Додаткова програма по кружку ПДР.
Скачати 28.87 Kb.
Дата конвертації05.12.2019
Розмір28.87 Kb.
ТипТемочка

Галина Щедрова
Додаткова програма по кружку ПДР «Школа пішохідних наук»

Анотація до додатковій програмі

по формуванню у дітей дошкільного віку

основ безпеки «Школа пішохідних наук»

Додаткова програма (далі Програма) складена з урахуванням парціальної програми Черепанова С. Н. «Правила дорожнього руху дошкільнятам». Програма визначає зміст і організацію освітнього процесу з навчання дітей правилам дорожнього руху. Роботу по Мета Програми - систематизувати знання дітей з правил дорожнього руху, прищепити навички правильної поведінки на вулицях міста, у дворі і міському транспорті, дотримуватися і виконувати правила дорожнього руху.

програма:

відповідає принципу розвиваючого освіти, метою якого є розвиток дитини;

поєднує принципи наукової обгрунтованості та практичної застосовності;

відповідає критеріям повноти, необхідності і достатності;

забезпечує єдність виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дітей дошкільного віку, в ході яких формуються такі якості, які є ключовими в розвитку дошкільників;

побудована з урахуванням принципів інтеграції освітніх областей відповідно до вікових можливостей і особливостей дітей, специфікою і можливостями освітніх областей;

грунтується на комплексно - тематичному принципі побудови освітнього процесу;

передбачає вирішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дошкільників не тільки в рамках НСД, але і при проведенні режимних моментів відповідно до специфіки дошкільної освіти;

передбачає побудову освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми;

побудована з урахуванням дотримання наступності між усіма віковими дошкільними групами і між дитячим садом і початковою школою.

У Програмі визначені цільові орієнтири, система оцінки результатів освоєння програми.

Програма складена на 2016 - 2017 навчальний рік.

Структура Програми:

1. Цільовий розділ, який містить: пояснювальну записку, плановані результати освоєння програми, педагогічну діагностику знань з профілактики дорожнього травматизму

2. Змістовний розділ включає: зміст педагогічної роботи з профілактики дорожнього травматизму, психолого - педагогічні умови реалізації програми, форми і методи реалізації програми, взаємодія з батьками, робота з педагогами

3. Організаційний розділ: графік освітньої діяльності, матеріально - технічне забезпечення

зміст

1. Цільовий розділ 3

1.1 Пояснювальна записка 3

1.2 Плановані результати освоєння Програми 4

1.3. Педагогічна діагностика знань з профілактики дорожнього травматизму 5

2. Змістовний розділ 6

2.1 Психолого - педагогічні умови реалізації Програми 6

2.2 Зміст педагогічної роботи з профілактики дорожнього травматизму 6

2.3 Форми і методи реалізації програми 12

2.4 Взаємодія з батьками (законними представниками) 12

2.5 Робота з педагогами 13

3. Організаційний розділ 13

3.1 Графік занять 13

3.2 Матеріально - технічне забезпечення 13

3.3 Навчально-методичне забезпечення програми 13

4. Література 13

цільовий розділ

1.1 Пояснювальна записка.

Правила дорожнього руху єдині для дітей і дорослих. На жаль, вони написані «дорослим» мовою без всякого розрахунку на дітей. Тому головне завдання дорослих - є роз'яснити правила дитині, а при виборі форми навчання донести до дітей зміст, небезпека недотримання правил, при цьому, не спотворивши їх змісту.

Знайомити дітей з правилами дорожнього руху, формувати у них навички правильної поведінки на дорозі необхідно з раннього віку, так як знання, отримані в дитинстві, найбільш міцні; правила, засвоєні дитиною, згодом стають нормою поведінки, а їх дотримання - потребою людини.

В практику дошкільних установ в даний час увійшли програми з основ безпеки життєдіяльності дітей (ОБЖ, спрямовані на формування у дитини навичок правильної поведінки в нестандартних, а часом і небезпечних ситуаціях на дорозі, в транспорті.

Зростання кількості машин на вулицях міст і селищ нашої країни, збільшення швидкості їх руху, щільності транспортних потоків, що ростуть пробки на дорогах є однією з причин дорожньо-транспортних пригод. Нікого не залишає байдужим невтішні зведення про ДТП, де потерпілими, на жаль є і діти. Тому забезпечення безпеки на дорогах стає все більш важливим державним завданням. Велику роль у вирішенні цієї проблеми має організація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в дошкільних установах.

