Аналітичний звіт вихователя
Скачати 23.29 Kb.
Дата конвертації09.11.2019
Розмір23.29 Kb.
Типаналітичний звіт

Тетяна Волкова
Аналітичний звіт вихователя

Світ, в якому живе і виховується дитина, характеризується постійним оновленням інформації, він динамічний і мінливий. Такі умови диктують маленькій людині необхідність бачити свої цілі, розвиватися, вибудовувати соціальні зв'язки і швидко включатися в тимчасові колективи, і нам, дорослим, необхідно допомогти йому в цьому.

Динамічно розвивається система освіти і висуває нові вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління, впровадження нових підходів, розширення їх можливостей.

Зміни в політичній і економічній сферах суспільства привнесли зміни в систему освіти, які викладені в нормативно - правових документах в галузі освіти. Тому свою професійну діяльність здійснюю на основі документів, що визначають сучасні завдання освіти.

У міжатестаційний період моя педагогічна діяльність була спрямована на створення максимально ефективних умов для розвитку і виховання дітей.

Робота здійснювалася в наступних напрямках:

- створення розвивального предметно-просторового середовища і умов для збагаченої різноманітної діяльності дітей;

- здійснення корекції в особистісному розвитку дітей через організацію індивідуальних і колективних видів діяльності, заснованих на змістовному спілкуванні;

- залучення батьків до освітнього процесу в процесі проектної діяльності;

- підвищення кваліфікації через самоосвіту і курси підвищення кваліфікації.

Відповідно до обраних напрямками вирішувалися завдання:

- створення розвивального предметно-просторового середовища відповідно до сучасних вимог;

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в виховно -освітній процес з метою підвищення якості освіти;

- формування у батьків педагогічної компетентності через участь в проектній діяльності.

Вирішуючи задачу створення розвиваючої предметно-просторового середовища відповідно до сучасних вимог, прагнула створити обстановку сприяє збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров'я дітей. Сучасна соціальна ситуація розвитку дітей в Росії носить драматичний, кризовий характер. Її аналіз відкриває негативні зміни особистості дитини: порушення його соматичного, психічного та психологічного здоров'я. Загальний стан фізичного здоров'я дітей (від року до 14 років) в останні роки викликає зростаюче занепокоєння фахівців і батьків. Одним із засобів вирішення означених завдань стають здоров'язберігаючих технологій, без яких немислимий педагогічний процес сучасного дитячого садка.

Як відомо, дошкільне дитинство - період інтенсивного росту і розвитку організму, і підвищеної його чутливості до впливів природного і соціального середовища, в тому числі, до профілактичних та оздоровчих заходів, що проводяться в дитячому саду. Ефективність цих заходів багато в чому залежить від того, наскільки природні і адекватні умови життєдіяльності дитини в дошкільному навчальному закладі закономірностям формування його організму.

З метою формування основ здорового способу життя, для розвитку рухової активності в групі створені умови для розвитку навичок особистої гігієни, рухової активності (фізкультурний куточок, фізичного розвитку, підібрана картотека рухливих ігор та ігрових вправ, картотека ранкових гімнастик, пальчикових ігор, впровадження здоров'язберігаючих технологій в освітній процес. Для цього я спланувала систему роботи з дітьми по введенню наступних здоров'язберігаючих технологій:

- технологія збереження і стимулювання здоров'я: динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, релаксація, гімнастика пальчикова, дихальна гімнастика, гімнастика бадьорить, гімнастика коригуюча.

- технологія навчання здоровому способу життя: фізкультурні заняття, проблемно-ігрові (гри - тренінги, игротерапия, комунікативні ігри, заняття з серії здоров'я)

- корекційні технології: технологія музичного впливу, технологія корекції поведінки, фонетична ритміка.

«Чим вище рухова активність дитини, тим краще розвивається його мова. Розвивати його рухові вміння - розвивати розум, слух, увагу ».

Застосовувані мною здоров'язберігаючих технологій мали оздоровчу спрямованість, а використовувана в комплексі здоров'язберігаючих діяльність сформували у вихованців стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінний розвиток.

З метою співпраці з батьками щодо формування здорового способу життя, мною були проведені ряд заходів: спортивні свята з батьками і дітьми, консультації, конкурси, зустрічі з медичним персоналом - для формування у батьків відповідальності в справі збереження власного здоров'я та здоров'я своїх дітей.

