• Автор програми: Кузьмін С. Ю. педагог додаткової освіти
 • Додаткова загальнорозвиваючих програма за напрямом «декоративної обробки деревини і столярної справи»
  Скачати 23.13 Kb.
  Дата конвертації28.04.2019
  Розмір23.13 Kb.
  ТипТемочка

  Сергій Кузьмін
  Додаткова загальнорозвиваючих програма за напрямом «Декоративна обробка деревини і столярну справу» для дітей з ОВЗ

  Додаткова загальнорозвиваючих програма

  за напрямом «декоративної обробки деревини і столярної справи» для дітей з важкими множинними порушеннями розвитку у віці від 7 до 18 років

  Автор програми: Кузьмін С. Ю.

  педагог додаткової освіти

  Пояснювальна записка

  Допомога дітям-інвалідам залишається актуальним завданням і в умовах сучасного високорозвиненого суспільства: кількість дітей, які позбавлені повноцінного життя через травми, вроджених аномалій та різних хронічних захворювань, дуже велике.

  Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами в самообслуговуванні, спілкуванні, навчанні, оволодінні в майбутньому професійними навичками. Освоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин вимагає від суспільства певних додаткових заходів, засобів і зусиль.

  Програма декоративної обробки деревини і столярної справи розрахована на 72 в рік годин. Рекомендований графік занять по 1-2 годин на тиждень. Рекомендована кількість дітей в групі від 1 до 3 осіб.

  Мета програми підготувати вихованців до самостійної трудової діяльності, прищепити вміння і навички художньої обробки деревини і столярної справи, розвиток і виховання творчої ініціативної і заповзятливої особистості, розвиток дрібної моторики руки.

  Основні навчально-виховні завдання курсу. Розвиток естетичного смаку, формування духовної культури та потреби в спілкуванні з мистецтвом, виховання уважного бережливого ставлення до живої природи, навколишнього світу; Загальний розвиток дитини через дрібну моторику м'язів руки; розвиток художньо-творчих здібностей і нахилів учня, їх фантазії, художньо образної пам'яті, творчої самостійності і ініціативи; профорієнтація вихованців; виховання правильної організації праці.

  Рівень Програми: ознайомлювальний.

  Актуальність даної Програми полягає в тому, що вона надає можливість здійснювати індивідуальний підхід до кожного що навчається, здійснювати соціалізацію дитини, розкривати його особистісні задатки, розвивати художньо-естетичний смак.

  Педагогічна доцільність Програми полягає в тому, що при її освоєнні вихованці освоюють навички роботи з різними матеріалами для творчості, що благотворно впливає на розвиток творчих здібностей дітей, розвиток дрібної моторики. Розділи програми доповнюють основну освітню програму вихованців. Поєднання педагогічних методів, форм організації занять є педагогічно обгрунтованим.

  Програма розрахована на дітей у віці від 7 до 18 років. Кожен вихованець проходить 4 ступені навчання:

  - I ступінь - від 7 до 9 років (включно,

  - II ступінь - від 10 до 12 років (включно,

  - III ступінь - від 13 до 15 років (включно,

  - IV ступінь - від 16 до 18 років.

  На кожному ступені навчання в підгрупи об'єднуються учні, які виявляють досить стійкий, тривалий інтерес до конкретних видів практичної трудової діяльності: конструювання та виготовлення виробів, виконання практичних робіт.

  При навчанні використовується режим індивідуальних і подгруппових занять. Заняття проводиться два рази на тиждень, їх тривалість від 10 до 30 хвилин, в залежності від працездатності дитини.

  Форми організації діяльності дітей на заняттях:

  - фронтальна - одночасна робота з усіма дітьми;

  - індивідуально-фронтальна - чергування індивідуальних і фронтальних форм роботи;

  - подгрупповие - організація роботи в групах;

  - індивідуальна - індивідуальне виконання завдань, вирішення проблем.

  методи:

  - наочні (показ ілюстрацій, зразків, схем, макетів, прикладів);

  - словесні (пояснення, опис, заохочення, переконання, використання віршів, загадок, прислів'їв і приказок);

  - практичні (самостійне і спільне з педагогом виконання роботи)

  технології:

  - особистісно-орієнтовані;

  - технологія співпраці;

  - здоров'язберігаючих;

  - діагностичні;

  - ігрові.