Знайомлячи дітей з правилами дорожнього руху, культурою поведінки на вулиці, слід пам'ятати, що ця робота тісно пов'язана з розвитком орієнтування в просторі і передбачає формування таких якостей особистості, як увага, відповідальність за свою поведінку, впевненість в своїх діях.

В умовах зростання інтенсивності руху автомобільного транспорту особливого значення набуває проблема забезпечення безпеки дітей на дорогах. Для реалізації практичних завдань збереження здоров'я і життя дітей, попередження дорожньо-транспортних пригод з їх участю, істотне значення має своєчасна і якісна підготовка дитини до умов безпечного дорожнього руху.

Програма розроблена на підставі наступних документів:

Федеральним законом РФ від 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»;

Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та організації режиму роботи в дошкільних організаціях - СанПіН 2.4.1.3049-13 від 13.05.2013г. ;

Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 № 1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти»;

Листом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 28.02.2014 р № 08-249 «Коментарі до федеральному державному освітньому стандарту дошкільної освіти»;

Постановою Уряду РФ від 15 квітня 2014 р. № 295 «Про затвердження державної програми Російської Федерації« Розвиток освіти »на 2013 - 2020 роки»;

Статутом муніципального бюджетного освітнього закладу «Дитячий садок« Ластівка »муніципального освіти« місто Десногорск »Смоленської області.

Черепанова С. Н. «Правила дорожнього руху дошкільнятам», М., 2008 р

Знайомлячи дітей з правилами дорожнього руху, формуючи у них навички правильної поведінки на дорозі з самого раннього віку, і знання, отримані в дитинстві, найбільш міцні; правила, засвоєні дитиною, згодом стають нормою поведінки, а їх дотримання - потребою людини.

Мета Програми:

1. Зниження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей за допомогою підвищення рівня знань ними правил дорожнього руху;

2. Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху;

3. Формування навичок правильної поведінки на дорозі;

4. Формування культури суспільної поведінки в процесі спілкування з дорогою.

5. Ознайомлення дітей з видами транспорту.

Завдання Програми.

1. Уточнення знань про елементи дороги (проїжджа частина, пішохідний перехід, тротуар, про рух транспорту, про роботу світлофора.

2. Знайомство з назвами найближчих до дитячого садка вулиць і вулиць, на яких живуть діти.

3. Знайомство з правилами дорожнього руху, правилами пересування пішоходів і велосипедистів.

4. Знайомства з дорожніми знаками: «Діти», «Зупинка трамвая», «Зупинка автобуса», «Пішохідний перехід», «Пункт першої медичної допомоги», «Пункт харчування», «Місце стоянки», «В'їзд заборонено», «Дорожні роботи »,« Велосипедна доріжка ».

5. Виховувати почуття відповідальності, самостійності

Принципи організації освітнього процесу:

- послідовний - будь-яка нова ступінь в навчанні дитини спирається на вже освоєний в попередньому.

- Наочності - діти повинні самі все побачити, почути, помацати і тим самим реалізувати прагнення до пізнання.

- Діяльності - включення дитини в ігрову, пізнавальну, пошукову діяльність з метою стимулювання активної життєвої позиції.

- Інтеграції - интегративность всіх видів дитячої діяльності, що реалізуються в освітньому процесі.

- Диференційованого підходу - сприяє створенню спеціальних педагогічних ситуацій, які допомагають розкрити психофізичні, особистісні здібності і можливості вихованців.

- Наступності взаємодії з дитиною в умовах дошкільного закладу та сім'ї - ніщо не переконує краще прикладу батьків.

Віковий охоплення дітей

Програма гуртка охоплює віковий період дітей від 5 до 6 років (старші групи №1, №3, №4) заняття проводяться 1 раз на тиждень, тривалість - 20 хвилин.

1.2 Плановані результати освоєння програми

освітній:

1. Оволодіння базовими правилами поведінки на дорозі;

2. Основні визначення (автомобіль, пішохід, водій, дорога, світлофор, вулиця);

3. Формування у дітей самостійності і відповідальності в діях на дорозі;

4. Класифікувати дорожні знаки: що попереджають, що забороняють, інформаціонноуказательние, знаки сервісу, знаки особливих розпоряджень.

