Аналітична записка про результати педагогічної діяльності учасника муніципального конкурсу «Педагог року» - 2015
Скачати 20.09 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір20.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Алена Кузьміних
Аналітична записка про результати педагогічної діяльності учасника муніципального конкурсу «Педагог року» - 2015

Проблема наступності між дошкільною установою і школою є найбільш актуальними на сучасному етапі. Досвід роботи в дитячому саду дозволив зробити висновок про те, що, як правило, діти, які стоять на порозі школи, здатні виконувати прямі інструкції педагога і не можуть у виконанні творчих завдань, де необхідна гнучкість мислення. Хочеться, щоб мої випускники були успішні в шкільному навчанні, у них були сформовані якості, необхідні для оволодіння навчальною діяльністю, допитливість, ініціативність, самостійність, довільність, творче самовираження.

Отже, завдання моя, як педагога, і батьків розвиток особистості і її активності. Л. С. Рубінштейн неодноразово підкреслював, що педагогічний процес формує; особистість дитини в тій мірі, в якій педагог керує його активністю, а не підміняє її.

Активність виражена в ступеня самостійності у виборі дитиною видів діяльності, в участі в організації гри, прагненні до спілкування, в формулюванні висловлювання, ставлення до події і т. Д.

Розвиток творчої та пізнавальної активності дітей дошкільного віку має особливе значення в даний час, що характеризується розширенням інформаційного простору. Збільшення інформації вимагає сформований у дитини таких якостей, які дозволять йому виходити за рамки заданих вимог і знаходити оригінальні рішення для здійснення власного задуму.

Старший дошкільний вік є попередньої щаблем шкільного навчання, яка поставила високі вимоги до пізнавального і творчого розвитку. Низька пізнавальна і творча активність стає великою проблемою, адже вона, ця активність, виступає передумовою психофізичного розвитку дитини. Взаємозв'язок очевидна, адже чим яскравіше виражений інтерес до пізнання, тим позитивніше результат засвоєння знань, вищий рівень розвитку психічних процесів.

Спостереження за дітьми в групі показали, що найчастіше діти зазнавали труднощів:

у виборі засобів діяльності: гри, посібники, матеріалів;

в осмисленні і формулюванні цільових установок;

у відкритті різних способів досягнення мети і у виборі оптимального з них;

в збереженні інтересу і дослідницької активності, в прояві наполегливості і інтелектуальної напруги.

Також виявлялися труднощі дітей у виборі гри (засобів діяльності). Це виражалося в бажанні грати тільки в нову для них гру ( «я в цю вже грав, не хочу», в нестачі самостійного досвіду використання матеріалів (орієнтується на «те, що простіше», в висловлюванні бажання грати тільки в одну певну гру, а її вже вибрав інший дитина (діти). Проведений аналіз стану розвитку творчої і пізнавальної активності дітей групи старшого дошкільного віку показав, що дошкільнята не прагнуть діяти у внутрішньому плані, не завжди можуть повідомити про способи своєї пізнавальної деят льности, недостатньо оригінальні в задумах.

Виникає протиріччя між необхідністю повноцінного розвитку пізнавальної та творчої активності в період дошкільного дитинства як основи для здійснення наступності між дошкільною установою і школою і використанням для цієї мети тільки специфічних для даного вікового періоду видів діяльності і більшою мірою провідну ігрову діяльність.

Дослідження Н. Н. Поддьякова доводять, що причини інтелектуальної пасивності лежать в обмеженості інтелектуальних вражень, інтересів дитини. Разом з тим, будучи не в змозі впоратися з простим завданням, діти швидко виконують його, коли завдання переводиться в практичну діяльність або в гру. Те, що пропущено через гру, діти засвоюють не так, як те, про що вони тільки чули від дорослих або навіть спостерігали самі.

Останнім часом спостерігається розрив між поколіннями дітей і батьків. Підвищена зайнятість батьків знижує їх участь у вихованні дітей, що призводить до відчуження дітей і дорослих. Спостерігається явний дефіцит емоційних і змістовних відносин з батьками і позитивних контактів з однолітками. З іншого боку з'явилися нові професії, суть яких закрита для дитини (програміст, менеджер, дизайнер, стиліст і ін.). Світ дорослих став ще більш закритий для дитячого розуміння, і ще більш звузилася сфера можливої участі дітей у праці дорослих. В сучасних умовах скорочується також реальна можливість включення дошкільника в спільну діяльність і спілкування зі старшими дітьми. Діти різного віку роз'єднані, дворове і сусідське спілкування стає рідкістю. З іншого боку в сучасне дитинство активно впроваджуються нові інформаційні технології. Перегляд телебачення, відеофільмів, комп'ютерні ігри стають звичною формою дозвілля і основним джерелом вражень для дитини.

