Аналітична довідка «Ефективність роботи педагогів в рамках впровадження моделі соціального партнерства ДОО з батьками»
Скачати 21.19 Kb.
Дата конвертації29.02.2020
Розмір21.19 Kb.
Типатестація

Світлана Кузьміна
Аналітична довідка «Ефективність роботи педагогів в рамках впровадження моделі соціального партнерства ДОО з батьками»

Згідно річного плану роботи МБДОУ «Излучинск ДСКВ« Казка »в дошкільному закладі був проведений тематичний контроль за темою:« Ефективність роботи педагогів в рамках впровадження моделі соціального партнерства ДОО з батьками ».

Мета перевірки: визначити якість роботи з сім'ями вихованців, ефективність проведених заходів та визначити перспективи розвитку з даної проблеми.

завдання:

1. Активізувати увагу педагогів до різноманітних форм роботи з батьками.

2. Оцінити ефективність результатів діяльності педагогів по роботі з батьками.

3. Виявити передовий педагогічний досвід по роботі з батьками.

4. Підвищити педагогічну грамотність в роботі з батьками.

5. Провести контроль і аналіз роботи педагогів за напрямками:

система планування роботи з батьками (перевірка і аналіз планів роботи з батьками);

використання і розміщення для батьків наочної педагогічної пропаганди;

робота на офіційному сайті ДНЗ - як одна з форм роботи з батьками за допомогою застосування ІКТ.

організація і проведення групових батьківських зборів.

Результати контролю:

перший напрямок

Результати аналізу планів роботи з батьками в групах.

№5. План складається з 3-4 заходів на місяць, куди входять інструктажі, консультації, виставки дитячих робіт, пам'ятки, розваги, ранки.

зауваження:

План написаний, без урахування річних завдань установи, батьківські збори заплановано тільки 1 раз, що суперечить річного плану установи.

№6. План написаний детальний по місяцях. Щомісяця розділений на теми тижня. У кожного тижня педагоги використовують різні форми роботи: консультації, пам'ятки, наочну агітацію, робота на сайті групи, бесіди, спільна продуктивна робота по темам тижні.

Зауважень немає:

№10. Щомісяця плану складається з 7-8 заходів, пов'язаних з річними завданнями установи консультаціями, буклетами, оформлення альбомів, пам'яток, стендів, спільних фотоколажів.

Зауважень немає:

№13. План прописаний з цілями і розділений на різні форми роботи: активна форма роботи, наочна інформація, індивідуальна робота. У кожному місяці прописані по 4 види робіт з батьками.

-В активній формі прописані: консультації, фоторепортажі. виставки, батьківські збори, конкурси, бесіди, трудова спільна діяльність.

зауваження:

Чи не відображена робота з батьками через сайт установи

№4. План розбитий помісячно на заходи і форми проведення. Щомісяця складається з 5 заходів у вигляді бесід, пам'яток, виставок, конкурсів, виставки дитячих робіт.

Зауваження: в повному обсязі річні завдання відображені в плані, не відображена робота педагогів на сайті установи.

№1. План на місяць розділений на 7 заходів на протязі місяця, в якому відображені всі форми роботи з батьками. Проглядаються річні завдання.

Зауважень немає:

№11.

Щомісяця план розбитий на 7-8 заходів з батьками, який відображають сезонність, річні завдання. Відображено робота на сайті установи.

зауваження:

Чи не проглядається участь дітей з батьками в спільних конкурсах. Відсутня опитування, анкетування батьків.

№8. План розбитий на теми тижня, в якому відображені різні види робіт з батьками і з річним завданням і підготовки дітей до школи, спільні продуктивні види робіт. Форми роботи різноманітні.

№3. План відображає річні завдання установи, прописані різні форми взаємодії з батьками.

зауваження:

Відображати роботу на сайті, опитування, анкетування батьків, планування різних форм проведення батьківських зборів

№12. План складається з 6-7 заходів на місяць, де прописані цілі, форми проведення та відповідальні. Відображені річні завдання і заходи установи.

Зауважень немає:

№9. План написаний докладні, враховані різні форми, презентаційні матеріали.