  Технології вдосконалення дрібної моторики:

  - пальчикова гімнастика;

  -Сортування;

  Термін реалізації Програми: програма розрахована на трирічне навчання по 72 години на рік.

  Мета Програми: створення педагогічних умов для подолання соціальної виключеності дітей-інвалідів, розвитку дитячої художньої творчості і моторики рук у дітей з важкими множинними порушеннями розвитку з використанням різних матеріалів і прийомів в роботі. Мета програми підготувати вихованців до самостійної трудової діяльності, прищепити вміння і навички художньої обробки деревини і столярної справи, розвиток і виховання творчої ініціативної і заповзятливої особистості, розвиток дрібної моторики руки.

  завдання:

  соціальні:

  • зниження рівня соціальної виключеності дітей;

  • підвищення соціальних компетенцій дитини-інваліда в суспільстві.

  • розвиток естетичного смаку, формування духовної культури та потреби в спілкуванні з мистецтвом, виховання уважного бережливого ставлення до живої природи, навколишнього світу; Загальний розвиток дитини через дрібну моторику м'язів руки; розвиток художньо-творчих здібностей і нахилів учня, їх фантазії, художньо образної пам'яті, творчої самостійності і ініціативи; профорієнтація вихованців; виховання правильної організації праці.

  освітні:

  • знайомити з різними видами столярних робіт і видами декоративної обробки деревини

  • удосконалювати вміння і формувати навички роботи потрібними інструментами і пристосуваннями при обробці різних матеріалів;

  виховні:

  • виховувати дбайливе ставлення до природи;

  • виховувати шанобливе ставлення до праці, власним і праці інших людей;

  • прищеплювати навички роботи в групі, заохочувати доброзичливе ставлення один до одного;

  • виховувати інтерес до творчої та дозвільної діяльності.

  корекційні:

  • Коригувати особистісні якості: активність, ініціативність, волю, окомір, допитливість і т. Д.;

  • коригувати психічні процеси: увага, пам'ять, сприйняття, мова;

  • коригувати творчі здібності, основи творчої діяльності в цілому і елементи технологічного і конструкторського мислення зокрема;

  • коригувати сенсорику, дрібну моторику рук.

  Очікувані результати освоєння Програми:

  Учні повинні знати:

  • - види і способи обробки деревини;

  • - види інструментів і матеріалів, використовуваних для обробки деревини;

  • - основні види різьблення (геометрична, плоско-виїмчаста, площинна, Скобчатая);

  - основні закони композиції;

  • - основні види обробки деревини.

  Учні повинні вміти:

  • - розрізняти вид деревини;

  • - доглядати за інструментом;

  • - наносити малюнок на папір і переносити його на виріб;

  • - виконувати найпростіші операції;

  • - правильно використовувати матеріали для обробки і обробки деревини.

  В учнів повинні сформуватися навички:

  • - розрізнення деревини за зовнішнім виглядом і її властивостям;

  • - правильного використання інструменту;

  • - перенесення малюнка на заготовку;

  • участь в творчих конкурсах, виставках робіт, ярмарках-продажах.

  Методи відстеження результативності освоєння програми:

  - педагогічне спостереження;

  - педагогічний аналіз результативності виконання вихованцями діагностичних завдань;

  - діагностика особистого зростання і просування вихованця;

  Результати фіксуються в Карті діагностики умінь вихованців.

  Критерії оцінки результатів освоєння Програми:

  - вміння вислухати завдання педагога;

  - вміння запам'ятати завдання педагога;

  - контакт з педагогом;

  - вміння розрізняти вид деревини

  - знання основних геометричних фігур;

  - вміння користуватися інструментом.

  Оволодіння практичними навичками:

  - вміння використовувати алгоритм дій;

  - вміння вибрати матеріал для роботи;

  - вміння користуватися інструментом

  - вміння обвести шаблон;

  - створення композиції.

  результативність:

  - якість виконання завдання;

  - працездатність;

  - рівень освоєння теми заняття

  Робота в колективі:

  - вміння зосередитися;

  - вміння допомогти один одному.

  оціночні матеріали

  Карта діагностики трудових навичок:

  Періодична діагностика: 2017-2017

  Н. Г. 2017-2017

  К. Г. 2018-2018

  Н. Г. 2018-2018

  К. Г.