Мої вихованці активні учасники і призери «Тижня здоров'я», «Малих Олімпійських ігор», переможці муніципального конкурсу «Кубок здоров'я» в номінації «Естафета».

Діти і батьки учасники муніципальних змагань «Мама, тато, я - спортивна сім'я», «Велокросс», «Крос Націй», «Лижня Росії».

Ефективність застосування здоров'язберігаючих технологій сприяє формуванню позитивної динаміки розвитку фізичної витривалості, зміцнення здоров'я дітей та зниження захворюваності.

Не менш важливим вважаю створення психологічного комфорту для кожної дитини, можливості для реалізації його права на вільний вибір виду діяльності, ступеня участі в ній, способів її здійснення та взаємодії з оточуючими.

Все групове простір розподілено на зони, які доступні дітям: іграшки, дидактичний матеріал, ігри. Для включення дітей в розвиваючу ігрову діяльність і відповідно до сучасних вимог, оформила і наповнила ігровим матеріалом центри «Пізнання», «Літературний центр», «Центр Творчості», «Ігровий».

Створена предметно-розвиваюче середовище дозволяє успішно вирішувати конкретні освітні завдання, залучати дітей до процесу пізнання і засвоєння навичок і умінь, розвивати їх допитливість, творчість, комунікативні здібності.

Хлопці у відповідності зі своїми інтересами і бажаннями вільно займаються в один і той же час, не заважаючи один одному, різними видами діяльності: фізкультурою, музикою, малюванням, експериментуванням, інсценують казки, влаштовують ігри-драматизації.

Створена мною середу естетична, вона викликає у дітей почуття радості, емоційно позитивне ставлення до дитячого садка, бажання відвідувати його, збагачує новими враженнями і знаннями, спонукає до активної творчої діяльності, сприяє їх інтелектуальному розвитку.

Серед групи дозволяє кожній дитині знайти заняття до душі, перевірити свої сили і здібності, навчитися взаємодіяти з педагогом і однолітками.

Таким чином, в групі створено сприятливе розвиваюча предметно-просторове середовище, є всі необхідні центри розвитку з функціональним і різноманітним дидактичним матеріалом, що сприяє виникненню і здійснення самостійної і організованою діяльності дітей.

Модернізація дошкільної освіти передбачає пошук нових форм організації навчання в дитячому садку. Головним вважаю, навчити дітей орієнтуватися в потоці інформації, що надходить звідусіль, навчити, як правильно засвоювати інформацію, а й вміти цілеспрямовано шукати її. Для цього необхідно використовувати інноваційні технології навчання. Однією з таких - є проектний метод.

Метод проектів найважчий, але цікавий в роботі. Технологія проектування орієнтується на спільну діяльність учасників освітнього процесу: вихователь-дитина, дитина-батьки, вихователь-батьки. У практиці своєї роботи використовую проекти різної тематики і спрямованості. Головне в технології проектування - кожній дитині забезпечити визнання важливості і необхідності в колективі.

Реалізація проектів проходила через всі види діяльності вихованців - безпосередню освітню діяльність, спільну і самостійну діяльність вихованців.

Так, до 200-річчя Бородінської битви був розроблений і реалізований спільний проект "Уж постоїмо ми головою за Батьківщину свою". Мета цього проекту: формування у дітей патріотичних почуттів, заснованих на ознайомленні з бойовими традиціями нашого народу і поваги до пам'яті людей, які захищали свою Батьківщину. При підготовці до презентації проекту мною був створений слайд-фільм про Бородінській битві, з використанням відповідного музичного репертуару. Мультимедійний метод дозволив познайомити дітей з пам'ятниками, поставленими в честь цих подій; з військовою формою, зброєю тих часів і портретами героїв Вітчизняної війни 1812 року. Можна з упевненістю сказати, що в рамках даного проекту була проведена велика робота, завдяки якій всі учасники освітнього процесу були готові до святкування цієї знаменної дати.

В рамках річного плану були розроблені та реалізовані загально Садовський проекти «Свято російської хустки» та «Російська матрьошка». Маленьким дітям ще недоступні поняття про Батьківщину. Виховання в цьому віці полягає в тому, щоб підготувати грунт для них, виростивши в атмосфері, насиченою живими образами, яскравими фарбами його країни. Русский хустку, російська матрьошка - це ті образи, які служать основою для музичної, художньо-творчої діяльності дітей і засобом патріотичного виховання.