зауваження:

Прописувати відповідальних педагогів та їх прізвища.

висновки:

Плани роботи з батьками ведуться у всіх групах, крім групи №7. В яких відображаються ознайомлення батьків з локальними актами, інструктажами з сезонним змінам. Проводяться різні форми інформування у вигляді: консультацій, бесід, папок-передвіжек, буклетів, бесід. Спільна діяльність представлена ​​у вигляді спільних виробів, фотоколажів, газет, підсумкових заходів. Освітня діяльність за темами тижні ведеться відповідно до тематичного плану роботи в групі. Хочеться відзначити докладні плани, де відображені річні завдання, теми тижня, заходи, а також різні форми проведення заходів з батьками в групах №8, №6. Звернути увагу групі №5 на складання більш докладного плану роботи з батьками.

рекомендації:

1. Планувати різні види робіт з батьками у вигляді сімейних дозвілля, вікторин, сімейних посиденьок і ін.

2. Відображати в планах роботу на сайті установи.

3. совісно участь батьків і дітей у різних конкурсах.

4. Заплановані заходи в плані повинні бути виконані щомісяця.

5. Планування різних форм проведення батьківських зборів.

6. Голові творчій групі розробити рекомендовану форму плану роботи з батьками на наступний навчальний рік. В термін до 20.05.2015 року.

другий напрямок

«Використання та розміщення для батьків наочної педагогічної пропаганди»

Перевірка показала, що всі педагоги творчо поставилися до оформлення наочно-інформаційних стендів для батьків.

Форми, що використовуються вихователями для подачі наочного матеріалу різноманітні:

1. Постійний інформаційний стенд для батьків (сітка СОД, режим дня, лист здоров'я, психолого-педагогічна інформація для вікової групи).

2. Стенди з змінюваним матеріалом: «Куточок здоров'я»; «Куточок музики»; «Куточок фізкультури». У групах комбінованої спрямованості № 5,12 є куточки «Поради логопеда».

3. У всіх групах систематизовано та оформлено папки по виховно-освітньої роботі: «Права дітей». «Поради лікаря» «Азбука безпеки». "Скоро в школу"; «Гра-це серйозно!»; «Наше життя день за днем» і т. Д.

4. У групах № 1,4,6 запропоновані рекламно-інформаційні буклети.

5. Дошка оголошень. У цьому розділі містяться оголошення різного характеру і офіційна інформація.

6. У всіх вікових групах є куточок «Тема тижня», де розміщена інформація про цілі, завдання, діяльність педагогів і дітей протягом тижня.

7. Протягом тижня оформляються виставки (тематичні виставки, де демонструються успіхи, досягнення дітей з освоєння програми. Доповнення до письмової інформації малюнками, фотографіями, натуральними предметами (зразками іграшок, ігрових матеріалів, робіт по художньої праці, аплікації і т. Д., зробленими руками дітей, батьків, вихователів.

8. Папки-пересування. У них підбирають і розміщують інформацію відповідно до заданої теми і цілями, які вихователі переслідують в даний момент. Виставляється новий теоретичний наочний матеріал з картинками по темі, завданнями для дітей, добіркою ігор, віршів, загадок.

9. У групах зібрані папки з локальними актами та листами ознайомлення з даними документами.

10. У групах № 8, 10 є портфоліо, де педагоги і діти збирають, систематизують і фіксують результати діяльності групи, досягнення в різних областях.

висновки:

1. Педагоги дитячого садка активно використовують різні інформаційні методи роботи ДОП з сім'ями вихованців: наочно-інформаційні, інформаційно-ознайомчі, інформаційно-просвітницькі, що дає донести до батьків будь-яку інформацію в доступній формі, нагадати тактовно про батьківські обов'язки і відповідальності.

2. Вся наочно - педагогічна інформація несе різноманітну інформацію (правову, консультативну, практичну, профілактичну, осведомітельскую і просвітницьку).

3. Інформація відповідає критеріям актуальності, доступності, значущості, змінюваності, відповідає завданням виховання дітей даної вікової групи, не переобтяжена професійною термінологією, естетично і барвисто оформлена.

