Досвід роботи «Підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій»
Скачати 24.04 Kb.
Дата конвертації30.11.2019
Розмір24.04 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Головіна Ольга
Досвід роботи «Підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій»

МУНІЦИПАЛЬНЕ КАЗЕННЕ ДОШКОЛЬНОЕ освітні установи «ДИТЯЧИЙ САДОК № 2« СЕМИЦВЕТИК »Левокумское МУНІЦИПАЛЬНОГО РАЙОНУ Ставропольського КРАЮ

Досвід роботи по темі:

«Підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій у вихованні та розвитку вихованців, через інноваційні форми методичної роботи»

розроблено

старшим вихователем

МКДОУ

«Дошкільний навчальний заклад № 2

«Семицветик»

О. Н. Головіної

с. Левокумское.

2018 р

Процес модернізації всієї системи освіти, пред'являє високі вимоги до організації дошкільної освіти, вимагає пошуку нових, більш ефективних психолого-педагогічних підходів до процесу освіти дітей дошкільного віку. Виділення системи дошкільної освіти в самостійну освітню ступінь і прийняття ФГОС ДО є важливим етапом модернізації всієї освітньої системи, що забезпечує спадкоємність дитячого садка і школи. Проаналізувавши дані нормативні документи, прийшла до висновку, що професійна педагогічна спільнота пред'являє до випускника дитячого садка досить високі вимоги. Отже, успішність дитини в майбутньої шкільного життя багато в чому буде залежати від того, наскільки розвиток, виховання і освіту вихованців в дитячому садку буде ефективним.

У зв'язку з тим, що був відкритий новий дитячий садок, і педагогічний колектив створювався з молодих малодосвідчених фахівців, мною було проведено моніторинг і анкетування педагогів на визначення рівня володіння сучасними педагогічними технологіями. Рівень знань педагогів з даного питання був низьким, виявивши цю проблему, я розробила план самоосвіти по темі: «Підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій у вихованні та розвитку вихованців, через інноваційні форми методичної роботи». Спочатку я визначила мету:

- створення методичної моделі для вдосконалення і розвитку професійної компетентності педагогів.

Для досягнення мети поставила такі завдання:

1. Підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів.

2. Організація роботи з вивчення і реалізації нових освітніх стандартів і програм.

3. Оволодіння педагогами інноваційними методиками і впровадження їх в педагогічну діяльність.

4. Досягнення більш високих результатів у вихованні, навчанні та розвитку дітей дошкільного віку.

5. Сприяти розкриттю творчого потенціалу педагогів.

Потім всю роботу розпланувала по етапах:

Перший етап 2015-2016г. - аналітичний: формування потреби в самоосвіті, самооцінка підготовленості, усвідомлення необхідності в знаннях, постановка цілей та завдань. Збір інформації з проблеми, вивчення та аналіз дослідницьких праць вчених і необхідної методичної літератури. Для вирішення цієї проблеми вивчала праці Генріха Сауловича Альтшуллера і В'ячеслава Вадимовича Воскобовіча. У своїй роботі використовувала літературу з вивчення нових педагогічних технологій і впровадженням їх у практику Данила Борисовича Ельконіна Василя Васильовича Давидова, Ганни Михайлівни Страунінг, Миколи Миколайовича Єфименка, Джона Дьюї, Людмили Сергіївни Кисельової, Тетяни Олександрівни Даніліной.

Поряд зі збором інформації з проблеми, вивченням дослідних праць вчених зібрала необхідну методичну літературу та рекомендації.

Другий етап 2016-2017г. - практичний: консультації для вихователів, круглі столи, семінари, відкритий показ, педагогічні ради, огляди-конкурси, виставки методичної літератури, анкетування педагогів, семінари, проведення нетрадиційні педагогічних рад. Традиційні форми методичної роботи, в яких все ще головне місце відводиться доповідям, прямий передачі знань, втратили значення через низьку ефективність і недостатню зворотного зв'язку. Переконана, що нетрадиційні форми методичної роботи найбільш прийнятні для педагогічного колективу.