Досвід роботи в цьому напрямку, а саме проект «Російська матрьошка» був представлений в рамках міського семінару для педагогів Тавдинського міського округу «Художньо-естетичний розвиток як один із пріоритетних напрямків роботи дитячого садка».

Протягом двох років спільно з музичним керівником був розроблений і реалізований музично-літературний проект «Времена года» за творами композиторів Чайковського, Вівальді, Гріга і російських поетів Єсеніна, Буніна, Пушкіна, Тютчева.

На сьогоднішній день вплив класичної музики на дітей, безперечно і має величезне значення. У наш вік комп'ютерних технологій, коли у дитини більше розвинений інтерес до життя віртуальної, формувати естетичну і художню культуру у дітей просто необхідно. Слухання класичних творів дозволяє розширити пізнання і підтримувати інтерес до поезії і музики, сприяє прояву емоцій у творчій діяльності.

Музично-літературна вітальня - це підсумок, емоційна точка, де створюються умови, для прояву накопиченого емоційного і творчого потенціалу дітей. У цьому проекті стався синтез поезії, музики, живопису, а використання мультимедійного методу дозволило познайомити дітей не тільки з творами відомих художників, а й побачити дітям свої власні малюнки в мультимедійної презентації. Особливістю цього проекту стала участь педагогів, які дали зразок читання віршів, що викликало захоплення і подив у дітей.

У 2013 році - спільний проект «Времена года» був представлений педагогічному співтовариству Тавдинського міського округу в рамках Дня відкритих дверей «Проектування освітнього процесу в сучасних умовах».

У 2014 році був розроблений і реалізований спільний дитячо-батьківський проект «Дикі тварини» в рамках общесадовского проекту «Читання - ось найкраще навчання». Кожна сім'я разом зі своєю дитиною виготовили книжку-малятко про диких тварин. Проект дозволив підвищити інтерес, любов і тягу дітей до дитячих книг. Досвід роботи над тематичним проектом був представлений педагогам Тавдинського міського округу в ході семінару на тему «Розвиток мови дошкільника як фактор успішного розвитку особистості».

У 2015 році - мною був розроблений педагогічний проект «Юний чарівник». Дошкільнята - природжені дослідники. Дитина прагне до знань, а саме засвоєння знань відбувається через численне «навіщо?», «Як?», «Чому?». Він змушений оперувати знаннями, представляти ситуації і намагатися знайти можливий шлях для відповіді на питання.

Діти - допитливі дослідники навколишнього світу. Ця особливість закладена від природи. І тому підтвердження - їх допитливість, постійне прагнення до експерименту, бажання самостійно знаходити рішення в проблемній ситуації. Моє завдання - не припиняти цю діяльність, а навпаки, активно допомагати.

Пізнавально-дослідницька діяльність як культурна практика, суть якої в запитуванні - як влаштовані речі і чому відбуваються ті чи інші події, - вимагає переходу до усвідомленого пошуку зв'язків, відносин між явищами навколишнього світу і фіксації цих зв'язків як своєрідного результату діяльності.

При організації занять пізнавального циклу важливо наділити розвиваюче утримання в таку форму, щоб воно привертало дитини, стимулювало його розвиток. Це можна зробити за допомогою культурно-смислових контекстів, службовців своєрідним посередником між педагогічними інтересами і інтересами дітей.

Такими культурно-смисловими контекстами можуть виступати типи дослідження, доступні дошкільнятам, що дозволяють зайняти їм активну дослідницьку позицію.

Проект «Юний чарівник» допоміг мені зробити кожен день для ре-бенка неповторним, таким, що запам'ятовується, а дітей навчив самим творити чудеса, навчив бачити навколо себе незвичайне і намагатися розгадати навколишні таємниці, стати справжнім чарівником. Досвідом роботи над цим проектом я поділилася на семінарі «Культурні практики в дошкільну освіту».

У підготовчій групі був розроблений і реалізований проект «Кімнатні рослини нашого саду», який був представлений на конкурс «ЕкоКолобок».

Використання проектного методу в освітньому процесі дозволило не тільки успішно розвивати в дітях допитливість, творчу і мовну активність, а й залучити батьків до активної участі у педагогічному процесі, поліпшити сімейний мікроклімат.

Перед дошкільною освітою в сучасних умовах стоїть важливе завдання - виховати людину, що володіє інформаційною культурою, що дозволить йому успішно адаптуватися в нових життєвих умовах.

