Батьківський клуб як одна з інтерактивних форм роботи педагога-психолога з батьками дітей раннього віку
Дата конвертації08.06.2017
Розмір4.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Крикота Валентина Михайлівна
Батьківський клуб як одна з інтерактивних форм роботи педагога-психолога з батьками дітей раннього віку

Проблема адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу на сьогоднішній день досить широко представлено в різних як наукових, так і популярних джерелах. Адаптивні можливості дітей раннього віку обмежені, тому різкий перехід дитини в нову соціальну ситуацію і тривале перебування в стресовому стані можуть привести до емоційних порушень або уповільнення темпу психофізичного розвитку. У нашому дошкільному навчальному закладі дана проблема стоїть дуже гостро, в зв'язку з тим, що в молодші групи надходять діти ЧБД (часто хворіють діти). Пріоритетним напрямком регіональної і муніципальної освітньої політики є надання своєчасної допомоги і підтримки дітям з ОВЗ. Діти ЧБД в контексті розглянутого напрямку є об'єктом пильної уваги з боку психолога. Ми вважаємо, що в період адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка особливого значення набуває співробітництво сім'ї і дошкільного навчального закладу. Відомо, що сім'я займає центральне місце у формуванні особистості дитини. Саме в родині дитина отримує перші навички сприйняття дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним членом суспільства. На жаль, зміст взаємодії вихователів і батьків, найчастіше носять вузько направлений, ритуальний, односторонній характер, часто педагоги в роботі з сім'ями використовують лише метод моралей або «сухих лекцій». Багаторічна практика переконує, що подібні «пасивні методи» вельми неефективні, тому ми орієнтувалися на таку форму роботи, як «Батьківський клуб». Дискусії, рольові ігри, творчі завдання та інші методи взаємодії допомагають зрозуміти, наскільки важливо мати, крім безумовної любові до дитини, знання основних вікових особливостей дітей і тих проблем, з якими найчастіше стикаються батьки, спілкуючись з дитиною.

Мета роботи «Батьківського клубу» підвищення рівня мотивації батьків у взаємодії з педагогом-психологом для оптимізації дитячо-батьківських відносин.

Нами ставилися такі завдання:

1) підвищення психологічної культури батьків;

2) вдосконалення сімейного виховання;

3) надання допомоги в період адаптації.

Кожна зустріч містила кілька етапів:

1) розминка;

2) змістовний блок;

3) рефлексія.

Метою розминки було зняття психоемоційного напруження сприяння гармонізації відносин між учасниками групи.

Метою змістовного блоку було інформування учасників «Батьківського клубу» на задану тематику, відпрацювання конкретних навичок взаємодії з дітьми із застосуванням психологічних ігор.

Закінчувалася зустріч підбиттям підсумків як групових, так індивідуальних.

До і після проведення циклу зустрічей проводилося первинне і повторне анкетування батьків. Порівняльний аналіз даних анкетування показав, що відбулися значні зміни в мотивації батьків до спільної діяльності: якщо спочатку оптимально високий рівень спостерігався у 23% батьків, то після проведеного циклу рівень мотивації зріс на 36% і становить 58% від загальної кількості опитаних батьків. Відбулися якісні зміни у взаємодії педагога - психолога з батьками вихованців, прийшло усвідомлення того, що психолог реально може допомогти в рішенні виниклих труднощів. 50% батьків зазначили, що розширилися уявлення про індивідуальні та вікових особливостей дітей.

На наш погляд завдяки організації роботи «Батьківського клубу» в нашому навчальному закладі були створені умови для психопрофилактической підтримки і психолого - педагогічного супроводу дітей та батьків, що сприяють м'якої адаптації, формування позитивного ставлення до дитячого садка, навичкам спілкування з дорослими і однолітками.

Таким чином, можна зробити висновок, що інтерактивна форма організації співробітництва і взаємодії «Батьківський клуб» є актуальною, затребуваною, соціально значущої на сучасному етапі, може бути рекомендована до впровадження в практику психологічних служб дошкільних установ.

література:

1. Звєрєва О. Л., Кротова Т. В. Спілкування педагога з батьками в ДОУ. - М., 2010 року.

2. Монахова А. Ю. Психолог і сім'я: активні методи взаємодії. - Ярославль, 2004.

3. Монина Г. Б., Лютова-Робертс Є.К. Комунікативний тренінг (педагоги, психологи, батьки). - Спб., 2005.

4. Роньжин А. С. Заняття психолога з дітьми 2 - 4 років в період адаптації до дошкільної установи. - М., 2004.

5. Томашевська Л. В., Герц Є. Ю., Андрюшенкова Е. В. Інтегровані заняття з дітьми в період адаптації до дитячого садка. - СПб., 2010 року.
Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаБатьківський клуб як одна з інтерактивних форм роботи педагога-психолога з батьками дітей раннього віку