Алгоритм розробки і проведення навчального заняття в системі додаткової освіти
Скачати 52.28 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір52.28 Kb.


Комунальний заклад додаткової освіти дітей

"Дитячо - юнацький центр" ЕГО "

м Магнітогорськаhello_html_4d514db8.jpgАлгоритм розробки і проведення навчального заняття в системі додаткової освіти

методична розробка

укладач:

зав. методичним відділом

Давлетбаева Гульнара Бухарбаевна


м Магнітогорськ, 2015


Заняття в системі додаткової освіти, що може бути звичайного і незвичайного в цих заняттях?

Перш за все, не потрібно забувати, що будь-яке заняття переслідує загальну мету, обумовлену вимогами освітньої програми. Педагогу додаткової освіти важливо пам'ятати, що мета всіх занять: підняти і підтримати в учнів інтерес до тієї чи іншої спрямованості, підвищити ефективність навчання.

Іншим загальним моментом є традиційна структура. Вона може повторювати звичний хід заняття з його аргументом, повідомленням нових знань, контролем вивченого, а може бути оригінальною, зі зміненою послідовністю звичайних етапів, з трансформованими способами організації, з ігровою основою і т.д.

Заняття в системі додаткової освіти припускають творчий підхід, як з боку педагога, так і з боку його учнів. Тому, більш незвичайними є зміст, засоби і форми, що надає заняттю необхідне прискорення для розвитку особистості. Правда, кожен раз по-різному. Все залежить від того, яку позицію займе педагог. Однак, які навчаються на такому занятті розвиваються успішніше.

Такі заняття - перехід в інше психологічний стан, це інший стиль спілкування, позитивні емоції, відчуття себе в новій якості. Все це - можливість розвивати свої творчі здібності, оцінювати роль знань і побачити їх застосування на практиці, відчути взаємозв'язок різних мистецтв, це самостійність і зовсім інше ставлення до праці.

Для педагога це можливість для самореалізації, творчого підходу до роботи, здійснення власних ідей.

Педагогу важливо розкрити і реалізувати свій творчий потенціал незалежно від того, якого виду мистецтва він навчає. Тому, методичні рекомендації дані в вигляді простих і доступних алгоритмів, представлених в організаційних, методичних та змістовних сценаріях занять.


Орієнтовна модель заняття

в системі додаткової освіти


Заняття в установі додаткової освіти дітей є послідовність етапів в процесі засвоєння знань, побудованих на зміні видів діяльності учнів: сприйняття, осмислення, запам'ятовування, застосування, узагальнення, систематики. При розробці заняття педагог додаткової освіти уважно вивчає:

 • навчально-тематичний план реалізованої освітньої програми;


 • погоджує певний розділ і тему розділу зі змістом програми;


 • визначає взаємозв'язок змісту занять з попередніми і наступними;


 • визначаються тип і структура заняття;


 • його тема, мета, завдання.


Цільові, установки заняття повинні бути спрямовані на певні, конкретні цілі даного заняття (виховні, розвиваючі та навчальні), що виходять на реальний, досяжний результат. Для системи УДОД характерним є реалізація основ педагогіки, розвитку особистості того, хто навчається, тому на перший план висуваються завдання з розвитку реальних творчих здібностей дітей та завдання морального, емоційного впливу шляхом реалізованої освітньої галузі.

Педагогом продумується специфіка заняття, логіка побудови (взаємозв'язок і завершеність всіх частин заняття з підведенням підсумків кожної частини щодо практичного і теоретичного матеріалу), визначається обсяг освітнього компонента навчального матеріалу.

На початковому етапі заняття педагог створює сприятливий морально-психологічний клімат, налаштовуючи дітей на співтворчість і співдружність в процесі пізнавальної діяльності, на завершальному етапі - аналізуються всі виконані дітьми роботи і відзначаються навіть найбільші досягнення дітей.

Важливим моментом в підготовці заняття є розумне розподіл матеріалу на всіх етапах заняття відповідно до обраних формами організації навчальної діяльності: груповий, індивідуальної і т. Д.

До заняття готується навчально-методичний комплекс: роздатковий матеріал, аудіо, відеотека та ін. Педагогу необхідно продумати методику найбільш продуктивного використання застосовуваного наочного матеріалу

Далі визначаються індивідуальні завдання для дітей з випередженням у розвитку, обсяг і форма самостійної роботи з дітьми, розробляється короткий конспект справжнього заняття.