Система освіти в нашій країні вступила в період фундаментальних змін, що характеризуються новим розумінням цілей і цінностей освіти, усвідомленням необхідності переходу до безперервної освіти, новими концептуальними підходами до розробки і використання технологій навчання. Реалізація багатьох з стоять перед системою освіти на сучасному етапі завдань неможливо без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Саме тому в міжатестаційний період працювала над темою самоосвіти «ІКТ - засіб підвищення якості освіти». Пройшла курси підвищення кваліфікації при Ірбітський гуманітарному коледжі «Інформаційна культура педагога» (в обсязі 72 годин). Отримані знання застосувала в практиці своєї роботи: створила пакети дидактичних матеріалів за темами «Правила безпечної поведінки», «Дикі тварини», «Домашні тварини», «Кімнатні рослини», «Предметний світ». У кожен пакет входять: презентації по темі, ілюстративний матеріали, ігровий дидактичний матеріал. Розроблено заняття-презентації по освітній галузі пізнавальний розвиток. Створені презентації до проектів «Мама - сонечко моє», «Вітчизняна війна 1812 року», «Російська матрьошка», «Безпечна прогулянка», «Пори року». Включення ІКТ дозволило зробити освітню діяльність пізнавальної, захоплюючою, різноманітною та цікавою.

В. Сухомлинський вважав: «Успіх в навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, що народжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися». Інформаційні технології дозволяють зберегти інтерес до навчання. В рамках тижня педагогічної майстерності провела відкрите заняття для колег з використанням інформаційних комп'ютерних технологій «Домашні тварини».

Так при ознайомленні дошкільнят з основами безпеки життєдіяльності мною були створені презентації ( «Твоя безпека», «Надзвичайні ситуації», «Вогонь: друг чи ворог», «Безпека поблизу залізничних колій», які в доступній, яскравій, наочній формі представляють вихованцям теоретичний матеріал . Презентації в своєму складі мають відеофрагменти, які дозволяють продемонструвати на занятті відеосюжет, який представляє досліджуване явище. Хлопці є свідками того, що відбувається на екрані землетрусу, пож ара, вони вчаться правилам безпеки.

При застосуванні ІКТ не забуваю про здоров'язберігаючих технологіях, використання технічних засобів виховання обмежую тимчасовими рамками, відповідними віковим особливостям дітей.

Отриманий результат дозволив мені взяти участь і бути призером конкурсів професійної майстерності, узагальнювати свій педагогічний досвід, розміщуючи конспекти занять на сторінках Інтернет-спільнот: (є лауреатом дистанційного «Всеросійського творчого конкурсу:" Рассударікі "Номінація:" Комп'ютерна графіка "Робота:" Равлик " ; Всеросійського творчого конкурсу: "КОРАБЕЛЬ УСПІХУ". Номінація: Презентація до заняття, уроку. Назва роботи: Правила поведінки дітей на залізничному транспорті - 1 місце).

Використовуючи відеокамеру і застосовуючи відповідні програми, створюю нехитрі фільми, які особливо подобаються батькам. Вони із задоволенням дивилися створені мною фільми за участю дітей «Російська матрьошка», «Мама, немає тебе рідніше», «Наскільки добре ми знаємо свою дитину».

Питання про розвиток творчості у дітей дошкільного віку є актуальним. Творчість, є обов'язковим елементом гармонійного розвитку особистості дитини. Діти відчувають великий душевний підйом, якщо дорослі відзначають оригінальність і самобутність творчої роботи дитини. Дитяча творчість нерозривно пов'язане з грою, і, часом, між процесом творчості і грою немає межі. З метою розвитку творчого початку організую участь своїх вихованців у конкурсах, що проводяться в дошкільному закладі.

При реалізації будь-якого проекту велике значення приділяю включенню батьків в освітній процес. Вже давно відомо, що спільна творчість дітей і батьків формує хороші довірчі відносини між ними, робить позитивний вплив на розвиток дитини і привчає його співпрацювати. Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нових відносин сім'ї і дошкільного закладу. Новизна цих відносин визначається поняттями "співпраця" і "взаємодія". Головним вважаю встановлення довірчих відносин між дітьми, батьками і педагогами, створення умов для творчої самореалізації батьків і дітей, формування поважних взаємовідносин сім'ї та освітнього закладу.

