане можна стверджувати, що гра підвищує працездатність і зацікавленість педагогів і учнів, на відміну від монотонного виконання певних завдань. Але не варто захоплюватися, пам'ятаючи про те, що гра, не дивлячись на всі її позитивні моменти, це тільки засіб, метод навчальної роботи, а метою залишається освоєння матеріалу і придбання знань.

  ГЛАВА II

  1. РІЗНОВИДИ ІГОР І ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  У змісті навчання іноземної мови, розглядаються ті навички і вміння, якими повинен опанувати учень, виходячи з цього, вибираються також ігри та прийоми.

  Ігрові прийоми (їх також називають бліц іграми, міні іграми) відносяться до методів активного навчання та включають ігрові дії або окремі, одиничні елементи активізації незначною або дискретної тривалості, що не мають правил, які не передбачають поетапну процедуру дій конкретних учасників з контролем часу. Їх організовують з усією аудиторією, але при безпосередній участі тільки окремих її представників, найчастіше за особистим бажанням [Кругліков, Платонов, Шаранов 2006: 45].

  Характерними прикладами ігрових прийомів виступають питання до учнів, типу «Хто може відповісти на таке питання ....?», «Хто знає чому ... ..?», «Я не пам'ятаю, підкажіть як ....?», (Варіанти маніпуляції); «Хто не згоден з цією думкою?», Міні дискусії викладача з учнями та інші.

  Наведені ігрові прийоми не вичерпують усього розмаїття ігор, які дозволяють ввести і активізувати велику кількість лексичних одиниць, розкрити емоційні і особистісні резерви дитини, зробити процес навчання в умовах середньої школи не тільки наближеним до природного, але і емоційно позитивним. Активність при використанні ігрових прийомів стимулюється особистісними соціальними і пізнавальними мотивами, природною людською прагненням учнів до самореалізації, самоствердження.

  Безліч педагогічних і психологічних досліджень, свідчать про те, що гра має важливе значення в навчанні іноземної мови школярів.

  Говорячи про різновиди ігор необхідно зауважити, що дане питання відноситься до розряду проблемних. Кожен педагог чи дослідник підходить до цієї теми з позиції заснованих на особистому досвіді навчання дітей, наприклад іноземної мови.

  М. Ф. Стронін, автор ряду книг, присвячених навчальних ігор, які використовуються в навчанні іноземних мов, виділяє дві основні групи пізнавально-розважальних ігор [Стронин 1984: 370].

  По-перше, підготовчі (граматичні, лексичні, фонетичні, орфографічні) гри, основною метою яких є формування мовних навичок. Дана група ігор підрозділу на кілька видів, з яких найбільш цікавими і корисними в практичному застосуванні, я вважаю граматичні - розвиваючі мовну, творчу діяльність учня і лексичні тренують речемислітельную активність і вживання лексики. Підготовчі гри використовуються в якості тренувальних вправ на етапі як первинного, так і подальшого закріплення.

  Граматичні гри переслідують цілі:

  • навчити учнів вживання мовних зразків, що містять певні граматичні труднощі;

  • створити природну ситуацію для вживання даного мовного зразка;

  • розвинути мовну творчу активність учнів.

  Лексичні гри переслідують наступні цілі:

  • тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановці;

  • активізувати речемислітельную діяльність учнів;

  • розвивати мовну реакцію учнів;

  • познайомити учнів з сполучуваністю слів.

  Фонетичні гри переслідують наступні цілі:

  • коригування вимови на етапі формування мовленнєвих навичок і вмінь;

  • отримання навичок аудіювання.

  Орфографічні гри переслідують наступні цілі:

  • формування міцних навичок орфографії, тобто грамотного письма;

  • розвиток вміння орфографічно грамотного читання. (Додаток 2)

  По-друге, творчі ігри, завдяки яким можливий розвиток мовних навичок і вмінь учня. За характером ігрової методики творчі ігри можна розділити:

  • предметні;

  • сюжетні;

  • рольові;

  • ділові;

  • імітаційні;

  • гри-драматизації [Бочарова 1996: 27].

  Однією з перших форм ігрової діяльності на уроці є предметна гра - гра дітей з предметами матеріальної і духовної культури або їх замінниками, підпорядковується культурно-історичним особливостям цих предметів і їх прямим призначенням. Так, гра з книгою, яка використовується як така, буде предметної; якщо ж книга використовується як підставка, гра не буде предметною.

