Аналітичний звіт соціального педагога ДНЗ
Скачати 10.79 Kb.
Дата конвертації03.08.2017
Розмір10.79 Kb.
Типаналітичний звіт

Ольга Калашнова
Аналітичний звіт соціального педагога ДНЗ

У 2014/2015 уч. році діяльність соціального педагога була спрямована на реалізацію прав і свобод вихованців, забезпечення охорони їх життя і здоров'я, здійснення комплексу заходів з правового виховання дітей ОДШО і сімейних дитячих садів.

цілі:

Надання компетентної допомоги дитині і батькам;

Сприяння соціальному формуванню особистості дитини;

Захист прав дитини.

завдання:

Координувати попереджувально-профілактичну діяльність всіх служб дитячого садка.

Підвищувати рівень соціально-педагогічної профілактичної роботи з сім'ями дитячого садка через взаємодію з соціумом.

Проводити роз'яснювальну роботу серед батьків і педагогів ДНЗ з питань правопорядку.

Аналіз діяльності педагога за завданнями і видам робіт

Соціальним педагогом спільно з педагогічним складом ОДШО (вихователями, логопедами, музичними керівниками, інструкторами по фіз. Культури) були проведені заходи з дітьми в рамках педагогічної програми, затвердженої на початку навчального року. Пріоритетними в діяльності соціального педагога в 2014/2015 уч. році для реалізації поставлених завдань були:

1. Попереджувально-профілактична діяльність

Для вирішення завдання по координації попереджувально-профілактичної діяльності всіх служб дитячого садка соціальним педагогом проводилися тематичні тижні серед садів ОДШО:

в рамках «Тижня толерантності» соціальним педагогом проводилася координація проведення вихователями занять за тематикою тижні, контроль за виконанням поставленого завдання Центром соціально -психолого-логопедичного супроводу Гімназії; за результатами тижня був підготовлений звіт у вигляді фото-презентації на сайті гімназії в розділі «Профілактика негативних проявів серед неповнолітніх»; також був оформлений інформаційний стенд за підсумками «Тижня толерантності» для батьків;

в рамках «Тижня профілактики наркозалежності» (в ОДШО Тижня ЗСЖ сім'ї) підготовлений огляд відкритих занять інструкторів з фізичної культури; звіт розміщений на сайті Гімназії;

2. Консультативна діяльність з педагогами

Участь в педрадах.

Інформування педскладу ОДШО про основні проблеми та фактори, що провокують жорстоке поводження з дитиною.

Педрада в ОДШО по роботі соціальної служби і обговорення дій вихователя для виявлення фактів жорстокого ставлення до дітей. Індивідуальна робота з педагогами щодо профілактики жорстокого поводження з дитиною.

Робота з педагогами та проведення консультації по темі «Конвенція про права дитини» з використанням самостійно підготовлених мультимедійних матеріалів.

Регулярні індивідуальні та групові бесіди з вихователями груп з питань, що стосуються цілей і завдань роботи соціального педагога ОДШО.

3. Консультативна діяльність з батьками

У дошкільному закладі використовуються різноманітні форми і методи роботи з батьками, необхідні для встановлення партнерських відносин з сім'ями, підвищення їх активності як основних учасників виховного процесу.

Проведення батьківських зборах по темі «Питання по організації соціально-педагогічної служби в підрозділі ОДШО гімназії».

У листопаді в рамках «Тижня толерантності» були проведені тематичні батьківські збори.

Участь в проведенні дня відкритих дверей ОДШО. Формування позитивного іміджу дитячого садка в свідомості батьків. Демонстрація організації здорового і правильного харчування дітей (Соціальний педагог Калашнова Про. А. входить в комісію по харчуванню).

Доведення до батьків відомостей з додаткової освіти для дітей на базі ОДШО.

Доведення до батьків відомостей по зимовому відпочинку для дітей, представленому службою соцзахисту «Коньково».

Індивідуальне консультування за запитами батьків.

4. Діагностична діяльність

На початку навчального року було проведено письмове опитування серед батьків, на підставі якого було складено соціальні паспорти всіх сімей ОДШО, в наслідок стали основою для підготовки соціального паспорта ОДШО.

діти з неповних сімей,

діти, які мають батьків-інвалідів,

діти інваліди,

діти, що знаходяться під опікою,

діти з багатодітних сім'ї (чол).

З усіма категоріями сімей успішно проводилася індивідуальна робота:

проводилась діагностика сімей,

надавалася необхідна соціальна допомога,

велася роз'яснювальна робота,

проводилися співбесіди з батьками і інтерв'ювання дітей в ігровій формі «Ти і твої батьки»,

складалися характеристики дітей, які перебувають під опікою, для органів опіки та піклування.

Особлива увага на початку року було звернено на адаптаційний період і соціалізацію дітей раннього віку.

Зведена таблиця показників адаптації дітей раннього віку.