Третій етап 2017-2018г. - аналітико узагальнюючий: виступ на засіданнях МО, участь в конкурсах, семінарах, публікації в ЗМІ сценаріїв заходів із застосуванням сучасних технологій; розробка і проведення відкритих занять, майстер-класів, узагальнення досвіду з досліджуваної теми.

У 2015 році було розпочато роботу з проблеми підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій у вихованні та розвитку вихованців, через інноваційні форми методичної роботи і тривала протягом трьох навчальних років. Оскільки, закінчується третій етап самоосвіти, сьогодні представляю вашій увазі узагальнення досвіду роботи.

Тема досвіду є актуальною, так як, система, пропонована нам новими стандартами, якраз розвиваюча, спрямована на розкриття в першу чергу особистості.

На слайді: виховання до школи дитини ініціативного, впевненого у своїх силах, здатного домовлятися, враховувати інтереси інших, що володіє різними видами і формами гри, здатного до вольовим зусиллям, допитливого, з проектним мисленням.

Звідси випливає, що якісно здійснювати виховно-освітній процес може тільки педагог, постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності, здатний до впровадження інновацій. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні умов для вибору методів і форм організації роботи з дітьми, інноваційних педагогічних технологій, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості.

Мета досвіду: підвищити професійний рівень педагогів, здатність до аналізу і планування власної діяльності в ДОУ з використанням педагогічних технологій відповідно до вимог ФГОС.

В ході роботи над досвідом я поставила ряд завдань:

1. Вивчити новинки методичної літератури з сучасних педагогічних технологій навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Проаналізувати застосування педагогами ДОУ сучасних педагогічних технологій, в ході здійснення педагогічної діяльності.

3. Розробити і реалізувати індивідуальний план методичної роботи з метою підвищення кваліфікації та відповідності посадовим кваліфікаційним характеристикам.

4. Сформувати позитивне ставлення педагогів до здійснення інноваційної діяльності.

5. Створити умови для підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності, прояви творчості і здібностей педагогами ДОУ.

Очікувані результати реалізації досвіду:

1. Підвищення якості організації методичної роботи в ДНЗ (перехід на інноваційну модель методичної роботи);

2. Формування позитивного іміджу ДНЗ, орієнтованого на сталий розвиток;

3. Підвищення кількості педагогів, підвищує свій професійний рівень і кваліфікацію;

4. Позитивна зміна професійних компетентностей педагогів ДНЗ та їх ставлення до роботи;

5. Підвищення рівня педагогів в оволодінні сучасними освітніми технологіями.

6. Придбання досвіду колективної діяльності, взаємної поваги, підтримки, співпраці.

Я виділила основні критерії керівництва над педагогічними технологіями:

- Концептуальність

- Системність

- Керованість

- Ефективність

- Відтворюваність

Виділила кілька принципів роботи:

Принцип розвитку навичок: індивідуальної і самостійної роботи; творчої роботи з науково-технічною інформацією;

Принцип розвитку здібностей: оригінального та нестандартного рішення; працездатності;

Принцип індивідуалізація навчання (внаслідок різних здібностей до навчання);

Принцип формування: мобільності знань, критичності мислення, творчість і гнучкості в роботі.

Для реалізації поставлених завдань актуально використання активних форм роботи в системі освіти дорослих, в процесі яких педагоги не отримують готові знання, а проектують способи вирішення будь-якої проблеми в процесі самостійного вивчення методичної літератури, порівняння та аналізу різних точок зору під час дискусій, ділових ігор ; створення творчих груп, що створює умови для розвитку творчості вихователів.

Інноваційні форми методичної роботи розділила на 2 групи:

теоретичні і практичні, які поділяються на колективні, індивідуальні, подгрупповие.

Теоретичні колективні форми:

1. Семінари по обговоренню значущих педагогічних явищ, технологій, методик і т. Д.

2. Практичні семінари з поданням досвіду роботи з освоєння методик, технологій.

