Узагальнення досвіду роботи: залучення дітей до трудової діяльності в дитячому саду
Скачати 21.35 Kb.
Дата конвертації18.02.2019
Розмір21.35 Kb.
ТипТемочка

Боровик Валентина
Узагальнення досвіду роботи по залученню дітей до трудової діяльності в дитячому саду

Розвиток особистості дитини за допомогою залучення до доступної трудової діяльності, ознайомлення з працею дорослих.

«ВІД САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДО РОБОЧОГО, вчені, ВЧИТЕЛЯ ...».

Доп- важливий засіб всебічного розвитку особистості дитини за допомогою залучення дітей до доступної трудової діяльності, ознайомлення з працею дорослих і надалі вибору професій.

Завдання по формуванню позитивних установок до різних видів праці і творчості у дітей дошкільного віку відображені в ФГОС в області «Соціально-комунікативний розвиток».

У п. 3.1. ФГОС ДО визначені вимоги до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільного віку. Для успішного вирішення завдань першорядне значення має створення необхідних умов, тільки при хорошій організації дитина відчуває радість від праці.

Принципи виховання у дітей позитивного ставлення до праці.

Підтримка ініціативи дітей в різних видах діяльності

-Сприяння і співпрацю дітей і дорослих, визнання дитини повноцінним учасником освітніх відносин

- Побудова освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини

- Повноцінне проживання дитиною всіх етапів дитинства

- формування пізнавальних інтересів і пізнавальних дій дитини в різних видах діяльності. Вікова адекватність дошкільної освіти (відповідність умов, вимог, методів віку і особливостям розвитку).

- Принцип розвиваючого освіти (систематичність і послідовність)

- Принцип новизни (використання новітніх інформаційних технологій)

- Принцип інтеграції (взаємопроникнення розділів програми і видів діяльності один в одного, взаємне поєднання різних завдань і освітніх технологій).

Відповідно до ФГОС трудове виховання - одне з найважливіших напрямків в роботі дошкільних закладів, головною метою якого є формування позитивного ставлення до праці через вирішення наступних завдань:

- формування позитивних установок до різних видів праці і творчості

- виховання ціннісного ставлення до власного праці, праці інших людей і його результатами, виховання особистості дитини в аспекті праці і творчості

- розвиток творчої ініціативи, здатності самостійно реалізувати себе в різних видах праці

«Ми розуміємо, як важливо прищепити дитині трудові навички, готувати його до майбутньої професії, до того, заради чого власне, ми навчаємо і виховуємо наших дітей».

Значення праці як фактора розвитку особистості дитини знайшло відображення в історії вітчизняної педагогіки. В. П. Блонського, Н. К. Крупської, А. С. Макаренко.

До теперішнього часу:

_ Визначено місце праці в педагогічному процесі дитячого садка

- виділені форми організації дітей у праці

- розглядаються особливості трудового виховання дошкільників в сім'ї

- досліджується вплив праці на розвиток морально-вольових якостей дітей, їх взаємин

«Єдине щастя робота,

У полях, за верстатом, за столом

Робота до жаркого поту,

Все щастя землі - за працею ».

Трудове виховання в російській народі існує стільки ж століть, скільки існує сам народ. Значення профорієнтації в дитячому саду дуже велике. Як складуться долі наших дітей: хвилює педагогів і батьків.

Основним мотивом, що спонукають дітей до трудової діяльності, є їх бажання допомагати дорослим. У дошкільній педагогіці виділені три способи наближення дітей до праці дорослих: спостереження за працею дорослих, часткова допомога дітей дорослим і організація спільної діяльності дорослих і дітей.

Центральною ланкою всієї цієї системи як би зв'язує ланка, всю освітньо - виховну роботу дитячого садка, має стати морально трудове виховання, яке покликане закласти вже в перші роки життя дитини основи активної життєвої позиції. На іншу сторону виховного впливу праці звертав увагу В. О. Сухомлинський: «Дайте дітям радість праці. Цю радість йому несуть успіх, доставляти радість іншим ».

Трудове виховання має бути перенесено на особистісний розвиток дитини. Об'єднуючись у праці з однолітками, діти набувають досвіду взаємовідносин, вчаться бачити емоційний стан однолітка, його засмучення і радість. Все це спонукає до надання допомоги, підтримки. Прояв гуманних почуттів.