Досвід роботи з дошкільнятами дозволяє зробити висновок про поглиблення протиріччя між визнанням ролі гри в розвитку дітей дошкільного віку і явною перевагою педагогічного процесу в сторону навчання дітей, їх раннього залучення в систему додаткової освіти. У роботах Е. В. Зворикін, С. Л. Новосьолова, Н. Я. Михайленко, Н. А. Коротковой, Е. М. Гаспарова, Г. І. Уразаевой і ін. Отримані подібні дані, які підтверджують згортання ігрової діяльності дітей.

Таким чином, ігрова діяльність перестає бути джерелом самореалізації дитини-дошкільника, і це призводить до незворотних втрат у розвитку дитячої психіки.

Значимість обраної мною теми спадкоємності визначається актуальність визначення можливостей педагогічного впливу (кордонів, вимог, умов) на початку природне, що протікає в руслі стихійної соціалізації і виражається в ігровій діяльності, розвиток пізнавальної і творчої активності старших дошкільників.

Визначено наступна проблема, за яких педагогічних умовах розвиток пізнавальної і творчої активності у старших дошкільників буде проходити ефективніше.

Об'єктом був визначений процес розвитку пізнавальної та творчої активності у дітей старшого дошкільного віку в специфічних для даного віку видах діяльності.

Предметом - педагогічні умови розвитку пізнавальної та творчої активності в ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Мета: створити оптимальний комплекс педагогічних умов, що сприяє ефективному розвитку пізнавальної та творчої активності у дітей старшого дошкільного віку.

Робота була спрямована на вирішення наступних завдань:

Стимулювання пізнавальних мотивів здійснення діяльності; збагачення чуттєвої сфери; накопичення інформації про навколишній світ, розвиток здатності бачити розмаїття світу в системі взаємозв'язків і взаємозалежностей.

Розвиток власного пізнавального досвіду в узагальненому вигляді за допомогою наочних засобів (еталонів, символів, умовних заступників, моделей).

Розвиток пошукової діяльності дітей, а саме: здатність до визначення завдань на основі поставленої проблеми; вміння планувати етапи своїх дій, аргументувати свій вибір; здатність знаходити нестандартні рішення виявлених проблемних ситуацій, придумувати нові варіативні способи використання звичайних речей.

Підтримка у дітей самостійності, ініціативності, кмітливості та здатності оцінювати свою діяльність і діяльність іншої людини.

Залучення батьків до спільної діяльності з розвитку і стимулювання пізнавальної і творчої активності у дітей.

Теоретико-методологічною основою проекту стали:

теорія гуманістичної педагогіки і психології (Ш. А. Амонашвілі, А. Маслоу, К. Роджерс, В. О. Сухомлинський);

ідеї особистісно орієнтованого, ненасильницького і діяльнісного підходу до виховання (Л. С. Виготський, В. Г. Маралів, В. А. Ситаров, Л. Г. Татарникова);

теорія діяльнісної зумовленості розвитку особистості (А. Г. Асмолов, М. Я. Басов, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.);

становище А. Н. Леонтьєва, А. В. Запорожця, Д. Б. Ельконіна та ін. про сюжетно-рольової гри як провідної діяльності дошкільника, що має безпосереднє відношення до формування внутрішнього життя дитини та її мотиваційної сфери;

організації розвиваючої освітнього середовища (В. А. Караковский, В. А. Малікова, С. Л. Новосьолова, В. А. Петровський, Н. А. Рижова);

психологічна теорія гри (А. Н. Леонтьєв, AA Люблінська, Б. М. Теплов);

дослідження в області створення ігрового простору (HA Ветлугіна, Т. Н. Доронова, Е. В. Зворигіна, Г. К. Лозанов, Н. Ф. Тализіна);

концептуальні ідеї розвитку пізнавальної активності у дошкільників (роботи А. К. Маркової, В. С. Мухіної, Г. І. Щукіної);

дослідження в області взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї (Е. П. Арнаутова, Т. А. Березина, О. І. Давидова, Т. А. Даніліна, Т. Н.)

Комплекс створених в групі педагогічних умов, спрямованих на розвитку творчої і пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, включає в себе наступні умови: спрямованість дитячої діяльності на пізнання навколишнього світу.