виховний:

1. Формування культури поведінки в процесі спілкування з дорогою;

2. Прищеплення стійких навичок безпечної поведінки в будь-якій дорожній ситуації.

соціальний:

1. Формування свідомого ставлення до своїх і чужих вчинків;

Знання та вміння, якими повинен опанувати дитина.

Правила світлофора:

- червоне світло - дороги немає,

- жовте світло - попередження,

- зелене світло - шлях відкритий.

Дитина повинна знати, що навіть при зеленому сигналі світлофора перш, ніж почати перехід, слід переконатися в його безпеці!

Пішохідний перехід - «зебра» дозволяє переходити дорогу тільки в зазначених місцях (якщо є підземний або надземний перехід, то слід скористатися ним). Там, де немає покажчика переходу «зебри», - необхідно переконатися в безпечному переході (подивитися ліворуч, потім направо і, впевнившись у відсутності небезпеки, переходити).

Пішоходам дозволяється ходити тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони; при відсутності тротуару пішоходи можуть йти по пішохідній доріжці.

Діти повинні знати, що знаки бувають:

- попереджають (вони зображені в червоному трикутнику);

- забороняють (зображені в колі червоного кольору (ободок);

- розпорядчі (зображені в колі блакитного кольору);

- особливих розпоряджень (зображені в квадраті блакитного кольору або в прямокутнику);

- інформаційні (зображені в квадраті блакитного кольору);

- знаки сервісу (зображені в прямокутнику блакитного кольору).

1.3 Педагогічна діагностика знань дітей по профілактиці дорожнього травматизму.

Критерії оцінювання

оцінюються:

а) ступінь самостійності;

б) повнота відповіді;

в) точність відповіді.

1 бал (повна відповідність) - дитина самостійно справляється із завданням, дає повну відповідь.

0,5 бала (часткове відповідність) - дитина справляється із завданням за допомогою дорослого або з другої спроба.

0 балів (невідповідність) - дитина не справляється із завданням навіть за допомогою дорослого або відмовляється його виконувати.

Ф. І. дитини Культури поведінки Дорожні знаки Заборонні знаки Знаки сервісу Домашня адреса Номери телефонів

екстрених служб

1

2. Змістовний розділ

2.1 Психолого - педагогічні умови реалізації програми.

В рамках реалізації програми в світлі вимог ФГОС ДО забезпечуються наступні матеріально-технічні умови:

№ Вид вимог

1. Вимоги певні відповідно до санітарно - епідеміологічними правилами і нормативами

2. Вимоги, певні відповідно до правил пожежної безпеки

3. Вимоги до засобів навчання і виховання відповідно до віку й індивідуальних особливостей дітей

4. Вимоги до оснащеності розвиваючої предметно - просторової середовищем

5. Вимоги матеріально - технічного забезпечення програми - наявність навчально - методичного комплекту, обладнання, оснащення

(предметів)

2.2 Зміст педагогічної роботи з профілактики дорожнього травматизму

Календарно-тематичне планування.

Терміни Тема занять Назва заняття Мета Завдання

Жовтень

1 тиждень «Транспорт» Кого називають пішоходом, водієм, пасажиром Мета: розширювати знання дітей про те, що кожна людина може бути учасником дорожнього руху в якості пішохода, водія, пасажира і при цьому зобов'язаний виконувати певні правила. Розширювати знання про те,

який буває транспорт

(Пасажирський транспорт, легкові і вантажні машини, машини спеціального призначення); закріпити знання про види громадського транспорту; продовжувати знайомити дітей з особливостями пересування всіх видів громадського транспорту і правилами поведінки в ньому. Завдання від «Світлофорчики»

Д / і: «Знайди відмінності»,

«Складання розрізних картинок« Транспорт ».

2 тиждень

Як працює водій Мета: закріпити знання про працю водія, дати поняття - чому водій повинен стежити за своїм здоров'ям. Завдання від «Світлофорчики»

Д / і: «Назви деталі машини».

3 тиждень Як народжуються небезпечні ситуації на дорозі Мета: вчити дітей передбачати небезпеку, яка виникає на вулиці, дорозі і намагатися її уникати.

Завдання від «Світлофорчики»

Д / і: «Транспорт».

Д / і: «Збери світлофор».

