Виховання маленького патріота
Дата конвертації01.08.2018
Розмір8 Kb.
ТипТемочка

елена мамедова
Виховання маленького патріота

Мамедова Е. В., Ковальова Л. А., Мельникова І. А., Гейгер Н. А.

Іркутськ

Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку - одне із завдань морального виховання, що включає в себе виховання любові до близьких людей, до дитячого садка, до рідного дому, до рідної вулиці, до рідного міста (селища) і рідній країні. Найбільш складною є робота з виховання любові до рідного міста (селища) і рідній країні.

Потенціал дошкільного віку як періоду формування особистості унікальний. І справа навіть не в тому, що саме в цьому віці можна ефективніше розвивати можливості особистості, а в тому, що в більш пізніх періодах ці можливості втрачаються і упущення в дошкільному дитинстві надолужити в школі найчастіше не вдається. А адже саме від того, як дитина сприйме навколишній світ в дитинстві, в більшій мірі залежать його шкільні роки, а в подальшому життєві успіхи дорослої людини.

У дошкільному віці, з трьох-чотирьох років дитина вступає в першу стадію політичного розвитку, формується ставлення до національної символіки (С. К. Рощин). Почуття національної самосвідомості зароджується у дітей задовго до того, як вони переступили поріг школи (М. С. Джунусов, І. А. Суслова та ін.). У п'ятирічних дітей виявляється різкий стрибок в усвідомленні своєї етнічної приналежності (А. П. Оконешніково). Більшість дітей старшого дошкільного віку правильно визначають свою національну приналежність і мову, якою спілкуються. Значно зростає їх інтерес до явищ суспільного життя. Близьке і навіть далеке соціальне оточення є для шестирічних значущою стороною дійсності.

На кожному віковому етапі прояви патріотизму і патріотичне виховання мають свої особливості. Патріотизм стосовно дитині старшого дошкільного віку визначається нами як його потреба брати участь у всіх справах на благо оточуючих людей, представників живої природи, наявність у нього таких якостей, як співчуття, співчуття, почуття власної гідності; усвідомлення себе частиною навколишнього світу.

Під патріотичним вихованням ми розуміємо взаємодію дорослих і дітей у спільній діяльності і спілкуванні, яке спрямоване на розкриття і формування в дитині загальнолюдських моральних якостей особистості, прилучення до витоків національної регіональної культури, природи рідного краю, виховання емоційно-дієвого відносини, почуття причетності, прихильності до оточуючим.

Патріотичне виховання можна назвати одним з найбільш складних напрямків по ряду причин:

• У програмах, за якими працюють дитячі садки, визначені питання по вихованню в дитині з перших років життя гуманного ставлення до навколишнього світу, любові до рідної природи, сім'ї, дому, місту, Батьківщині. Часто вони формулюються однією фразою, ані слова про засоби і методи вирішення цих завдань.

• Методичною літератури з даного питання виходить досить багато, в кожній висвітлюються лише окремі сторони морально патріотичного виховання і немає стрункої системи, що відбиває повноту даного питання. Це пояснюється тим, що почуття патріотизму за змістом багатогранно - це і любов до рідних місць, і гордість за свій народ, бажання зберігати і примножувати багатства країни, відданість своїй батьківщині, збереження культурної самобутності.

• Особливості дошкільного віку - емоційне сприйняття навколишнього, образність і конкретність мислення, глибина і загостреність перших почуттів, відсутність повною мірою «почуття історії», розуміння соціальних явищ. Особливостями прояви патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку є швидкоплинність і ситуативність. Дитину може схвилювати тільки що почутий розповідь про героїчний вчинок, але потім на ці враження накладаються інші, і виникло перше почуття може згаснути.

Виходячи з вищевикладеного, нами була розроблена програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку «С чего начинается Родина ...», метою якої є формування морально-патріотичного ставлення і почуття причетності до сім'ї, місту, до природи, культури на основі історико-національних і природних особливостей рідного краю. Виховання почуття власної гідності як представника свого народу, поваги до минулого, сьогодення, майбутнього рідного краю, толерантного ставлення до представників інших національностей.

Вона не пред'являє вимог до змісту і обсягу стартових знань, до рівня розвитку дитини, але передбачає активну участь батьків, дітей і педагогів в її реалізації.

Починаючи роботу з патріотичного виховання, педагог повинен, перш за все, сам добре знати природні, культурні, соціальні та економічні особливості краю. Він повинен продумати, про що розповісти дітям, особливо виділивши ознаки, характерні тільки даній місцевості, є показати зв'язок рідного міста (села) з усією країною.

Система роботи розрахована на два роки, зміст реалізується у всіх видах дитячої діяльності: пізнавальної, продуктивної, ігровий, трудовий.

Програма розділена на 4 блоки ( «Я і моя сім'я», «Я - іркутянін», «Моя Сибір», «Росія - батьківщина моя», кожен з яких, в свою чергу, має тематичні розділи.

Дана програма знайомить дитину з рідним містом, сприяє вихованню громадянина свого міста і формування почуття гордості за свою малу Батьківщину. Так само вона допомагає виховати у дошкільнят почуття вдячності до його засновникам, захисникам батьківщини і людям, котрі прославили місто.

Програма реалізується з використанням наступних форм і методів організації дитячої діяльності:

• цикли спостережень і екскурсій;

• бесіди;

• цільові прогулянки;

• елементарні дослідження;

спільні проекти;

• проблемні ситуації;

• зустрічі з цікавими людьми;

• виставки та експозиції дитячої творчості;

• оформлення альбомів і виготовлення макетів.

Особливе місце відводиться організації екскурсій до міських музеїв і музеї підприємств міста, поїздкам по місту.

Робота, побудована таким чином в нашому дошкільному закладі, значно розширює знання дітей про свій край, про свою країну, допомагає зрозуміти дитині зв'язок часів, історію своєї сім'ї, викликати почуття гордості за своїх предків, зрозуміти сенс російської символіки, виховує почуття гордості і поваги до батьківщині, виховує справжнього патріота. Діти стають, більш активні, ініціативні, у них розвивається почуття відповідальності, боргу, співчуття до всього живого, почуття гордості за свої, хоча і маленькі, але вже результати.

Список використаної літератури:

1. Божович Л. І. Особистість і її формування в дитячому віці. - М .: Просвещение, 1968. - 464 с.

2. Виховання моральних почуттів у старших дошкільників / Под ред. А. М. Виноградової. - М .: Просвещение, 1989. - 95 с.

3. Державна програма "Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2001-2005 роки". - М., 2001. - 56 с.

4. Дьяченко О. М. Можливості оцінки розвитку дітей старшого дошкільного віку педагогами дошкільних освітніх установ // Психологічна наука і освіта. - 1998. - № 2. - С. 18-24.

5. Князєва О. Л., Маханева М. Д. Залучення дітей до витоків російської народної культури. Програма розвитку особистісної культури дошкільнят. - Н. Новгород, 1997. - 261 с.

6. Козлова С. А. Теорія і методика ознайомлення дошкільників із соціальною дійсністю. - М .: Академія, 1998. - 160 с.

7. Козлова С. А. Я - людина: Програма залучення дитини до соціального світу. - М .: Владос, 2001. - 94 с.