Цікава математика
Скачати 27.41 Kb.
Дата конвертації02.08.2019
Розмір27.41 Kb.
ТипТемочка

Олена Панасенко
Програма додаткової освіти «Цікава математика»

зміст програми

1. Цільовий розділ Програми.

1.1. Пояснювальна записка

1.2. Цілі і завдання Програми з додаткової освіти

1.3. Основні принципи Програми

1.4. Вікова характеристика особливостей розвитку дітей 6-7 років.

1.5. Цільові орієнтири освоєння Програми.

2. Змістовні розділ Програми

2.1. Основні напрямки освітньої роботи спецкурсу.

2.2. Форми і методи щодо реалізації основних завдань Програми.

2.3. Технологія роботи.

2.4. Тематичне планування роботи спецкурсу «Цікава математика».

3. Організаційний розділ.

3.1. Методичне забезпечення Програми.

3.2. Організація режиму спецкурсу в освітньому закладі.

3.3. Список літератури.

1. Цільовий розділ.

1.1. Пояснювальна записка.

Програма гуртка «Цікава математика» розрахована на дітей 6-7 років.

Особливість роботи полягає в тому, що дана діяльність є системою захоплюючих ігор та вправ для дітей з цифрами, знаками, геометричними фігурами, тим самим дозволяє якісно підготувати дітей до школи. На заняттях математичного гуртка більше використовуються завдання-жарти, загадки, завдання на розвиток логічного мислення та ін.

Робота в гуртку «Цікава математика» дає можливість розвивати інтерес до математики, логічне мислення, пізнавальну активність і математичні здібності дітей. Основою інтелектуального розвитку дітей є формування і розвиток математичних уявлень у дошкільників, сприяє загальному розумовому вихованню дитини-дошкільника.

На даному гуртку формуються важливі якості особистості дитини: самостійність, кмітливість, винахідливість, спостережливість, виробляється посидючість.

Форми організації дітей різноманітні: ігри проводяться з усіма, з підгрупами і індивідуально. Педагогічне керівництво полягає у створенні умов проведення гуртка, заохочення самостійних пошуків рішень задач, стимулюванні творчої ініціативи. В даний гурток включені гри, кмітливості, головоломки, які викликають у хлопців великий інтерес. Діти можуть, не відволікаючись, подовгу вправлятися в перетворенні фігур.

Гурток проводиться 1 раз в тиждень по 25-30 хвилин.

1.2. Цілі і завдання Програми з додаткової освіти.

Мета: Створення умов для пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку через організацію цікавих розвиваючих ігор, завдань, вправ математичного змісту.

завдання:

- Відпрацьовувати арифметичні і геометричні навички.

- Розвивати у дітей уміння оперувати знаннями з математики.

-Формувати вміння об'єктивно оцінювати свої можливості.

-Розвивати доказову мова і мова-роздум.

-Розвивати у дітей прийоми розумової активності (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення).

- Розвиток логічного мислення та творчих здібностей.

-Розвиток особистісних якостей і навичок самоконтролю і самооцінки.

-Навчання самостійного вирішення поставлених завдань, вибору прийомів і засобів, перевірці правильності рішення.

наочно образних видів мислення і типів пам'яті, основних розумових

операцій (аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, основні

властивостей уваги, доказову мова і мова-роздум;

1.3. Основні принципи Програми.

1. Актуальність. Створення умов для підвищення мотивації до навчання математики, прагнення розвивати інтелектуальні можливості учнів.

2. Науковість. Математика - навчальна дисципліна, що розвиває вміння логічно мислити, бачити кількісну сторону предметів і явищ, робити висновки, узагальнення.

3. Системність. Програма будується від приватних прикладів (особливості вирішення окремих прикладів) до загальних (рішення математичних задач).

4. Практична спрямованість. Зміст занять гуртка направлено на освоєння математичної термінології, яка стане в нагоді в подальшій роботі, на рішення цікавих завдань, які згодом допоможуть хлопцям брати участь в шкільних та районних олімпіадах та інших математичних іграх і конкурсах.

5. Забезпечення мотивації. По-перше, розвиток інтересу до математики як науці фізико-математичного напряму, по-друге, успішне засвоєння навчального матеріалу на уроках і виступ на олімпіадах з математики.