Керівник гуртка o6paзованія зобов'язаний виконувати всі державні санітарно-гігієнічні норми, часовий режим заняття для різних вікових категорій дітей, удосконалювати у своїй педагогічній діяльності методики здоров'язберігаючих систем.


Основні вимоги до сучасного заняття


Постановка і комплексне рішення на занятті навчальних (освітніх), розвиваючих завдань. Створення мотивації майбутньої діяльності.

Організація структури занять. Застосування активних форм організації освітнього процесу в установі додаткової освіти.

Зміст заняття. Володіння педагогом змістом програм додаткової освіти. Розвиток в учнів способів пізнавальної та практичної діяльності, особистісного розвитку, вміння і навичок навчальної праці, інтересів до заняття. Індивідуальний підхід до вихованця. Облік психолого-педагогічних особливостей дітей і ін.

Технологія навчання. Прийоми, методи, засоби форми, способи діяльності на занятті.

Екологія заняття. Стан здоров'я дітей, настрій їх на занятті. Ступінь навантаження. Створення педагогом ситуації успіху. Умови навчання в приміщенні, організація навчального простору і т. Д.

Психологічна культура і професіоналізм. Любов до дітей, знання їх психології. Наявність спеціальних знань по предмету, що викладається. Натхнення, фантазія, артистизм, індивідуальний почерк педагога. Проблемне виклад матеріалу, вміння ставити питання, ставлення до невірних відповідей і т. Д.


Основні принципи навчання


Організація і зміст занять в дитячих об'єднаннях інтегрується навколо основних принципів навчання, сформульованих ще Я.А. Каменським, і, в подальшому, вдосконалених Е.Н. Мединський для позашкільної освіти дорослих в Росії:

 • науковості (помилкових знань не може бути, можуть бути тільки неповні знання);

 • природосообразности (навчання організовується відповідно до психолого-фізіологічними особливостями учнів);

 • послідовності і систематичності (лінійна логіка процесу, від часткового до загального);

 • доступності (від відомого до невідомого, від легкого до важкого, засвоєння готових знань, умінь, навичок);

 • свідомості і активності;

 • наочності (залучення різних органів почуттів дітей до сприйняття);

 • індивідуального підходу в умовах колективної роботи в дитячому об'єднанні;

 • зацікавленості і мобільності (освітній процес організовується відповідно до тих змін інтересами дітей);

 • забезпечення відібраної інформації.


Методи організації заняття в

дитячому творчому об'єднанні в ОУ ДОД:

 • репродуктивний;

 • словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, читання, бесіда, діалог, консультація.

 • методи практичної роботи;

 • - метод спостереження: запис спостережень, замальовка, малюнки, запис звуків, голосів, сигналів, фото-, відеозйомка, проведення замірів;

 • дослідницькі методи: проведення дослідів, лабораторні заняття, експерименти, опитніческой робота на ділянці.

 • методи проблемного навчання: евристична бесіда: постановка проблемних питань; пояснення основних понять, визначень, термінів; створення проблемних ситуацій: постановка проблемного питання; самостійна постановка, формулювання і вирішення проблеми учнями: пошук і відбір аргументів, фактів, доказів та ін .;

 • проектно-конструкторські методи: створення творів декоративно-прикладного мистецтва; проектування (планування) діяльності, конкретних справ;

 • метод гри: гри: дидактичні, розвиваючі, пізнавальні, рухливі, народні, комп'ютерні, на розвиток уваги, пам'яті, окоміру, уяви; гра-конкурс, гра-подорож, рольова гра, ділова гра;

 • наочний метод навчання: картини, малюнки, плакати, фотографії; таблиці, схеми, креслення, графіки; демонстраційні матеріали;

 • використання на заняттях засобів мистецтва, активних форм пізнавальної діяльності, психологічних і соціологічних методів і прийомів.

Психологічні та соціологічні методи і прийоми, які використовуються при проведенні занять:


 • анкетування: розробка, проведення та аналіз анкети, інтерв'ювання;

 • психологічні тести;

 • створення і рішення різних ситуацій (психологія спілкування, соціальне оточення);

 • психологічний театр;

 • ділова гра.


