Аналітичний звіт Педагогічні досягнення за 2014-2015 рік середня група
Скачати 11.54 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір11.54 Kb.
Типаналітичний звіт

Марія Круппа
Аналітичний звіт Педагогічні досягнення за 2014-2015 рік середня група

Аналітичний звіт про роботу за 2014- 2015 навчальний рік

середньої групи «Сонечко»

Середню групу «Сонечко» відвідує 15 осіб: 9 хлопчиків і 6 дівчаток.

Виховання і навчання дітей проводиться за програмою дошкільної освіти «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої.

У роботі з дітьми середнього віку ми створили сприятливі умови для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства, формували основи базової культури особистості, всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, готували до життя в сучасному суспільстві, формували передумови до навчальної діяльності, забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільника.

Особливу увагу приділяли розвитку особистості дитини, збереженню і зміцненню здоров'я дітей, а також вихованню у дошкільнят таких якостей, як:

патріотизм;

активна життєва позиція;

творчий підхід у вирішенні життєвих ситуацій;

повагу до традиційних цінностей.

Ці цілі реалізували в процесі різноманітних видів дитячої діяльності: ігровий, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музичної, читання.

Першорядне значення для досягнення цілей Програми мають:

турбота про здоров'я, емоційне благополуччя і сучасному всебічний розвиток кожної дитини;

створення в групі атмосфери гуманного і доброзичливого ставлення до всіх вихованцям;

максимально використовували різноманітні види дитячої діяльності;

творчо організовували виховно-освітній процес;

варіативно використовували освітній матеріал;

шанобливо ставилися до результатів дитячої творчості.

. Всі види діяльності представляють основні напрямки розвитку дітей: фізичне, пізнавальне, мовленнєвий, художньо-естетичне, соціально-комунікативний.

Робота групи «Сонечко» здійснювалася виходячи з основних річних завдань і відповідно до річного плану роботи на 2014-2015 навчальний рік.

Збереження і зміцнення здоров'я дітей.

• Формування у вихованців, педагогів, батьків відповідальності в справі збереження власного здоров'я;

Досягнення нової якості оздоровчої роботи та формування у дошкільнят навичок здорового способу життя;

• Формування у дітей та батьків практичних умінь і навичок в області здоров'язбереження.

Патріотичне виховання дітей.

• Формування громадянсько-патріотичного ставлення і почуття причетності до сім'ї, селу, країні, до природи рідного краю, до культурної спадщини свого народу;

• Виховання почуття власної гідності у дитини як представника свого народу;

• Виховання толерантного ставлення до представників інших національностей;

• Виховання патріотизму та почуття гордості за свою країну, край.

Введення федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти (ФГОС).

• Осмислення змісту ФГОС;

• Поетапна підготовка педагогічних і управлінських кадрів до введення ФГОС ДО;

• Приведення у відповідність матеріально-технічної бази реалізації ООП до вимог ФГОС.

Протягом року строго дотримувався режим дня і все санітарно-гігієнічні вимоги до перебування дітей в ДНЗ. Згідно з планом проводились медичне, психологічне та педагогічне обстеження вихованців, які підтвердили позитивну динаміку розвитку кожної дитини і групи в цілому. З дітьми систематично проводилась організована образо-Серйозна діяльність відповідно до основної загальноосвітньої програмою, яка реалізується в ДОУ, і затвердженим розкладом безпосередньо освітньої діяльності.

Рішення програмних освітніх завдань здійснювалося в рамках безпосередньої освітньої діяльності, а також у спільній діяльності дорослого і дітей, і в самостійній діяльності дошкільнят.

У групі систематично проводилася робота з батьками. Складено перспективний і календарний плани, в них вказані всі спільні заходи. Протягом року було проведено батьківські збори: «Вікові особливості дітей 4-5 років», «Щоб дитина росла здоровою», «Роль сім'ї в мовному розвитку дитини», «Підведення підсумків навчального року», «Здоров'я дитини влітку», Велику увагу приділяли консультацій для батьків на тему здоров'я. «Загартовування - перший крок на шляху до здоров'я», «Прогулянки і їх значення для зміцнення здоров'я і розумового розвитку дітей», «Як уберегти дітей від травм у зимовий період», «Чи потрібен дитині сон?», «Розвиток допитливості», « як організувати літній відпочинок з дитиною »,« Дитина і комп'ютер ».

Неодноразово проводилися бесіди з батьками: про здоров'я дітей, про надання допомоги з боку батьків у оформленні ділянки, дитячого садка, про участь батьків у заходах дитячого садка.

Протягом року проведено кілька фронтальних і індивідуальних консультацій для батьків: «Як правильно спілкуватися з дітьми», «Упертість і капризи дітей», «Мудрі думки про виховання», «Розвиток зв'язного мовлення дітей вдома",

Наочний матеріал оформлявся і розміщувався в батьківському куточку.

Зроблені добірки чудовими святами (День Знань, Осінь, 8 березня, День Перемоги, День захисту дітей).

Систематично вивішувалися і виставлялися роботи дітей.