  1. Уміння вислухати завдання

  2. Уміння запам'ятати завдання

  3. Контакт з педагогом

  4. Уміння розрізняти колір і знайти «такий же»

  5. Знання основних геометричних фігур

  6. Уміння користуватися інструментом

  Оволодіння практичними навичками:

  1. Уміння використовувати алгоритм дій

  2. Уміння вибрати матеріали

  3. Уміння користуватися ножівкою

  4. Уміння користуватися ізмірітельним інтмтрументом

  5. Уміння користуватися маршрутною картою

  6. Уміння обвести шаблон

  7. Уміння наклеювати

  8. Створення композиції

  результативність:

  1. Якість виконання завдання

  2. Працездатність

  3. Рівень освоєння теми заняття

  Ставлення дитини до своїх помилок:

  1. Байдуже

  2. Негативне

  3. Спокійно ділове

  Робота в колективі:

  1. Уміння зосередитися

  2. Уміння допомогти один одному

  Мета: визначення рівня розвитку творчих навичок дітей і вміння працювати в колективі однолітків, виявлення ступеня участі дитини в занятті. Виходячи з результатів спостереження за дітьми під час заняття, виділяється три рівні розвитку вмінь дітей:

  Низький рівень розвитку умінь. Дитина не запам'ятовує, не слухає завдання педагога, не йде на контакт. Чи не розрізняє основні кольори і геометричні фігури. Дитина не може самостійно вибрати матеріали для роботи, не знає його призначення. Дитина не правильно тримає олівець, малює з працею. Тільки спільно з педагогом діє з інструментом і матеріалом. Якість виконання завдань не відповідає вимогам, працездатність низька, дитина не освоює тему заняття. У колективі однолітків не контактує з ними.

  Середній рівень розвитку умінь.Під час заняття дитина слухає завдання педагога, йде на контакт, але не може довго концентрувати увагу на виконанні завдання, не завжди запам'ятовує його. Насилу розрізняє основні кольори і геометричні фігури, вміє знайти «такий же» за кольором і формою. Дитина плутається у виборі матеріалу для роботи, не завжди вміє діяти з тим чи іншим інструментом. За допомогою педагога дитина виконує елементарні дії з інструментом. При нагадуванні правильно тримає олівець, обводить шаблон, малює. За допомогою педагога виконує задану операцію. Дитина частково освоює тему заняття. У колективі однолітків дитина може допомогти іншим дітям.

  Високий рівень розвитку умінь. Дитина на занятті уважний і зосереджений. Завдання вислуховує, запам'ятовує. Дитина розрізняє основні кольори і геометричні фігури, самостійно називає їх. Без допомоги педагога вибирає необхідний для роботи матеріал, знає призначення і способи використання основних інструментів. Дитина правильно тримає олівець, переводить малюнок на заготовку. Вміє самостійно користуватися вимірювальним і столярним інструментом. Працездатність висока, дитина освоює тему заняття повністю. У колективі однолітків допомагає іншим дітям, вказує на помилки, виправляє їх при необхідності.

