• Хід гри.
 • Дидактична пізнавальна гра з розвитку розумових і розумових здібностей «Хто який?»
  Дата конвертації16.09.2017
  Розмір9.5 Kb.
  ТипДитячі ігри

  Анджела Рахматулина
  Дидактична пізнавальна гра з розвитку розумових і розумових здібностей «Хто який?»

  Хочу запропонувати вашій увазі дидактичну гру «Хто який»

  Передумови для створення дидактичної гри: збагачення пізнавально розвиваючої

  середовища і поповнення дидактичної бази в куточку інтелектуального і сенсорного розвитку.

  Вид дидактичного посібника -навчальні, розвиваюча, дидактична гра.

  Мета: систематизація знань про якості і властивості предметів, розуміти існуючі

  між ними зв'язки і відносини, формування пізнавальної активності, допитливості, прагнення до самостійного пізнання і роздумів.

  Виходячи з поставленої мети, виділила наступні завдання:

  - розширювати уявлення дітей про навколишній світ через знайомство самостійного пізнання і роздумів.

  - формування у дітей діалектичного мислення-здатність бачити розмаїття світу в системі взаємозв'язків і взаємозалежностей;

  - розвивати пам'ять, увагу, мислення, уяву, мова, вміння робити висновки і

  встановлювати причинно - наслідкові зв'язки;

  - формування умінь здобувати знання, шукати шляхи вирішення проблемних ситуацій;

  - виховувати наполегливість, прагнення до перемоги, дружелюбності, комунікативних та вольових якостей;

  актуальність:

  Навчання дітей пізнавально - дослідницької діяльності починається з циклу освітніх ситуацій. З самого раннього дитинства дитина виступає в ролі дослідника, пізнаючи навколишній світ: предмети, їх властивості, дії з ними, а також природні явища.

  Дослідницька, пошукова активність - природний стан дитини. Прагнення до дослідження породжує дослідницька поведінка і створює умови для того, щоб психологічний розвиток дитини розгорталося в процесі саморозвитку. Чим різноманітніше і цікавіше пошуково дослідницька діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше він розвивається.

  В процесі пізнавально - дослідницької діяльності дитина звертає увагу на динамічність навколишнього світу, на що відбуваються навколо перетворення.

  Світ фізичних явищ навколишній дітей, дає величезні можливості для систематичного розвитку здібностей до перетворення як до компоненту загальних розумових здібностей.

  Спостерігаючи подібні процеси і освоюючи відповідні дії дитина вчиться здійснювати перетворення самих різних ситуацій.

  Здатність до перетворення являє собою дії, що дозволяють оперувати відносинами протилежності, що характеризують ситуацію. Для того щоб перетворення в навколишньому світі були помічені дітьми, стали імпульсом до розвитку творчого мислення, дошкільник повинен сам досліджувати, важливо щоб він здійснював конкретні дії і виявив суттєві відносини.

  Пізнавальні інтереси, розширення кола знань і уявлень дають дітям глибше осягати явища навколишньої дійсності, їх зв'язку, взаємини, взаємозалежності.

  Дидактичний матеріал ефективний для розвитку творчих здібностей, інтелектуальної ініціативи та пізнавальної активності дітей, з'являються можливості для розвитку уяви, мислення, розкриття творчого потенціалу. Перед дітьми ставляться завдання на виконання основних логічних дій: класифікації (віднесення предметів до групи на основі заданого ознаки, сериации (розміщення предметів в заданій послідовності). Виконання цих дій сприяє формуванню у дітей основ логічного мислення, необхідного для успішного навчання в школі.

  Попередня робота:

  Виготовлення дидактичної гри. Для цього знадобилися: різні картинки, з яких можна зробити різні набори для використання в різних варіантах гри.

  В умовах дитячого садка дана дидактична гра може бути використана на заняттях, поза занять і вільний час.

  Опис дидактичної гри:

  Дидактична гра представлена у вигляді наборів карток, які можуть бути вибудовані в певній послідовності, відповідно до завдання.