4. Педагоги поєднують в роботі по взаємодії з батьками традиційні і нетрадиційні форми роботи.

5. Педагоги намагаються раціонально використовувати наочну інформацію.

6. Інформаційний матеріал короткий, доступний, естетично оформлений і відповідає річним завданням та пріоритетним напрямам дошкільного навчального закладу.

рекомендації:

1. При розміщенні будь-якого друкованого матеріалу на стенді посилання на видання, включаючи авторство і рік публікації, обов'язкове.

2. У куточках повинна транслюватися тільки корисна і актуальна інформації.

3. Педагогам всіх груп рекомендується впровадити в практику журнал «Відгуки і пропозиції батьків про роботу групи», де батьки могли б пропонувати тематику батьківських зборів, консультацій, питання, побажання і т. Д.

4. У групі № 1, 4, 8, 10 зібрати документи з локальними актами в одну папку.

5. Роздати на групи пам'ятки з оформлення батьківського куточка (Додаток 3).

6. Роздати на групи правила для якісного функціонування наочно інформаційного матеріалу (Додаток 4).

третій напрям

«Робота на офіційному сайті ДНЗ - як одна з форм роботи з батьками за допомогою застосування ІКТ»

Педагоги активно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології в виховно-освітній процес ДНЗ. Використовується електронна пошта, мультимедійні технології для роботи з батьками. Всі педагоги ДНЗ мають особисту сторінку на сайті Щоденник. ru. Ведення сайту ДНЗ дає педагогам безпосередньо купувати і підвищувати практичні вміння інформаційної компетентності, використовувати різні способи представлення педагогічної інформації за допомогою інформаційних технологій. Будь-який батько отримує можливість познайомитися з особливостями освітньо-виховного процесу в ДНЗ, общедошкольнимі традиціями, дізнатися останні новини, і таким чином бути завжди в курсі подій, що відбуваються в дитячому садку подій.

По електронній пошті найбільш швидко педагоги пересилають текстові повідомлення і файли, що містять графічне зображення, фото та інші види повідомлень, що дає педагогам спілкуватися з батьками. Такий вид спілкування служить для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру.

Зі сторінок електронної пошти батьки отримують оперативну інформацію:

1. про методи збереження здоров'я дітей;

2. їх безпеки;

3. правила поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві;

4. корисні поради щодо навчання та виховання дошкільнят;

5. фотозвіти з заходів;

6. отримання інформації групи;

7. розкладі НСД,

8. про проведені заходи, свята, розваги і т. Д.

Вдосконалюють навички передачі досвіду, пошуку нових творчих методів і прийомів використання нових інформаційних технологій. Педагоги мають достатній рівень володіння такими вміннями володіють способами і методами застосування ІТ в роботі батьками:

o використовують комп'ютер як педагогічне технічний засіб;

o вміють розробляти і застосовувати електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби;

o вміють використовувати інформаційні технології в виховно-освітньому процесі;

o знають способи подання педагогічної інформації за допомогою інформаційних технологій.

o вміють створювати графічні та текстові документи (самостійно оформляють групову документацію, діагностику і т. д.);

o володіють навичками пошуку інформації в мережі Інтернет;

o володіють програмою навичками створення презентацій.

Докладний аналіз роботи на кожного педагога представлений (Додатку 2).

висновки:

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що комп'ютер є ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити роботу з батьками в ДОУ;

успішність педагогічної взаємодії дошкільного закладу і сім'ї сьогодні багато в чому залежить від того, наскільки педагог-вихователь використовує в своїй роботі нові інформаційно-комунікаційні технології, які мають величезний потенціал, покликаний зацікавити батьків і створити умови для їх активної участі в освітньо-виховному процесі сучасного освітнього закладу .

У ДОУорганізовано інтерактивне партнерську взаємодію між педагогами та батьками.

Розширилися можливості пред'явлення різноманітної, прозорою, відкритою, що забезпечує повноту, доступність, своєчасне оновлення і достовірність інформації батькам про виховно-освітньої роботі педагогів.

