• ЛІТЕРАТУРА
 • Сценарій свята "Подорож у казку" (для учнів 4 класів)
  Скачати 46.32 Kb.
  Дата конвертації01.06.2017
  Розмір46.32 Kb.

  МБС (К) ОУОВОВЗ «Спеціальна (корекційна) початкова школа - дитячий садок IV виду № 58»


  розглянуто розглянуто затверджую

  На педагогічній раді на засіданні МО Директор В.Л. Сураго

  ___________________

  протокол № ___ 1_______ протокол №_1 ______ наказ №_139 _______

  Від «30» серпня 2013 р від «29» серпня 2013р. Від «30» Августа 2013 р.


  Програма позаурочної діяльності

  по соціальному напрямку

  «Школа спілкування»  Педагог-психолог:

  Петровська О.А.

  I кв. категорія


  Череповець

  2013-2014 н.р.

  Пояснювальна записка.


  В даний час до числа найбільш актуальних питань освіти відносяться виховання вільної, творчої, ініціативної, відповідальної та саморозвивається особистості. Без такої особистості неможливо успішне суспільний розвиток. Пріоритетною метою російської системи освіти є розвиток учнів: особистісне, пізнавальне, загальнокультурний. Особистість учня стає центром уваги педагогіки. Для реалізації цієї мети розроблений Федеральний державний стандарт другого покоління, що передбачає в навчальному плані освітніх установ розділ «Позаурочна діяльність» за різними напрямками розвитку особистості.

  Позаурочна діяльність є складовою частиною навчально-виховного процесу і однією з форм організації вільного часу учнів. Позаурочна діяльність розуміється сьогодні переважно як діяльність, організована в позаурочний час для задоволення потреб учнів в змістовному дозвіллі, їх участі в самоврядуванні і суспільно корисної діяльності.

  Програма «Школа спілкування» розроблена відповідно до вимог ФГОС початкової загальної освіти та реалізує соціальний напрям у позаурочній діяльності в 1-4 класах. Головне призначення цього курсу формування навичок спілкування і культури поведінки учнів в початкових класах, розвиток і вдосконалення їх моральних якостей, орієнтація на загальнолюдські цінності, розвиток самосвідомості учнів, особистісний розвиток кожного, згуртування вдосконалення класного колективу як значимої соціально - психологічної групи.

  Для більшості дітей, що зазнають труднощів в навчанні і поведінці, характерні часті конфлікти з оточуючими і агресивність. Такі діти не бажають і не вміють визнавати свою провину, у них домінують захисні форми поведінки, вони не здатні конструктивно вирішувати конфлікти.

  На наших заняттях ми проводимо корекцію емоційно-особистісної сфери дітей, розвиваємо у них навички адекватного спілкування з однолітками і дорослими. Програма покликана сприяти гармонізації відносин дітей з навколишнім середовищем, їх соціалізації.

  У роботі з молодшими школярами ми віддаємо перевагу груповій формі проведення занять. Даний вік є дуже сприятливим часом для початку проведення такої роботи.

  На заняттях учні не тільки отримують знання про те, як спілкуватися, але і вправляються в застосуванні різних способів поведінки, оволодівають навичками ефективного спілкування.

  Велика увага на заняттях ми приділяємо обговорення різних ситуацій, груповим дискусіям, рольового програвання, творчого самовираження, самоперевірки і групового тестування.

  Курс передбачає активне включення в творчий процес учнів, батьків, вчителів, вихователів.

  Змістотворних ідеї програми:

  - найбільш продуктивні і гідні людини способи взаємодії людей один з одним - співпраця, компроміс, взаємні поступки, що неможливо без уміння спілкуватися, домовлятися, долати себе;

  - вміння жити в колективі, якщо діти зайняті загальною, захоплюючою для них діяльністю, якщо в класі доброзичлива атмосфера, якщо кожен прагнути зрозуміти себе і іншого і в той же час вміє приймати гідне індивідуальне рішення і слідувати йому;

  - вміння приймати гідне рішення - самостійний і відповідальний вибір, здійснюваний конкретною особистістю, виходячи з її індивідуальних інтересів і можливостей і з інтересів і можливостей оточуючих;

  - здійснювати самостійний вибір, який вимагається від людини певної особистісної зрілості, воно неможливе без осмисленої ініціативи і певної компетентності;

  - вміння бути самостійним - цілісний прояв людини. У ньому проявляється індивідуальність, відбивається минуле, проектується майбутнє школяра.

  Мета програми: формування знань, умінь і навичок культурного спілкування і норм поведінки в різних життєвих ситуаціях.

