Аналітичний звіт за 2018-2019 навчальний рік вихователя в другій групі раннього віку
Скачати 18.75 Kb.
Дата конвертації27.09.2019
Розмір18.75 Kb.
ТипТемочка

Надія Огаркова
Аналітичний звіт за 2018-2019 навчальний рік вихователя в другій групі раннього віку

Аналітичний звіт за 2018-2019 навчальний рік

вихователя в другій групі раннього віку «Краплинка» Огаркова Н. М

Загальна характеристика групи.

У другій групі раннього віку «Краплинка» 31 дитина, з них 14 хлопчиків і 17 дівчаток.

Вік дітей від 2 до 3 років. Атмосфера в дитячому колективі доброзичлива, позитивна. З усіма дітьми протягом року було дуже цікаво співпрацювати, проводити рухливі ігри. Процес адаптації у кожного малюка проходив індивідуально, дітки справилися з важким етапом у своїй життя-з надходженням в дитячий сад і активно брали участь у всіх режимних моментах, в заняттях, в спілкуванні та іграх з однолітками і дорослими. Всі діти добре адаптувалися в дитячому саду.

Протягом року діти вивчали програмний матеріал і розвивалися відповідно до віку і в усіх напрямках розвитку показали позитивну динаміку.

Результат виконання освітньої програми.

Робота в другій групі раннього віку проводилася виходячи з основних річних завдань і відповідно до річного плану роботи МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад № 2» на 2018-2019 уч. рік.

Зміст освітнього процесу визначалося загальноосвітньою програмою, розробленою і реалізованої відповідно до федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Протягом навчального року діяльність ДОУ була спрямована на забезпечення безперервного, всебічного і вчасного розвитку дитини. Організація навчально-виховного процесу будувалася на педагогічно обгрунтованому виборі програми (відповідно до ліцензії, що забезпечує здобуття освіти, відповідного державним стандартам - Програми виховання і навчання в дитячому садку «Від народження до школи / За ред. Н. Е. Веракси, Т. С . Комарової, М. А. Васильєвої ».

Пріоритетним напрямком діяльності в другій групі раннього віку муніципального бюджетного дошкільного навчального закладу «Дитячий сад №2» щодо реалізації Програми є:

• реалізація пріоритетного напрямку діяльності та створення умов для пізнавально-мовного і особистісного розвитку дитини;

• врахування специфіки національно-культурних, демографічних, кліматичних умов, в яких здійснюється освітній процес;

• забезпечення рівних стартових можливостей для навчання дітей в освітніх установах, що реалізують основну освітню програму початкової загальної освіти.

Згідно з програмою, перед вихователями групи були поставлені наступні завдання:

охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя;

забезпечення рівних можливостей для повноцінного розвитку кожної дитини в період дошкільного дитинства незалежно від місця проживання, статі, нації, мови, соціального статусу, психофізіологічних та інших особливостей (в тому числі обмежених можливостей здоров'я);

забезпечення наступності цілей, завдань і змісту освіти, що реалізуються в рамках освітніх програм різних рівнів (далі - спадкоємність основних освітніх програм дошкільної та початкової загальної освіти);

створення сприятливих умов розвитку дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями і схильностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом;

поєднання навчання і виховання в цілісний освітній процес на основі духовно-моральних і соціокультурних цінностей і прийнятих у суспільстві правил, і норм поведінки в інтересах людини, родини, суспільства;

формування загальної культури особистості дітей, в тому числі цінностей здорового способу життя, розвиток їх соціальних, моральних, естетичних, інтелектуальних, фізичних якостей, ініціативності, самостійності та відповідальності дитини, формування передумов навчальної діяльності;

забезпечення варіативності і різноманітності змісту Програми організаційних форм дошкільної освіти, можливості формування Програм різної спрямованості з урахуванням освітніх потреб, здібностей і стану здоров'я дітей;

формування соціокультурного середовища, відповідної віковим, індивідуальним, психологічним і фізіологічним особливостям дітей;

забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей.

Завдання (частина формується ДОУ):

Мовний розвиток

Збагачення активного словника.