3. Педагогічні ради, (традиційний, нетрадиційний); як форма пошуку, вивчення та обговорення цікавих підходів і рішень

4. Дискусії;

5. Ділова гра;

6. Вебінари;

7. Портфоліо;

8. Тренінг;

9. Огляди-конкурси.

10. Відкриті покази

11. Квік-настройки

Практичні індивідуальні форми:

1. Коучинг - сесія за визначенням завдання і вибору форм роботи.

2. Підготовка доповіді, конспекту проекту, роботи з актуальної проблеми.

3. Індивідуальні бесіди-переконання.

4. Індивідуальні рекомендації щодо вивчення літератури.

5. Наставництво

Подгрупповие форми:

1. Творчі групи

2. Педагогічні майстерні по формуванню у педагогів творчих умінь

3. Педагогічний всеобуч (для початківців педагогів)

4. кейс технології.

Методична робота з кадрами в ДОУ реалізується згідно із затвердженим планом, через Методична рада, який координував роботу служби, спрямовану на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу.

Протягом реалізації методичної моделі щодо підвищення професійної компетентності педагогів мною були розроблені заходи щодо формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.Проведено консультації та презентації: «Метод проектів в освітній роботі дитячого садка», «Організація здоров'язберігаючої простору в ДНЗ», «Соціалізація дошкільників через взаємодію сім'ї і дошкільної освітньої організації в умовах реалізації ФГОС ДО», семінари-практикуми на теми: «Система роботи з обдарованими дітьми »,« Розвиток звуко-літерного аналізу у дітей дошкільного віку »,« Сюжетно-рольова гра дітей дошкільного віку ». Включення кросвордів в консультації або семінари не тільки підтримує інтерес педагогів до проблеми, а й дозволяє виявити рівень е розуміння педагогами.

Використовувала традиційні і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, теми яких відповідали реалізації річних завдань. «Організація освітньої діяльності з дітьми в сучасних умовах реалізації ФГОС в ДОУ», «Розвиток мовних комунікацій педагогів як фактор ефективності розвитку мови у дітей», «Побудова конструктивних партнерських відносин ДОУ і сім'ї з розвитку мовлення дітей».

Розробляла теми ділових ігор, які сприяли підвищенню інтересу до даної проблеми, допомагали формуванню творчого мислення педагогів, пошуку нових шляхів вирішення складних завдань. При організації дискусії, активної форми освітньої діяльності, стимулюючої ініціативність і розвиток рефлексивного мислення, педагоги формулювали новий, більш задовольняє всі сторони відповідь на стоїть питання. Так, наприклад, педагоги обговорювали питання:

• Чи можуть в цілому бути партнерські відносини між дитячим садом і батьками? За яких умов це можливо?

• Наскільки батько може об'єктивно оцінити роботу ДНЗ.

Дуже цікава форма методичної роботи, як проведення аукціонів інноваційних ідей. Так при проведенні «Аукціону педагогічних проектів» педагоги презентували свої напрацювання, супроводжуючи повідомлення слайдами, показом фото, продуктів спільної діяльності з дітьми та батьками вихованців (альбоми, міні-газети, вироби і т. Д.).

«Аукціон педагогічних проектів» сприяв вирішенню таких завдань:

• зацікавленості педагогів проектною діяльністю;

підвищення творчої активності педагогів, створення умов для особистісної та професійної самореалізації;

• виявлення і поширення передового педагогічного досвіду;

підвищення престижу педагогічної праці і пошуку, публічного визнання внеску педагогів в розвиток ДОУ.

Використання методу інсценування допомагає на практиці вирішити проблему, відпрацювати поведінку педагога в певних ситуаціях: бесіда з батьками, вирішення конфлікту між дітьми і т. Д.

Ігри-вправи, що проводяться у вступній частині методичного заходу, дозволяють формувати почуття приналежності до групи, формувати позитивне ставлення до свого «Я», емоційно налаштувати на захід, такі, як: «Свіча», «Я в променях сонця», «Чарівна паличка »і т. д., а завершальному етапі обов'язково проводимо рефлексію за допомогою різних активних методів:« Салат позитиву »,« Осінній букет », та ін., що дає можливість більш якісно проаналізувати захід і скорегувати подальшу роботу.