6. Реалістичність. З точки зору можливості засвоєння основного змісту програми - можливо засвоєння за 34 заняття.

7. Курс орієнтаційний. Він здійснює навчально-практичне знайомство з багатьма розділами математики, задовольняє пізнавальний інтерес школярів до проблем даної точної науки, розширює кругозір, поглиблює знання в даній навчальній дисципліні.

1.4. Вікова характеристика особливостей розвитку дітей

6-7 років.

Вік 6 - 7 років характеризується як період істотних змін в організмі дитини і є певним етапом дозрівання організму. У цей період йде інтенсивний розвиток і вдосконалення опорно-рухової та серцево-судинної систем організму, розвиток дрібних м'язів, розвиток і диференціювання різних відділів центральної нервової системи. Характерною особливістю даного віку є так само розвиток пізнавальних і розумових психічних процесів: уваги, мислення, уяви, пам'яті, мови.

Увага. Якщо протягом дошкільного дитинства переважаючим у дитини є мимовільне увагу, то до кінця дошкільного віку починає розвиватися довільна увага. Дитина починає його свідомо спрямовувати й утримувати на певних предметах і об'єктах. Збільшується стійкість уваги - 20-25 хвилин, обсяг уваги становить 7-8 предметів.

Пам'ять. До кінця дошкільного віку відбувається розвиток довільної зорової та слухової пам'яті. Пам'ять починає відігравати провідну роль в організації психічних процесів.

Розвиток мислення. До кінця дошкільного віку більш високого рівня досягає розвиток наочно-образного мислення і починає розвиватися логічне мислення, що сприяє формуванню здатності дитини виділяти суттєві властивості та ознаки предметів навколишнього світу, формування здатності порівняння, узагальнення, класифікації.

Розвиток уяви. Йде розвиток творчої уяви, цьому сприяють різні ігри, несподівані асоціації, яскравість і конкретність подаються образів і вражень. Сприйняття продовжує розвиватися

У сфері розвитку мови. Продовжують розвиватися звукова сторона мови, граматичний лад, лексика, зв'язкова мова. У висловлюваннях дітей відображаються як все більш багатий словниковий запас, так і характер узагальнень, що формуються в цьому віці. Діти починають активно вживати узагальнюючі іменники, синоніми, антоніми, прикметники і т. Д. До кінця дошкільного віку розширюється активний словниковий запас і розвивається здатність використовувати в активній мові різні складно граматичні конструкції.

Психічне розвиток і становлення особистості дитини до кінця дошкільного віку тісно пов'язані з розвитком самосвідомості.

У дитини 6 - 7 річного віку формується самооцінка на основі усвідомлення успішності своєї діяльності, оцінок однолітків, оцінки педагога, схвалення дорослих і батьків. Дитина стає здатним усвідомлювати себе і те становище, яке він у даний час займає в сім'ї, в дитячому колективі однолітків. Усвідомлення свого «я» до кінця дошкільного віку породжує нові потреби і прагнення. У нього з'являється потреба вийти за рамки свого дитячого способу життя, зайняти доступне йому місце в суспільно-значимої діяльності, т. Е. Дитина прагне до прийняття нової соціальної позиції - «позиції школяра», що є одним з найважливіших підсумків і особливостей особистісного і психічного розвитку дітей 6 - 7 літнього віку. Успішність навчання багато в чому залежить від ступеня підготовленості дитини до школи.

Готовність до школи включає кілька складових компонентів: перш за все фізичну готовність, яка визначається станом здоров'я, зрілістю організму, його функціональних систем, т. К. Шкільне навчання містить певні розумові та фізичні навантаження.

Що ж включає в себе психологічна готовність до шкільного навчання?

