Аналітичний звіт про результати педагогічної діяльності
Скачати 24.19 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір24.19 Kb.
Типаналітичний звіт

Марія Євсєєва
Аналітичний звіт про результати педагогічної діяльності

Стаж педагогічної роботи: 3 роки

Стаж роботи в даному закладі: 3 роки

Стаж роботи на даній посаді: 3 роки

1. Позитивні результати освоєння освітньої програми (в тому числі парціальних).

1.1. Позитивні результати розвитку вихованців: Свою роботу з дітьми будувала у відповідності до змісту основної освітньої програми установи, програмою дошкільної освіти «Від народження до школи» під. ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої, регіональна екологічна програма виховання і освіти дошкільнят Арктики під. ред. Н. Н. Лебедєвої.

Освітню діяльність з дітьми я здійснювала в різних формах і видах організації дитячої діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей: пізнавальної, художньої, дослідницької, мовної, рухової, ігрової, самостійної.

Поставлені завдання реалізовувала в спільну освітню діяльність, в повсякденних навчальних ситуаціях, в ході режимних моментів.

Використовувала в своїй роботі різноманітні форми і методи, особливе значення приділяла використання ігрового методу, так як основним видом діяльності є гра. Таким чином, вся моя педагогічна діяльність була спрямована на успішне освоєння дітьми основної освітньої програми установи.

За результатами вступного моніторингу я зазначила, що вихованці середньої групи володіють непоганими знаннями, вміннями і навичками.

За період відвідування дітьми середньої та старшої групи запас їх знань значно збільшився. Для цього я пропонувала вихованцям творчі завдання, залучала до різні види діяльності, створювала умови для дитячого саморозвитку. Так як провідною діяльністю в старшому віці залишається гра, пропонувала дітям різні ігри з конкретними дидактичними завданнями: настільно-друковані, рухливі, ігри-головоломки, сюжетні ігри з математичним змістом, театралізовані, сюжетно - рольові, музичні.

Під час освоєння освітньої програми у дітей поступово розвивалися інтегративні якості. Дані моніторингу 2013-2014-2015 рр. навчального року показують, що діти стали проявляти допитливість, активність, стали співпереживати один одному, навчилися контролювати свої емоції і поведінку, у вихованців з'явилася мотивація до навчальної діяльності, прагнення вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання і досягати результату.

1.2. За результатами спостереження можна зробити висновок про сформованість у більшості дітей основних передумов навчальної діяльності. Мають початковими знаннями про себе, про природному і соціальному світі, знайомі з творами дитячої літератури, мають елементарними уявленнями з області живої природи, математики, історії і т. П.;

. досить добре володіють усним мовленням, можуть виражати свої думки і бажання, будувати мовні висловлювання в ситуації спілкування;

. здатні до прийняття власних рішень, спираючись на свої знання і вміння в різних видах діяльності;

. активно взаємодіють з однолітками і дорослими, самостійно організовують і беруть участь в спільних іграх, співпереживають невдачам і радіють успіхам своїх товаришів, адекватно проявляють свої почуття;

. мають установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, іншим людям і самому собі, мають почуття власної гідності.

1.3. Результати участі дітей в конкурсах дитячої творчості (спортивних змаганнях, фестивалях, конкурсах, гуртках):

На період 2013-2016 навчального року діти, брали участь в конкурсах на рівні дошкільного навчального закладу, і регіонального рівня.

На рівні установи вихованці молодшого і середнього віку при підтримці батьків брали участь, в конкурсах «Незвичайний урожай», конкурсі читців, «Новорічна майстерня», «Охороняти природу-значить охороняти Батьківщину", "Як зберегти блакитну планету" (в рамках міжнародної акції Марш парків 2016, НПК "Дослідницька діяльність дошкільнят"

Висновок: таким чином, можна зробити висновок про активну участь дітей у конкурсах

різного рівня, їх зацікавленості в цьому і прагненні перемогти.

1.4 Освітню діяльність з дітьми до 01 вересня 2015 року організувала відповідно до ФГОС.

У відповідності до змісту освітньої програми визначала вікові характеристики дитини, завдання роботи з вихованцями та шляхи їх вирішення, матеріал моніторингу та головні напрямки взаємодії з батьками.

Взаємодія з батьками вважаю таким неодмінною умовою освоєння вихованцями групи освітньої програми.