Таблиця побудована за даними за перше півріччя 2014/2015 року, зібраним разом з вихователями. Відзначається стабільність частки дітей з легким ступенем адаптації. Основні причини: батькам надається час перебування в групі в період адаптації, збагачується предметно-розвиваюче середовище, реалізується індивідуально-диференційований підхід до кожної дитини, проводиться робота з батьками тих, хто влаштовується дітей в різних формах взаємодії (індивідуальні бесіди, консультації, оформлення інформаційних матеріалів, анкетування ).

просвітницька діяльність

1.1. Для виховання позитивного ставлення вихованців до загальнолюдських цінностей шляхом комбінації змісту, форм і методів виховної роботи проводилися:

Перераховано заходи.

1.3. Для проведення роз'яснювальної роботи та підвищення інформованості батьків проводилися:

оформлення тематичних стендів в ОДШО:

до першого вересня в рамках адаптаційної програми підготовки дітей до дитячого садка;

про дітей - учасників соціального проекту «День літньої людини» в жовтні місяці;

до Дня вихователя;

інформаційний для батьків, приурочений до тижня толерантності;

інформаційний для батьків, приурочений до тижня «Конвенції про права дитини»;

з розвивального додаткової освіти;

про проведений загальноміському спортивному заході «Олімпійське майбутнє Росії»;

по патріотичному вихованню, приурочений до Дня захисника вітчизни;

про проведені заходи до дня 9 травня - проект «Виховуємо патріотів Росії»;

ітогово- звітний фото-стенд по роботі ОДШО за навчальний рік;

розробка листівок для батьків дітей різних вікових груп по реалізації прав дітей в сім'ї (публікація на сайті гімназії);

оформлення пам'ятки для батьків у вигляді буклету до батьківських зборів «Роль сім'ї у вихованні дитини»;

підготовка методичного матеріалу для вихователів по конвенції про права дитини з використанням дайджесту з матеріалів сайту президента Росії;

оформлення фото- і відео- звітів про проведення різних заходів і публікація їх на сайті Гімназії в розділах:

Профілактика негативних проявів серед неповнолітніх,

ОДШО №,

ОДШО №,

Центр соціально -психолого-логопедичного супроводу.

Досягнуті результати

В результаті роботи соціального педагога в 2014/15 уч. м досягнуті наступні результати:

складений соціальний паспорт ОДШО;

вибудувана система комунікації з батьками за допомогою їх інформування через стенди, інформацію на сайті Гімназії, через проведення групових зборів та індивідуальних бесід;

розроблені і впроваджені нові формати виховання у дітей позитивного ставлення до загальнолюдських цінностей і підвищення їх знань (наприклад, масовий конкурс малюнка на асфальті, відкрите заняття з РАМ ім. Гнесіних і Музичної школою ім. Гольденвейзера);

відтворені умови для легкої адаптації дітей на початку навчального року.

Наявність подяк, заохочень

5. Професійне зростання педагога.

Безперервність підвищення кваліфікації

1. Соціальним педагогом Калашновой Про. А. протягом 2014/2015 навчального року були пройдені наступні курси підвищення кваліфікації в рамках участі в проекті «Школа цифрового століття», 2014/15 навчальний рік:

Психолого- педагогічні прийоми і технології ефективної взаємодії з батьками учнів

2. Були прослушанимодульние курси. підвищення кваліфікації:

2.1. Інклюзивний підхід в освіті:

2.2. Навички професійної та особистої ефективності:

3. Діяльність з самоосвіти - розпочато розробку теми «Театралізована діяльність як засіб соціалізації дітей дошкільного віку»

Підготовлена документація на 2015/2016 навчальний рік і звітна документація за 2014/2015 навчальний рік:

висновки:

Результативність роботи з сім'ями «групи ризику» залежить від планомірної діяльності всього педагогічного колективу ОДШО і Центру соціально -психолого-логопедичного супроводу Гімназії №. Нормативні документи даної служби є гарантом адресної допомоги сім'ям «групи ризику».

Діяльність соціального педагога розрахована на те, що треба боротися не проти поганого, а за гарне. Соціальний педагог ОДШО допомагає переходити від протистояння до співпраці, взаємодії з сім'ями «групи ризику». Для цього треба вміти аналізувати, бачити і оцінювати ситуацію, розуміти зв'язок між причиною і наслідком, вміти прогнозувати майбутню поведінку вихованця.

Незамінна допомога в досягненні результатів - це сукупність діяльності всіх фахівців Центру соціально -психолого-логопедичного супроводу Гімназії №1507.

Відзначається мала залученість сімейних дитячих садів в освітній процес. Своєчасна допомога методичного кабінету дошкільного закладу і цільова допомога фахівців вихованцям сімейних дитячих садів була б великою підмогою у вирішенні поставлених на початку року завдань.

Завдання на наступний навчальний рік:Скачати 10.79 Kb.