У роботі з педагогами мені допомагають кейс - технології - це спосіб організації короткострокового навчання на основі реальних чи вигаданих ситуацій, спрямованих не стільки на освоєння знань, скільки на формування нових якостей і умінь.

При здійсненні індивідуальної підтримки педагогів, які ставлять перед собою завдання професійного та особистісного зростання, підвищення персональної ефективності, практикую інтерактивне спілкування, «коучинг - сесія» - розвиваюче консультування, (питання - відповідь). Педагог не отримує порад і рекомендацій, а лише відповідає на питання, які йому задає консультант, і сам знаходить і шляхи для вирішення проблем. Дуже ефективна ця форма при підготовці атестаційного матеріалу. В даний час найбільш затребуваним в ДОУ є «коучинг - сесія» по веденню особистих сайтів.

Подгрупповие формами організації роботи в дитячому саду є педагогічний всеобуч для початківців педагогів. - найчастіше це практичні заняття для молодих фахівців, на яких свої педагогічні знахідки представляють досвідчені педагоги і педагогічні майстерні - взаімопросмотри заходів з дітьми.

Портфоліо педагога - інноваційна форма роботи - один з методів оцінки професіоналізму педагогів. Основний його зміст демонстрація не тільки результатів діяльності, а й порівняння з попередніми показниками.

У дитячому садку у всіх педагогів зібрано портфоліо досягнень відповідно до положення про портфоліо, а у трьох - розроблені особисті сайти.

Першочерговим завданням для більш поглибленої теоретичної підготовки педагогічних кадрів стало своєчасне проходження курсової підготовки - основи підвищення педагогічної компетентності, якості пізнавально-практичної діяльності. Для її вирішення мною був розроблений план підвищення кваліфікації, що враховує терміни проходження атестації, кваліфікацію співробітників, терміни останнього проходження курсів і тематику. Після повернення з курсової підготовки кожен педагог у різних формах методичної роботи: «Озбройся новинками», «Прийміть до відома», «Вчимося знову» знайомив колектив з новинками науки і практики, рефератом або проектом. Дані міні звіти:

-обуславлівают розуміння важливості поповнення педагогічних знань;

-спонукати інших педагогів своєчасно отримати курсову підготовку;

-Виявляється інформаційну, консультативну допомогу;

Ефективним методом підвищення кваліфікації є самоосвіта. Організовуючи і контролюючи роботу педагогів з самоосвіти, допомагаю їм вибрати тему, пріоритети в формах і засобах, спрогнозувати результат. Велике місце в своїй роботі відводимо самоосвіти, за допомогою участі в різних вебінарах,

таких, як «Використання шкал ЕСЕRS-R при оцінці якості освітнього середовища», «Діагностика предметно-просторового середовища ДОО в рамках вимог ФГОС ДО», «Варіативні організаційні форми освітньої діяльності в рамках ФГОС дошкільної освіти» (серпень і грудень 2017 г.) і які були проведені на порталі Скіра ПК і ПРО

Використання активних форм роботи спонукає вихователів до потреби дізнаватися щось нове, виробити власний стиль повсякденній педагогічній діяльності, допомагає не тільки по-новому організувати роботу з дітьми, але і при організації взаємодії з батьками.

Педагоги стали активно використовувати мультимедійне обладнання та на заняттях, і на батьківських зборах; використовують електронну пошту у взаємодії один з одним і з батьками вихованців.