4 тиждень «Дивний водій» Мета: показати, що може статися, якщо водій погано чує, бачить, не розрізняє сигнали світлофора. Дидактична гра «Дорога в смарагдовий місто»

Листопад

1 тиждень

Наше місто Безпека на вулиці Мета: розширювати у дітей уявлення про безпечну поведінку на вулицях міста; закріплювати знання дітей про правила дорожнього руху і про призначення дорожніх Завдання від «Світлофорчики»

Д / і: «Підбери за кольором»;

«Постав дорожній знак».

2 тиждень

Бесіда за картиною «Вулиця міста». Читання вірша С. Михалкова «Моя вулиця». Мета: уточнити і закріпити знання дітей про правила поведінки на вулиці, про види транспорту, про ПДР; вчити вести бесіду, відповідаючи на питання вихователя, і задавати питання за змістом картини; розвивати активне мовлення дошкільнят.

Завдання від «Світлофорчики»

З / р гра: «Я шофер».

П / і: «Кольорові автомобілі».

Д / і: «Дорожні знаки»

3 тиждень Вулиця

Мета: познайомити дітей з чотиристоронньої перехрестям і світлофором; продовжувати знайомити дітей з особливостями пересування всіх видів громадського транспорту і правилами поведінки в ньому. Завдання від «Світлофорчики»

Ігрова ситуація: «Ми переходимо вулицю»,

читання: А. Дорохова «Зелений, жовтий, червоний».

Д / і: «Дорожні знаки»

4 тиждень Ми йдемо по вулиці

Мета: познайомити з культурою поведінки на вулиці, у дворі, при ходьбі по тротуару.

Дидактична гра «Ті, що говорять знаки». Ситуації: «Я не знаю дорожніх знаків»

грудень

1 тиждень

Вулиця Моя дорожня грамота.

Мета: розширювати знання дітей про правила пішоходів на дорозі (проїжджої частини) і на тротуарі; закріпити знання дошкільнят про поняттях «пішохід», «дорожні знаки», «острівець безпеки», «перехід»; закріпити з дітьми дорожні знаки: «Пішохідний перехід», «Підземний перехід», «Місце зупинки автобуса», «Місце стоянки», «Пішохідний рух заборонено», «Велосипедний рух заборонено». Завдання від «Світлофорчики».

Ігрова ситуація: «Хто самий грамотний пішохід».

2 тиждень

Про що говорять дорожні знаки Мета: розширювати знання дітей про призначення попереджувальних дорожніх знаків, призначених для водіїв: «Пішохідний перехід», «Діти», «Двосторонній рух» та ін. Дидактична гра «Знаки на дорогах»

3 тиждень "Дорожні знаки. Вчимо дорожні знаки "

Мета: розширювати знання дітей про призначення попереджувальних дорожніх знаків, призначених для водіїв: «Пішохідний перехід», «Діти», «Двосторонній рух» та ін. Дидактична гра «Знаки на дорогах»

4 тиждень Небезпечний перехрестя.

Бесіда-діалог «Правила безпечної поведінки на дорозі». Мета: Закріпити у дітей знання про дорожні знаки. Розвивати уміння знаходити дорожній знак до дорожньої ситуації. Виховувати увагу. Завдання від «Світлофорчики»

січень

3 тиждень

Пішоходи йдуть по вулиці Ми переходив проїжджу частину вулиці.

Мета: закріпити знання дітей про особливості пересування людини і автотранспорту по слизькій дорозі в зимову пору року; познайомити з властивостями слизьку дорогу, про неможливість вчасно загальмувати; уточнити уявлення дітей про поведінку гуми на слизькій дорозі. Вчити переходити по «зебрі», знаку. Завдання від «Світлофорчики».

Ігрова ситуація:

«Знайди безпечний шлях».

4 тиждень Правобічне

і одностороннє, двостороннє рух транспорту.

Мета: розвивати винахідливість, уяву, фантазію, рухову активність; виховувати бажання неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Сюжетно-рольова «Служба порятунку»

З / р гра: «Пішоходи і водії».

Лютий

1 тиждень Вулиця Уточнити місце розташування будинків, зелених насаджень, проїжджої частини і т. Д.

Мета: продовжувати пояснювати дітям значення жестів співробітника ДАІ; виховувати уважність, зосередженість, вміння орієнтуватися на сигнали регулювальника. Завдання від «Світлофорчики»

Малювання дітей і батьків «Де не можна грати?».