Психологічна готовність до школи включає в себе наступні компоненти:

• Особистісна готовність включає формування у дитини готовності до прийняття нової соціальної позиції - положення школяра, що має коло прав та обов'язків. Ця особистісна готовність виражається у відношенні дитини до школи, до навчальної діяльності, вчителям, самому собі. Готовим до шкільного навчання є дитина, який школа залучає не зовнішньою стороною, а можливістю отримувати нові знання. Особистісна готовність також передбачає певний рівень розвитку емоційної сфери. До початку шкільного навчання у дитини повинна бути досягнута порівняно гарна емоційна стійкість, на тлі якої можливий розвиток і протікання навчальної діяльності;

• Інтелектуальна готовність припускає наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань. Повинно бути розвинене аналітичне мислення (вміння виділити основні ознаки, подібності та відмінності предметів, здатність відтворити зразок, довільна пам'ять, володіння розмовною мовою, розвиток дрібної моторики руки і зорово-рухова координація.

• Соціально-психологічна готовність цей компонент готовності включає в себе формування тих якостей, які дозволяють спілкуватися з іншими дітьми, учителем. Дитина повинна вміти увійти в дитяче суспільство, діяти спільно з іншими, вміти підкорятися інтересам і звичаям дитячої групи. Довільність поведінки - один з найважливіших показників психологічної готовності до школи. Дитина повинна проявляти вольові зусилля в ситуаціях вибору між «можна» і «не можна», «хочу» і «повинен». Виявляє наполегливість, терпіння, вміння долати труднощі.

Самостійність дитини проявляється в здатності без допомоги дорослого вирішувати різні завдання, які виникають у повсякденному житті (самообслуговування, догляд за рослинами і тваринами, створення середовища для самодіяльної гри, користування простими безпечними приладами - включення освітлення, телевізора, програвача і т. П.).

Надходження до школи важлива подія в житті дитини. Навчання в школі не легкий труд, до якого дитина має бути підготовлений. Вміти управляти своєю поведінкою, підпорядковуватися його нормам і правилам встановленими школою, зважати на інтереси товаришів, долати труднощі. Щоб з правиться з ними, необхідно володіти морально - вольових якостей, як організованість, відповідальність, самостійність, наполегливість, дисциплінованість. Але, на жаль, багато батьків вважають, що основне при підготовці до школи - це навчитися читати, рахувати, писати. Звичайно, підготовка важлива, але її недостатньо для успішного навчання в школі. Перехід з дитячого саду в школу важливий етап в житті дітей. З основний ігровий діяльності дитини в дитячому саду, в школі основна діяльність навчальна. Важливо, поставити перед дітьми перспективу, сформувати цінні мотиви навчання. Батьки як правило по-різному розкривають перед дітьми цю позицію. Одні переконують, що навчання суцільне свято, інші навпаки залякують дітей майбутніми труднощами. Позиція батьків повинна бути спокійною, ділової, підбадьорюючий.

1.5. Цільові орієнтири освоєння Програми.

В кінці навчального року пропонується за допомогою спеціально розробленої методики Е. В. Колесникової провести перевірку рівня оволодіння дітьми отриманими знаннями, вміннями і навичками.

Діти повинні вміти:

• Об'єднувати групи предметів за спільною ознакою

• Вважати до 10 і далі (кількісний і порядковий рахунок до 10);

• Називати числа в прямому порядку до 20;

• Співвідносити цифру і кількість предметів;

• Користуватися цифрами і математичними знаками;

• Розрізняти величини: довжину, ширину, висоту;

• Ділити предмети на кілька рівних частин

• Розрізняти, називати: відрізок, кут, коло, овал, квадрат, прямокутник, куля, куб;

• Орієнтуватися в навколишньому просторі і на площині (лист, сторінка);

Діти повинні знати:

• Склад чисел першого десятка (з окремих одиниць) і склад першого п'ята з двох менших;

• Попереднє число, наступне число, сусідів числа;

• Як отримати кожне число першого десятка, додаючи одиницю до попереднього і віднімаючи одиницю з наступного за ним;

• Назва поточного місяця року, послідовність всіх днів тижня, пір року;

В результаті навчання дітей відбувається виховання таких якостей, як організованість, дисциплінованість, колективізм, повагу до старших і дбайливе ставлення до молодших. Розвивається вміння самостійно об'єднуватися для гри і виконання навчальних завдань, надавати одна одній допомогу. Прищеплюється інтерес до навчальної діяльності і бажання вчитися в школі.

2. Змістовні розділ Програми.