  Діти на початковому етапі вивчення іноземної мови вимагають значно більшого участі педагога в ігровій діяльності.

  За словами Л. С. Виготського, граючи, дитина «усвідомлює свої власні дії, усвідомлює, що кожна річ має значення». У сюжетно-рольовій грі між дітьми встановлюються рольові і реальні відносини, що стимулюють дітей до спілкування. Відтворення в грі окремих сторін навколишньої дійсності вимагає активного застосування вербальних засобів для позначення предметів, дій і відносин, що створює сприятливі умови для розвитку мовних навичок дітей. «Відмінною особливістю сюжетно-рольової гри є створення уявної ситуації і виникнення дій в смисловому полі» [Виготський 1991: 124].

  Ще одним видом при вивченні іноземної мови є ділова гра, в якій розігруються ситуації, побудовані на виявленні функціональних зв'язків і взаємин між різними рівнями управління та організації [Анікєєва 1989: 223].

  Імітаційна гра - це один з різновидів ділових ігор, яка дозволяє учням зрозуміти суть ситуації, проблеми, оцінити свої здібності працювати в команді і проявити аналітичні, лідерські та інші якості.

  Гра драматизація є різновидом театралізованої сюжетно-рольової, режисерської гри. Зберігає типові ознаки сюжетно-рольової гри: зміст, творчий задум, роль, сюжет, рольові та організаційні дії і відносини. Гра-драматизація може бути представлена ​​вибором і инсценированием казки, наступним переказом і обговоренням.

  Місце гри на уроці і відводиться грі час залежать від ряду факторів: підготовки учнів, що вивчається, конкретних цілей і умов уроку і т. Д. Наприклад, якщо гра використовується в якості тренувального вправи при первинному закріпленні матеріалу, то їй можна відвести 15 - 20 хвилин уроку. Надалі та ж гра може проводитися протягом 3 - 5 хвилин і служити своєрідним повторенням вже пройденого матеріалу, а також розрядкою на уроці. Одна і та ж гра може бути використана на різних етапах уроку. Все залежить від конкретних умов роботи учнів і від роботи вчителя, його темпераменту, творчих здібностей.

   1. СИСТЕМА РІЗНОВИДІВ ІГОР І їхнє поетапне застосування запропонованих С. А. Шмакова

  С. А. Шмаков в своїх роботах виділив визначення гри, її риси, функції, структуру гри як діяльності і як процесу, області застосування і різні способи їх класифікації. Найзначнішим для нас є структура гри як діяльності і її класифікація за ігровий методикою.

  Система С. А. Шмакова передбачає застосування певних видів ігор на різних етапах при вивченні іноземної мови з п'ятого класу.

  Види ігор підбираються виходячи з характеристик учня як суб'єкта навчання і відповідно до програми з англійської мови для загальноосвітніх шкіл.

  Так, на першому етапі навчання (5 - 6 клас) основним видом ігор буде предметна (лінгвістична) гра, яка має на увазі під собою фонетичні, лексичні та граматичні ігри. Це пояснюється тим, що в учнів даного віку тільки починає формуватися мовна база і навичок, якими вони володіють, недостатньо для проведення рольових, сюжетних ігор. Тут доцільно використовувати драматизації і імітаційні ігри, ігри змагання. Цей блок включає в себе види ігрової діяльності, спрямовані на формування лінгвістичної сторони комунікативної компетенції, створення лексичного запасу за програмою, оволодіння граматичними структурами і вимовних навичок, фразами кліше, використовуваними в різних ситуаціях спілкування.

  На наступному етапі (7 - 8 клас), коли учні досягли елементарного рівня комунікативної компетенції, ігрова діяльність ускладнюється. Поряд з лінгвістичними і імітаційними іграми, застосовуються рольові, спрямовані на соціалізацію учнів. Їх змістом є відносини між людьми. Націлені вони, в основному, на оволодіння іншомовним спілкуванням на рівні інформаційної та регулятивної функцій. Ігри тут також підібрані відповідно до тематики програми.

  Починаючи з 9-го класу і далі в старшому ланці, особливо якщо рівень мовної підготовки учнів досить високий, доцільно застосовувати сюжетно-рольові та ділові ігри, Це більш складні види ігрової діяльності, вони вимагають більш ретельної підготовки і з боку вчителя, і з боку учнів. Використання методу проектів на підготовчому етапі гри є додатковим засобом розвитку комунікативних здібностей.

