Звіт по виховно-освітньої роботі з дітьми другої молодшої групи за 2016-2017 навчальний рік
Скачати 12.27 Kb.
Дата конвертації16.09.2017
Розмір12.27 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Зінаїда Миколаївна Дедкова
Звіт по виховно-освітньої роботі з дітьми другої молодшої групи за 2016-2017 навчальний рік

Виховно -освітній діяльність здійснювалася виходячи із завдань зразкової основної загальноосвітньої робочої програми групи, яка розроблена на основі варіативної загальноосвітньої програми дошкільної освіти «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васільевой- 60% обсягу і 40% займали парціальні програми: «Основи безпеки дітей дошкільного віку», Стеркиной Р. Б., Князєва О. Л., Авдєєва Н. Н., «Юний еколог» С. М. Ніколаєва, «Розумні пальчики» І. А. Ликової, по соціально -комм унікатівному розвитку та соціальному вихованню дошкільнят «Дорогою добра» Л. В. Коломійченко, І. А. Пазухінаой «Давайте пограємо».

З дітьми систематично проводилась організована освітня діяльність відповідно до зразкової основної загальноосвітньої програмою, яка реалізується в ДОУ, і затвердженим розкладом безпосередньо-освітньої діяльності.

З метою визначення рівня засвоєння дітьми зразкової основної загальноосвітньої програми ДО і ефективності організації виховно -освітній процесу в групі на початку і в кінці навчального року була проведена діагностика рівня освоєння робочої програми.

Підсумки діагностики освоєння програмного матеріалу показали, що дітьми другої молодшої групи матеріал за освітніми областям засвоєний на середньому рівні. Нами було обстежено: 26 вихованців.

Форми діагностики:

- систематичні спостереження, бесіди;

- організація спеціальної ігрової діяльності;

- отримання відповідей на поставлені завдання через педагогічні ситуації;

- аналіз продуктів дитячої діяльності.

Дані про результати діагностики відбивалися в спеціальних таблицях розвитку дитини по 5 освітнім областям:

- соціально-комунікативний розвиток; - пізнавальний розвиток; - мовленнєвий розвиток; - художньо-естетичний розвиток; - фізичний розвиток;

Протягом усього навчального року безпосередньо освітня діяльність з дітьми проводилася систематично, з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей. Велася індивідуальна робота з дітьми по закріпленню знань, отриманих на НОД в ранковий час. За рахунок позитивного емоційного клімату в групі діти стали більш розкуті, із задоволенням спілкуються з дорослими і однолітками.

Освітня галузь «Соціально-комунікативний розвиток»

Робота в цій області ведеться щодня.

Високий рівень розвитку мають -2 дитини.

Вище середнього-5

Середній-16

Низький-3

Середній показник по групі:

на початок року-2,9 бала

кінець року-3,7 бала

2 дітей освоїли завдання в даній освітній галузі на високому рівні. Вони володіють навичками ігрової діяльності: здатні приймати на себе роль, створюють ігрову обстановку, ведуть діалоги відповідно до сюжету. Дотримуються правил в дидактичних іграх.

Знають і дотримуються правил поведінки в дитячому саду, в громадських місцях (театрі, на заходах дитячого садка і т. Д., В природі. Мають чіткі уявлення про правила поведінки на дорогах та можуть пояснити, чого не можна робити.

Процес одягання і роздягання у дітей з високим рівнем не викликає ускладнень, вони із задоволенням допомагають один одному. Засвоїли порядок сервіровки столів до прийому їжі і з великим бажанням чергують. Виявляють повагу до результатів чужої праці, розбираються в змісті, знаряддях праці людей різних професій.

16 дітей показали середній рівень. У сюжетних іграх виконують другорядні ролі, не виявляють ініціативи і фантазії, іноді вступають в конфлікти з іншими дітьми. У цих дітей ще формується позитивне ставлення до праці дорослих, але вже з'явилося бажання брати участь в посильній праці, вміння долати невеликі труднощі. Ці діти дуже стараються, але їм поки не вистачає вмілості, за них все роблять батьки. З батьками ведеться роз'яснювальна робота, а вони посилаються на брак часу: «Спізнюємося на роботу і т. д. »

3-низький рівень. Багато дітей часто пропускають дитячий сад через хворобу. У 2-х дітей не розвинена мова. Більше уваги приділяти розвитку сюжетно-рольової гри, театралізованої грі, формуванню гендерної приналежності. Посилити роботу з батьками по темам: «Самостійність дітей», «Цікаве дозвілля з дітьми».

Освітня галузь «Пізнавальний розвиток»

З метою розвитку пізнавально-дослідної і продуктивної діяльності, формування елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу протягом навчального року проводили НСД з вивчення властивостей і якостей різних матеріалів: води, снігу, природного матеріалу.

У дітей дуже добре розвинені конструктивні навички. Як хлопчики, так і дівчатка дуже люблять в ігровій діяльності використовувати різного роду конструктори для створення ігрового простору. Діти мають уявлення про цілісну картину світу: орієнтуються в найближчому оточенні, цікавляться знаннями про природу, з великим інтересом і задоволенням беруть участь в експериментальній діяльності. Крім Єгора С., Кирила Б., Леоніда К., Данила Ц. (затримка мовного розвитку, всі діти розрізняють поняття: колір, величина, форма. Для закріплення знань в індивідуальній роботі активно використовувалися дидактичні ігри на закріплення порівняльних понять «нижче», «вже», «ширше»; на співвіднесення цифр з кількістю.

Високий рівень розвитку мають -2 дитини.