2.1. Основні напрямки освітньої роботи спецкурсу.

1. Кількість і рахунок.

• Мета розділу: розвивати самостійність, активність, знайомити з рахунком в пределах10, вправляти в складанні і рішення простих завдань на додавання і віднімання, закріплювати розуміння відносин між числами натурального ряду, розвивати психічні процеси: увага, пам'ять, логічні форми мислення.

• Поставлені цілі реалізую через такі ігри:

«Назви наступне, попереднє число»

«Назви сусідів числа»

«Назви менше на 1, більше на 1»

«Вгору вниз по числовий сходах»

«Склади і виріши завдання».

• Таким чином, дані ігри допомагають удосконалювати навички рахунку, закріплюють розуміння відносин між числами натурального ряду, формують стійкий інтерес до математичних знань, розвивають увагу, пам'ять, логічні форми мислення.

2. Геометричні фігури.

• У розділі геометричні фігури закріп уявлення про багатокутники і їх властивості, розвиваю вміння класифікувати геометричні фігури за певними ознаками, візуально-просторове сприйняття, логічне мислення.

• Ігри, що допомагають реалізувати завдання розділу:

«Назви предмети заданої форми»,

«Що спільного і чим різняться фігури»,

«Знайди предмет такої ж форми»,

«Підбери фігури за кольором, розміром, формою»,

«Знайди зайву фігуру»,

«Конструктор»,

«Почин ковдру»,

«Танграм»,

• Таким чином, проведена робота допомагає закріплювати знання дитини про геометричні фігури їх властивості, розвиває вміння класифікувати їх за окремими ознаками і виконувати логічні операції з ними, розвиває логічне мислення.

3. Визначення величини.

• Мета розділу: розвивати вміння порівнювати масу, обсяг, кількість рідких, сипучих і твердих тіл, порівнювати отримані результати, робити висновки й умовиводи.

• У роботі з даного розділу використовую ігри-експерименти:

«У якому посудині більше води?»

«Що легше, що важче?»

«Що тоне, що плаває?»

«Підбери шарфик для ляльок»

«Коротше-довше»

«Підбери меблі для трьох ведмедів»

• В іграх у дітей є можливість самостійно практичним шляхом порівнювати масу, обсяг, кількість рідких, сипучих і твердих тіл, порівняти отримані результати, робити висновки й умовиводи.

Дані ігри розвивають пам'ять, увагу, окомір вдосконалюють розумову активність.

4. Орієнтування в часі

• У цьому розділі розвиваю почуття часу, вчу визначати час за годинником, знайомлю з різними видами годин: водними, пісочним, механічними, закріп уявлення дітей про послідовність днів тижня, місяців року.

• У роботі використовую такі дидактичні ігри:

«Вчора, сьогодні, завтра»

«Дні тижня»

«Мій режим дня по годинах»

«Визнач час по годинах»

«Коли це буває?»

«Що переплутав художник?»

• Використовувані гри сприяють розвитку орієнтування дітей в часі: (послідовністю днів тижня, частин доби, місяців і пір року, вдосконалюю уявлення дітей про режим дня, розвивають почуття часу, вміння визначати час за годинником.

Особливим блоком виділяю логічні задачі.

5. Логічні завдання

• Основним завданням даного розділу - є розвиток у дітей прийомів розумової активності (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення).

• Використовувані допомоги (кубики Нікітіна, блоки Дьенеша, палички Кьюізенера, різні ребус «Чарівний круг», »Колумбово яйце», «Танграмм», головоломки "Кубик-рубик», «Піфагор», «Лабіринт», кросворди, завдання у віршах) розвивають у дошкільнят самостійність, активність, довільне увагу і логічне мислення.

2.2. Прийоми організації освітнього процесу:

Аналіз і синтез;

Класифікація;

порівняння;

Узагальнення.

2.3 Форми і методи щодо реалізації основних завдань Програми.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ:

В процесі спецкурсу використовуються різні форми:

• Традиційні

• Комбіновані

• Практичні

• Ігри, конкурси

МЕТОДИ:

• Словесний метод навчання (пояснення, бесіда, усний виклад, діалог, розповідь)

• Метод гри (дидактичні ігри, на розвиток уваги, пам'яті, ігри-конкурси)

• Практичний (виконання робіт на задану тему, за інструкцією)

• Наочний (за допомогою наочних матеріалів: картинок, малюнків, плакатів, фотографій,

• Показ мультимедійних матеріалів

2.4. Тематичне планування роботи спецкурсу

«Цікава математика»

№ Тема Мета. Зміст.