  Навчально-тематичний план

  № п / п Тема уроку Кількість

  годин

  1. Вступне заняття. Техніка безпеки 1

  Дерево і деревина 0

  2. Частини дерева 1

  3. Візерунки на деревині, створені природою 1

  4. Технічні властивості деревини 1

  5. Породи деревини 1

  6. Характеристика деяких порід деревини 1

  7. Листяні породи деревини 1

  8. Пороки деревини 1

  9. Ненормальна забарвлення і гниль 1

  10. Заготівля деревини 1

  11. Сортамент деревини 1

  12. Подготока матеріалу до роботи 1

  Техніка безпеки 0

  Заготівля деревини 0

  Обробка деревини 0

  інструмент 0

  13. Розмічальний і вимірювальний інструмент 1

  14. Ріжучий інструмент. Техніка безпеки 1

  15. Заточення деревообробних інструментів 1

  16. Допоміжний інструмент і приналежності 1

  17. Види різьблення по дереву 2

  18. Плоско-виїмчаста 1

  19. контурна 1

  20. Скобчатая 1

  21. Геометрична 1

  Робота з інструментом 0

  22. Верстат 1

  23. Лещата й затискні пристрої 2

  24. Косинець 2

  25. Молоток 2

  26. Ножівка 4

  27. Рашпіль 4

  28. Стамеска, долото 4

  Столярні з'єднання 0

  29. Клейові 2

  30. Шипові 2

  31. З'єднання за допомогою цвяхів 2

  32. З'єднання за допомогою болтів і гайок 2

  33. Різьбові столярні з'єднання 1

  Обробка деревини 0

  34. Техніка безпеки при роботі з лакофарбовими матеріалами 1

  35. Прозора обробка 2

  36. Шліфування великих виробів 2

  37. Шліфування дрібних виробів 2

  38. Знебарвлення 1

  39. Відбілювання 1

  40. Грунтування поверхні 1

  41. Вощіння деревини 2

  42. Покриття воскової мастикою 2

  43. Покриття дерев'яного посуду та інших дрібних виробів 3

  44. Тонування деревини 2

  45. Бойц і морилка 1

  46. ​​водоемульсійною грунтування 1

  47. Водоемульсійна фарба 1

  Разом годин 72

  Загальна трудомісткість при освоєнні Програми «декоративної обробки деревини і столярної справи» для дітей з важкими множинними порушеннями розвитку 3-річний термін навчання становить 216 годин. Рекомендована тижневе навантаження - 2 години на тиждень.

  Завдання для дітей першого ступеня навчання (від 7 до 9 років)

  освітні:

  • Вчити дітей правилам роботи з клеєм, вимірювальними інструментами, наждачного паперу, воском, природним матеріалом, столярними інструментами

  • вчити обводити шаблон

  • вчити правильно тримати інструмент;

  • при роботі з інструментом вчити використовувати допоміжні пристосування;

  • вчити обривати деревину;

  • вчити покривати деревину воском і морилкою;

  • знайомити з різними видами деревини, вчити відрізняти їх один від одного;

  • вчити правильно тримати ножівку, молоток, куточок;

  • вчити правильно тримати олівець, кисть.

  виховні:

  • Виховувати вміння працювати в колективі однолітків;

  • виховувати шанобливе, дбайливе ставлення до природи, бажання цінувати її плоди;

  • виховувати прагнення і вміння доводити розпочату справу до кінця.

  корекційні:

  • Коригувати дрібну моторику рук на основі вправ в обривання деревини, роботи з інструментом і пристосуваннями;

  • коригувати рухову пам'ять на основі вправ з перенесення малюнка і розмітки;

  • коригувати увагу, сприйняття, мова;

  • коригувати творчі здібності.

  Завдання для дітей другого ступеня навчання (від 10 до 12 років)

  освітні:

  • Вчити дітей правилам роботи з деревиною, столярним інструментом, наждачним папером, фанерою, природним матеріалом, клеєм, пензлем, щіткою, воском;

  • вчити встановлювати заготовку в лещата і інші пристосування для ееудержанія;

  • вчити відзначати розмір і проводити лінії

  • вчити обривати матеріал за допомогою наждачного паперу;

  • вчити обривати деревину столярним інструментом

  • вчити відрізати необхідний розмір

  • знайомити з різними видами природного матеріалу

  • вчити правильно наносити клей на поверхню, вчити приклеювати деталі один до одного

  • вчити правильно тримати ножівку;

  • вчити правильно тримати олівець і переносити малюнок.

  виховні:

  • Виховувати вміння працювати в колективі однолітків;

  • виховувати шанобливе, дбайливе ставлення до природи, бажання цінувати її плоди;

  • виховувати прагнення і вміння доводити розпочату справу до кінця.

  корекційні:

  • Коригувати дрібну моторику рук на основі вправ в малюванні олівцем;

  • коригувати рухову пам'ять на основі вправ в з'єднанні деталей;

  • коригувати увагу, сприйняття, мова;

  • коригувати творчі здібності.

  Завдання для дітей третього ступеня навчання (від 13 до 15 років)

  освітні:

  • Вчити дітей правилам роботи зі столярним інструментом, вимірювальним та розмічальних інструментом, лещатами, наждачним папером, клеєм, природним матеріалом, воском, морилкою, пензлем, щіткою

  • вчити вимірювати, наносити розмірні лінії;

  вчити наносити малюнок;

  • вчити користуватися маршрутною картою;

  • вчити обривати матеріал;

  • вчити користуватися столярним інструментом »;

  • вчити правильно наносити клей на поверхню, вчити склеювати заготовки;

  • вчити правильно тримати ножівку, молоток, викрутку;

  виховні:

  • Виховувати вміння працювати в колективі однолітків;

  • виховувати шанобливе, дбайливе ставлення до природи, бажання цінувати її плоди;

  • виховувати прагнення і вміння доводити розпочату справу до кінця.