2 тиждень

Складання розповіді «Моя вулиця» Мета: продовжувати роботу по ознайомленню дітей з дорожніми знаками і правилами безпечного руху на дорозі; розширювати у дітей уявлення про призначення дорожніх знаків; знайомити з дорожніми знаками: «Круговий рух», «В'їзд заборонено», «Небезпечний поворот», «Дозволено рух тільки велосипеду», «Дозволено рух тільки пішоходу». Дидактична гра «Це я, це я»

3 тиждень Дидактична гра «Я почну, а ти закінчи» Мета: закріпити знання про відмінності вулиці, проспекту, площі. Завдання від «Світлофорчики»

4 тиждень «Правила поведінки в транспорті» Мета: розширювати у дітей знання про пасажирському транспорті. Розвивати мислення, пам'ять. розширювати знання дітей про пасажирському транспорті; про те, що автобуси, тролейбуси зупиняються на спеціальних зупинках близько тротуарів, трамвай зупиняється на середині вулиці; познайомити з правилами поведінки при очікуванні транспорту. Завдання від «Світлофорчики»

Ігрова ситуація: «Хто найкращий пасажир».

Березень

1 тиждень Моя улюблена вулиця Чим можемо - допоможемо.

Мета: закріпити знання дітей про міський транспорт, про правила дорожнього руху. Виховувати культуру поведінки в транспорті; вчити помічати труднощі оточуючих на вулиці і в транспорті і прагнути допомогти їм. Завдання від «Світлофорчики».

Бесіда: «Як правильно поводитися на дорозі».

Д / і «Наша вулиця».

(ситуації)

2 тиждень

«Вулиця»

Мета: вчити дітей передбачати небезпеку, яка виникає на вулиці, і намагатися її уникнути. Д / і: «Дорожні знаки»

Ігрова ситуація: «Я йду по дорозі з мамою».

3 тиждень Складання розповіді по картині В. Гербовий «Випадок в автобусі» Мета: вправляти в складанні розповіді по картині, використовуючи особистий досвід; розвивати мислення, мова, увагу. Завдання від «Світлофорчики»

Бесіда: «Як потрібно поводитися в громадському транспорті».

4 тиждень

Правила їзди на велосипеді.

Мета: знайомити дітей з історією створення велосипеда. Розширювати знання дітей про засоби пересування. Уточнювати правила безпеки велосипедиста. Розвивати слухове увагу, сприйняття Завдання від «Світлофорчики»

Дидактична гра «Велосипедна доріжка»

Квітень

1 тиждень

Пішоходи йдуть по вулиці Як перейти вулицю

Мета: уточнити і закріпити знання дітей про правила поведінки на вулиці, про ПДР; правила руху по знаку. Завдання від «Світлофорчики»

Ігрова ситуація: «Як правильно перейти проїжджу частину».

Д / і «Знай і виконуй правила руху».

З / р гра: «Автобус».

Д / і «Що неправильно?».

2 тиждень

Складання розповіді з особистого досвіду

«Як я йшов з мамою в дитячий сад» Мета: закріпити знання правил дорожнього руху у дітей під час руху в дитячий сад. Дидактична гра «Чого не вистачає»

малювання:

«По дорозі з мамою».

3 тиждень

Дорога в дитячий сад і додому.

Мета: закріпити знання у дітей про дорожніх знаках, які зустрічаються на шляху в дитячий сад. Розвивати спостережливість і увагу. Дидактична гра «Склади схему вулиці».

Бесіда: «Як я з мамою переходжу дорогу».

З / р гра: «Шофер».

Д / і: «Вгадай, який знак?».

4 тиждень

Цікаві ігри з правил дорожнього руху Мета: продовжувати знайомити дітей з усіма видами дорожніх знаків. Питання про дітей пошукового характеру. Завдання від «Світлофорчики»

Розгляд іл-ций:

«Про поведінку людей біля дороги».

Травень

1 тиждень Вулиця Які небезпеки підстерігають нас на вулицях і дорогах.

Мета: вчити дітей правильно оцінювати обстановку, пояснити, до кого потрібно звернутися за допомогою в даній ситуації. Завдання від «Світлофорчики».

Читання: Т. Александрова

«Світлофорчики».

Д / і «Збери правильно світлофор».

2 тиждень

Що повинен знати і вміти водій. Читання оповідання Н. Носова «Автомобіль».