  Така система дає можливість оптимально використовувати ігрову діяльність під час навчання іноземної мови. Вона може бути рекомендована для застосування вчителями іноземних мов на уроках, позакласних заходах, факультативних і групових заняттях, лінгвістичних гуртках. Місце ігор на уроках і відводиться їм час залежать від ряду факторів: підготовки учнів, що вивчається, конкретних цілей і умов уроку. Можливі модифікація і адаптація запропонованих ігор в умовах конкретного уроку.

  Застосування ігор, запропонованих в системі С. А. Шмакова, робить позитивний вплив на розвиток комунікативних здібностей учнів, оволодіння іншомовним спілкуванням у єдності всіх його функцій: інформаційної, регулятивної, ціннісно-орієнтаційної і етикетної. В учнів розвиваються компенсаторні вміння, ігри дозволяють створити на уроці сприятливий емоційний фон, що веде до зняття мовного бар'єру, сприяє розвитку навчальної мотивації, підвищує інтерес до предмету.

  Займаючись розробкою ігор, необхідно враховувати вимоги до організації гри на уроках іноземної мови:

  • гра не повинна бути зразком для механічного наслідування - це зразок творчості;

  • учитель представляє оригінальний зразок іноземної мови, який повинен спонукати дітей бути оригінальними, самостійними;

  • в грі не користуються системою оцінок, помилка в мовному дії повинна приводити до програшу в грі;

  • формулювання ігрової ситуації, правил гри, розповідь про те, що виходить в результаті, повинна даватися на рідній мові;

  • гра повинна викликати позитивний емоційний інтерес, бажання якомога швидше включитися в гру.

  Виконання тренувальних ігрових прийомів і усно-мовного спілкування виявляється для учнів на початковому етапі засвоєння іноземної мови більш привабливим. До того ж саме на основі ігрових комунікативно-спрямованих граматичних вправ з'являється реальна можливість для вдосконалення у учнів невербального аспекту іноземної мови, поведінкових кліше, загальної культури міжособистісного спілкування.

  У процесі ігор у молодших школярів краще формуються граматичні навички, крім того, їм прищеплюється культура усної мови, збагачується словниковий запас, розвивається вміння будувати монолог. Ігровий матеріал, повинен бути систематизований за принципом «Від простого - до складного». На уроках застосовуються не тільки розроблені вченими-методистами і вчителями-практиками ігрові прийоми, а й ті, які були створені самостійно. Традиційні прийоми: "заїв платівка", "Ехо", "Друкарська машинка", "Канат" обов'язково модифікуються з урахуванням особливостей власних уроків і підтриманням інтересу учнів до вивчення мови. (Додаток 3)

  Таким чином, при ознайомленні з новою лексикою, новим діалогом, новим полілогом, при відпрацюванні мовних зразків і в процесі вивчення граматичного матеріалу найкраще використовувати різні ігрові прийоми, але перш, потрібно вибрати їх спрямованість.

  1.2 ГРА на уроці НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

  Розроблений нами урок призначений для учнів на початковому етапі навчання іноземної мови. (Додаток 4)

  Урок спрямований на вдосконалення лексико-граматичних навичок по заданій темі за допомогою ігор. Він несе в собі комунікативну спрямованість, розвиває пізнавальний інтерес школярів, їх творчу розумова активність.

  Оскільки на початковому етапі навчання іноземної мови урок не повинен викликати труднощів, слід вибрати легку і знайому тему.У будь-якому віці учні мають уявлення про поняття «сім'я». Крім того, на початковому етапі цілком можлива робота учнями з матеріалом по даній темі.

  Оскільки тема буде знайома всім, то засвоєння матеріалу не буде викликати особливих труднощів, а наявність ігрових елементів покликане сприяти створенню сприятливої ​​психологічної атмосфери спілкування і допомогти учням побачити в іноземній мові реальний засіб спілкування. Ігрова діяльність завжди є найкращим мотивом до вивчення, в даному випадку - до вивчення німецької мови, так як в учнів обов'язково виникне бажання взяти участь в процесі гри, використовувати свої знання, вміння та навички, освоїти новий матеріал.

  Отже, тема нашого уроку німецької мови - «Die Familie».

  Метою уроку є вдосконалення лексико-граматичних навичок.