  корекційні:

  • Коригувати дрібну моторику рук на основі роботи з вимірювальними приладами;

  • коригувати рухову пам'ять на основі вправ в малюванні ескізів, копіюванні малюнка, перенесення малюнка;

  • коригувати увагу, сприйняття, мова;

  • коригувати творчі здібності.

  Завдання для дітей четвертого ступеня навчання (від 16 до 18 років)

  освітні:

  • Вчити дітей правилам роботи зі столярним інструментом, вимірювальним та розмічальних інструментом, лещатами, наждачним папером, клеєм, природним матеріалом, воском, морилкою, пензлем, щіткою

  • вчити вимірювати, наносити розмірні лінії;

  • вчити наносити малюнок;

  • вчити користуватися маршрутною картою;

  • вчити обривати матеріал;

  • вчити користуватися столярним інструментом »;

  • вчити правильно наносити клей на поверхню, вчити склеювати заготовки;

  • вчити правильно тримати ножівку, молоток, викрутку;

  виховні:

  • Виховувати вміння працювати в колективі однолітків;

  • виховувати шанобливе, дбайливе ставлення до природи, бажання цінувати її плоди;

  • виховувати прагнення і вміння доводити розпочату справу до кінця.

  корекційні:

  • Коригувати дрібну моторику рук на основі роботи з вимірювальними приладами;

  • коригувати рухову пам'ять на основі вправ в малюванні ескізів, копіюванні малюнка, перенесення малюнка;

  • коригувати увагу, сприйняття, мова;

  • коригувати творчі здібності.

  Умови реалізації Програми

  - Навчальний кабінет, оформлений відповідно до профілю проведених занять і обладнаний відповідно до санітарних норм: столи і стільці для педагога і учнів, шафи і стелажі для зберігання літератури, наочних посібників та матеріалів для занять

  - технічні засоби навчання - ноутбук, проектор;

  - інструменти і пристосування: верстак, табурет, лещата настільні, ножівка по дереву, ножівка мала (лобзик, дриль - шуроповерт, свердлильний верстат, верстат з ЧПУ

  -Інструмент для підготовки до занять: пила циркулярна - настільна, токарний верстат, рейсмус, стрічковий Лобзиковий стіл;

  - матеріали для ліплення: пластилін, маса для ліплення, тісто, дошка для роботи з пластиліном, дріт;

  - матеріали для малювання: олівці, фарби, пензлі, баночки-непроливайки, альбоми для малювання;

  - матеріали для столярної справи та декоративної обробки: дошки, брус, дерев'яні заготовки, фанера, цвяхи, шурупи, морилка водна, мастика натуральна гіппоалергенна (воскова, щітки, кисті, витратні матеріали (свердла, пилки, фрези, клей, мастика, наждачний папір , морилка, кисті, щітки для нанесення воску)

  - інструмент для прибирання робочого місця: щітка кмітливість, савок, ящик для відходів виробництва, щітка підмітальна, савок з довгою ручкою

  Список літератури

  1. Маркуша, А. М. Про молоток, кліщі та інші потрібні речі / А. М. Маркуша. - Мінськ: Нар. асвета, 2008.

  2. Ріхвк, Е. Обробка деревини в шкільних майстернях: книга для вчителів технічної праці та керівників гуртків / Е. Ріхвк. - М .: Просвещение, 2010 року.

  3. Кирюхін А. В. Мозаїка і різьба по дереву. - М., 1996

  4. Афанасьєв А. Ф. Різьбяр по дереву. -М. , 1989

  5. Кузьмін С. Ю. Методичний посібник з художньої різьби по дереву при роботі з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я. Для педагогів додаткової освіти М. , -2013  Скачати 23.13 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Додаткова загальнорозвиваючих програма за напрямом «декоративної обробки деревини і столярної справи»

  Скачати 23.13 Kb.