Більшість сімей в моїй групі зацікавлене у вихованні та розвитку своїх дітей, їх готовності до шкільного навчання. Багато батьків розуміють важливість співпраці з вихователями для забезпечення єдиних підходів і активно включаються в життя групи, при цьому отримують задоволення від спільної діяльності дитячого саду і сім'ї.

Батьки щодня цікавляться успіхами своїх дітей, пропонують і надають допомогу в поповненні розвиваючого середовища.

Протягом всього часу відвідування вихованцями закладу надавали допомогу в поповненні ігротеки розвиваючими іграми математичного та пізнавального змісту, атрибутами до сюжетно-рольових ігор, допомогли знайти ілюстративний матеріал на космічну тематику, поповнили спільними з дітьми виробами наш груповий «Міні-музей. Становили творчі розповіді з дітьми і оформляли їх на сторінках альбому.

Предметно - розвиваюче середовище дозволяє розвивати у дітей пізнавальний інтерес, рухову активність, художня творчість і т. Д. І організовувати

різні види дитячої діяльності: безпосередньо освітню, спільну в ході режимних моментів і самостійну діяльність.

Моя роль в самостійній дитячій діяльності була як спостерігача, так і партнера по грі, в ході якої я могла індивідуально попрацювати з кожною дитиною.

Результати індивідуальної роботи відбивалися в результатах проміжного моніторингу освоєння дітьми освітньої програми. Після вивчення і аналізу отриманих результатів, будувала подальшу роботу на основі технології різнорівневого навчання.

2. Якість освітнього процесу.

2.1. Проектування і прогнозування освітнього процесу.

У діяльності з вихованцями, грунтувалася на особистісно - орієнтованому підході і партнерської діяльності, діяла нарівні з дітьми, як партнер по грі, залишала за дітьми право вибору, дотримувалася положення: «Не поруч, не над, а разом!»

Роботу з дітьми організовувала в різних формах діяльності: непосредственнообразовательной, спільної в ході режимних моментів, самостійної дитячої діяльності (створення умов). Спільну діяльність будувала з урахуванням принципу інтеграції освітніх областей з метою формування у дітей цілісного уявлення про навколишній світ. Кожен вид діяльності з дітьми організовувала в формі гри. Подорожі, пригоди захоплювали дітей будучи пізнавальними видами діяльності. Екскурсії, спостереження, експериментування допомагали розширювати знання і кругозір дітей. Театралізовану діяльність, художня творчість, сприйняття дітьми творів дитячої літератури і фольклору я використовувала спільно з музичним керівником.

Пріоритетним напрямком в роботі з дітьми для себе вважала пізнавальний розвиток. ПД організовувала з метою розвитку у дітей пізнавальних інтересів, їх інтелекту, розумових операцій.

В процесі пізнавального розвитку у дітей:

. формується цілісна картина світу (первинні уявлень про себе, інших людей, об'єктах навколишнього світу)

. розширюється кругозір, відбувається формування і розвиток умінь і навичок дослідницького пошуку;

. відбувається розвиток інтересів, допитливості та пізнавальної мотивації; формування пізнавальних дій, становлення свідомості; розвиток уяви і творчої активності.

Однак при цьому враховувала і те, що процес пізнання маленької людини відрізняється від процесу пізнання дорослого: дорослі пізнають світ розумом, а маленькі діти емоціями.

З 2014 року, в зв'язку з введенням в роботу ФГОС, мої пріоритетні напрямки в роботі з вихованцями не змінилися.

Освітню діяльність з дітьми здійснювала в формі безпосередньої освітньої діяльності в інтеграції освітніх областей, спільної діяльності з дітьми в ході режимних моментів, самостійної дитячої діяльності. Перевага інтеграції в тому, що діти не помічали, що ІДТ навчання, так як вони переміщалися по всій групі і в ігровій формі пізнавали нове і для них цікаве. Тобто вся система організації освітньої діяльності сприймалася дітьми, як природне продовження ігрової діяльності.

Зі зміною змісту дошкільної освіти, введенням ФГОС, проектуванням освітньої програми дошкільного закладу і робочих програм педагога на основі ФГОС ДО пріоритетними завданнями моєї роботи з самоосвіти стали вивчення нормативних документів, освоєння нових технологій організації освітньої діяльності, планування і прогнозування майбутньої діяльності з дітьми. Освітню діяльність я організовую згідно з календарним планом з урахуванням вікових особливостей, в якому відображені всі напрямки розвитку, форми і види діяльності з дітьми.

Планування освітньої діяльності дозволило мені організувати роботу з дітьми в системі, враховуючи індивідуальні та вікові особливості кожної дитини.