пізнавальний розвиток

Розвиток інтересів дітей, допитливості та пізнавальної мотивації.

Педагогічний процес протягом року був орієнтований на всебічне формування особистості дитини з урахуванням особливостей його фізичного, психічного розвитку, індивідуальних можливостей і здібностей, підготовку до навчання в школі. З дітьми систематично проводилась ООД відповідно до основної загальноосвітньої програмою і затвердженим розкладом безпосередньо освітньої діяльності. Поставлені цілі досягалися в процесі здійснення різноманітних видів діяльності: ігрової, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музично-художньої.

У режимних моментах були запропоновані нові форми планування виховно - освітньої роботи (перспективного і календарного планів, і складена робоча програма групи.

Протягом року строго дотримувався режим дня і все санітарно-гігієнічні вимоги до перебування дітей в ДНЗ. Згідно з планом, проводилися медичне і педагогічне обстеження вихованців, які підтвердили позитивну динаміку розвитку кожної дитини і групи в цілому.

Можна виділити два основних напрямки роботи вихователів:

• робота з дітьми

• взаємодія з батьками;

чого досягли

Фізичне: приймають стійке положення тіла;

вміють ходити і бігати, що не наштовхуючись один на одного, з узгодженими, вільними рухами рук і ніг;

вміють повзати, лазити, різноманітно діяти з м'ячем;

вміють стрибати на двох ногах, грати разом з вихователем;

вміють діяти спільно;

вміють грати в рухливі ігри з простим змістом.

Пізнавальне: більшість дітей вміють порівнювати знайомі предмети, підбирати предмети за тотожності у встановленні схожості і відмінності між предметами, що мають однакову назву, називають властивості предметів, знає найближче оточення, розрізняють за зовнішнім виглядом овочі, орієнтуються в просторі, в часі. Знають доступні явищами природи. Знають в натурі, на картинках, в іграшках домашніх тварин і їх дитинчат і називає їх.

Мовне: слухають народні пісеньки, казки, авторські твори;

договорюють слова, фрази при читанні вихователем знайомих віршів;

грають в добре знайому казку;

називають знайомі предмети, показують їх на прохання вихователя, задають питання: «Хто (що) це?», «Що робить?».

Соціально-особистісне: виявляють інтерес до однолітків; спостерігає за їх діями та наслідує їх; володіють найпростішими навичками самообслуговування; прагнуть проявляти самостійність в побутовому і ігровому поведінці; прагнуть до спілкування з дорослими і активно наслідують їх в рухах і діях.

Художньо-естетичне: виявляють інтерес до віршів, пісень і казок, розглядання картинки, прагнуть рухатися під музику; емоційно відгукується на різні твори культури і мистецтва; споруджують елементарні споруди за зразком, виявляють бажання будувати щось самостійно.

Моніторинг якості освоєння дітьми основної загальноосвітньої програми за 2018-2019 рік показав наступні результати:

Найменування освітньої галузі Рівень освоєння основний загальноосвітньої програми (початок року) Рівень освоєння (кінець року)

Фізичне 51.28% 94.30%

Соціально-особистісне 52.49% 89.10%

Мовне 31.24% 79.22%

Пізнавальне 19.06% 79.43%

Художньо-естетичне 31.45% 81.37%

Коротка характеристика заходів з дітьми

Протягом року в групі були проведені заходи з дітьми згідно

тижневого тематичного планування. Були проведені тематичні дні і тижні: «День знань», тиждень по ПДР «Тиждень безпеки», «День захисника вітчизни», «День космонавтики», тиждень «Пожежної безпеки», «Тиждень здоров'я», Тематична тиждень, приурочена до 9 травня, «Дні здоров'я», «день сміху», «Мамин день», Тематичні тижні «Новорічний колейдоскоп»,

Вихователі і діти взяли участь в конкурсах з оформлення групи до початку навчального року (1 місце, оформлення ділянки «Снігова казка» (2 місце, Кращий «Лепбук» по мовному розвитку (1 місце) «Конкурс читців» присвячений 9 травня (1 місце, 2 місце).

Діти і батьки групи з задоволенням брали участь в сезонних і тематичних конкурсах.