  В основі мети уроку завжди присутні певні завдання. В даному випадку такі завдання як:

  • повторення вивченого лексико-граматичного матеріалу;

  • розвиток навичок діалогічного і монологічного мовлення;

  • сприяння розвитку довільної уваги, фонематичного слуху, швидкої та адекватної речемислітельной реакції;

  • розвивати пам'ять, уяву, спостережливість;

  • виховання шанобливого і дбайливого ставлення до сім'ї.

  Учні повторюють в іграх те, до чого ставляться з повним розумінням, що їм доступно спостерігати і що доступно їх розумінню.

  Для початку слід ознайомити дітей з темою уроку, викликати у них якийсь інтерес, визначити цілі уроку, провести фонетичну зарядку.

  У фонетичної зарядки також можна використовувати різні

  ігрові прийоми.

  Ми використовували такі ігри, як «Собачка», «Установи рядок», командна гра «Хто знає тему краще?», «Одягни їжачка», ігровий прийом «Составлялка» для повторення і закріплення вивченого матеріалу і вдосконалення фонетичних навичок. Також ми використовували різну наочність в грі «Лото» для більшої мотивації інтересу учнів до уроку.

  ВИСНОВОК

  Успіх використання ігор залежить від атмосфери необхідного мовного спілкування, яку вчитель створює в класі. Важливо, щоб учні звикли до такого спілкування, захопилися і стали разом з учителем учасниками цього процесу. Конфіденційність та невимушеність спілкування вчителя з учнями, що виникають завдяки загальній ігровій атмосфері, має в своєму розпорядженні школярів до серйозних розмов, обговорення будь-яких реальних ситуацій, так як урок іноземної мови - це не тільки гра. Вивчивши різну літературу відомих методистів, ми переконалися, що використання ігрового методу навчання сприяє розвитку пізнавальної активності учнів у вивченні мови. Гра робить процес оволодіння іноземною мовою радісним, творчим і колективним. Адже мета ігрового методу навчання - сприяти розвитку мовних навичок і умінь. Можливість проявляти самостійність у вирішенні мовленнєво завдань, швидка реакція в спілкуванні, максимальна мобілізація мовних навичок характерні якості мовного вміння - можуть бути виявлені під час проведення ігор.

  Використання ігрових прийомів на мові, що вивчається особливо актуально на початковому етапі навчання іноземним мовам. Ігрові прийоми створюють сприятливий психологічний клімат під час навчання іноземної мови. Завдяки грі знімається психологічне навантаження учнів, активізується їх мовна діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення іноземної мови, тим самим вона сприяє більш інтенсивному і легкому запам'ятовуванню нового матеріалу.

  Нам видається дуже перспективною ідея використання навчальних ігор не тільки на початкових, а й на всіх етапах навчання іноземної мови.

  Слід, однак, підкреслити, що ігри не можуть замінити систематичного навчання і інтенсивного тренування. Учитель повинен застосовувати їх в міру, доцільно і плавно, а так само пам'ятати, що гра є лише одним з різних засобів навчання школярів іноземних мов. Використовуючи гри, потрібно пам'ятати:

  1. Вибір форми гри повинен бути педагогічно і дидактичний обґрунтований. Потрібно завжди знати мету використання гри.

  2. У грі повинно бути задіяно якомога більше учнів.

  3. Ігри повинні відповідати віку і мовним можливостям дітей.

  4. Ігри служать розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності та проводяться іноземною мовою.

  Завдання, поставлені нами, були реалізовані, мети досягнуто.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Андрієвська В. В. Вікові особливості навчальної діяльності старшокласників на уроках іноземної мови // Іноземні мови в школі. ̶ 1987. ̶ № 6.

  2. Анікєєва Н. П. Психологічний клімат в колективі / Н. П. Анікєєва. - М .: Видавничий центр «Просвіта», 1989. - 224с.

  3. Бочарова Л. П. Ігри на уроках англійської мови на початковій і середнього ступеня навчання // Іноземні мови в школі. - 1996. - № 3. - 27с.

  4. Виготський Л. С. Педагогічна психологія / За ред. В. В. Давидова. - М .: Видавничий центр «Педагогіка», 1991. - 480с.

  5. Деркач А. А., Щербак С. Ф. Педагогічна евристика. Мистецтво оволодіння іноземною мовою - М .: Видавничий центр «Педагогіка», 1990 р., 223с

  6. Зимова І. А. Психологія навчання іноземним мовам в школі. - М .: Видавничий центр «Просвіта», 1991. - 222с.