Плідна була робота по робочій програмі «Здрастуй світ» (Дидактична гра, як засіб пізнавально-мовного розвитку). Мета, з якою розширення знань про навколишній світ, розвиток активної мови дітей, збагачення словника, спілкування з дорослими. Було проведено дозвілля «Новосілля ляльки».

При проведенні організованою освітньої діяльності використовувалися як традиційні методи і прийоми, (спостереження, бесіди, порівняння, індивідуальна робота і т. Д., Так і нетрадиційні методи роботи (психогімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, елементи ТРВЗ, РТВ і т. Д) .

Для оцінки динаміки досягнень вихованців, ефективності та збалансованості форм і методів роботи використовували моніторинг освоєння основний загальноосвітньої програми, реалізованої в ДОУ.

Моніторинг проводився на основі спостереження, аналізу продуктів дитячої діяльності і критеріальних діагностичних методик.

В результаті моніторингу було виявлено наступне:

• 27% дітей, в кількості 4 людини показали високий рівень освоєння освітніми областями;

• 60% дітей, в кількості 9 чоловік показали середній рівень освоєння освітніми областями;

• 13% дітей, в кількості 2 чоловік показали низький рівень освоєння освітніми областями;

Висновки: 87% дітей (високий рівень + середній рівень) освоїли освітні області і оволоділи необхідними знаннями, вміннями і навичками. У дітей сформувалися елементарні математичні уявлення, первинні уявлення про основні властивості і відносини об'єктів навколишнього світу: форму, колір, розмір, кількість, зокрема, частини і цілому, просторі і часі. Сформувалися первинні уявлення про природному різноманітті планети Земля, що людина-частина природи, що він повинен берегти, охороняти і захищати її, що в природі все взаємопов'язано, що життя людей залежить від навколишнього середовища. Знають домашніх і диких тварин, їх дитинчат. Розрізняють овочі і фрукти. Мають елементарні уявлення про природні сезонні явища. Уміють групувати предмети, знають багато російських народних казок.

Аналіз оволодіння інтегративними якостями.

В результаті моніторингу було виявлено наступне:

• 27% дітей, в кількості 4 людини показали високий рівень оволодіння інтегративними якостями.

• 60% дітей, в кількості 9 чоловік показали середній рівень оволодіння інтегративними якостями.

• 13% дітей, в кількості 2 людини показали низький рівень оволодіння інтегративними якостями.

Висновки: 87% дітей (високий рівень + середній рівень) оволоділи інтегративними якостями. Вихованці засвоїли норми і цінності, прийняті в суспільстві, включаючи моральні та етичні цінності. Засвоїли вони і норму спілкування і взаємодії з однолітками і з дорослими, становлення самостійності, саморегуляцію власних дій. Діти засвоїли, що таке від-зивчівость, співпереживання, шанобливе ставлення до сім'ї, спільноти. У дітей сформувалося поняття безпечної поведінки в побуті, соціумі, в природі, позитивне ставлення до праці.

Підсумки освоєння програми за 2014 - 2015 навчальний рік.

Початок року Кінець року

Рівні освоєння програми У-20% С-65% Н-15% В-27% С-60% Н-13%

Аналіз засвоєння дітьми програмного матеріалу показав позитивну динаміку в усіх напрямках розвитку.

Позитивний вплив на цей процес надає тісне співробітництво вихователів, фахівців, адміністрації ДНЗ та батьків, а також використання прийомів розвиваючого навчання та індивідуального підходу до кожної дитини.

Знання та навички, отримані дітьми в ході безпосередньо освітньої діяльності, систематично закріплюються і застосовуються в різноманітних видах дитячої діяльності.

У минулому році були виявлені наступні проблеми і досягнуті успіхи.

успіхи:

Діти добре володіє усним мовленням, може висловлювати свої думки і бажання, використовувати мову для вираження своїх думок, почуттів, бажань.

Діти здатні співпрацювати і виконувати як лідерські, так і виконавчі функції в спільній діяльності.

Діти виявляють допитливість, задають питання дорослим.

Відкрито новому, тобто проявляє прагнення до отримання знань.

Результати діяльності групи за 2014- 2015 навчальний рік були ретельно проаналізовані, зроблені висновки про те, що в цілому робота проводилася цілеспрямовано і ефективно.

У деяких дітей погано розвинена дрібна моторика і звукова культура мовлення

Не всі діти проявляють відповідальність за розпочату справу.

Домагатися від дітей розуміння того, що всі люди рівні незалежно від їх соціального походження, етнічної приналежності, релігійних і інших вірувань, їх фізичних і психічних здібностей.

Більше уваги приділяти трудовому вихованню. Іноді спостерігається, що дорослі надмірно опікують дітей.

Не всі батьки прислухаються до порад вихователів і продовжують порушувати режим дня, пізно приводять дітей в дитячий сад.

З урахуванням успіхів і проблем, що виникли в минулому навчальному році, намічені наступні завдання на 2015- 2016 навчальний рік:

продовжити цілеспрямовану роботу з дітьми по всім освітнім областям;

поглибити роботу з розвитку у дітей дрібної моторики.

поглибити роботу з дітьми по освітній галузі «Комунікація» (звукова культура мовлення);

підтримувати партнерські відносини між дітьми і батьками;

підтримувати сприятливий емоційно-психологічний клімат в групі.Скачати 11.54 Kb.