Планування здійснювала на основі перспективного і календарно-тематичного плану.

Планувала освітню діяльність відповідно до теми, сезону та віку дітей, розподіляла її за часом, продумувала розвиваюче середовище відповідно до теми і роботу з сім'ями. Визначивши ступінь освоєння вихованцями запланованого матеріалу (освоїв - не освоїло, зробив - не зробив, я планувала подальшу роботу з групою дітей і з кожним індивідуально, якщо це необхідно. Індивідуальну роботу планувала з урахуванням різнорівневої навчання.

Висновок: Планування освітньої діяльності дозволило систематично організовувати спільну освітню діяльність з дітьми з застосуванням ігрових методів, що враховують особливості дитячого сприйняття, а також створювати умови для самостійної дитячої діяльності та взаємодії з батьками.

Всі перераховані форми і напрями педагогічної діяльності дозволяють підготувати дитину до школи. А чим більше підготовленим прийде ребнок в школу мається на увазі не кількість накопичених знань, а саме готовність до розумової діяльності, тим успішніше буде для нього початок шкільного дитинства.

2.2. Освоєння інновацій:

2.2.1. Введення ФГОС дошкільної освіти є інноваційною діяльністю для всіх педагогів. У нашому ДОУ вводиться парциальная програма «Веселий день дошкільника« ВеДеДо »під. ред. Т. В. Волосовець, Е. А. Ямбург, розроблена відповідно до нормативних документів у сфері дошкільної освіти та відповідає ФГОС ДО.

Для успішного освоєння дітьми основної освітньої програми використовувала такі форми і види діяльності з дітьми:

Спільна освітня діяльність дорослого і дітей, самостійна діяльність дітей в ході режимних моментів, безпосередньо-освітня діяльність і взаємодія з сім'єю. Інтеграція освітніх областей: Соціально-комунікативний розвиток; Мовний розвиток; Пізнавальний розвиток; Художньо -естетичні розвиток;

Фізичний розвиток; Соціально-особистісне.

У травні 2016 року планують індивідуальна оцінка розвитку дітей, в умовах введення ФГОС дошкільної освіти, буде проводитися мною в рамках педагогічної діагностики, згідно з вимогами стандарту представлена у вигляді цільових орієнтирів, які представляють собою соціально-нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини на період закінчення дітьми дошкільного освіти.

2.2.2. Освоєння сучасних освітніх технологій:

В роботі поряд з традиційними підходами і технологіями вивчаю і використовую наступні освітні технології до різних форм організації дитячої діяльності відповідно до сучасних вимог до дошкільної освіти: Сучасні освітні технології: розвивальне навчання, колективний спосіб навчання (КСВ, проектний метод навчання, здоров'язберігаючих технологій, інформаційно-комунікаційні технології.

Нові інформаційні технології, які є важливим фактором збагачення інтелектуального і емоційного розвитку дитини, каталізатором розвитку його творчих здібностей.

Інформаційно - комунікаційні технології (ІКТ): використовувала для підвищення ефективності освітньої діяльності з дітьми, педагогічної освіти батьків і підвищенні власної кваліфікації:

- підбирала ілюстративний матеріал до майбутньої освітньої діяльності з дітьми, для оформлення інформаційних стендів для батьків моєї групи на актуальну тему: пізнавальна матеріал до майбутньої освітньої діяльності з дітьми: - використовувала інтернет-ресурси для пошуку сценаріїв свят, конспектів безпосередньо освітньої діяльності та інших заходів .

Для розміщення матеріалів власного досвіду роботи на особистих сайтах і професійних спільнотах:

- використовувала інтернет - ресурси для участі в професійних конкурсах, форумах, вивчення нових напрямків у розвитку системи дошкільної освіти:

- використовувала інформаційні ресурси (комп'ютер, сканер, принтер) для оформлення буклетів, звітів, конспектів і календарних планів; мультимедійні презентації в програмі Рower Рoint; цифровий фотоапарат і програми перегляду, редагування і демонстрації зображень; використовувала Інтернет-ресурси в підвищенні своєї кваліфікації (дистанційні курси перепідготовки).