Особистісний зростання педагога.

Звіт по самоосвіті.

Тема «Організація рухової діяльності дітей раннього віку в режимних моментах»

Я визначила мету своєї роботи: Оздоровлення дітей раннього дошкільного віку посередництвом рухомий гри. Особливу увагу приділяю рухової діяльності дітей.

У дошкільному віці закладаються основи всебічного гармонійного розвитку особистості дитини. Важливу роль при цьому відіграє своєчасне і правильно організоване фізичне виховання, одним з основних завдань якого є розвиток і вдосконалення рухів.

Для успішного вирішення завдання я використовувала різноманітні форми роботи такі як:

• ранкова гімнастика

• фізкультурні заняття

• фізкультхвилинки

• гімнастика пробудження після сну

• рухливі ігри

• індивідуальна робота

• самостійна рухова діяльність дітей

• фізкультурні дозвілля і розваги

Були використані наступні засоби:

-Спільне діяльність вихователя з дітьми;

-Самостійне діяльність дітей;

-Предметно-розвиваюче середовище.

Застосовувала такі методи:

-словесние,

-наочність,

-Практичні,

-Ігровий.

Поставивши перед собою мету і завдання зайнялася підбором матеріалу, пошуками всіляких рухливих ігор, фізкультхвилинок.

Була проведена консультація для батьків «Ігри та вправи для дітей», «Ігри які можна провести вдома», «Рухова діяльність дітей в ДНЗ»

Провела батьківські збори

Для педагогів виступила з презентацією і доповіддю на тему «Організація рухової діяльності дітей раннього віку в режимних моментах»

Досягнуті результати:

На кінець року варто відзначити, що діти гармонійно фізично розвиваються, з бажанням рухаються, їм цікаво виконувати різноманітні фізичні вправи, вони навчилися дій з фізкультурними посібниками.

Відповідно до вікових можливостей у них розвивається координація рухів, здатні швидко реагувати на сигнали, перемикатися з одного руху на інше.

Навчилися виконувати завдання, діяти, в загальному, для всіх темпі.

З великим бажанням вступають в ігрові дії з іншими дітьми.

Володіють відповідними віком основними рухами.

Виявляють бажання грати в рухливі ігри з простим змістом, нескладними рухами.

Робота з батьками

У житті нашого дитячого колективу активно беруть участь батьки. Вихователями були складені перспективний і календарний плани, в них вказувалися всі спільні заходи, консультації, батьківські збори, тематика наочно-стендової інформації, консультації, бесіди, рекомендації, розроблені пам'ятки. У свою чергу батьки охоче йшли на контакт і намагалися брати участь у всіх акціях і спільних заходах групи, ДНЗ.

Провідні цілі взаємодії з сім'єю - створення в дитячому садку необхідних умов для розвитку відповідальних і взаємозалежних відносин з сім'ями вихованців, які забезпечують цілісний розвиток особистості дошкільника, підвищення компетентності батьків в області виховання.

Основні форми взаємодії з сім'єю

Інформування батьків про хід освітнього процесу: індивідуальні та групові консультації, батьківські збори, оформлення інформаційних стендів, організація виставок дитячої творчості, запрошення батьків на дитячі свята, створення пам'яток, листування по електронній пошті, в групі «Для вас батьки».

Освіта батьків: розміщення консультацій і рекомендацій на стенді ДОУ або в групі «Для вас батьки».

Спільна діяльність: залучення батьків до організації конкурсів, прогулянок, до участі в дитячій дослідницької та проектної діяльності.

Протягом навчального року батькам спільно з дітьми надавалася можливість брати участь в різноманітних конкурсах. Батьки брали активну участь життя групи.

Відповідно до річного плану роботи проводилися загальні та групові батьківські збори. Систематично всередині групи для батьків оформлялися стінгазети і колективні роботи, випускалися інформаційні пам'ятки, оформлялися папки-пересування для педагогічної освіти батьків по різним областям розвитку дітей.

Перед батьківським комітетом стояло непросте завдання: доводити до кожної сім'ї і педагогів ідеї співпраці.

