Блоки Дьенеша як засіб розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку.
Дата конвертації02.07.2019
Розмір20 Kb.
ТипТемочка

Катерина Віхарева
Блоки Дьенеша як засіб розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку

«Покажи мені твої кошти,

щоб я полюбив твою мету ».

Б. Бре хт.

Логічне мислення дошкільнят - це мислення за допомогою міркувань. Міркувати - значить зв'язувати між собою різні знання для того, щоб в результаті отримати відповідь на стоїть перед нами питання вирішити розумову або внутрішнього мовлення - словесне позначення виконуваних рухів і їх результатів, словесну характеристику використовуваних образів.

Навчальні логіко-математичні ігри спеціально розробляються таким чином, щоб вони формували не тільки елементарні математичні уявлення, а й певні, заздалегідь спроектовані логічні структури мислення і розумові дії, необхідні для засвоєння надалі математичних знань і їх застосування до вирішення різного роду завдань.

Логічні блоки Золтана Дьенеша система якого менш популярна у вітчизняних педагогів, ніж система М. Монтессорі або Б. Нікітіна. А тим часом гри цього чудового угорського педагога заслуговують найпильнішої уваги: вони сприяють розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей, навичок вирішення логічних завдань, вміння виявляти в об'єктах різноманітні властивості, називати їх, адекватно позначати їх відсутність, а також утримувати в пам'яті одне-три властивості одночасно.

Дитина пізнає навколишній світ, який впливає на його розвиток, відчуття, сприйняття. Хоча, відомо, виховання відчуттів і сприйнять створює необхідні передумови для виникнення всіх інших, більш складних пізнавальних процесів (пам'яті, уяви, мислення). Розвиток геометричних знань має величезне значення для більш глибокого пізнання дитиною навколишнього світу і підготовки його до навчання в школі.

Багато видатних психологи і педагоги (П. Я. Гальперін, А. Н. Леушина, Т. В. Турунтаево і ін.) Вважають, що формування у дітей математичних уявлень має спиратися на предметно-чуттєву діяльність, в процесі якої легше засвоїти весь обсяг знань і умінь.

Навчання дошкільнят основам математики відводитися важливе місце. Це викликано цілим рядом причин: початком шкільного навчання з семи років, великою кількістю інформації, одержуваної дитиною, підвищена увага до комп'ютеризації, бажанням зробити процес навчання більш інтенсивним.

Блоки Дьенеша - чарівним чином увібрали в себе риси конструктора і розвиваючої гри для маленьких математиків. Так в чому ж їх привабливість і користь?

Застосовуючи в роботі блоки Дьенеша можна розширити межі пізнання не тільки вузьконаправлено (колір, форма, розмір, товщина, а й сформувати вміння у дітей комплексно оцінювати властивості будь-яких предметів, що також дозволяє говорити про формуються логічних операціях.

Процес формування логічного мислення в кожний віковий період:

У другій молодшій групі використовуються блоки Дьенеша для організації простого маніпулювання геометричними фігурами. Для цього ми надається дітям можливість самостійно знайомитися з логічними блоками, використовуючи їх за своїм бажанням в різних видах діяльності. У процесі маніпулювання діти помічають, що блоки мають різну форму, колір, розмір, товщину. Спочатку вибираються ігри та вправи на розвиток вміння узагальнювати і класифікувати, порівнювати об'єкти по одній властивості. Коли дитина без великих труднощів справляється з подібними завданнями, йому пропонуються ігри та вправи на розвиток вміння оперувати відразу двома властивостями, а потім трьома і чотирма.

З найпростішими геометричними фігурами (круг і квадрат) знайомимо дітей в експериментальній діяльності. Вони прокочують через воротики ці фігури і визначають предмет, що не котиться (квадрат, і предмет, який котиться (коло). Ще до проведення систематично організує спільної з педагогом діяльності використовуються блоки Дьенеша як будівельний матеріал і як мозаїку.

Для закріплення знань про ці геометричні фігури проводяться ігри - доручення з двома обручами, наприклад:

• «Поклади в червоний обруч червоні кола, а в синій обруч - сині квадрати!»;

«Поклади в червоний обруч кола, а в синій обруч - квадрати!»;

• «Поклади в червоний обруч маленькі кола, а в синій обруч - великі кола!»;

• «Поклади в червоний обруч великі квадрати, а в синій обруч - маленькі квадрати!».