Загальні вимоги до написання плану-конспекту заняття


Вимоги загального характеру, що пред'являються до конспекту заняття, в якому повинні бути відображені:

 • мети, завдання, методи і прийоми виховання дитини в межах теми заняття;

 • навчальні цілі та завдання, що розширюють тему базової програми;

 • зразки завдань, питань, виробів, наочного матеріалу;

 • провідні види діяльності учасників заняття;

 • структура заняття і обгрунтування послідовності його етапів;

 • зміст діяльності педагога, дітей на кожному етапі заняття;

 • мотивація діяльності дітей на кожному етапі заняття;

 • форми і способи взаємодії з дітьми, спілкування;

 • діагностика (визначення) початкового рівня знань дітей, що розвиваються в ході заняття;

 • прийоми управління увагою, активізація дітей;

 • типові труднощі дітей, причини і необхідні дії педагога для їх ліквідації;

 • зразки коригувальних вправі;

 • прийоми роботи з допоміжною літературою, посібниками, додатковим матеріалом;

 • діагностика результатів заняття, підбиття підсумків.


Традиційні і нетрадиційні форми організації діяльності учнів в освітньому процесі


Традиційні форми занять


 • Лекція - усний виклад будь-якої теми, що розвиває розумову діяльність учнів.

 • Семінар - форма групових занять у вигляді обговорення підготовлених повідомлень і доповідей під керівництвом педагога.

 • Дискусія - всебічне публічне обговорення, розгляд спірного питання, складної проблеми - розширює знання шляхом обміну інформацією, розвиває навички критичного судження і відстоювання своєї точки зору.

 • Конференція - збори, нарада представників різних організацій для обговорення і вирішення будь-яких питань.

 • Екскурсія - колективний похід або поїздка з метою огляду, знайомства з будь-якої пам'яткою.

 • Туристичний похід - пересування групи людей з певною метою;

 • Навчальна гра - заняття, яке має певні правила і служить для пізнання нового, відпочинку і задоволення.

 • Ранок, свято т.д. - організаційно-масові заходи, про водиться відповідно до планів виховної та дозвільної діяльності.


Нетрадиційні форми занять


 • Презентація предмета, явища, події, факту - опис, розкриття ролі предмета, соціального призначення в житті людини, участь соціальних відносинах.

 • Соціадрама - сюжетно-рольова гра, зумовлена позицією головних героїв; ситуація вибору, від якої залежать хід життя і соціально-психологічних відносин, усвідомлення себе в структурі суспільних відносин.

 • Захист проекту - здатність проектувати зміни дійсності в ім'я поліпшення життя, співвіднесення особистих інтересів з громадськими, пропозиція нових ідей.

 • Філософський стіл - колективна робота з відшукання соціального значення і особистісного сенсу явища життя - «Свобода і обов'язок», «Людина природа» і т.п.

 • «Міцний горішок» - рішення складних питань в житті спільно з групою, довірлива розмова на основі добрих взаємин.

 • Конверт питань - вільний обмін думками на різні теми в дружній обстановці.

 • Випускний ринг - звіт випускників творчих колективів, аналіз минулого, плани на майбутнє, створення атмосфери дружби, взаєморозуміння, формування вміння взаємодіяти з людьми.

 • Психологічне заняття - проведення занять психологічної культури особистості дозволяє педагогам додаткової освіти надавати своєчасну кваліфіковану допомогу які навчаються у вирішенні їхніх вікових завдань.Приблизний план заняття


Дата «__» _____________ року


номер заняття


розділ


Тема заняття


Мета, завдання заняття


Устаткування, дидактичний матеріал


1. Привітання. Перед початком заняття вітання всіх учасників заняття.


2. Повторення пройденого матеріалу. Короткий огляд попереднього заняття: згадати тему, основну думку попередньої зустрічі; висновок, зроблений в результаті проведеного заняття.


3. Перевірка домашнього завдання (якщо таке завдання було). Основна вимога полягає в тому, щоб практичне завдання було виконано згідно з вимогами до виконання практичних робіт.


4. Введення в пропонований освітній матеріал або інформацію. Введення починається з питань, які сприяють нарощуванню інтересу у дітей до нового матеріалу. Стимулювання інтересу учнів через запровадження аналогій, які сприяють концентрації уваги і збереженню інтересу.


5. Пропонований освітній матеріал або інформація. Виклад нового матеріалу або інформації пропонується навчаються у формі розповіді. Педагог готує наочні посібники і матеріали, питання аналітичного змісту.


5.1. Узагальнення. Дітям пропонується самим дати оцінку інформації. Підвести підсумок загального міркування. Виділити основну головну думку, закладену в матеріалі, інформації.


5.2. Висновок. Поради та рекомендації щодо практичного застосування матеріалу, інформації.


5.3. Висновок. Сформулювавши поради та рекомендації, які навчаються пропонується використовувати матеріал, інформацію у своїй практичній творчій діяльності.