Результатом взаємодії педагогів і батьків є: підвищення активності батьків у житті групи і дитячого садка; виставки спільних творчих виробів і малюнків дітей і батьків.

На початку навчального року перед педагогами нашої групи була поставлена мета: створення в дитячому садку здоров'язберігаючих освітнього простору, що забезпечує гармонійне різнобічний розвиток кожної дитини, формування у нього універсальних здібностей до рівня, відповідного його віковим та індивідуальним можливостям, вимогам соціального замовлення держави і сім'ї.

Відповідно до мети перед нами стояли завдання:

1. Удосконалювати діяльність в групі з розвитку педагогічного процесу, створенню комфортних умов, організації педагогічного, лікувально-оздоровчого, здоров'язберігаючих режимів через реалізацію загальноосвітньої програми

2. Створити умови для якісного проведення безпосередньої освітньої діяльності в групах з метою збільшення показників якості засвоєння програмного змісту по приблизною основний загальноосвітньою програмою дошкільної освіти «Від народження до школи» під ред. Н. Е. Веракси, Т С Комарової, М А Васильєвої.

Аналіз виконання вимоги до змісту і методів виховання і навчання, а також аналіз засвоєння дітьми програмного матеріалу показали стабільність і позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку.

Позитивний вплив на цей процес надає тісне співробітництво вихователів. Фахівців, адміністрації ДНЗ та батьків, а також використання прийомів розвиваючого навчання та індивідуального підходу до кожної дитини.

Знання та навички, отримані дітьми в ході безпосередньо освітньої діяльності, необхідно систематично закріплювати і продовжувати застосовувати в різноманітних видах дитячої діяльності. Особливу увагу слід приділити використанню різноманітних традиційних і нетрадиційних методів роботи, що дозволяють розвивати відповідні знання, вміння, навички.

Протягом року педагоги поширювали свій педагогічний досвід. Були проведені відкриті покази безпосередньо освітньої діяльності по мовному розвитку і фізичному розвитку.

Брала участь на педагогічній раді з доповідями і презентацією: «Організація і проведення зимових прогулянок»; Вистовка-презентація «Здоров'я зберігаючі технології в ДНЗ»: «Умови успішного мовного розвитку в умовах ФГОС»

У минулому році були виявлені наступні проблеми і недоліки:

- не всі батьки прислухаються до порад вихователів, медсестри.

Результати діяльності групи були ретельно проаналізовані, зроблені висновки про те, що в цілому робота проводилася цілеспрямовано і ефективно.

З урахуванням успіхів і проблем, що виникли в минулому навчальному році, намічені наступні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

1. Продовження цілеспрямованої роботи з дітьми по всім освітнім областям;

2 Удосконалювати роботу по взаємодії з батьками, надавати допомогу батькам у оволодінні психолого-педагогічними знаннями про розвиток дитини 2-3 років, вміння застосовувати їх в спілкуванні;

3. Продовження вдосконалення предметно-розвиваючого середовища в групі відповідно до ФГОС;

4. Зберігати сприятливий емоційно-психологічний клімат в групі;

5. Підтримувати партнерські відносини між педагогами, дітьми та батьками;

6. Підвищувати рівень педагогічної майстерності шляхом самоосвіти, обміну досвідом роботи, відвідування міських заходів (семінарів, практикумів, майстер-класів);

7. Брати активну участь в заходах ДНЗ.

висновки:

Аналіз виконання вимог до змісту і методів виховання і навчання, а також аналіз засвоєння дітьми програмного матеріалу показують стабільність і позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку. Позитивний вплив на цей позитивний процес надає тісне співробітництво в роботі вихователів, фахівців, керівників, батьків, а також використання прийомів розвиваючого навчання, індивідуального підходу до дітей.

Знання та навички, отримані в ООД необхідно систематично закріплювати і продовжувати застосовувати в різних видах діяльності дітей. Протягом літнього періоду я продовжу використовувати дидактичні і настільно - друковані ігри, спостереження, спільну творчу діяльність з дітьми, дозвілля і розваги для закріплення і розвитку відповідних знань, умінь і навичок, а також індивідуальну роботу з дітьми.Скачати 18.75 Kb.