  Зміст робочої програми передбачає вирішення наступних завдань:

  • навчання навичкам спілкування і співпраці;

  • формування у молодших школярів навичок мовного етикету і культури поведінки;

  • розвиток комунікативних умінь в процесі спілкування;

  • введення в світ людських відносин, моральних цінностей, формування особистості.

  • формування стійкої позитивної самооцінки школярів.

  Дуже важливо, щоб повсякденне життя і діяльність школярів були різноманітними, змістовними і даний курс дає можливість це здійснити.

  Програма розрахована на 34 заняття в рік. Періодичність проведення - 1 раз в тиждень.  Принципи побудови програми:

  а) особистісно - орієнтовані принципи (принцип адаптивності, принцип розвитку, принцип психологічної комфортності);

  б) культурно - орієнтовані принципи (принцип смислового ставлення до світу, принцип орієнтовною функції знань, принцип оволодіння культурою);

  в) діяльнісної - орієнтовані принципи (принцип опори на попередній розвиток, принцип навчання діяльності, принцип керованого переходу від діяльності в навчальній ситуації до діяльності в життєвій ситуації, принцип керованого переходу від спільної навчально-пізнавальної діяльності до самостійної діяльності).

  Форми роботи:

  • бесіди

  • Ігри (сюжетно - рольові, словесні, ігри - драматизації)

  • Розповідь и педагога і дітей

  • Читання художніх творів

  • Вправи подражательно - виконавської і творчого характеру

  • твір історій

  • спостереження

  • Розгляд малюнків і фотографій моделювання та аналіз заданих ситуацій імпровізації

  • дискусії

  • дослідження

  • Колективні творчі справи;

  • Огляди-конкурси, виставки

  • тренінги спілкування

  • Спостереження учнів за подіями в місті, країні

  • Обговорення, обігрування проблемних ситуацій

  • Перегляд і обговорення кінофільмів, мультфільмів

  Даний курс дозволяє формувати такі універсальні навчальні дії (УУД):

  регулятивні - забезпечуючи вміння вирішувати проблеми, що виникають в ході спілкування, при виконанні ряду завдань в обмежений час;

  пізнавальні - при необхідності отримувати інформацію з різних джерел, робити логічні висновки;

  комунікативні - при використанні діалогу, спільної творчої діяльності, презентації, за рахунок навчання аргументовано відстоювати свою точку зору, логічно обгрунтовувати свої висновки;

  особистісні - при виборі тематики заняття, виховання толерантного ставлення до інших рішень.

  Формування цих УУД в молодшому шкільному віці допоможе школяреві адаптуватися і підготуватися до життя в сучасному суспільстві.


  Форми обліку оцінки планованих результатів:

  1. Опитування

  2. спостереження

  3. діагностика:

  • моральної самооцінки;

  • етики поведінки;

  • ставлення до життєвих цінностей;

  • моральної мотивації.

  1. Анкетування учнів і батьків

  Плановані результати роботи.

  Плановані результати визначаються поставленими вище завданнями і орієнтуються на такі критерії.

  1. Зміни в моделі поведінки школяра:

  - прояв комунікативної активності при отриманні знань в діалозі (висловлювати свої судження, аналізувати висловлювання учасників бесіди, додавати, наводити докази); в монологічному висловлюванні (розповідь, опис, творча робота);

  - дотримання культури поведінки і спілкування, правильних взаємин; прояв доброзичливості, взаємодопомоги, співчуття, співпереживання;

  • активну участь в альтруїстичної діяльності, прояв самостійності, ініціативи, лідерських якостей;

  • створення умов для реальної соціально цінної діяльності та забезпечення формування реально діючих мотивів.

  2. Зміни обсягу знань, розширення кругозору в області моральності та етики:

  - використання отриманої на уроках інформації у позаурочній та позашкільній діяльності;

  - коротка характеристика (вислів суджень) загальнолюдських цінностей і усвідомлене розуміння необхідності дотримуватися їх;

  - об'єктивна оцінка поведінки реальних осіб, героїв художніх творів і фольклору з точки зору відповідності моральним цінностям.

  3. Зміни у мотиваційній і рефлексивної сфері особистості:

  - здатність об'єктивно оцінювати поведінку інших людей і власне,

  - сформованість самоконтролю і самооцінки: дії контролю ситуативного поведінки, спонукання вчасно його змінити; здатність «бачити» свої недоліки і бажання їх виправити.


  Тематичне планування 1 клас


  розділ

  Тема заняття

  Кількість годин

  дата проведення

  Правила поведінки в школі

  1

  діагностика


  1


  2

  "Давайте познайомимось"


  1


  3

  «Ми-першокласники»


  2


  4

  «Я і мої однокласники»


  1


  5

  «Всі ми різні»


  1


  6

  «Чим ми схожі і чим відрізняємося»

  1


  7

  «Скарбничка добрих справ»


  1


  Світ моїх почуттів і емоцій

  8

  "Моє ім'я"


  1


  9

  "Мій настрій"


  1


  10

  «Мої почуття і емоції»


  1


  11

  «Як висловити негативні емоції: злість, образа»

  1


  12

  «Як висловити негативні емоції: страх, вина, сором».