Головна мета вихователя - виховання у дітей позитивного, позитивного ставлення до праці, розвивати бажання навчитися працювати, стати самостійним, вмілим, здатним справлятися з труднощами і надавати допомогу іншим.

Актуальність трудового виховання дітей дошкільного віку.

Трудове виховання є однією з найважливіших сторін виховання дітей дошкільного віку. Інтерес до праці, необхідні трудові навички і особистісні якості закладаються з дитинства. Праця повинна увійти в життя дитини, допомогти йому в успішному розвитку, пізнанні навколишнього світу. Ми повинні ознайомити дітей з працею людей різних професій, донести важливу значимість праці кожної людини. Підвести до вибору надалі тієї чи іншої професії. А все починається з найпростіших навичок самообслуговування: одягання, роздягання, ознайомлення з працею дорослих, помічника вихователя, медичної сестри, водія. Для цього ми, педагоги, повинні правильно і науково точно розкрити всю сутність, повноту праці дорослих, навчити найпростішим трудовим умінь і навичок. Пізнавальний процес повинен бути побудований так, щоб у дітей поступово і послідовно складалися повні і конкретні, правильні уявлення про близьких і конкретних факторах суспільного життя, праці і побуту людей. Завдання трудового виховання дітей молодшого та старшого ланки тісно пов'язані між собою, проте їх питома вага змінюється при переході від молодшого до більш старшим групам.

Ефективність роботи перш за все залежить від змісту, від того, які знання, в якій системі і послідовності ми даємо дітям. Зміст повинен бути таким, щоб дошкільнята в межах своїх можливостей вікових отримали точні відомості про працю, були спрямовані на розвиток їх розумових здібностей. В процесі предметно - чуттєвої дійсності, дитина може виділити суттєві зв'язки і явища в тій чи іншій області, відображати їх в образній формі - формі уявлень, на об'єднання окремих конкретних знань в чітку систему. У систему знань про працю, про працю дорослих людей основних професій, уявлення про взаємозв'язок праці людей різних професій і галузей і про ставлення їх до роботи.

Зазначені компоненти, включаючи знання про істотні зв'язки і залежності, в свою чергу розкриваються в певній системі. Так, зміст знань про працю людей будь - якої професії має бути наступним:

- назва професії (хто варить обід)

- місце роботи (харчоблок)

- матеріали праці (що потрібно для роботи)

- знаряддя праці (з чим, за допомогою чого працює кухар, про техніку помічниці у праці)

- трудові дії

- результати праці, користь для суспільства.

У своїй роботі першорядне значення я приділяю роботі з сім'єю та трудового виховання.

Мої висновки, спостереження, міркування.

Трудове виховання, навчання починається з раннього дитинства.

Актуальність проблеми-відсутності у дітей КГН.

Завдання нас педагогів і батьків навчити дитину елементарним трудовим діям, дати знання про навколишній світ, дати елементарні уявлення про працю дорослих, про трудові професіях, ази трудових дій.

Мета роботи дитячого садка підготовка дітей до школи, до успішного навчання в школі. Навчання-це праця. І дитина повинна прийти в школу з необхідним багажем знань, трудових умінь, навичок, бути зібраним, акуратним, вміти добре обслуговувати себе (збір портфеля, обід в їдальні, підготовка до уроку, переодягання на урок фізкультури і так далі.

Діти вільні від опіки дорослих більш самостійні і впевнені в своїх силах. Через таку працю як самообслуговування, дитина вперше встановлює відносини з оточуючими людьми, усвідомлює свої обов'язки по відношенню до них. Обслуговуючи себе, він починає розуміти ціну турботам дорослих, піклується про своїх близьких.

Привчання дітей одягатися, умиватися, є, прибирати за собою іграшки виховує у них самостійність, бажання, вміння докладати зусиль досягати позитивних результатів. Повторність режимних процесів, сталість вимог до дітей забезпечує міцність навичок, створює передумови або формування потреби до чистоти і охайності, звички самообслуговування. Праця з самообслуговування підвищує працездатність і витривалість організму, розвиває спритність, координацію рухів, приносить естетичне задоволення.