Вище середнього-10

Середній-12

Низький-3

Середній показник по групі:

на початок року - 3,0 бала

кінець року -3,8 бала

Освітня галузь «Мовний розвиток» Діти проявляють інтерес до мовного спілкування, з цікавістю розглядають сюжетні картинки, обговорюють, задають питання. Вони супроводжують промовою ігрові та побутові дії, слухають невеликі розповіді без наочного супроводу. Аргументують судження і користуються формою мови - докази за допомогою дорослого. Складають за зразком розповіді за сюжетною картині, по набору картинок; послідовно, без істотних пропусків переказують невеликі літературні твори. Але в той же час з трудом підбирають до іменника кілька прикметників, відчувають труднощі в заміні слова іншим словом з подібним значенням. Діти, що мають низький рівень, відчувають серйозні труднощі в усіх перевіряється параметрами. Перш за все це пов'язано з їх індивідуальними особливостями (затримка розвитку мови, молодше на рік своїх однолітків і з частими пропусками по захворюванню).

Високий рівень розвитку мають -2 дитини.

Вище середнього-5

Середній-16

Низький-3

Середній показник по групі:

на початок року - 3,0 бала кінець року-3,7 бала Протягом навчального року з дітьми, що мають низький рівень планувалася наступна робота: індивідуальні заняття з мовним завданням, дидактичні ігри, читання художньої літератури, проводились бесіди і консультації з батьками з даного розділу.

Освітня галузь «Художньо-естетичний розвиток» Діти, що мають високий і середній рівень оволодіння знаннями і вміннями з даної області, в малюванні мають елементарні технічні навички: правильно тримають олівець, кисть і вільно користуються ними. Зображують предмети і створюють нескладні сюжетні композиції, зображення за мотивами народних іграшок. Діти із середнім рівнем створюють невеликі сюжетні композиції, але допускають помилки при передачі пропорції, пози і рухи фігур. У ліпленні діти ліплять предмети різної форми, використовуючи засвоєні прийоми і способи. В індивідуальній роботі вчити дітей вмінню вислуховувати і виконувати завдання, доводити розпочату роботу до кінця. Розвивати композиційні навички - розташовувати зображення в середині аркуша паперу, удосконалювати технічні навички. Підводити дітей до розуміння того, що мистецтво оточує нас усюди: вдома, в дитячому саду, на вулиці.

Питанню ознайомлення з художньої літератури приділяємо багато уваги. Художнє слово супроводжує режимні моменти, спостереження за явищами і об'єктами природи. Батькам даємо рекомендації з читання, влаштовуємо взаємообміну книгами. З цікавістю діти беруть участь в іграх - драматизація за сюжетами дитячої літератури.

Високий рівень розвитку мають -2 дитини.

Вище середнього-13

Середній-10

Низький-2

Середній показник по групі:

на початок року 2,8 бала

кінець року 3,4 бала

Освітня галузь «Фізичний розвиток» Слід зазначити великий інтерес дітей до фізичних вправ та ігор. Регулярні заняття фізкультурою, щоденна ранкова гімнастика сприяють зміцненню фізичних сил. Діти виконують команди, ходять і бігають, зберігаючи рівновагу і напрямок, можуть переміщатися на четвереньках, в тому числі по обмеженою і піднесеною поверхні. Труднощі викликає лазіння по гімнастичній стінці. Недостатньо добре діти працюють з м'ячем мало практики (вдома і в групі недостатньо місця). Для становлення цінностей ЗСЖ, оволодіння його елементарними нормами і правилами, крім бесід, нагадувань, заохочень використовували дидактичні ігри, познайомили з алгоритмами дій при одяганні і умовно. При організації освітнього процесу враховували гендерні та індивідуальні особливості дітей. 2 дітей показали високий результат. Вони привчені до охайності, самостійно усувають непорядок в одязі, дотримуються правил поведінки за столом, користуються столовими приборами. Можуть розповісти про необхідність тієї чи іншої культурно - гігієнічної процедури. 21 - середній результат. Цим дітям доводиться нагадувати, звертати увагу на недбалість, неакуратність, надавати допомогу. Але вони все більше прагнуть виконувати все самостійно.

Високий рівень розвитку мають -2 дитини.

Вище середнього-5

Середній-16

Низький-середній-3

Середній показник по групі:

на початок року -3,1 бала

Кінець року 3,8- бала

Порівняльний аналіз результатів моніторингу на початку і в кінці 2016- 2017 навчального року показує зростання засвоєння дітьми програмного матеріалу, тобто простежується позитивна динаміка розвитку кожної дитини по всім освітнім областям. В основному показники виконання програми знаходяться в межах середнього і вище середнього рівнів.

Середній показник по групі по всім освітнім областям склав:

Початок року-2,9 бала

Кінець року-3,7 бала.

Висновок за підсумками року:

Зменшився відсоток вихованців потребують корекційної роботи. Це означає, що застосування в педагогічній практиці робочої програми благотворно позначається на результатах підсумкового моніторингу.Таким чином, освітня діяльність в молодшій групі реалізується на достатньому рівні. Очевидним є позитивний результат виконаної роботи, знання дітей міцні. Дошкільнята другої молодшої групи здатні застосовувати їх у повсякденній діяльності.

Перспективи роботи на 2017-2018 навчальний рік.

- Продовжити цілеспрямовану роботу з дітьми по всім освітнім областям; зокрема приділити більше уваги освітньої галузі «Мовний розвиток».

- Продовжити роботу з «Екраном взаємодії педагогів», для поліпшення якості виховно -освітній процесу.

- Формувати уявлення по патріотичному вихованню в рамках гуртка «Ми з Придонья».

- Продовжити вдосконалення РППС в групі відповідно до ФГОС ДО.Скачати 12.27 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаЗвіт по виховно-освітньої роботі з дітьми другої молодшої групи за 2016-2017 навчальний рік

Скачати 12.27 Kb.