Інноваційні підходи до управління методичною роботою сприяють формуванню у вихователів інтересу до сучасних технологій, вироблення у них стійкого педагогічного мислення, підвищують рівень якості організації виховного процесу та згуртовують колектив педагогів. У педагогів значно підвищується мотивація до підвищення кваліфікації, трансляції свого педагогічного досвіду на різних рівнях (муніципальному, регіональному, всеукраїнському, участі в конкурсах різних рівнів. Педагоги нагороджені Грамотами за призові місця і участь у внутрісадовскіх конкурсах: «Лепбук - як засіб навчання в умовах ФГОС »,« Іграшки-помічники », зі створення предметно-розвиваючого середовища« Розвиток зв'язного мовлення дітей », в підготовці дітей для конкурсу читців« Душею до природи доторкнися »

Пройшовши через усі форми методичної роботи організовані в певній системі, педагоги не тільки підвищують професійний рівень, для них стає потребою дізнаватися що - щось нове, виробити власний стиль повсякденній педагогічній діяльності. Робота, що проводиться мною в дитячому саду, покликана допомогти вихователю оволодіти новим педагогічним мисленням, готовністю до вирішення актуальних завдань ДОУ, удосконалювати його педагогічну майстерність, що забезпечує професійне зростання.

У своїй професійній діяльності педагоги нашого дитячого садка використовують такі технології:

1. Технологія розвиваючого навчання (Д. Б. Ельконіна В. В. Давидова, спрямована на розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини, на пізнання себе особистістю, на самовизначення і самореалізацію в процесі навчання;

2. Ігрові технології в ДНЗ (В. В. Воскобовіча)

3. Технологія ТРВЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунінг, спрямована на розвиток творчих здібностей;

4. Інформаційно-комунікативні технології;

5. здоров'язберігаючих технології з метою зміцнення здоров'я дітей;

6. При взаємодії з дітьми використовуються особистісно - орієнтований підхід (І. С. Якиманська).

7. Технологія проектної діяльності (Л. С. Кисельова, Т. А. Даніліна)

На третьому етапі, заключному, становила сценарії заходів із застосуванням сучасних технологій; надавала методичну допомогу педагогам ДОП в розробці і проведенні відкритих занять, майстер-класів, квест-гри, тренінги, узагальнила досвід з досліджуваної теми на рівні ДОУ. Створена творча група, яка діє на основі положення про творчу групу і розробленого перспективного плану заходів щодо реалізації річного завдання по мовному розвитку. Був розроблений освітній маршрут «Теренкур» по території установи з відвідуванням зони ігор на асфальті, центрів пізнавально - дослідних і оздоровчих стежок. Завдяки використанню педагогічних технологій та їх інтеграції освітній процес стає доцільним, результативним. Використання інформаційних технологій в освіті дає можливість істотно збагатити, якісно оновити виховно-освітній процес в ДНЗ та підвищити його ефективність.

Роботу з педагогічними кадрами ілюструють результати атестації педагогів. Вищу кваліфікаційну категорію має 1 особа, відповідність займаній посаді - 2, перша кваліфікаційна категорія - 4, інші педагоги не мають категорії, т.к. мають стаж роботи менше двох років. Протягом 2016-2017 навчального року курсову перепідготовку при Скіра ПК і ПРО по ФГОС пройшов 1 педагог, 2 педагога пройшли професійну перепідготовку з дошкільної педагогіки та психології. В даний час 3 педагоги готують атестаційний матеріал на першу кваліфікаційну категорію і 1 педагог проходить професійну перепідготовку з дошкільної педагогіки та психології.

Таким чином, використання сучасних форм методичної роботи сприяє тому, що педагоги цінують індивідуальність кожного вихователя, що не змагаються між собою, а співпрацюють, збагачують свій досвід. Це дає можливість кожному педагогу реалізуватися як особистості. Зростає активність педагогів у методичній і самообразовательной роботі, відбуваються зміни в мотивах їх діяльності, а також осмислене освоєння теоретичних основ змісту сучасної дошкільної освіти.

Перспективу бачу в подальшому використанні інноваційних форм методичної роботи і створення «Школи успіху», метою якої стане вдосконалення практичної майстерності педагогів.Скачати 24.04 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаДосвід роботи «Підвищення професійного рівня педагогів щодо використання сучасних педагогічних технологій»

Скачати 24.04 Kb.