  Ці завдання групуються наступним чином:

  1. Завдання на заміщення предметів;

  2. Завдання на використання логічних відносин;

  3. Завдання на створення нових образів;

  Перший тип завдань передбачає використання дітьми різного роду заступників, позначення при їх допомогою різноманітних предметів. У деяких завданнях заступники мають схожістю з позначаються предметами з тих чи інших обставин, а у інших мають чисто умовний характер.

  Другий тип завдань сприяє освоєнню логічних операцій. Він вимагає угруповання об'єктів або їх розташування за певним принципом на основі виділення і врахування істотних ознак.

  Третій тип представляє особливу групу завдань, в яких позначення предметів за допомогою заступників і використання наочних моделей служить основою створення нових образів.

  В принципі всі завдання на розвиток розумових здібностей і уяви допускають самі різні варіанти рішень. Діти самостійно повинні варіювати матеріал і прийоми використання (придумувати всілякі варіанти рішень, пропонувати різні типи

  заступників, різні їх поєднання).

  Виконання цих завдань сприяє формуванню у дітей основ логічного мислення, вміння розмірковувати й доводити, розвитку зв'язного мовлення, розумових процесів, необхідних для успішного навчання в школі.

  Граючи в дидактичну пізнавально розвиваючу гру «Хто який» діти вирішували розумові завдання, які стимулювали пізнавальні інтереси, накопичення різноманітних знань і умінь, оволодіння мовою, розвиток психологічних і комунікативних якостей, вміння міркувати, фантазувати, робити самостійні висновки, формування отримання нових знань, задумів, конструкцій, подальший розвиток уяви, уміння придумувати різні ситуації і сюжети, розвиток вміння логічно мислити.

  Дидактична гра «Хто який?».

  Мета: вчити дітей розташовувати предмети в заданій послідовності, міркувати логічно, вчити класифікувати предмети за завданням, аналізувати і узагальнювати виконане завдання.

  Рекомендуємо наступні набори- завдання:

  1. «Хто старше» - на картках зображені дідусь, тато, школяр, дошкільник, немовля. На зворотному боці карток намальовані смужки різної довжини: сама длінная- дідусь, коротше - тато, ще коротше - школяр, і т. Д до найкоротшою - немовля.

  2. «Що тепліше?» - на картках зображені зимове пальто, плащ, теплий костюм, плаття, купальник. На зворотному боці - відповідно смужки зменшується довжини.

  3. «Хто веселіше?» - на картках намальовано обличчя людини з послідовно мінливих виразом обличчя: від самого веселого до сумного (п'ять варіантів). На зворотному боці кожної картки - смужка потрібної довжини.

  4. «Хто сильніший?» - на картках зображення різних тварин: тігр- (найдовша смужка, вовк, лисиця, заєць, миша (найкоротша смужка).

  5. «Що швидше?» - зображені різні види транспорту: літак

  (найдовша смужка, поїзд, легковий автомобіль, автобус, пароплав (найкоротша смужка).

  6. «Що яскравіше світить?» - картки із зображенням свічки, настільної лампи, люстри, прожектори, сонця - на зворотному боці карток смужки відповідної довжини.

  7. «Що важче?» - на картках зображені предмети приблизно одного розміру: гиря, кавун, поліно, гумовий м'ячик, повітряний шарік- на зворотному боці кожної картки смужки потрібної довжини.

  Дидактична пізнавальна гра «Хто який?»

  Мета: вчити дітей розташовувати предмети і об'єкти в певній послідовності, розвивати розумові здібності, развіватьвніманіе, пам'ять, мова дітей.

  Хід гри.

  Вихователь роздає кожній дитині по набору завдань і каже, що потрібно швидко розкласти картки по порядку, по заданому ознакою, відповідні завданням. Коли всі діти виконають завдання, вихователь просить їх перевернути свої картки і розглянути смужки на зворотному боці. Якщо завдання виконано вірно, то смужки повинні вишикуватися від великої до маленької, поступово зменшуючись. Якщо допущена помилка, то послідовність порушується. Хлопці, які допустили помилки, виправляють їх. Потім знову перевертають картки і перевіряють, чи правильно виконано завдання. Той, хто виконав завдання правильно, і швидше за всіх, отримує фішку.

  ]

  Дидактическая познавательная игра по развитию умственных и мыслительных способностей «Кто какой?»