У дитячому садку «я сам» проявляється прагнення до самостійності. Це одне з важливих властивостей психіки дитини. Воно проявляється дуже рано. Треба підтримувати його прагнення. «Я сам» - це прагнення до самоствердження, осмислення навколишнього. Якщо постійно гальмувати це бажання. Те діти можуть вирости пасивними, які не вміють долати труднощі, вони чекають, що за них все зроблять дорослі.

Ніколи не потрібно робити за дитину те, що він може зробити сам, - це повинно стати правилом кожного дорослого, якщо він хоче сформувати у дитини активність, ініціативу, посидючість, працьовитість, вміння долати труднощі.

1 ступінь трудового розвитку дитячий сад.

1 молодша група

Мета: спонукати дитину до трудових действіям- самообслуговування.

Для цього необхідно дати дитині знання предметах туалету, одягу, взуття, познайомити зі столовими приборами, спонукати до дії з ними.

2 молодша група «Я сам».

Середня група «Я вже можу».

Старша група «Я можу».

Підготовча група Я готовий до школи.

2 щабель. Школа.

Школа дає основи трудових дій, розширено знайомлять дітей з професіями. Вибір професії.

3 щабель. Інститути, технікуми.

Вчать трудовим діям обраної професії.

Праця на благо суспільства.

Ось така вимальовується соціальна «сходи».

Дошкільник - самообслуговування, навчання трудовим діям, отримує ази знань про професії.

Школа - школяр: якщо дитина прийшов в школу з певним багажем знань, трудових умінь, має знання про професії, то йому цікаво, він крокує в ногу з однолітками (не шукає червоний олівець в портфелі, коли його однолітки давно вже знайшли олівець і впоралися з завданням вчителя). Отримують певні знання про професії поглиблені, розширені, визначаються з вибором професії. Професія обрана, але дитина ще не має трудових навичок і умінь. Професійні заклади навчають за профілем роботи, застосовують свої знання на практиці.

Послідовність трудового навчання, підготовка фахівців починається з дитячого саду.

1 молодша група.

Діти приходять в дитячий сад з нульовим досвідом, абсолютно не можуть обслужити себе. Проводжу величезну роботу з самообслуговування.

Спонукаю дітей до самостійного одягання і роздягання за допомогою дорослих. Я почала роботу з ознайомлення дітей з предметами одягу.

Навчання проводжу через такі дидактичні ігри: «Одягнемо ляльку на прогулянку», «Що зайве?»,

Обобщение опыта работы по приобщению детей к трудовой деятельности в детском саду

Привчаю дітей самостійно вмиватися, знайомлю з предметами одягу, навчаю елементарних навичок вмивання, розробила з урахуванням вікових вимог короткостроковий проект на 2 тижні «Треба, треба вмиватися ...», в якому відображена вся робота по ознайомленню дітей з предметами туалету, послідовності вмивання, вчила дітей знати схему умовно. Включила читання художньої літератури, дидактичні і сюжетні ігри.

Все навчання проводжу тільки через гру. Адже рівень розвитку дитини визначається не за вмінням читати, а за вмінням грати.

Організую і проведу такі сюжетні ігри, як «Одягнемо ляльку на прогулянку»

Ну і звичайно ж праця по привчання дітей до самостійного одягання і роздягання. Показую, пояснюю, допомагаю дітям як одягнути штани, плаття і чому так, а не на оборот. Підводжу до результату: ми одяглися красиво, акуратно. Звертаю увагу на акуратність при одяганні і роздяганні, розповідаю про те, що з речами треба поводитися акуратно, стежити за своїм зовнішнім виглядом.

Привчаю дітей правильно сидіти за столом під час їжі, знати назву столових приладів, їх призначення, вміння користуватися ложкою. Акуратно є.

Кажуть діти: під час сніданку хлопчикові дала ложку і запропонувала поїсти кашу.

Відповідь дитини: я не вмію налити в ложку. Вчу правильно наливати в ложку.

Закріплюємо трудові вміння в сюжетних іграх: «пригостити ляльку обідом», «Накриємо на стіл».