1 Величина.

Розкладати предмети по зростанню; сприяти розвитку окоміру

«Хто швидше підбере коробки»

Мета: вчити зіставляти предмети по довжині, ширині, висоті.

2 Кількість і рахунок Закріплювати вміння рахувати до 10; розгадувати математичні загадки; працювати з рахунковим матеріалом. Незнайка в гостях »

Мета: вчити бачити рівну кількість

різних предметів, закріпити вміння вести рахунок предметів.

«У якій сітці більше м'ячів»

Мета: вправляти в порівнянні числі і у визначенні, яке з двох суміжних чисел більше або менше іншого вчити відтворювати безліч.

3 Орієнтування в часі.

Орієнтування в просторі. Закріплювати часові уявлення

"12 місяців"

Мета: закріпити поняття про місяці.

«Коли це буває?» Математична казка

«Художники» №2

Мета: розвиток орієнтування в просторі

4 Геометричні фігури Закріплювати знання про геометричні фігури квадрат, прямокутник «Зламана машина»

Мета: вчити помічати порушення в зображеному предметі.

«Пригоди Маші і Вані»

5 Кількість

і рахунок: Числа і цифри від 1 до 10.

Співвіднесення кількості предметів з цифрою.

Знаки + і -. «Вгадай, яке число пропущено»

Мета: визначити місце числа в натуральному ряду, назвати пропущене число.

6 Геометричні фігури Співвіднесення форми предмета з геометричною фігурою. Квадрат, викладання квадрата з рахункових паличок, робота в зошиті в клітинку. Знайомство з колом, відмінності з квадратом, малювання в зошиті в клітинку. «Підбери фігуру»

Мета: вправляти в зіставленні форми зображених на картинах предметів з геометричними фігурами.

«Як Коло і Квадрат вирушили в похід» -

7 Кількість і рахунок Числа і цифри від 1 до 9, знаки + і -. Рішення арифметичних задач, встановлення рівності між двома групами предметів, співвіднесення кількості предметів з цифрою, знаки <,>. «Поїздка»

Мета: вчити дітей в порівнянні чисел і визначенні, яке з чисел більше або менше.

8 Орієнтування в часі і в просторі Знайомство із зимовими місяцями. Повторення назв днів тижня і частин доби. «Знайди парну картинку»

Мета: орієнтування на площині аркуша; вчити описувати розташування геометричних фігур на картках.

9 Величина. Довгий - короткий. Частина і ціле. «Розклади по порядку»

Мета: вправляти в порівнянні предметів по довжині і ширині.

«Де, чий будинок?»

10 Кількість і рахунок. Вирішення задач. Співвіднесення числа і цифри. Знаки <,>. Складання чисел з двох менших. «Аеродром»

Мета: вправляти в рахунку предметів і в порядковому рахунку в межах 10. «Заповни порожні клітини»,

11 Геометричні фігури Робота в зошиті в клітинку. Робота зі рахунковими паличками. Повторення назв геометричних фігур «Хто більше побачить»

Мета: закріплення знань про геометричні фігури.

«Гном будує будинок»

12 Кількість і рахунок Рішення задач на додавання і віднімання. Встановлення відповідності між цифрою і числом. «Порахуй правильно»

Мета: вправляти в рахунку предметів по дотику.

«Теремок» - Математична казка

«Ігри з різнокольоровими прищіпками»

13 Кількість і рахунок Числа і цифри від 1 до 20. Порядковий рахунок, додавання числа 8 з двох менших. Рішення прикладів на додавання і віднімання Знаки <,>. «Встань на своє місце»

Мета: вправляти в порядковому рахунку, в рахунку по дотику.

14 Геометричні фігури Викладання з рахункових паличок предметів з різних фігур

Повторення назв геометричних фігур. «Хто швидше знайде предмет?»