  7. Колесникова І. Є. Ігри на уроці англійської мови: посібник для вчителя. / І. Є. Колесникова ̶ Мінськ: Видавничий центр «Народна Асвета», 1990. ̶ 120 с.

  8. Кругліков, В. Н .; Платонов, Е. В .; Шаранов, Ю. А. Ділові ігри та інші методи активізації пізнавальної діяльності. ̶ СПб: Видавничий центр «П-2», 2006. ̶ 192с.

  9. Кулагіна І. Ю. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років): Навчальний пособіе.4-е изд. / І. Ю. Кулагіна ̶ М .: Видавництво Універсітетата Російської академії освіти, 1996. ̶ 120с.

  10. Ляховітскій М. В. Методика викладання іноземних мов. - М .: Видавничий центр «Вища школа», 1981. - 159с.

  11. Макаренко А. С. Твори в 7 т. - М .: Видавничий центр «АПНРСФСР», 1983 г., т.4, с.373.

  12. Пасів Е. І. Урок іноземної мови в середній школі. ̶ М.: Видавничий центр «Просвіта», 1989. - 223 с.

  13. Селевко Г. К. Сучасні освітні технології. - М., 1998..

  14. Скаткін М. Н. Школа і всебічний розвиток дітей. - М., Видавничий центр «Просвіта», 1980.

  15. Стронин М. Ф. Навчальні гри на уроці англійської мови (з досвіду роботи). - М .: Просвещение, 1984. - 112с.

  16. Тарасова Н. А. Гра як спосіб освоєння іноземної мови // Іноземні мови в школі. - 2007. - № 6. - С. 42 ̶ 46.

  17. Ушинський К. Д. Педагогічні твори // Упоряд. С. Ф. Єгоров. / К. Д. Ушинський - М .: Видавничий центр «Педагогіка», 1998 - 640с.

  18. Шмаков С. А. Ігри жарти - гри хвилинки. - М .: Видавничий центр «Нова школа», 1996. ̶ 112 с.

  19. Ельконін Д. Б. Вікова і педагогічна психологія: Тексти. / Упоряд. і коммент. Шуара березня О. - М.: одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два. - 272с.

  20. Ельконін Д. Б. Психологія розвитку: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Данилович Ельконін. - 2-е вид. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005. - 144 с.

  ДОДАТКИ

  П ріложеніе 1

  Додаток 2

  1. орфографічні гри

  «Встав букву».

  Мета: перевірка засвоєння орфографії в межах вивченого лексичного матеріалу.

  Хід гри: утворюються дві команди. Дошка розділена на дві частини. Для кожної команди записані слова, в кожному з яких пропущена буква. Представники команд по черзі виходять до дошки, вставляють пропущену букву і читають слово.

  Наприклад: g ... t, schle..ht.

  1. лексичні гри

  1. «Слово».

  Мета: активізація вивченої лексики.

  Хід гри: команди отримують набори карток з буквами. Викладач вимовляє слово; ті, яких навчають, у яких знаходяться складові його букви, повинні скласти з карток слово. Команда, яка швидше і без помилок складе слово, отримує очко. Підсумки гри підводяться після того, як складено кілька слів.

  2. «Озвучування картинки».

  Мета: активізація лексики по вивченій темі, розвиток навичок діалогічного мовлення.

  Хід гри: грають утворюють пари. Кожній парі даються картинки, до яких додаються картки з відповідними репліками. З їх допомогою необхідно озвучити картинки. Виграє пара, яка першою підготує діалог і правильно його відтворить.

  3.«Розповідь за малюнком».

  Мета: активізація лексики по вивченій темі.

  Хід гри: грають утворюють пари. Кожна пара отримує малюнок із зображенням кімнати, в якій знаходяться різні речі і предмети, що характеризують її господаря. Потрібно скласти розповідь про кімнату і про те, чим займається господар кімнати. Виграє пара, що склала найцікавіший розповідь.

  1. граматичні ігри

  1. «Модальні дієслова».

  Мета: автоматизація вживання модальних дієслів в усному мовленні.

  Хід гри: утворюються дві команди. Одна команда придумує пропозицію з заданим модальним дієсловом. Інша команда повинна відгадати цю пропозицію.

  З цією метою ставлять запитання типу: Können sie ...? Müssen sie ...?

  Потім це ж завдання виконує друга команда, і гра триває.