Здоров'я зберігаючі технології, використовувані мною в роботі, включали в себе наступні види:

- фізичний розвиток: (освоєння дітьми основних видів рухів і загальнорозвиваючих вправ, розвиток фізичних якостей); - гартують заходи; - залучення до здорового способу життя дітей та батьків. - організація здоров'язберігаючих середовища в групі для розвитку рухової активності дітей і емоційно сприятливої обстановки; - дотримання рухового режиму дня (чергування рухливих і статичних видів дитячої діяльності, дозування вправ, гендерний підхід); - технології психолого педагогічного супроводу розвитку дитини; -валеологіческое виховання дітей ; -особистий приклад педагога.

Для мене важливо, щоб освітня діяльність завжди проходила на позитивному емоційному тлі, і діти захоплено займалися своєю улюбленою діяльністю - грою.

У своїй роботі з дітьми я постійно використовувала різноманітні ігрові прийоми, які також стимулювали інтерес дітей до діяльності, будили їх уяву, активізували творчі прояви, спонукали до співпереживання, змушували думати, аналізувати, порівнювати і узагальнювати, робити висновки. У кожному виді спільної діяльності з дітьми я використовувала велику кількість наочного матеріалу і посібників.

Використовуючи технологію розвивального навчання, я дотримувалася понять «від простого - до складного».У процесі комплексно-тематичного планування освітньої діяльності після вивчення і поняття дітьми певної теми, я не забувала її до наступного року, а постійно поверталася до неї, вже працюючи над вирішенням задач наступної теми тижня.

Таким чином, зробила висновок про систему отримання дітьми нових знань на основі вже наявних поданні про навколишній світ з ускладненням відповідно до віку дітей. Таку систему я вибудовувала як в процесі колективного способу навчання (КСВ, так і в індивідуальній роботі з вихованцями. Найбільш ефективним способом формування даної системи відкрила для себе проектний метод.

2.3 Створення умов для саморозвитку і самовираження дітей, збереження і зміцнення здоров'я:

Для дітей групи я створила всі необхідні умови для розвитку і самовираження. Головною умовою освоєння дітьми освітньої програми є предметно-розвиваюче середовище, яка відповідно до вимог ФГОС повинна відповідати змісту п'яти освітніх областей: соціально-комунікативний розвиток, мовленнєвий розвиток. пізнавальний розвиток, фізичний розвиток, художньо - естетичний розвиток.

Я створювала і продовжую створювати предметно - розвиваюче середовище групи безпечної варіативної, мобільного, здоров'язберігаючих, при створенні середовища я спиралася на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між дітьми і дорослими.

Предметно-розвиваюче середовище забезпечує: почуття психологічної защіщнності-довіру ребнка до світу, відчуття радості існування (психологічне здоров'я); формування почав особистості (базис особистісної культури, розвиток індивідуальності ребнка - не "запрограмованість», а сприяння розвитку особистості; повноцінний розвиток особистості дитини; реалізацію способів спілкування-розуміння, визнання, прийняття особистості ребнка; основних формуються у дорослих здібностей стати на позицію ребнка, врахувати його точку зору, не ігнорувати його почуття і емоції, співпраця дитини і дорослого: позиція дорослого-виходити з інтересів ребнка і перспектив його подальшого розвитку як повноцінного члена суспільства.

Так як виняткове значення надавалося грі, що дозволяє ребнка проявити повну активність, найбільш повно реалізувати себе, то ігровий простір мало вільно визначаються елементи в рамках групової площі, які давали б простір винахідництва, відкриттів. У процесі створення предметно-розвиваючого середовища я користувалася такими принципами: -Принцип дистанції, позиції при взаємодії. Рівноправне спілкування з ребнка, довірчі бесіди я проводила на основі просторового принципу «очі в очі».Крім того, вважала важливим встановити вірну психологічну дистанцію з кожним ребнка і з групою в цілому. Але при цьому пам'ятала, що одні діти краще відчувають себе на ближчою, «короткій» дистанції, інші на більш «довжиною».Прінціп активності. Ребнок і дорослий в дитячому саду повинні стати творцями свого предметного оточення. У порівнянні зі звичайною сімейною обстановкою, середа в групі дитячого садка була інтенсивно розвиває, що провокує виникнення і розвиток пізнавальних інтересів кожного ребнка моєї групи, його вольових якостей, емоцій, почуттів.

Принцип стабільності динамічності розвиваючого середовища. У групі є багатофункціональні легко трансформуються елементи при збереженні загальної, смислової цілісності. Прикладом такої смислової цілісності нашої групи є ширма, яка може трансформувати групове приміщення за бажанням дітей, а також деякі предмети для сюжетно-рольових ігор, які також переміщаються в будь-яке місце в просторі групи.