Чим більше дитина бачила, чув і пережив, чим більше він знає і засвоїв, чим більшою кількістю елементів дій за наявними документами в своєму досвіді, то більша і продуктивніше за інших рівних умов, буде діяльність його уяви. Щоб це не була просто трансляція дітям знань з готовими висновками, використовую такі освітні технології як проектну діяльність, технологію інтегрованого навчання. У педагогічній практиці використовуються наступні види проектів:

дослідницько-творчі: діти експериментують, а потім результати оформляють у вигляді газет, ілюстративних книг, дитячого дизайну: «Родовідне дерево», «Що в імені моєму», «Космічні дали»;

інформаційно-практико- орієнтовані: діти збирають інформацію і реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси: «Мій тато - захисник Батьківщини», «Моя мама - майстриня», «Всі роботи гарні - вибирай на смак»;

творчі (оформлення результату у вигляді дитячого дизайну): «Хобі наших мам», «Що нам осінь принесла» і ін.

Практикую проведення спеціальних тематичних днів, що стимулюють творчість дошкільнят: «Кольорові дні», «День мандрівника», «День пригод», «День сюрпризів».

При організації предметно-ігрового середовища враховується прояв інтересу у дітей до проблем, які виходять за рамки їх особистого досвіду. Предметно-ігрове середовище організовується так, щоб діти могли брати участь у всьому різноманітті ігор: сюжетно-рольових, будівельно-конструктивних, режисерських, театральних, народних, хороводних і ін.

Предметно-ігрове середовище групи організовується так, щоб кожна дитина мала можливість займатися своєю улюбленою справою, використавши свої знання, організувати творчі ігри сучасного змісту: «Смішарики», «Ательє Модниця», «Магазин одягу» «Туристичне агентство», «Служба порятунку», «Морська подорож», «Дизайнерська студія». Велика частина устаткування для сюжетно-рольових ігор комплектувалася по коробках. Таким чином, діти мають можливість вибирати гру за своїми інтересами. Мобільність створюваної предметно-ігрового середовища дозволяє дітям її трансформувати відповідно до власних задумами і розвитком сюжету.

Розвиток допитливості, дослідницького інтересу і творчих здібностей дітей засновано на створенні спектра можливостей для пошуку, моделювання та експериментування з різними матеріалами. При цьому ми використовуємо різноманітні конструктори, багатофункціональні модулі, кеглі, природний і непридатний матеріал і т. Д. Створена середовище дозволяє кожній дитині проявляти власну активність і найбільш повно реалізувати себе, враховує інтереси дітей, їх вибірковість.

Крім предметного середовища необхідне створення емоційно-благополучної атмосфери (характер і тактика педагога, його побічні дії, налагодження контактів з дітьми, зняття емоційної напруги в грі, розгортання партнерських відносин, його співучасть, що виявляється в вираженні свого ставлення до творчої діяльності, в заохочувальних зауваженнях, створюють сприятливу атмосферу).

Діти побуждаются до самостійної діяльності на основі прагнення виразити свої враження, застосувати наявний пізнавальний і творчий досвід або удосконалити його, включитися у взаємини з дітьми. Створення проблемно-пошукових ситуацій, поступове ускладнення змісту завдань, стимулювання до самостійної пошукової діяльності і прояву максимальної розумової активності і самостійності.

Проблемне навчання активізує думку дітей, надає їй критичність, привчає до самостійності в процесі пізнання. Кожне нове знання відкриває дитині маловідомі боку пізнаваного об'єкта, збуджує питання, здогадки. Діти вільно висловлюють свої думки, сумніви, стежать за відповідями однолітків, погоджуються або сперечаються.

Домогтися цього дозволяють методи, які викликають пізнавальні питання дітей:

метод несподіваних рішень, заснований на тому, що педагог пропонує нове нестереотипно вирішення тієї чи іншої задачі, яке суперечить наявному досвіду дітей, акцентування уваги дітей на протиріччі між знаннями і життєвим досвідом;

метод пред'явлення завдань з невизначеним закінченням, що змушує дітей задавати питання, спрямовані на отримання додаткової інформації; спонукання дітей до порівняння, узагальнення висновків, порівняно фактів шляхом постановки евристичних і проблемних питань;

метод, що стимулює прояв творчої самостійності складання аналогічних завдань на новий зміст, пошук аналогів в повсякденному житті; розглядання будь-якої проблеми з різних позицій часто рольових;

метод «навмисних помилок» (по Ш. А. Амонашвілі, коли педагог обирає невірний шлях досягнення мети, а діти виявляють це і починають пропонувати свої шляхи і способи вирішення завдання.

Створення проблемних ситуацій спонукає дітей висувати гіпотези, робити висновки, привчає не боятися допускати помилки. Дуже важливо, щоб дитина відчула смак до отримання нових, несподіваних відомостей про те, які предмети та явища.

Освітня робота, спрямована на розвиток пізнавальної і творчої активності дітей старшого дошкільного віку була розбита на етапи.