6. Для закріплення інформації проводиться ігрова або творча частина заняття.


7. Контрольний опитування дітей по всьому ходу заняття. Крім цього, при підготовці будь-якого заняття педагог ДО повинен враховувати наступні правила.

Ігрова частина: вікторина (докладний опис умови або програми вікторини); конкурс (докладний опис); розгадування кросворду (з урахуванням категорії складності); загадки (бажано тематичного характеру); ребус (з урахуванням обсягу знань і особливостей віку) і т.д.


Творча частина: малювання (визначити тему і підготувати матеріали для даного виду діяльності); ліплення; аплікація (завчасно попередити дітей про необхідні матеріали для даного виду діяльності) і т.д.


література


1.Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. [Текст] / В.П. Беспалько - М .: Педагогіка, 1989. - 190 с.


2.Кулюткін Ю.Н. Психологія навчання дорослих. [Текст] /Ю.Н. Кулюткин - М .: Просвещение, 1989. - 128 с.


3.Левітан К.М. Особистість педагога: становлення і розвиток. [Текст] / К.М. Левітан - Саратов: Изд-во Саратовського університету, 1990. - 168 с.


4.Сітнік А.П. Внутришкольная методична робота в сучасних умовах. [Текст] А.П.. Ситник - М .: Изд-во МГОПУ «Альфа», 1993. - 146 с.


5.Фомін А.А. Дотримання педагогічних вимог як фактор, що підвищує професійну компетентність сучасного вчителя .// Завуч. - №1. - 2000. с.59-65
додаток №1


Конспект відкритого заняття педагога додаткової освіти

МОУ ДОД «Дитячо-юнацький центр« ЕГО »

Бурової Світлани Віталіївни


Тема: «Венеціанський карнавал» - введення в освітню програму сценічного руху і хореографії «Магія руху».

Мета: Формування стійкого інтересу у вихованців до мистецтва хореографії та сценічного руху через прилучення до історії танцю за допомогою занурення в атмосферу венеціанського карнавалу.

завдання:

 1. Знайомство учнів з витоками історико-побутового танцю, дефіле.

 2. Розвиток у вихованців координації рухів, грації, ритмічності, пластики, артистизму і творчого самовираження.

 3. Виховання почуття прекрасного, культури спілкування, співтворчості.


Устаткування, інвентар: мультимедійне обладнання, музичний центр, реквізит.


Хід заняття:


етап

заняття

зміст навчального

матеріалу

час

Організаційно-методичний супровід

I. подго-

товітель

ная частина

 1. організаційний момент

- Доброго дня! Я, Світлана Віталіївна Бурова - педагог по сценічної хореографії, запрошую Вас на своє заняття тема якого «Венеціанський карнавал». Сьогодні ми з вами познайомимося з історією зародження історико-побутового танцю, дефіле. Спробуємо освоїти основні елементи сценічного руху, різні композиційні малюнки, які використовуємо в завершенні заняття, для відтворення духу і атмосфери венеціанського карнавалу.

Отже, пропоную Вам подорож в історію!

3 хв

Завдання: організація групи, забезпечення мотивації і прийняття вихованцями мети навчально-пізнавальної діяльності.

II. Основна частина

2.1. «Бал. Маскарад. Карнавал ».

У XVI ст. італійські та французькі танцмейстер, створюючи техніку танцю, звертали особливу увагу на стиль виконання і манери танцюючих. Від виконавця була потрібна важлива постава, повільна спокійна хода, манірні і детально розроблені взаємні вітання - поклони і реверанси. Живі і безпосередні руху народних танців вважалися поганим тоном.

Встановленому в суспільстві церемоніалом відповідали і костюми. Чоловіки носили камзоли, плащі (не належало знімати) і капелюхи, які знімали, перекладали і знову одягали під час танцю. Дами носили сукні з дуже довгими шлейфами (до 5 метрів). Загальний стиль костюма був пишний і важкий, він пов'язував і не давав волі рухам.

Однією з основних форм розваг знаті були б али і маскаради. Природно, ці танці були скоріше показом мод, демонстрацією багатства і положення знаті, ніж танцем.

Безпосереднє відношення до історії побутового танцю має карнавал. Ідею карнавалу подарували світу італійці і в першу чергу венеціанці. З давніх часів карнавали тут святкували шумно і весело. З Венеції карнавали поступово поширилися по інших містах і країнах. Основними атрибутами будь-якого карнавалу стали костюми і маски, покликані приховати соціальні відмінності і всіх зрівняти на час свята.