Мета: вчити діяти в обстановці, якщо загубився, не лякатися і не губитися в даній ситуації. Завдання від «Світлофорчики»

Ігрова ситуація: «Правильно неправильно»

(ілюстрації).

З / р гра: «Пішоходи і водії»

3 тиждень Закінчи рух машин.

Мета: вправляти у вирішенні проблемних ситуацій під час руху транспорту (виконання поворотів, підпорядкування сигналам світлофора). Завдання від «Світлофорчики».

Д / І: «Збери знак».

(розрізні картинки)

4 тиждень

"Це повинен кожен знати обов'язково на" п'ять "Мета: закріплювати у дітей уявлення про вулицю, вміння відображати побачене під час прогулянок, передавати свої враження; закріплювати у дітей знання Правил дорожнього руху та вміння дотримуватися їх в життя Завдання від «Світлофорчики»

2.3 Форми і методи реалізації програми.

- наочні: використання плакатів; розглядання іграшкових машин;

- словесні: бесіда; пояснення, вказівка, використання художньої літератури;

- здоров'язберігаючих методи: рухливі ігри (фізкультхвилинки, ігри на увагу);

Прийоми, використовувані в спільну діяльність педагога з дітьми:

- демонстрація предмета;

- вказівка;

- пояснення;

- роз'яснення;

- ігрові прийоми;

- порада;

- заохочення;

- нагадування;

- питання.

форми роботи

- бесіди-діалоги;

- цільові прогулянки;

- читання літератури;

- ігрові ситуації;

- конкурси;

- дидактичні ігри.

3.3 Взаємодія з батьками (законними представниками)

Терміни Зміст діяльності

Вересень Рекомендації: нагадувати дітям, що не можна підходити до незнайомих машинам, сідати в них. Взаємодія з батьками з підготовки до відвідування гуртка.

Жовтень Рекомендації: при переході проїжджої частини звертати увагу дітей на стоїть транспорт і приховану небезпеку, тримати дитину за

руку.

Грудня Розробка пам'яток для батьків «Як ходити по тротуару з дітьми - батькам». Рекомендації: звертати увагу при поїздках за місто на дорожні знаки, їх колір і форму.

Лютого Консультація в куточках для батьків «Безпечне місце для ігор».

Рекомендації: разом з дітьми визначити безпечне місце у дворі для ігор, перевірити, чи знає ваша дитина свою адресу, прізвище і як звати батьків.

Березня Оформлення папки пересування «Безпечний шлях додому» Рекомендації: продумати з дітьми безпечний шлях з дитячого саду і назад, закріпити знання телефонів виклику допомоги.

Квітня Консультація в куточках для батьків «Заходи попередження дитячого травматизму».

3.4. Робота з педагогами:

1. Октябрь. Консультація для вихователів: «Результати моніторингу».

2. Январь. «Куточок ПДР в групах»

3. Апрель. Консультація для вихователів: «Класифікація дорожніх знаків».

3 Організаційний розділ

3.1 Графік занять: проводяться 1 раз на тиждень, тривалість - 25 хвилин.

3.2 Матеріально - технічне забезпечення.

Для реалізації програми є:

- мольберт;

- двомісні столи;

- іграшки (машини.) Для створення ігрових ситуацій;

- дошка настінна.

3.3 Навчально-методичне забезпечення програми:

Наочний матеріал:

1. Плакати:

- дорожні знаки;

- правила дорожнього руху «Світлофорчики»

2. Навчальні картки:

- «Правила дорожнього руху»;

- «Правила маленького пішохода»;

3. Набори машин.

4. Атрибути до сюжетно-рольових ігор: «Регулювальник», «Шофер», «Кондуктор в автобусі».

4 Література.

1. Черепанова С. Н. «Правила дорожнього руху», Москва 2008р.

2. Піддубна Л. Б. «Правила дорожнього руху», Корифей, Волгоград

3. Шоригіна Т. А. «Бесіди про правила дорожнього руху», Москва 2009р.

4. Саулина Т. Ф. «Три сигналу світлофора», М. «Просвещение» 1998р.

5. Коган М. С. «Правила дорожні знати кожному положено!» Новосибірськ, 2008р.

6. Серяков І. М. «Горять вогні на перехресті», Саратов, 1972р.

7. Саулина Т. Ф «Ознайомлення дошкільнят з правилами дорожнього руху» М., 2012р.Скачати 28.87 Kb.