  2. «Гра в м'яч».

  Мета: автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.

  Хід гри: утворюються дві команди. Представник першої команди придумує пропозицію з вивченим дієсловом. Він кидає м'яч партнеру з другої команди і називає пропозицію, пропускаючи дієслово. Зловив м'яч повторює пропозицію, вставляючи правильну форму дієслова, кидає м'яч партнеру з першої команди і називає свою пропозицію, опускаючи дієслово, і т.д.

  Наприклад, дієслово «lessen»: «Er ... das Buch» (liest), і т. Д.

  3. «Кубики».

  Мета: автоматизація вживання конструкції в усному мовленні.

  Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні картинки із зображенням предметів або тварин. Навчають діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик і називають пропозицію з відпрацьовується конструкцією, відповідне сюжету картинки на одній з граней кубика. За кожне правильно придумане пропозицію команда отримує очко. Виграє команда, яка набрала більшу кількість очок.

  Основним завданням вправ для роботи з лексичним і граматичним матеріалом є управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і формування у них лексичних та граматичних навичок, а також організація інтенсивної самостійної роботи на навчальних заняттях з метою оволодіння правилами вживання конкретних мовних одиниць.

  1. Фонетичні гри.

  Фонетичні гри, призначаються для коригування вимови на етапі формування мовленнєвих навичок і вмінь, а так само для отримання навичок аудіювання. Невелику гру можна проводити на кожному уроці іноземної мови у вигляді фонетичної зарядки. Учитель стає ненадовго ведучим гри, а учні учасниками.

  1. «Чую - не чую».

  Мета: формування навичок фонематичного слуху.

  Хід гри: учні діляться на команди. Викладач вимовляє слова.

  Якщо він називає слово, в якому є довгий голосний ... або ..., яких навчають, піднімають ліву руку. Якщо в названому слові є також приголосні звуки ... або ..., все піднімають обидві руки. Викладач записує помилки граючих на дошці. Виграє команда, яка зробила менше помилок.

  2. «Широкі і вузькі голосні».

  Мета: формування навичок фонематичного слуху.

  Хід гри: викладач називає слова. Навчають, піднімають руку, якщо звук вимовляється широко. Якщо голосний вимовляється вузько, руку піднімати не можна. Виграє команда, яка допустила менше помилок.

  3. «Яке слово звучить?».

  Мета: формування навички встановлення адекватних звуко-буквених відповідностей.

  Хід гри: учнем пропонується набір з 10-20 слів. Викладач починає читати з певною швидкістю слова в довільній послідовності. Навчають, повинні зробити наступне:

  Варіант 1. Знайти в списку слова вимовлені викладачем і поставити поруч з кожним з них порядковий номер у міру їх проголошення викладачем.

  Варіант 2. Відзначити в списку тільки ті слова, які були сказані викладачем.

  Варіант3. Записати на слух слова, яких немає в списку, і спробувати знайти їх в словнику, і, якщо вони невідомі учнем, виписати їх значення, встановити, чи були орфографічні помилки при їх запису. Виграє той, хто найбільш якісно виконав завдання.

  додаток 3

  Традиційні ігрові прийоми:

  • «Ехо»

  Наприклад, діти читають слова або фрази зі зміною інтонації голосу (пошепки, повільно, швидко і т. П.).

  • "Друкарська машинка"

  Цей ігровий метод використовується на уроках іноземної мови досить

  часто: пропозиції і фрази по темі з пропущеними словами, слова

  з пропущеними буквами. Дітям пропонується заповнити прогалини.

  • «Составлялка»

  Дітям пропонуються розрізані частини пропозиції чи слова, які потрібно правильно зібрати.

  Ігрові вправи використовують як із застосуванням реальних предметів, картинок, схем, так і без наочності, спираючись тільки на вербальні можливості дітей.

  Необхідно враховувати рівень пізнавального розвитку дитини, тобто прості вправи можуть бути ускладнені за рахунок введення додаткових завдань, або ускладнення даних.

  додаток 4

  Урок німецької мови по темі: "Die Familie "

  (Для учнів початкового етапу навчання іноземної мови).

  Тема уроку: сім'я

  Мета уроку: вдосконалення лексико-граматичних навичок по темі.

  Завдання уроку:

  • повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

  • розвинути навички діалогічного та монологічного мовлення;

  • сприяти розвитку довільного уваги, фонематичного слуху, швидкої та адекватної речемислітельной реакції;

  • виховувати шанобливе і дбайливе ставлення до сім'ї.