2.2. Практична частина.

Розминка.

Розминка по колу нам допоможе грамотно тримати спину, красиво тримати руки на поясі, тягнути шкарпетка, бути граціозними і підтягнутими:

а) Танцювальні кроки - з носочка по лінії танцю, з носочка, проти лінії танцю, «змійкою».

б) Вправи для голови: нахили, повороти, обертання.

в) Вправи для рук, плечового пояса: класичний екзерсис по I, II, III позиції.

г) Вправи для плечового пояса: підняти, опустити, відвести назад, вперед.

д) Вправи для пояса: нахили з боку в бік, вперед, назад.

е) вправи для ніг: Релеве (підняття на напівпальці), деміфологізовані пліє (полуприсед) по I і II позиції ніг.

 • Мімічна розминка.


2.3. Демонстрація і освоєння елементів сценічної хореографії.


«Реверанси» - (уклін) - згинання ноги, відводячи коліна в сторони і відсуваючи одну ногу трохи назад, одночасно виконується нахил голови.

«Стійка» - в.п. ноги в 6 позиції, відставляємо праву ногу в сторону з перенесенням центру ваги на опорну ногу.

«Поворот» - обертання на 180 °. Повороти через відкриту і закриту позиції (положення ніг).

«Крок, крок, поворот» - в.п. - ноги в 3 позиції, права нога попереду. Рух вперед з правої ноги - 2 кроки, поворот на полупальцах через відкриту позицію.

«Графічні побудови» - основні види побудов: побудови в шаховому порядку, побудови по колу, «прочісування» (зустрічні руху через одного), «фонтан» (рух з однієї точки в різні боки по колу або півколу).

Відпрацювання вихованцями під керівництвом педагога основних елементів сценічної хореографії.

Побудова найпростіших композицій.
2.4. Композиція «Венеціанський карнавал». Виконання вихованцями фрагмента хореографічної театралізованої композиції «Венеціанський карнавал».

4 хв.8 хв
20 хв


5 хв

Завдання: активізація уваги, підвищення емоційного стану займаються


Застосування пояснювально-ілюстративного методу, як універсального методу навчання, сприяє зануренню історичний контекст.Діяльність педагога і вихованця полягає в тому, що педагог повідомляє готову інформацію з використанням демонстрацій, а вихованці сприймають, осмислюють і запам'ятовують її.
Завдання: підготовка організму займаються до сприйняття рухового навантаження.


Розминка спрямована на розігрів і підготовку всіх груп м'язів, розвиток пластики, гнучкостіЗавдання: розвиток у вихованців рухових навичок, координації рухів, грації, артистизму.


Метод показу. Розучування нового руху педагог предворяется точним показом. У виконанні педагога рух постає в закінченому варіанті.


Ступінчастий метод освоєння вправ. Практично кожну вправу можна призупинити для уточнення рухового руху, поліпшення виразності руху і т.д. Багаторазове відтворення знань, умінь і навичок за зразком через систему вправ (використання репродуктивного методу).


Завдання: встановлення правильності і усвідомленості засвоєння нового навчального матеріалу, виявлення помилок і їх корекція. Забезпечення засвоєння нових знань і умінь.
III. заклю

читель-ва

частина

6. П одведеніе підсумків заняття.

Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися і навчилися основних елементів сценічної хореографії вдосконалили пластику і грацію рухів, я із задоволенням відзначаю, що на занятті ви були активні, самостійні, ініціативні, спасибі вам за підтримку і творчість на занятті!

Рефлексія.

Що вам сподобалося на сьогоднішньому занятті? Я пропоную Вам за допомогою гри «Маска, я тебе знаю» продемонструвати своє враження від проведеного заняття за допомогою жестів і міміки.

Що нового ви дізналися?

(Відповіді вихованців).


Мені приємно було сьогодні з вами поспілкуватися, сподіваюся на подальшу творчу співпрацю. Бажаю вам успіху!

5 хв.

Завдання: аналіз емоційного і творчого стану вихованців за підсумками заняття.


Мобілізація вихованців на самооцінку.додаток №2


Конспект відкритого заняття

педагога додаткової освіти

МОУ ДОД «Дитячо-юнацький центр« ЕГО »

Сенова Сергія Павловича


Тема: «Елементи бойових мистецтв в народно-сценічного хореографії».


Мета: Формування стійкого інтересу у вихованців до народно-сценічного хореографії.


завдання:

 1. Знайомство вихованців з елементами бойових рухів.