У середній групі закріплюється вміння розрізняти і правильно називати коло, квадрат, трикутник і прямокутник, виділяти колір, форму, розмір, товщину. Отримані знання діти застосовують в дидактичних іграх по угрупованню предметів (фігур) з використанням обручів. Великий інтерес викликає дидактична гра «Скарб», яка проводиться з другої половини навчального року і дозволяє формувати знання про всі чотирьох властивостях предмета.

У старшій групі діти знайомляться з прийомами кодування. Для цього використовуються кодові картки, на яких за допомогою символів позначені властивості предметів. Картки згруповані в спеціальних блокнотах, виготовлених батьками. Листи блокнота розрізаються на чотири частини, що відповідають таким властивостям блоків, як колір, розмір, форма, товщина. У першій частині блокнота у вигляді плями червоного, жовтого або синього кольору позначається колір розглянутого блоку. У другій частині за допомогою двох зображень будиночків показаний розмір блоку (великий і маленький). У третій частині блокнота у вигляді геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник і прямокутник) позначені форми блоків. І в четвертій частині показана товщина блоку за допомогою зображення тонкого або товстого чоловічка. Варіюючи ці чотири властивості, можна скласти 48 наборів.

Використовуючи символи цих карток, складаємо картки з образно асоціативними кодами, які дозволяють реалізовувати диференційований підхід до дітей, орієнтуючись на чотири рівні складності.

Перший рівень - на картці закодовано одну властивість, наприклад, коло. До такого коду дитина може підібрати блок будь-якого кольору, розміру і товщини, але обов'язково круглої форми.

Другий рівень - на картці закодовані дві властивості. Наприклад, дитині пропонується знайти блок, властивості якого закодовані наступного картці. До такого коду він може підібрати блок будь-якого кольору і форми, але він повинен бути маленьким і тонким.

Третій рівень - на картці закодовані три властивості. Наприклад, дитині пропонується знайти блок, властивості якого закодовані наступного картці. Він може підібрати блок будь-якої форми, але він повинен бути синім, маленьким і тонким.

Четвертий рівень - на картці закодовані чотири властивості. Наприклад, дитині пропонується знайти блок, властивості якого, на наступній картці. Потрібно підібрати наступний блок синій, маленький, тонкий, трикутник.

З дітьми 5-6 років можна проводити дидактичні ігри: «Знайди, що заховано!», «Життєві історії», «Відновлюємо зруйноване місто», «Лабіринт», гри з 1-2 обручами. Вони розвивають такі психологічні процеси, як пам'ять, увага і мислення.

У підготовчій до школи групі знання дітей про геометричні фігури розширюються і систематизуються. В процесі застосування блоків Дьенеша переходимо на вищий щабель декодування, т. Е. Знайомимо дітей з такою логічною операцією, як заперечення властивостей предметів. У дитини з'являється більший вибір властивостей предметів і більше можливостей для їх варіювання. Спочатку пропонуємо визначити заперечення одного властивості, а потім це можуть бути чотири властивості, що залежить від рівня розвитку дошкільнят. Використовуються гри з 2-3 обручами.

У процесі різноманітних дій з логічними блоками (розбиття, викладання за певними правилами, перестроювання і ін.) Діти опановують різними розумовими вміннями, важливими як в плані предматематіческой підготовки, так і з точки зору загального інтелектуального розвитку. До їх числа відносяться вміння аналізу, абстрагування, порівняння, класифікації, узагальнення, кодування-декодування, а також логічні операції «не», «і», «або». Логічні блоки представляють собою еталони форм - геометричні фігури (коло, квадрат, рівносторонній трикутник, прямокутник) і є прекрасним засобом ознайомлення маленьких дітей з формами предметів і геометричними фігурами.

Комплект логічних блоків дає можливість вести дітей в їх розвитку від оперування одним властивістю предметів до оперування двома, трьома і чотирма властивостями. В процесі різних дій з блоками діти спочатку освоюють вміння виявляти і абстрагувати в предметах одна властивість (колір, форму, розмір, товщину, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети по кожному з цих властивостей. Потім вони оволодівають уміннями аналізувати, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети відразу за двома властивостями (кольору і формі, формою і розміром, розміром і товщині і т. д., дещо пізніше - за трьома (кольором, формою і розміром; формою, розміром і товщині; кольором, розміром і товщині) і по чотирьом властивостям (кольором, формою, раз міру і товщині). При цьому в одному і тому ж вправі легко можна міняти ступінь складності завдання з урахуванням можливостей дітей. Наприклад, кілька дітей будують доріжки від хатинки ведмедя, щоб допомогти Марійці втекти до дідуся і бабусі. Але одна дитина будує доріжку так, щоб в ній не було поруч блоків однакової форми (оперування одним властивістю, інший - щоб не було поруч блоків, однакових за формою і кольором (оперування відразу двома властивостями, третій - щоб поруч не було однакових за формою, кольором і розміром блоків (оперування одночасно трьома властивостями).