На першому підготовчому етапі вирішення поставлених завдань здійснювалося за допомогою пояснювально-ілюстративних методів (розповідь, пояснення, демонстрація картин і відеофільмів, читання пізнавальної та художньої літератури та ін.) І репродуктивних методів (діяльність за заданим алгоритмом).

На другому етапі основними методами були проблемні і пошукові (спостереження, практичне експериментування і досліди, моделювання, рішення логічних задач). Результатом цього етапу з'явилися переклад чуттєвої моделі навколишнього світу в знакову і формування інтелектуальної компетентності, яка передбачає високий ступінь пізнавальної активності.

Третій етап (етап вдосконалення) був покликаний забезпечити формування самостійності, ініціативності та здатності до критичного і творчого мислення. Тут я використовувала пошукові та дослідницькі методи (евристичні бесіди, проектну та дослідницьку діяльність).

Для дослідницької діяльності я вибираю доступні і цікаві дітям старшого дошкільного віку типи дослідження:

досліди (ігри-експериментування) - освоєння причинно-наслідкових зв'язків і відносин;

колекціонування (класифікаційне робота) - освоєння родовідових відносин;

подорож по карті - освоєння просторових схем і відносин (уявлення про простір світу).

Результатом цього етапу є перехід на більш високий рівень прояву пізнавальної і творчої активності, придбання здатності організовувати самостійну пошукову діяльність з метою вирішення проблемних завдань.

Взаємодія з батьками (на дитячу активність в рівній мірі впливають, як батьки, так і педагоги). З огляду на, що батьки вихованців є повноправними суб'єктами освітнього процесу, проводжу наступну роботу:

Анкетування батьків для визначення позиції батьків за освітою дітей.

Групове батьківські збори по ознайомленню з напрямками освітньої роботи.

Консультування батьків з питань ефективної організації специфічних для дошкільнят видів діяльності, які мають розвиваючі завдання ( «Я пізнаю світ», «Експерименти на кухні, у ванні», «Не бійтеся робити помилки» і ін.).

Творча лабораторія батьків спільна творчість дітей і батьків з метою створення подарунків «для душі», участь у фотоконкурсі «Осінній пейзаж», виготовлення виробів для конкурсів «Екоелочка», «Символ року».

Залучення батьків до виготовлення матеріалу для дидактичних і сюжетно-рольових ігор.

Спільні заняття, екскурсії, розваги і свята з дітьми та батьками.

Ця робота сприяє тому, що ми на довгі роки стаємо однією великою родиною, у якій цікаві спільні справи.

Ці умови дозволили домогтися підвищення результатів рівня сформованості пізнавальної і творчої активності дошкільнят. Виділено наступні критерії та показники:

когнітивний (наявність пізнавальних питань, емоційна залученість дитини у діяльність);

мотиваційний (створення ситуацій успіху, цілеспрямованість діяльності, її завершеність);

емоційно-вольової (прояв позитивних емоцій у процесі діяльності; стійкість інтересу до вирішення пізнавальних завдань);

дієво-практичний (ініціативність у пізнанні; прояв пізнавальної діяльності та наполегливості, ініціативність дитини).

5,8% вихованців (1 дитина) не проявляє ініціативності і самостійності в процесі виконання завдань, втрачає до них інтерес при труднощі і виявляє негативні емоції (прикрість, роздратування, не ставить пізнавальних питань; потребує поетапне поясненні умов виконання завдання, показі способу використання тієї чи іншої готової моделі, в допомоги дорослого.

У 70% (12 дітей) сформована велика ступінь самостійності в прийнятті завдання і пошуку способу її виконання. Зазнаючи труднощів у вирішенні завдання, діти не втрачають емоційного ставлення до них, а звертаються за допомогою до вихователя, задають питання для уточнення умов її виконання та отримавши підказку, виконують завдання до кінця, що свідчить про інтерес дитини до даної діяльності і про бажання шукати способи рішення задачі, але разом з дорослим.

24,2% (4 дітей) виявляють ініціативність, самостійність, інтерес і бажання вирішувати пізнавальні завдання. Що стосується труднощів діти не відволікаються, виявляли завзятість і наполегливість в досягненні результату, яке приносить їм задоволення, радість і гордість за досягнення. При вислуховуванні інструкцій задають уточнюючі питання, будують найпростіші гіпотези. Часто стежать за виконанням правил іншими дітьми, хоча самі часом про них забувають.

На початку грудня 2014 року проводилося відкритий захід по наступності дитячого садка і школи. В ході заходу педагоги -ГОСТ високо оцінили пізнавальну і творчу активність, цілеспрямованість і емоційну залученість дітей.Скачати 20.09 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаАналітична записка про результати педагогічної діяльності учасника муніципального конкурсу «Педагог року» - 2015

Скачати 20.09 Kb.