  Оснащення уроку: дошка, наочні посібники, індивідуальні завдання, магнітофон, можна використовувати інтерактивну дошку.

  Хід уроку

  1. Організаційний момент.

  Повідомлення теми уроку і основних завдань.

  Guten Tag! Setzt euch! Wir beginnen unsere Stunde. Wie heißt unser Thema?

  - Unser Thema heißt «Die Familie»

  Gut! Ja, wir werden heute in der Stunde zum Тhema "Die Familie" sprechen.

  Wir werden die Wörter wiederholen und spielen mit sie.

  1. Мовна зарядка.

  Der wievielte ist heute?

  Welcher Wochentag ist heute?

  Wie heißt die Jahreszeit?

  Sprechen wir über eure Familien.

  ..., ist deine Familie groß oder klein?

  ..., hast du Geschwister?

  ..., wie heißt deine Mutter?

  ..., wie alt ist sie?

  ..., wo arbeitet sie? usw.

  1. Фонетична зарядка

  Sprecht mir nach:

  Meine Familie

  Mein Vater heisst Hanz.

  Mein Opa heisst Franz.

  Meine Mutter heisst Renate.

  Meine Schwester heisst Beate.

  Meine Oma heisst Ottilie.

  Das ist meine Familie.

  Ich heisse Fritz.

  Und mein Hund heisst Spitz.

  ***************** oder *********************

  Auf dem Foto sehе ich da

  Vater, Mutter, Monika,

  Bruder Kurt und Schwester Elli,

  Und die alte Oma Nelly.

  1. Вправи на повторення вивченого матеріалу.

  Und jetzt wollen wir spielen!

  1. Гра «Лото». Учитель перемішує все картинки (додаток 5), виймає картки по одній і звертається до граючих з питаннями:

  • Wer ist das?

  • Wer sind das?

  • Was ist das?

  Граючий на німецькій мові називає того, хто там зображений. Якщо відповідь правильна, провідний віддає йому картку.

  zB: Das ist Oma.

  Das ist die Familie.

  II) Гра «Собачка» (утворити пари).

  Bildet die Paare:

  die Mutter - der Vater

  der Onkel - die ...

  der Bruder - die ...

  der Opa - die ...

  usw.

  III) Вправа «Установи рядок».

  Was passt nicht in die Reihe?

  • Vater - Sohn - Frau - Mann

  • Oma - Junge - Opa - Bruder

  • Mädchen - Tante - Mutter - Schwester

  • Mutter - Oma - Tante - Eltern

  I V) Командна гра «Хто знає тему краще ?!»

  Учні діляться на команди.

  завдання №1

  Кожній команді видаються великі картки з іменниками без

  артиклів. Потрібно відзначити хрестиком правильний артикль.

  Kreuzt den richtigen Artikel ein. (Додаток 6)

  завдання №3

  Cоставить з даних слів преложения.

  Stellt mit diesen Wörtern die Sätze zusammen.

  1. Vater-von-Fischer-Beruf-ist-mein

  2. was-Beruf-sie-sind-von?

  3. ist-deine- Lehrerin- Mutter- Beruf-von?

  4. keine-ich-nein-Verkauferin-bin

  завдання №6

  Прочитай слава перевертні (додаток 7):

  Lest die Wörter richtig:

  nretlE eid

  dei maO

  ied othcTer

  anTae eid

  red tetrVa

  utetrM ide

  1. Домашнє завдання.

  Забезпечити розуміння учнями мети, змісту і способів виконання

  домашнього завдання.

  Zu Hause schreibt bitte eine kleine Erzählung «meine Familie».

  1. Підведення підсумків уроку.

  Дати якісну оцінку роботи класу і окремих учнів

  Liebe Freunde! Wir haben heute viel nach unserem Thema gearbeitet.

  Eure Noten: ......

  додаток 5

  додаток 6

  der

  diе

  das

  Grossmutter

  Grossvater

  Oma

  Opa

  Mutter

  Vatter

  Tochter

  Bruder

  Sohn

  Mann

  Frau

  Kind

  Familie

  Tante

  Schwester

  Onkel

  додаток 7

  nretlE eid

  dei maO

  ied othcTer

  anTae eid

  red tetrVa

  utetrM ide

  43
  Скачати 77.37 Kb.