Важливо пам'ятати, розвиваючи розумові вміння, що вони, як і всякі інші вміння, виробляються в процесі багаторазових вправ. При цьому кількість цих вправ для різних дітей по-різному. Для того щоб дитина не втратила інтерес до розумовим завданням, кожна гра і вправа містить кілька ігрових і практичних завдань, які можна запропонувати дитині.

Інтелектуальне подорож буде більш захоплюючим і радісним для дітей, якщо, по-перше, завжди пам'ятати про те, що дорослий повинен бути рівноправним учасником ігор або вправ, здатним, як і дитина, помилятися, і по-друге, якщо не поспішати вказувати дітям на помилки, а надавати їм можливість виправляти їх самим.

Робота з розвитку у дітей логічного мислення повинна проводитися за планом в освітній діяльності в режимних моментах у вигляді спільних ігор і індивідуальних вправ.Умовно назвемо їх - заняття. У структуру кожного заняття включаємо гру або вправа, якщо діти втомлюються.

Блоки Дьенеша ми використовуємо відповідно до ФГОС ДО як в освітній діяльності, так і в режимних моментах.

Тренувальні завдання:

Мета: продовжувати закріплювати знання дітей про геометричні фігури, розвивати увагу, логічне мислення, виховувати посидючість.

Перший рівень складності.

1. Порахуй, скільки червоних, скільки синіх, скільки жовтих фігур.

2. Порахуй, скільки трикутних фігур, скільки круглих, скільки квадратних, скільки прямокутних фігур.

3. Дістань з коробки тільки тонкі блоки і, подумавши, скажи будь з них немає в таблиці.

Другий рівень складності.

1. Порахуй, скільки червоних і синіх фігур в таблиці. Вважай так:

одна червона, одна синя, дві червоних, одна синя і т. д.

2. Як ти думаєш, скільки ще червоних і синіх фігур (тонких) НЕ

увійшли в таблицю. Поясни, чому ти так думаєш.

3. Виклади з блоків (тонких або товстих, символи які дані в

таблиці 1, що хочеш. Придумай назву своїй роботі.

Третій рівень складності.

1. Порахуй, скільки червоних, скільки синіх, скільки жовтих фігур в

таблиці. Вважай так: одна червона, одна жовта, одна синя, одна червона, дві жовтих, одна синя і т. Д.

2. Які тонкі з комплекту «Логічні блоки Дьенеша» не ввійшли в

таблицю. Вислови припущення, перевір і приведи різні способи докази.

3. Вибери з коробки з «Логічними блоками Дьенеша» блоки з

властивостями, зазначеними в таблиці (тільки товсті або тільки тонкі). Розділи їх на 2 купки. Поясни, за якими властивостями ти їх розподіляв. Скільки різних способів, виконання завдання ти можеш запропонувати (червоні-некрасную, великі-маленькі, треугольние- нетреугольние і т. Д.).

Після успішного виконання завдання проводяться дидактичні ігри: «Життєві історії», «Я загадаю- разом відгадає», гри з обручами та інші. Дані тренувальні завдання вчать дітей класифікувати блоки за трьома ознаками, дозволяють закріпити вміння визначати ознаки геометричних фігур за допомогою знаків, виконувати розкодування блоків, розвивати логічне мислення.

Методика проведення гри:

Ведучий кладе на підлогу три різнокольорових (червоний, синій, жовтий) обруча так, як показано на малюнку, т. Е. Щоб утворилося 8 областей.

Після того, як всі області відповідним чином названі по відношенню до обручів (всередині всіх трьох обручів, усередині червоного і синього, але поза жовтого і т. Д., Пропонується розташувати блоки, наприклад, так, щоб усередині червоного обруча опинилися всі червоні блоки, всередині сінего- все квадратні, а всередині желтого- все більші.

Після виконання практичного завдання діти відповідають на вісім (стандартних для будь-якого варіанту гри з трьома обручами) питань. Які блоки лежать:

1. Усередині всіх трьох обручів;

2. Усередині червоного і синього, але поза жовтого обруча;

3. Всередині синього і жовтого, але поза червоного обруча;

4. Усередині червоного і жовтого, але поза синього обруча;

5. Усередині червоного, але поза синього і поза жовтого обруча;

6. Всередині синього, але поза жовтого і червоного обруча;

7. Всередині жовтого, але поза червоного і поза синього обруча;

8. Поза всіх трьох обручів? .