 2. Розвиток у вихованців рухових навичок, координації рухів, ритмічності, стрибучості, витривалості.

 3. Виховання у дітей патріотизму, активності, співтворчості.


Устаткування, інвентар: магнітофон, диски, реквізит.


Хід заняття:


частина

заняття

Зміст навчально-тренувального

матеріалу


дозування

Організаційно-методичні вказівки

I. підготовча частина

організаційний момент

  1. Знайомство з педагогом (слайдовая презентація «Життя моє - танець!», Фрагмент танцювальної композиції)

3 хв

Завдання: організація групи, пояснення завдань, ознайомлення з обладнаннямII. Основна частина

2.1. «З глибини часів»

Бойовий танок навприсядки був поширений по всій Русі.

Бойовий танок - це одиночна, парна або групова форма самовираження з ритмо-акцентним початком, що визначає вид і характер руху, в якому містяться елементи бойової підготовки. Основні різновиди російського бойового танок існує дві:

Перша - це танець навприсядки, розділ звичайної, традиційної російської чоловічої танці. Ця традиція готує бійця до бою лежачи, сидячи і на корточках. Особливі танцювальні переміщення і руху в бою стають ударами і захистами. Кажуть, що колись ця традиція була обов'язковою в підготовці вершників, поряд з акробатикою джигитовки. Що впав з коня вершник, використовуючи техніку бою навприсядки, міг піти від шабельного удару, вибити з сідла супротивника і заволодіти його конем. У пішому бою застосовувався для бою в товкучці і в разі падіння на землю.

Інший різновид - це «ламання» або «буза». Цей вид бойового танок містить елементи рукопашного бою стоячи.

Необхідні специфічні рухові навички, особливо витривалість і тренованість, чоловіки виробляли, постійно практикуючись в танок і бійцівських змаганнях. Зазвичай змагання проходили у вигляді парної і одиночної танці в формі танок. Переплясивая, один з танцюристів показував який-небудь рух або зв'язку, суперник мав їх в точності повторити, потім показував свої. Призначення рухів в бойовому танок було як безпосередньо прикладне, так і умовно-бойове, розвиваюче, для спритності і координації.

Оскільки бойової танок був інформаційним носієм бойового мистецтва і способом тренування прикладних рухів, природно, що найбільшого поширення він отримав в середовищі воїнів: козаків, солдатів, матросів, офіцерів, великою популярністю він користувався в артілях кулачних бійців. Стоячи удари наносилися переважно ногами, так як руки були зайняті холодним або вогнепальною зброєю (його, безумовно, теж пускали в хід). Саме тому в танці навприсядки роботі ногами приділяється більше уваги.


Практична частина

2.2.Демонстрація елементів бойової хореографії:

«Бедуїнський елемент» - схресний крок лівою ногою в сторону, помах правою ногою назад, опускаючись на праву, помах лівої назад з поворотом на 360 градусів, помах руками справа наліво в горизонтальній площині.


«Коза» - кроком і поштовхом лівої в сторону, помах руками вгору, стрибок з поворотом на 360 градусів зігнувши ноги кутів, приземляючись з почерговим опусканням ніг.


«Щучками» - поштовхом двома ногами стрибок вгору зігнувшись, руки вгору.


«Розніжка" - поштовхом двома ногами стрибок вгору зігнувшись, ноги нарізно, руки вперед в сторони.


«Пістолет» - з кроком і поштовхом лівою ногою вперед, вгору зігнувшись, зігнувши ліву ногу назад, руки вгору.

2.3. Виконання елементів бойових рухів вихованцями, в образі козаків і матросів.


5 хв.


15 хв.
15 хв.

Завдання: активізація уваги, підвищення емоційного стану займаються
Завдання: розвиток координаційних здібностей, пластичності, стрибучості, артистизму.
III. Заключна частина

3.1.Подведеніе підсумків заняття.

Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися і навчилися елементам бойових рухів в народно-сценічного хореографії, розвинули ритмічність, стрибучість, я із задоволенням відзначаю, що на занятті ви були активні, самостійні, ініціативні, спасибі вам за підтримку і творчість на занятті.


3.2.Рефлексія.

Що вам сподобалося на сьогоднішньому занятті?

Що нового ви дізналися?

Змогли б ви показати елементи бойової хореографії своїм батькам і друзям?

(Відповіді вихованців).

Мені приємно було сьогодні з вами поспілкуватися, сподіваюся на подальшу творчу співпрацю. Бажаю вам успіху!


5 хв.2 хв.Скачати 52.28 Kb.