рекомендації:

1. Продовжувати залучати батьків до спільної діяльності з ДОУ за допомогою використання ІКТ;

2. Обов'язковою є наявність контактів, щоб батьки могли залишати свої відгуки, коментарі, питання. Також на активну форму є гостьова книга, опитування, можливість залишати коментарі - т. Е. З батьків може не тільки читати інформацію, а й спілкуватися з співробітниками дитячого саду.

3. Розміщуйте інформацію по організації навчально-виховного процесу в ДНЗ; про проведення батьківських зборів (цілі, завдання, рішення); оформлені буклети, електронні портфоліо групи, матеріалів з різних напрямків діяльності; консультації, рекомендації.

4. Створення медіатек, які представляють інтерес, як для педагогів, так і для батьків;

5. Розміщення презентацій, що використовуються при проведенні НСД, при проведенні батьківських зборів.

6. Тестову інформацію оформляйте коректно (пишіть для кого адресована інформація, оформляйте титульні листи, інформацію поповнювати картинками і фотоматеріалом.

7. Створіть сторінку під назвою «Шпаргалки для батьків», на якій висвітлювалися б цікаві для батьків проблеми і способи з дозволу.

8. Чи коректно складайте листи (Додаток 5).

четвертий напрямок

«Організація і проведення батьківських зборів в групах»

У всіх групах були проведені тематичні батьківські збори як найактивніша форма роботи з батьками. У традиційній формі пройшли заходи для батьків в групі №4, №13. У нетрадиційній формі пройшли збори в групі №5 - заняття тренінг "Ігрова гостинно"; групі №3,6 - КВН; групі №1,7,8,11,12 - семінар практикум; групі №10 - круглий стіл.

Тематика була різноманітною. Перед батьками виступили педагоги з просвітницьким матеріалом по здоровьесбереженія, безпеки, виховно-освітньої роботі, піднімалися питання розвитку освітньої організації, взаємодії дитячого садка і сім'ї. Теми відповідали віковим особливостям дітей, річним завданням та пріоритетним напрямам МБДОУ "ІБСКВ Казка".

У групах № 4,5,13 були запрошені вузькі фахівці (педагог - логопед, керівник з фізичного виховання, психолог, які виступили зі своїми актуальними проблемами.

У групах була проведена попередня робота, а саме педагоги використовували: анкети, опитування, тести, організували цікаві виставки з наочним і дидактичним матеріалом. Підготували пам'ятки, буклети, мудрі вислови філософів, цитати письменників.

Етапи проведення батьківських зборів були витримані (вступна частина, основна частина, заключна частина).

Структура зборів складалася з теоретичної частини та практичної. У практичній частині виконувалися практичні завдання всіма батьками:

- розучування точкового масажу,

- розучування розминки,

- обігрування ситуацій,

- комунікативні, рольові, імітаційні, рухливі ігри.

Всі практичні завдання відповідали теоретичної частини зборів.

Педагоги використовували інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові, рольові ігри, постановка дискусійних питань, пропозиція батькам для обговорення двох різних точок зору, наведення прикладів з літературних джерел, аналіз педагогічних ситуацій, вирішення педагогічних ситуацій.

Всі педагоги використовували ІКТ - перегляд відеороликів, презентацій.

Підведення підсумків зборів полягала у визначенні:

- теми наступних зборів,

- термінів проведення,

- оцінка організації і проведення зборів.

У висновку лунали пам'ятки, опитувальники, буклети.

висновки:

Хочеться відзначити винахідливість, професіоналізм педагогів в проведенні заходу. Батьки були бути не пасивними слухачами, а активними учасниками.

На всіх зборах створювалася атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння, співробітництва.

рекомендації:

1. Використовуйте музичний фон: звуки гітари, фортепіано і т. Д.

2. Вступ має бути короткий, емоційний, налаштовує на розмову і дискусію.

3. Не просіть обов'язково всіх присутніх висловити свою думку з питання, а питати не більше 3-4 чоловік.

4. Не слід дорікати і повчати батьків.

5. Частіше потрібно використовувати в якості прикладів моменти з життя дітей групи.

6. Розповідаючи про небажаних вчинках дітей, не треба називати їх прізвища.

7. Переходи від однієї ситуації до іншої можна розділяти короткої музичної паузою.