Мета: вправляти у визначенні форми предметів і в співвіднесенні форми з геометричним зразком.

15 Кількість і рахунок. Вирішення задач. Порядковий рахунок. Рішення математичних загадок. Повторення вивченого матеріалу. «Яких гуртків більше»

Мета: вправляти в рахунку і відліку предметів в межах 10

«Скільки різних іграшок»

Мета: закріплення знань про основне правило рахунки: вважати можна в будь-якому напрямку, не пропускаючи ні один предмет.

«Напиши цифру»,

16 Величина Порівняння предметів за всіма показниками величини. «« Порахуй, не помилися »

Мета: закріпити знання про те, що число предметів не залежить, від їх розмірів

17 Геометричні фігури домальовування геометричних фігур. Викладання прямокутника з рахункових паличок, робота в зошиті в клітинку, розподіл квадрата на 2 і 4 рівні частини. «Склади фігуру»

Мета: складати моделі знайомих геометричних фігур з частин за зразком.

18 Геометричні фігури Чотирикутники. Повторення коло, овал, трикутник. «Знайди свою фігуру»

Мета: вчити дітей розрізняти і правильно називати геометричні фігури, вибирати фігури по візуально сприймається зразком.

«Прикрась килимок»,

«Що на що схоже?»,

19 Орієнтування в часі в просторі Повторення назв весняних місяців. Характерні особливості пір року. Частини доби.

Орієнтування на аркуші паперу в клітинку. «Знайди потрібну картинку».

Мета: вчити оволодівати просторовими уявленнями.

«Времена года»,

«Назви скоріше»

Мета: формування знань про дні тижня.

20 Орієнтування в просторі і в часі. Робота в зошиті в клітинку. Повторення назви місяців року. «Подумай і зафарбуй»

Мета: розвивати вміння виділяти ознаки предметів.

«Назви швидше», «Намалюй правильно»

3. Організаційний розділ.

3.1 Методичне забезпечення Програми:

-Геометріческіе фігури і тіла.

-Ігри на складання площинних зображень предметів.

-Навчальні настільно-друковані ігри з математики.

-Геометріческіе мозаїки та головоломки.

- Цікаві книги з математики.

-Завдання із зошита на друкованій основі для самостійної роботи.

-Простий олівець; набір кольорових олівці.

-Лінійка і шаблон з геометричними фігурами.

-Счетний матеріал, рахункові палички.

-Набір цифр від 1 до 9.

-Посібники ( «Чарівний круг», «Колумбово яйце», «Танграм», «Піфагор». «Колумбово яйце»)

-Головоломка: ( «Кубик-рубик», «Лабіринт», кросворди, завдання у віршах)

-Електронні дидактичні посібники.

3.2. Організація режиму спецкурсу в освітньому закладі.

Безпосередньо освітня діяльність спецкурсу проводиться 1 раз в тиждень по 1 годині (тривалість 1 навчального години 30 хвилин) у другу половину дня щосереди о 16.00. в місяць 3-4 заняття.

Навчальний план роботи спецкурсу

Вік дітей Всього занять / в тиждень Всього занять в місяць Кількість занять на рік

6-7 років 1 + 1 20

- Всі отримані знання і вміння закріплюються в різнохарактерних дидактичних іграх. В кінці навчального року пропонується за допомогою спеціально розробленої методики провести перевірку рівня оволодіння дітьми отриманими знаннями, вміннями і навичками.

3.4. Список літератури.

1. Т. В. Башаева «Розвиток сприйняття у дітей. Колір, форма, звук »Ярославль, 1998..

2. Е. В. Колесникова «Демонстраційний матеріал: Математика для дітей 5-6 років» ТЦ Сфера, М., 2007.

3. Е. В. Колесникова Математика для дітей 6-7 років

4. Е. В. Колесникова «Програма« Математичні сходинки »ТЦ Сфера, М. 2008

5. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холіну «Математика для дошкільнят» М., 1993

6. Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Ігралочка - сходинка до школи», Ювента, М., 2011

7. Е. В. Колесникова «Математичні сходинки». Діагностика математичних здібностей »робочий зошит Е. В. КолесниковаСкачати 27.41 Kb.