Від практичних дій під час їжі переходимо до ігрових - розвиваючі ігри «Назви предмет», «Що зайве?», В яких знайомлю дітей з посудом, вміння групувати предмети за ознакою. Проводжу бесіди, розглядаємо ілюстрації про працю кухаря, про її важливість для всіх людей, про користь для здоров'я смачною і корисною їжі.

Екскурсія на кухню «Смачно кухар нам готує».

Мета: спостереження за роботою кухаря, ознайомлення з працею кухаря.

Вчу дітей правильно вмиватися, користуватися рушником, знати туалетні приналежності.

Ситуативна гра: відкриємо кран - слухаємо пісеньку води, розповідаю про користь води для здоров'я, тут же вимова ізольованого звука с- с- с. Показую, як треба правильно користуватися милом, рушником. Широко використовую потешки, вірші, оповідання: «Водичка, водичка», «Акуратні зайчаткі», «Лапушки, лапушки», «Кожен день», «Дівчинка замурзана», «Мойдодир».

Розповідаю про користь чистих рук для здоров'я.

Розробила і провела проект «Треба, треба вмиватися».

Проводжу роботу серед батьків. Оформила папку - пересувку на тему «Значення самообслуговування,« Про спільній праці дорослих і дітей », провела консультацію на тему:" Праця - найкращий вихователь ».

Привчаю дітей до праці в природі, догляду за кімнатними рослинами. Даний вид праці зовсім не знайомий дітям. Оформила і привернула дітей до посадки та догляду за цибулею. Город на підвіконні. Діти були в захваті, коли з'явилася перша зелень, з бажанням поливали цибулька під керівництвом дорослих.

Розповідаю дітям про результат праці, про користь цибулі для здоров'я.

Дані види праці займають в молодшій групі більшу частину часу.

Форми організації праці дітей дошкільного віку - доручення, чергування, загальний, спільний, колективний труд.

Доручення - це звернення до дитини дорослого виконати будь - які трудові дії. Доручення є першою формою організації праці Я широко використовую у всіх вікових групах доручення, але в молодшому віці ця форма є провідною. У цьому віці дітей мало цікавить результат, їх тягне сам процес (вони ще не володіють необхідними вміннями та навичками для досягнення результату). Основною формою об'єднання в праці дітей молодшого віку є праця «поруч».

Залучаю дітей до збирання іграшок після ігор з використанням різних ігрових ситуацій.

Таким чином, доручення як форма організації трудової діяльності дітей дають можливість мені повсякденно, систематично залучати дітей до посильної праці, створюють в групі ділову атмосферу.

Важливим педагогічним умовою виховання у дітей позитивного ставлення до доручень є формування у них соціальних мотивів - боргу відповідальності. Найвищим критерієм оцінки виконання трудового доручення є усвідомлення дітьми обов'язки і сталості турботи про оточуючих. Починаючи з трьох років, діти вже здатні виконати кілька взаємопов'язаних дій, спрямованих на вирішення однієї задачі (накрити на стіл).

Трудова діяльність є необхідним засобом трудового виховання. Не можна навчити чому - небудь, не роблячи цього. Трудове виховання дітей не може здійснюватися у відриві від сімейного. У родині є сприятливі умови для формування у дітей працьовитості.

Основні методи і засоби, що використовуються в роботі:

1 Завдання виховання позитивного ставлення до праці.

2. Завдання, спрямовані на формування у дітей трудових навичок.

3. Виховання особистісних якостей.

4. Виховання навичок організації своєї і спільної роботи.

5. Формування позитивних взаємин між дітьми в процесі праці.

Висновки: таким чином, при цілеспрямованій роботі з трудового виховання на етапі переходу в шкільне життя діти опановують КГН, проявляють ініціативу і самостійність в різних видах праці, опановують установкою позитивного ставлення до різних видів праці, активно взаємодіють з однолітками і дорослими. Дитина здатна до вольових зусиль, може слідувати соціальним нормам поведінки правилам в різних видах праці, можуть дотримуватися правил безпечної поведінки та особистої гігієни, що дозволяє зробити висновки про сформованості у дітей передумов до навчальної та трудової діяльності.Скачати 21.35 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаУзагальнення досвіду роботи: залучення дітей до трудової діяльності в дитячому саду

Скачати 21.35 Kb.