8. розбиратися ситуації по можливості краще інсценувати.

9. Дякуйте на кожних зборах за активну участь батьків у житті групи, успіхи у вихованні дітей (вручення призів, грамот).

10. Враховуйте соціальний запит батьків (інтереси, освітні потреби) при плануванні батьківських зборів.

11. У протоколах батьківських зборів фіксуйте активність батьків у вигляді питань, побажань, пропозицій.

12. Дотримуйтеся правил (Додаток 6).

13. Чи проводите завжди самоаналіз зборів (Додаток 7).

Загальні висновки:

• Співпраця з батьками вихованців і активне включення їх в діяльність є основним завданням педагогічного колективу. На сьогоднішній день батьки виступають не тільки в ролі замовника, а й мають можливість об'єктивно оцінити рівень роботи ДНЗ. У світлі ФГОС і згідно річний завданню ДОУ - відбулося об'єднання ДОУ і сім'ї в одне виховно-освітній простір розвитку дошкільнят.

• Для побудови ефективної взаємодії дитячого садка і сім'ї педагогами використовуються як традиційні, так не традиційні форми співробітництва.

• Контроль за темою «Ефективність роботи педагогів в рамках впровадження моделі соціального партнерства ДО з батьками» показав, що робота педагогічного колективу дитячого садка ведеться планомірно, цілеспрямовано, систематично. Результатом співпраці з сім'єю з'явилася активна позиція батьків у вихованні дітей, надання різної допомоги в проведенні освітнього процесу. Батьки з «глядачів» і «спостерігачів» стали активними учасниками зустрічей і помічниками вихователя і адміністрації ДНЗ.

• Створити атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння позиція батьків як вихователів стала більш гнучкою. Батьки стали безпосередніми учасниками навчально-виховного процесу своїх дітей, відчуваючи себе більш компетентними у вихованні дітей.

• У листах аналізу проведення батьківських зборів та відгуках про проведення батьківських зборів дана висока оцінка проведених заходів, відзначено якість проведеної роботи.

• Перевірка показала, що рівень професійної майстерності педагогів достатній:

педагоги усвідомлюють необхідність взаємодії з сім'єю по реалізації ООП, потреба в зміні характеру взаємодії; мають стійку потребою в удосконаленні в сфері спілкування з батьками вихованців; володіють знаннями про сім'ю, специфіку сімейного виховання, методи вивчення сім'ї та освітніх потреб батьків; вміють орієнтуватися в інформації, відбирати з неї необхідне для власної роботи з батьками, оцінювати ефективність застосовуваних батьками методів виховання дітей в сім'ї і т. д.; вміють планувати майбутнє спілкування; визнають провідну роль батьків у вихованні дітей і роль педагога як «помічника»; прагнуть до активного змістовного спілкування з батьками з метою надання їм допомоги у вихованні дітей.

Загальні рекомендації:

1. Впроваджувати і вдосконалювати нетрадиційні форми роботи з батьками, з огляду на їх соціальне становище, соціальний статус, категорію сімей, соціальну ситуацію в суспільстві.

2. Вихователям старших і підготовчих груп планувати і реалізовувати досвід по використанню проектного методу в роботі з батьками.

3. Частіше включати в план роботи спільні заходи батьків і дітей.

4. Враховувати соціальний запит батьків (інтереси, освітні потреби) при плануванні заходів для батьків.

5. Систематизувати матеріал за формами спілкування з батьками: груповим, індивідуальним, наочно-інформаційним.

6. Планувати завдання на діагностичній основі з урахуванням аналізу досягнень і труднощів в роботі з сім'єю за минулий рік. Для здійснення повноцінної оцінки та з'ясування думок батьків про якість роботи ДНЗ, про труднощі, які виникають частіше використовувати різні тести, анкети, опитувальники.

7. Узагальнювати і впроваджувати передовий досвід роботи окремих педагогів з сім'ями вихованців всередині установи.Скачати 21.19 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаАналітична довідка «Ефективність роботи педагогів в рамках впровадження моделі соціального партнерства ДОО з батьками»

Скачати 21.19 Kb.