Головна мета взаємодії з батьками - підвищення їх компетентності в питаннях розвитку і виховання дошкільників за допомогою організації активних форм роботи. Систематично обновляю матеріал в інформаційному центрі для батьків, що сприяє збільшенню звернень з боку батьків.

На сьогоднішній день можна сказати, що у мене склалася певна система в роботі з батьками. Роботу строю поетапно:

1. етап Ознайомчий - на даному етапі знайомлю батьків з життям дітей в дитячому садку і групі.

2. Другий етап - залучення батьків у виховно -освітній процес - активне спільне вивчення основних особливостей дитини (вікових, статевих, індивідуальних) і необхідних умов для його розвитку.

3 етап - участь батьків у проектній діяльності.

Мої батьки учасники всіх заходів, що проводяться в дитячому саду: «Золота осінь», «День Матері», «Новорічна казка», 23 лютого, «Масляна», «День сміху в дитячому садку». Приймали участь в заходах муніципального рівня: «Новорічна іграшка» (призер); «Мама, тато, я - спортивна сім'я», де наша команда зайняла почесне друге місце; взяли участь в «велокросів», в «Кросс Націй». Стали призерами в конкурсі «Засвітись.

На основі федеральних державних вимог і з урахуванням рекомендацій програми "Дитинство" розробила свою робочу програму. Зараз основна тема - це введення ФГОС в практику роботи дошкільних установ. Федеральний державний стандарт дошкільної освіти - документ, який все дошкільні освітні організації зобов'язані реалізовувати. Якщо на початку цієї роботи було багато питань і побоювань, то зараз я чітко уявляю, як виконати державне замовлення. У мене є робоча програма, є сили і бажання її реалізувати. Працюючи з дітьми дошкільного віку, я приділяю велику увагу плануванню.

За допомогою планування я визначаю свої педагогічні завдання, розподіляю їх у часі, продумую, як організувати розвиваюче середовище, які посібники. В рамках довгострокового планування визначаю цілі і завдання на поточний рік, основні етапи навчання і виховання дітей, етапи їх розвитку. Продумую, як почати роботу на початку року, на що звернути увагу протягом року, як залучити до роботи батьків вихованців.

Короткострокове планування здійснюю щотижня. Воно включає організацію безпосередньо освітньої діяльності та розклад заходів за індивідуальною і подгрупповой роботі з дітьми протягом дня. Також вирішую, які зміни провести в центрах активності.

Результати роботи є позитивними. З введенням ФГОС ДО результати освоєння програми представляються у вигляді цільових орієнтирів дошкільної освіти, які являють собою соціально-нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти. Основний метод спостереження і фіксування досягнень конкретної дитини. Для мене важливо помітити найменший успіх дитини і створити умови для його подальшого розвитку. Створені психолого-педагогічні умови позитивно позначилися на якості освітнього процесу. Так діагностика готовності до шкільного навчання випускників показала, що 71% дітей мають високий рівень готовності до шкільного навчання, у 29% вихованців визначено середній рівень готовності, показники низького рівня готовності не зафіксовані ні в одного вихованця.

Постійно підвищую свій професійний рівень через освітні програми та семінари, і участь в професійних конкурсах:

- 2014. Призер VI Міжнародного конкурсу для педагогів «Краса поруч з нами» Інтернет - порталу «Вогник»;

- 2014. Учасник вебінару «Реалізація освітньої галузі« Соціально-комунікативний розвиток »ФГОС дошкільної освіти»;

- 2014.«Проектування діяльності педагога дошкільної освіти відповідно до федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти».

- 2015 рік. Семінар «Анімаційна діяльність як засіб розвитку особистості дітей в умовах ФГОС ДО і НГО»

- 2017 рік. «Оновлення змісту дошкільної освіти та впровадження сучасних технологій в умовах реалізації ФГОС ДО»

Досвід моєї роботи був представлений педагогічному співтовариству Тавдинського міського округу:

- 2014 рік Семінар «Розвиток мови дошкільника як фактор успішного розвитку особистості» (проект «Дикі тварини»);

- 2015 рік Навчальний семінар «Культурні практики в дошкільну освіту» (проект «Юний чарівник»).

Є учасником Інтернет-конкурсів.

Беру активну участь в суспільному житті дитячого саду і міста.

Професійна діяльність відзначена: Почесною грамотою Глави Тавдинського міського округу за багаторічну сумлінну працю та у зв'язку з відзначенням Дня міста.Скачати 23.29 Kb.