Принцип учта вікових відмінностей дітей. У групі є ігровий куточок для дівчаток і ігровий куточок для хлопчиків.

З урахуванням всіх основних напрямків розвитку дітей в групі були створені такі розвиваючі центри: фізкультурний куточок (фізичний розвиток); центр для сюжетно-рольових ігор, за правилами дорожнього руху, різні види театрів (соціально-комунікативний розвиток);

центр природи, ігротека розвиваючих ігор з логіко-математичним змістом, будівельно-конструктивні ігри, створена модель космічного простору і тимчасова вісь для розширення просторово-часових знань (пізнавальний розвиток);

центр образотворчого мистецтва, де розміщуються матеріали та обладнання для дитячої творчості; музичний куточок (художньо-естетичний розвиток);

центр книги, ігротека мовних ігор, набори предметних і сюжетних картинок, букви на магнітах (мовленнєвий розвиток).

Система роботи з охорони життя і здоров'я дітей діяла ефективно, рівень е реалізації підвищувався з кожним роком, що підтверджувало відсутність випадків травматизму і позитивна динаміка відвідуваності за останні три роки.

Застосовувані мною технології здоровьесбережения, оздоровлення дітей вважаю ефективними для формування у дітей умінь піклуватися про збереження свого здоров'я, протистояти негативним явищам в поведінці оточуючих.

-Взаємодія суб'єктів освітнього середовища (в тому числі з педагогами

додаткової освіти, медичними працівниками і т. д.)

В роботі надавала великого значення взаємодії з вихователем з фізичної культури, музичним керівником, старший мед. сестрою, батьками дітей групи.

У роботі з дітьми та батьками використовувала знання, отримані на курсах підвищення кваліфікації, навчальних семінарах, вебінарах та інших професійних спільнотах.

Для отримання позитивних результатів і якості освітньої діяльності використовувала різний дидактичний, роздатковий матеріал, наочність. Постійно поповнювала предметно - розвиваюче середовище в групі.

4. Результати безперервної освіти педагога

4.1. Проходження КПК за останні 5 років (не менше 72 годин):

-Науково-психологічний супровід безпечної освітнього середовища в умовах ФГОС. З 17.03.2014- 23.03.2014гг. (обсяг 72 год.)

- Методика антинаркотичного виховання дітей і підлітків в освітніх установах.

З 13.05.2014-19.03.2014гг. (обсяг 72 год.)

-Проектування і експертиза освітніх проектів.

З 20.05.2015-21.06.2015гг. (обсяг 48г.)

- Проектна діяльність як основа введення ФГОС.

З 11.04.2016- 15.04.2016гг. (обсяг 72 год.)

5. Інші інформаційні та аналітичні дані, що свідчать про результативність діяльності педагога.

З 2014 року вивчаю особливості розвитку логічного мислення дошкільнят. «Вчіться мислити, граючи» говорив відомий психолог Е.Зайка який розробив цілу серію ігор спрямовану на розвиток мислення. Я вважаю, що, опанувавши розумовими операціями, дитина навчиться мислити ясно чітко, логічно, зможе сконцентруватися на суті проблеми, вирішити її, переконати інших у своїй правоті, стане більш уважним. Це допоможе дитині в навчанні, а значить, і процес навчання буде приносити радість і задоволення.

До основних розумових операцій вчені відносять: аналіз і синтез, класифікацію, порівняння та узагальнення.

Тему своєї роботи я сформулювала так: «Використання розвиваючих математичних ігор у розвитку основ логічного мислення дошкільнят».

Діти пізнають властивості і відносини об'єктів, різноманіття геометричних форм, освоюють еквівалентність порядку алгоритмів.

У процесі створення умов та організації освітньої діяльності з дітьми (безпосередньо освітньої, спільної в ході режимних моментів і самостійної, а також роботи з батьками дітей, я досягла хороших результатів. У дітей сформовані вміння самостійно аналізувати різні об'єкти за допомогою розумових операцій: аналізу, синтезу, класифікації, порівняння, вміння простежувати, розуміти, причинно-наслідкові зв'язки; уявлення про математичні поняття: алгоритмах, кодуванні і декодуванні; інте з до пізнавальної діяльності, увага, вміння міркувати і доказово мислити; комунікативні навички прагнення до подолання труднощів, бажання вчасно прийти на допомогу.

Проаналізувавши результати роботи, я зробила висновок про присутність позитивної динаміки розвитку у дітей основ логічного мислення.Скачати 24.19 Kb.