У цій грі діти не тільки самостійно вчаться вирішувати логічні завдання, але і стежити за відповідями товаришів, перевіряють правильність відповідей, міркують, доводять. Педагогам дошкільного закладу пропонуємо наступні рекомендації:

1. Рівень оволодіння математичними знаннями буде успішніше, якщо використовувати логічні блоки Дьенеша в ігрових умовах;

2. Безпосереднє участь дорослого викликатиме найбільший інтерес до пропонованих ігор і вправ на основі застосування блоків Дьенеша;

3. Процес ознайомлення дітей з логічними блоками Дьенеша повинен відбуватися поступово, поетапно.

4. Плануючи педагогічний процес і організовуючи предметно-ігрове середовище потрібно орієнтуватися на можливості дітей.

література:

1. Ануфрієв А. Ф. «Як подолати труднощі в навчанні дітей», Москва, 2009 стор. 5-19.

2. Березина О. Н. і ін. «Спільна діяльність дорослих і дітей», Москва, 2011, стор. 4-8.

3. Дубровіна І. В., Прихожан А. М, Зацепін В. В. «Вікова і педагогічна психологія», Москва, 2008, стор. 87-210

4. «Дошкільне виховання» №10-2012, сс. 36-41

5. Дьоміна Е. С. «Розвиток елементарних математичних уявлень», Москва, 2009 стр. 19-32

6. «Давайте разом пограємо».Комплект ігор з блоками Дьенеша / Под ред. Б. Б. Фінкельштейна, СПб. 2001 Стор. 1-7

7. Микляева Н. В. «Дошкільна педагогіка». Навчальний посібник, Москва, 2008.

8. Носова Є. А. «Логіка і математика для дошкільнят», СПб. 2005, стор. 4-13,23,24.

9. «Від народження до школи». Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти. / Під. ред. Н. Е Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. -М. стр. 3,173,174.

10. Панова Е. Н. «Дидактичні ігри і заняття в ДНЗ». Вип. 1., Воронеж, 2007, с. 23.

11. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В. «Математика до школи», Нижній Новгород, 1996 г., стр. 3,42.

12. Столяр А. А. «Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників», глава 3.17,1988 р, стор. 74,124,230.

13. Смоленцева А. А., Суворова О. В. «Гра в формуванні елементарних математичних уявлень у дошкільників», Нижній Новгород, 1991 р

14. Щербакова Є.І. «Методика навчання математики в дитячому садку», Москва, 1998.

15. Фінкельштейн Б. Б. «Блоки Дьенеша для старших» 5-8 років, 2012р. ,Стор. 1-14.

16. Юрій Гатанов «Развиваю логіку і кмітливість», Спб: Видавництво «Пітер».2000, стор. 14-16.

План роботи з розвитку логічного мислення дітей підготовчої до школи групи.

Місяць Гра Тренувальні завдання Мета

Вересень Чудовий мішечок На дотик дістати все круглі блоки (квадратні, товсті і ін.) Розвивати логічне мислення, увагу.

Жовтня «Знайди зайвий предмет» З ряду блоків знайти блок відрізняється розміром. Розвивати логічне мислення, кмітливість.

Листопада «Чого не стало?» З ряду блоків описати предмет, який захований. Розвивати пам'ять, мислення.

Грудень «Життєві історії» За схемою розкодувати блоки. Тренувати дітей в розкодування блоків за схемою, розвивати логічне мислення. нварь «Я загадаю-разом відгадає!» За допомогою схем знаходити правильну відповідь. Тренувати в умінні відгадувати загадки і відповідати на них з використанням блоків Дьенеша.

Лютого Гра з трьома обручами За завданням вихователя розподіляти блоки Тренувати в умінні класифікувати предмети за ознаками, розвивати логічне мислення.

Березня «Знайди свій будиночок» Дотримуватися правил гри. Тренувати в умінні зіставляти «будиночки» з картками, розвивати швидкість реакції.

Квітень «Хто господар?» За допомогою словесних вказівок знаходити правильну відповідь. Тренувати в умінні оперувати відразу двома властивостями.

Травня Логічні завдання З використанням блоків Дьенеша відповідати на питання. Розвивати увагу, логічне мислення, кмітливість.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаБлоки Дьенеша як засіб розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку.