Семінар «Психологічне здоров'я дітей як мета і критерій успішності роботи дошкільного навчального закладу»
Скачати 23.93 Kb.
Дата конвертації04.01.2019
Розмір23.93 Kb.
ТипТемочка

Маргарита Іванова
Семінар «Психологічне здоров'я дітей як мета і критерій успішності роботи дошкільного навчального закладу»

Вступ.

Вихователі проходячи в зал витягають фішки двох кольорів і розсідаються по столах згідно кольором.

Тренінг для успішної, згуртованої роботи всіх вихователів

«Скажи іншому комплімент» - всім вихователям пропонується по черзі говорити приємне один одному. Компліменти можуть стосуватися особистих якостей, настрою, зовнішності.

Лунають картки квадратики двох кольорів - потрібно відповісти на 4 питання і написати відповіді. Після цього прикріпити на мольберт

Що я бажаю для себе особисто на цьому семінарі?

Що я очікую від колег?

Що я хочу дізнатися по темі семінару?

Що я чекаю від керівника семінару?

Картки прикріплюються до мольберта

Інформаційна частина.

Психологічне здоров'я людини.

Сьогоднішня тема, безперечно, є актуальною. І особливо добре, що про підтримку і формуванні психологічного здоров'я міркують педагоги дошкільної освіти - люди, що оточують дитину з перших його кроків. Через нас, дорослих, дитина осягає світ, від нас залежить, наскільки легко увійде дитина в складний дорослий світ. Психологічне здоров'я є необхідною умовою повноцінного розвитку дитини в процесі його життєдіяльності.

Сьогодні не викликає сумніву той факт, що практично всі діти вимагають тієї чи іншої психологічної підтримки, оскільки знаходяться під впливом ряду несприятливих факторів.

Найважливіший фактор, несприятливо впливає на дітей сьогодні, - це нестабільність: економічна, політична, ціннісна.

Серед можливих психотравмуючих чинників можна виділити:

швидкість трансформації соціальної ситуації. Особливо це стосується зміни соціального статусу і добробуту людей;

зростаючий інформаційний потік, в якому знаходяться сучасні діти;

проблема кризовості розвитку дітей.

Багато психологів говорять, що сучасні діти відрізняються від дітей, яких вивчали Ж. Піаже, Л. С. Виготський. Стали іншими зовнішні форми активності, наприклад, помітно потьмяніла сюжетно-рольова гра, розпалися багато соціально-культурні механізми (многопоколенного і багатодітна сім'я, різновікові співтовариство хлопців в селі або в міському дворі).

Позначається і криза сім'ї. Розпад сім'ї найбільш характерний для сімей з дуже низьким і дуже високим рівнем доходів. Процес соціалізації дитини в родині з однією дитиною сім'ї відбувається при дефіциті спілкування з однолітками. Впровадження раннього навчання призводить до перерозподілу темпів розвитку пізнавальних процесів, що є фактором ризику порушення здоров'я дітей. Це може призводити до погіршення здоров'я дітей - психічного, фізичного, соціального.

Здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, це стан оптимальної працездатності, творчої віддачі, емоційного тонусу, того, що створює фундамент майбутнього благополуччя особистості.

Що розуміється під психологічним здоров'ям?

Термін «психологічне здоров'я введений І. В. Дубровиной, яка вважає, що психологічне здоров'я є необхідною умовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі його життєдіяльності. Психологічне здоров'я тісно пов'язане з фізичним здоров'ям, т. К. Досить очевидна, на думку медицини, можливість впливу психологічних факторів на розвиток і перебіг хвороб.

Що ж характеризує психологічно здорової людини? (відповіді педагогів)

Психологічно здоровій людині характерні такі якості: оптимізм, емоційний спокій, здатність радіти, самодостатність і вміння адаптуватися до складних життєвих ситуацій.

Якщо скласти узагальнений портрет психологічно здорової людини, то ми побачимо спонтанного, творчого, життєрадісного веселого, відкритого, пізнає себе і навколишній світ людини не тільки розумом, а й почуттями, інтуїцією. Його життя наповнене сенсом. Це людина, що знаходиться в повній гармонії з самим собою і навколишнім світом. Таким чином, можна сказати, що ключовим словом для опису психологічного здоров'я є слово «гармонія». Це гармонія між різними аспектами: емоційним та інтелектуальним, тілесними і психічними. Все сказане більше підходить до дорослої людини.

До психологічному здоров'ю дітей відноситься:

інтелектуальне - прояв розумових здібностей, допитливості, високий уровнь навченості;

соціально-моральне - чесність, емпатічность, комунікабельність, толерантність, сформованість навичок спілкування;

емоційний - врівноваженість, висока самооцінка, емоційно-естетична чуйність на прекрасне, здатність дивуватися і захоплюватися.

Умовно стан психологічного здоров'я дитини можна розділити на три рівні:

До високого рівня - креативному - можна віднести дітей із стійкою адаптацією до середовища, наявністю резерву сил для подолання стресових ситуацій та активним творчим відношенням до дійсності. Такі діти не потребують психологічної допомоги.

До середнього рівня - адаптивному - віднесемо дітей в цілому адаптованих до соціуму, проте мають деяку підвищену тривожність.

До низького рівня - дезадаптивної - віднесемо дітей, чий стиль поведінки характеризується, перш за все, прагненням пристосуватися до зовнішніх обставин на шкоду своїм бажанням або можливостям, або, навпаки, використовуючи активну наступальну позицію, підпорядкувати оточення своїх потреб. Діти, віднесені до даного рівня психологічного здоров'я, потребують індивідуальної психологічної допомоги.

Для ефективного її надання необхідно визначити фактори ризику

Фактори ризику психологічного здоров'я дітей

можна розділити на дві групи:

середовищні (все, що оточує дитини);

суб'єктивні (його індивідуальні особистісні особливості)

До середовищні фактори відносяться несприятливі сімейні умови і несприятливі умови, пов'язані з дитячим закладом. До сімейних факторів ризику можна віднести порушення психологічного здоров'я самих батьків (підвищена тривожність, емоційна холодність, неадекватний стиль виховання (гіперопіка або сверхконтроль, порушення механізмів функціонування сім'ї (скандали, конфлікти між батьками або відсутність одного з батьків). У дитячому закладі це прийняття педагога дитиною , конфліктні ситуації з дітьми.

До суб'єктивних (внутрішньоособистісним) факторів належать характер, темперамент, самооцінка дитини. Облік індивідуальних особливостей дитини при побудові роботи, особливо оздоровчої, створює сприятливий грунт для ефективного творення психологічного комфорту і формування психологічного здоров'я кожного конкретного дитини

В цілому, можна зробити висновок, що психологічне здоров'я формується при взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів. Основною умовою нормального психосоціального розвитку (крім здорової нервової системи) визнається спокійна і доброзичлива обстановка, створювана завдяки постійній присутності батьків або вихователів, які уважно ставляться до емоційних потреб дитини, розмовляють і грають з ним, підтримують дисципліну, здійснюють необхідне спостереження за дитиною. Слід надавати дитині більше самостійності і незалежності.

Психологічна підтримка дітей в дошкільному закладі.

Завдання психологічної підтримки дітей:

Навчання позитивного самоставлення і прийняття інших людей.

Навчання рефлексивним вмінням (вміння усвідомлювати свої почуття, причини поведінки).

Формування потреби в саморозвитку (вміння знаходити у важких ситуаціях сили всередині себе).

Ці завдання можуть реалізовуватися на групових заняттях з дітьми.

Виходячи із завдань, система роботи з формування психологічного здоров'я буде складатися з наступних етапів:

Діагностика тривожності і адаптованості дітей до дитячого садка і сім'ї, спостереження за вихованцями і подальше визначення їх рівня психологічного здоров'я.

Включення дітей, віднесених до другого рівня психологічного здоров'я, в щотижневі групові заняття профілактичної спрямованості.

Підключення дітей, віднесених до третього рівня психологічного здоров'я, до корекційної роботи з залученням батьків до індивідуального консультування.

(Роздати рекомендації для педагогів)

Рекомендації педагогам дошкільного закладу в сфері профілактики формування психологічного неблагополуччя в розвитку дитини:

Створюйте в установі спокійну, життєрадісну обстановку.

Проявляйте щирий інтерес до особистості кожної дитини, його стану, настрою.

Організовуйте життєдіяльність дітей таким чином, щоб у них накопичувався позитивний досвід добрих почуттів.

Власною поведінкою демонструйте шанобливе ставлення до всіх дітей.

В ході навчальних занять враховуйте вікові особливості та інтереси дітей.

Створюйте умови для формування у дітей позитивних взаємин з однолітками, прихильності і довіри до дорослих

Навчайте дітей усвідомлювати свої емоційні стани, настрої і почуття оточуючих людей.

Навчайте дітей встановлювати зв'язок між вчинками, подіями, настроєм і самопочуттям людей.

При організації взаємодії частіше користуйтеся заохоченням, підтримкою дітей, ніж осудженням і забороною.

Створюйте умови для ефективного довірчого співробітництва з батьками вихованців

Практичний інструментарій.

Загальновідомий факт впливу педагога на своїх вихованців в процесі педагогічного спілкування і діяльності. Чому навчаться діти, яким буде їхній емоційний стан, залежить від вашого настрою, від вашого вміння управляти собою, від вашої здатності вирішувати різні проблеми.

Таким чином, щоб не чинити згубного впливу на дітей, потрібно в першу чергу розібратися з собою, зі своїми емоційними проблемами, причинами, їх викликають, знайти вихід з стресових ситуацій, а тільки потім - з причинами дитячих емоційних проблем і шляхами їх корекції.

Почнемо з себе.

Вправи на саморегуляцію для педагогів.

Більшість з нас вже настільки звикло до душевного і м'язовому напрузі, що сприймають його як природний стан, навіть не усвідомлюючи, наскільки це шкідливо. Слід чітко усвідомити, що освоївши релаксацію, можна навчитися цю напругу регулювати, припиняти і розслабляти з власної волі, за своїм бажанням. Повна м'язова релаксація робить позитивний вплив на психіку і нормалізує душевну рівновагу, дає необхідний короткий відпочинок мозку.

Розглянемо спочатку природні способи регуляції організму. Напевно ви інтуїтивно використовуєте багато з них, назвіть які саме? (Учасники перераховують: тривалий сон, смачна їжа, спілкування з природою і тваринами, баня, масаж, рух, танці, музика, сміх, роздуми про приємне, різні рухи потягування, розслаблення м'язів, вдихання свіжого повітря і т. Д.). Спробуйте поставити собі питання:

- Що допомагає вам підняти настрій, переключитися?

- Що я можу використовувати з вище перерахованого?

На папері, складіть перелік цих способів.

На жаль, подібні засоби не можна, як правило, використовувати на роботі, безпосередньо в той момент, коли виникла напружена ситуація або накопичилося стомлення. У таких випадках можна використовувати спеціальні способи саморегуляції, які досить прості у використанні, досить ефективні, і для їх освоєння потрібна мінімальна кількість часу. Перш ніж почати навчання, пропоную вам стати в коло і представитися.

Вправа "Мене звуть ..." (2-3 хв)

Кожен учасник групи називає своє ім'я так, як йому подобається, і як би він хотів, щоб зверталися до нього

Виконаємо кілька вправ для зняття негативної напруги через напругу.

(включити спокійну музику)

• Стисніть кисті в кулаки якомога сильніше. Напружте руки. Розтисніть кулаки і поворушіть пальцями. Струсіть їх. Випробуйте почуття розслаблення. Негативні почуття «живуть на загривку», тому важливо розслабити плечі.

• Підніміть плечі з напругою, потім опустіть їх. Повторіть 3 рази, потім підніміть кожне плече кілька разів. Покладіть підборіддя на груди. Поверніть підборіддя і шию направо, потім наліво. Повторіть 3 рази, покрутіть шиєю. Відчуйте, як розслабилася шия.

• Складіть руки в «замок» перед собою. Потягніться, напружуючи руки і плечі. Розслабтеся. Струсіть кисті.

Вправи "Похвалілкі" (5 хв)

Гладячи себе по потилиці лівої, а потім правою рукою, повторюємо:

• "Мене помічають, люблять і високо цінують".

• Повертаючи голову вправо-вліво, повторюємо: "Все йде добре".

• Підводячись на носках, піднімаючи руки якомога вище, повторювати: "У моєму житті трапляється тільки хороше".

Тілесно орієнтована вправу "Погода" (3 хв)

Учасники розбиваються на пари. Один відвертається до партнера спиною, він - папір, другий - художник. Ведучий пропонує "художникам" намалювати на "папері" (спині) спочатку теплий ласкавий вітер, потім посилюється вітер, потім дощ, сильна злива, що переходить в град, знову вітер, який переходить в тепле подих вітру, а в кінці ласкаве тепле сонечко зігріває всю землю . Після закінчення вправи, учасники міняються місцями. Кожен учасник висловлює свою думку і розповідає про ті відчуття, які з'явилися в процесі гри.

Гра "Сніжки" (2 хв)

Учасникам пропонується папір, вони бгають її і роблять "сніжки". Гравці поділяються на дві команди, стають один проти одного і починають кидати "сніжки" один в одного. Перемагає та команда, у якої на момент зупинки гри виявиться найменше "сніжок" на їх території.

Заключна частина

Рефлексія (5-7 хв)

Кожен учасник висловлює свою думку про проведений занятті, що сподобалося, що немає; що змінилося в емоційному стані; які відчуття в тілі; який настрій в дану хвилину.

Дуже важливо давати собі можливість регулярно звільнятися від поволі напруги, що накопичилася, витримуючи мікропаузи активного відпочинку.

Мікропаузи активного відпочинку.

Кілька разів в день займайтеся наступною вправою:

Почніть з плавного обертання очима - спочатку в одному напрямку, потім в іншому. Зафіксуйте свій погляд на окремому предметі. І потім переведіть його на предмет, розташований поблизу.

Після цього займіться щелепою і широко позіхніть кілька разів.

Розслабте шию, спочатку похитавши головою, потім покрутивши нею з боку в бік.

Підніміть плечі і повільно опустіть.

Розслабте зап'ястя і поводите ними.

Стисніть і розтисніть кулаки, розслабляючи кисті рук.

Тепер зверніться до торсу. Зробіть кілька глибоких вдихів.

Потім м'яко прогніться в хребті вперед-назад і з одного боку в інший.

Напружте і розслабте сідниці, а потім ікри ніг.

Покрутіть ступнями, щоб розслабити щиколотки. Стисніть і розпряміть пальці ніг.

В даному випадку ви опрацьовує 12 зон тіла.

Вправи на саморегуляцію для дітей.

А ці вправи можна виконувати з дітьми.

Для початку влаштуйтеся якомога зручніше на своєму місці. Відкиньтеся на спинку стільця, ноги опустите на підлогу, нехай обидві ваші руки вільно звисають або лежать на колінах. Тепер закрийте очі і не відкривайте їх, поки я вас про це не попрошу. Пам'ятайте, що ви повинні дуже точно виконувати мої інструкції, докладати всі свої зусилля, прислухатися до свого тіла.

Вправа «Лимон».

«Сядьте зручно: руки вільно покладіть на коліна (долонями вгору) плечі і голова опущені, очі закриті. Подумки уявіть собі, що у вас в правій руці лежить лимон. Починайте повільно його стискати до тих пір поки не відчуйте, що «вичавили» весь сік. Розслабтеся. Запам'ятайте свої відчуття. Тепер уявіть собі, що лимон знаходиться в лівій руці. Повторіть вправу. Знову розслабтеся і запам'ятайте свої відчуття. Потім виконуйте вправу одночасно двома руками. Розслабтеся. Насолоджуйтесь станом спокою. »

Вправа «Шишки».

«Ви-ведмежата і з вами грає мама-ведмедиця. Вона кидає вам шишки. Ви їх ловите і з силою стискаєте їх в лапах. Але ось ведмежата втомилися і кидають свої лапки вздовж тіла-лапки відпочивають. А мама-ведмедиця знову кидає шишки ведмежата ».

Вправа «Холодно-гаряче».

«Ви граєте на сонячній галявині. Раптом подув сильний вітер. Вам стало холодно, ви змерзли. Обхопили себе руками, голову притиснули до рук-грієтеся. Зігрілися розслабилися ... Але ось знову подув холодний вітер ... »

Вправа «Повітряна куля»

«Встаньте закрийте очі руки підніміть вгору, наберіть повітря. Уявіть, що ви великий повітряна куля, наповнена повітрям. Стривайте в такій позі напружуючи всі м'язи тіла. Потім уявіть що в кулі з'явилося невеликий отвір. Повільно починайте випускати повітря. Одночасно розслабляючи м'язи тіла, кисті рук, потім м'язи плечей. Шиї, корпуса, ніг і т. Д. Запам'ятайте відчуття в стані розслаблення. Виконуйте вправу до досягнення оптимального психоемоційного стану »

Коли навколишні доброзичливо ставляться до дитини, визнають його права, приділяють йому увагу, він відчуває почуття впевненості, захищеності. Зазвичай в цих умовах у дитини переважає бадьорий, життєрадісний настрій. Емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості дитини, виробленню в нього позитивних якостей, доброзичливого ставлення до людей - зростає психологічно здорова людина.

Для збереження психологічного здоров'я дошкільників можна використовувати такі засоби:

Рухливі ігри (задовольняють потребу дошкільнят в русі, сприяють розвитку довільності).

Релаксаційні вправи (дозволяють зняти психічну напругу, можуть проводитися як з підгрупою, так і індивідуально).

Елементи арттерапії (малювання, ліплення). Дитині можна запропонувати намалювати свій настрій і розповісти як воно змінилося.

Пісочна терапія.

Психогімнастичні гри і етюди.

Театр і театральна діяльність

Читання художньої літератури.

Спілкування з природою.

А головне дорослий - зразок для дитини: чуйний, добрий, привітний, веселий, знаходить час для спілкування з кожною дитиною, оптиміст.

Обігрування проблемних ситуацій

Робота над собою і виховання дітей - складні процеси, для закріплення почутого сьогодні розглянемо життєві ситуації і постараємося знайти правильне педагогічне рішення.

1. Дитина пустував за столом і, незважаючи на ваше попередження, пролив молоко.

/ Педагогічно правильне вирішення ситуації: «Нічого, буває. Іди принеси ганчірку і прибери за собою. /

2. У вас важлива розмова з приятелькою. Дитина постійно вас перебиває.

/ «Розумію, тобі хочеться пограти зі мною. Ця розмова для мене дуже важливий »/

3. Дитина прийшла з прогулянки в мокрому взутті - він ходив по калюжах.

/ Ти дуже засмутив мене, але я ще більше засмучуся, якщо ти захворієш. /

4. Ви пообіцяли купити дитині іграшку, але поки немає можливості зробити це.

/ Мені теж подобається ця іграшка, і мені б дуже хотілося порадувати тебе, але потрібно почекати ще трохи.

Вправа «Диктат»

Для цієї вправи візьмемо ляльку, яка буде грати роль дитини. А ми зараз згадаємо, як ми іноді спілкуємося з дітьми.

Якщо дитина вередує, ми йому говоримо: «Не плач, припини!». Значить, ми не дозволяємо йому вільно проявляти свої почуття. (обв'язуємо ляльці область серця)

Якщо дитина без дозволу бере речі, які йому не належить брати, ми говоримо: «Не чіпай!» (Зв'язуємо бинтом руки.)

Якщо дитина розбігався, заважає нам, ми говоримо: «Не бігай!» (Зв'язуємо ноги.)

Якщо дорослі розмовляють, а дитина слухає їхню розмову, ми реагуємо: «Не слухай!» (Зав'язуємо вуха.)

Якщо дитина кричить, приголомшуючи нас, ми говоримо йому: «Не кричи!» (Зав'язуємо рот.)

Як ви думаєте, дитині добре? Як він себе почуває? Як ви думаєте, що потрібно звільнити в першу чергу? Якщо ми його запитаємо? Як ви думаєте, чи може дитина розвиватися в такому стані? Що ж робити?

Внаслідок порушення психологічної безпеки дитина може виявитися в

стресовому стані. Щоб вчасно допомогти йому, кожен педагог (батько) повинен знати ознаки такого стану.

Як може проявлятися стресовий стан у дитини?

труднощі з засинанням, неспокійний сон;

часта втома;

Участь безпричинна образливість, сльозливість або, навпаки, прояв агресії (скарги, обзивання, бійки і т. д.);

почастішали випадки неуважності, неуважності;

занепокоєння, непосидючість;

прояв упертості, капризів;

Нав'язливі звички - смоктання пальця, гризеніе нігтів, накручування волосся на палець,

стійке порушення апетиту або, навпаки, переїдання;

прагнення до усамітнення;

невротичні прояви - моргання очима, посмикування плечей, тремтіння

Всі перераховані ознаки можуть говорити про те, що дитина перебуває в стані психо -Емоційна напруги. У взаємовідносинах дорослий повинен тонко підбирати емоційні форми впливу.

1. Презентація «Використання ігор та вправ для зняття психоемоційної напруги дітей молодшого дошкільного віку» Леончик С.Ю.

Картотека ігор для зняття психоемоційної напруги.

2. Форми роботи з батьками щодо зміцнення психологічного здоров'я дітей дошкільного віку. Бутіна А. С

Психолого -педагогічне освіта батьків (консультації) по темі «Психо-емоційне здоров'я дітей дошкільного віку».

досвід роботи

Рефлексія. Зворотній зв'язок. Підведення підсумків.

На початку нашого семінару ви заповнили картки і відповіли на питання. Тепер давайте подивимося що ви написали і чи виправдалися ваші очікування.

На перший відповідь, на другий, третій, четвертий.

Чим виявилася корисною для Вас саме ця зустріч?

Які конкретні прийоми ви візьмете на озброєння в своїй роботі?

Ваші побажання мені як керівнику семінару.

роздати буклети

Головне, щоб дитина виросла веселим і активним, самостійним і доброзичливим, що допомагає і допитливим, ініціативним і упевненим в собі, відкритим і співпереживати, - тобто перш за все психологічно здоровим.Скачати 23.93 Kb.

Головна сторінка
Контакти

    Головна сторінкаСемінар «Психологічне здоров'я дітей як мета і критерій успішності роботи дошкільного навчального закладу»

Скачати 23.93 Kb.