  1


  13

  "Моя сім'я"


  1


  14

  «Міміка і жести»


  1


  Поведінка в громадських місцях

  15

  «Правила поведінки в громадських місцях: транспорт»

  1


  16

  «Правила поведінки в громадських місцях: музей»

  1


  17

  «Правила поведінки в громадських місцях: бібліотека»

  1


  18

  «Правила поведінки в громадських місцях: театр»

  1


  19

  «Правила поведінки з гостями, в гостях, запрошення гостей»

  1


  20

  «Мистецтво робити, дарувати і приймати подарунки»

  1


  «Пізнаю себе»

  21

  «Я-неповторна людина»

  1


  22

  «Як стати старанним і старанним»

  1


  23

  «Мої чесноти»


  1


  24

  "Я пишаюся"


  1


  25

  «7 моїх Я»


  1


  26

  «Посієш характер-пожнеш долю»

  1


  27

  «Мої недоліки»


  1


  28

  «Як перетворити недоліки в достоїнства»

  1


  29

  «Я очима інших людей»

  1


  30

  «Мій клас-мої друзі»


  1  31

  «Що ми дізналися і чому навчилися»

  1  32

  діагностика


  1

  Тематичне планування 2 клас


  розділ програми

  Тема заняття

  Кількість годин

  дата проведення

  Я серед інших людей

  1

  діагностика


  1


  2

  «Ми-другокласники»


  1


  3

  «Хлопчики і дівчатка»


  1


  4

  «Подібність і відмінність»


  1


  5

  «Посієш характер-пожнеш долю»

  1


  6

  «Яким я собі подобаюся?»

  1


  7

  «У дружбі-сила»


  1


  8

  «Вчимося спілкуватися»


  1


  самопізнання

  9

  «Мої інтереси і захоплення»

  1


  10

  «Подорож по російських народних казок»

  1


  11

  «Мій портрет у променях сонця»

  1


  12

  «Казка про горошинки»


  1


  13

  "День народження"


  1


  Культура спілкування з оточуючими

  14

  «Наші права обов'язки»

  1


  15

  «Ввічливі слова»


  1


  16

  "Гарні манери"


  1


  17

  «Ти і твої друзі»


  2


  19

  «Погано одному»


  2


  20

  «Пам'ятай про інших - ти не один на світі»  1


  Мірмоіх почуттів і емоцій

  21

  «Емоції та поведінка»


  2


  22

  «Подорож в країну емоцій»

  2


  23

  «Що заважає спілкуванню»


  2


  24.

  «Саморегуляція»


  1


  25

  «Самоконтроль»


  1


  26

  «Способи впоратися з негативними емоціями»


  2
  27

  «Творче заняття« Я в різних життєвих ролях ».

  1  28

  Діагностика.


  1


  Тематичне планування 3 клас


  розділ програми

  Тема заняття

  Кількість годин

  дата проведення


  1

  діагностика


  1


  Вчимося дружити

  2

  «Ми-третьокласники»


  1


  3

  «Ти і твої друзі»


  1


  4

  "Шукаю друга"


  1


  Я- власник своїх емоцій

  5

  «Я і мій настрій»


  1


  6

  «Я можу керувати своїм настроєм»

  1


  7

  «Як висловити свої емоції»

  1


  8

  «Емоції.Спілкування. Поведінка"

  1


  Зустрічі з самим собою

  9

  «Що я знаю про себе?»


  1


  10

  «Що знають про мене оточують?»

  1


  11

  «Мій портрет у променях сонця»

  1


  12

  "Мої друзі"


  2


  13

  "Наш клас"


  2


  Я серед інших людей

  14

  «Наші права і обов'язки»

  1


  15

  «Сором'язливість і невпевненість в собі»

  1


  16

  «Про що говорять наші жести»

  1


  17

  «Довіра в спілкуванні»


  1


  18

  «Чи вмію я слухати?»


  1


  19

  «Чим впевненість відрізняється від самовпевненості»  1


  ввічлива мова

  20

  "Правила хорошого тона"


  1


  21

  «Вживання ввічливих слів в спілкуванні»

  1


  22

  «Етикетні діалоги, мовні звички»

  1


  23

  «Мистецтво робити компліменти»


  1


  24.

  «Важливий відмову»


  1


  25

  «Портрет культурної людини»


  1


  Правила і закони спілкування

  26

  «Стилі спілкування»


  1


  27

  «Що таке конфлікт?»


  1


  28

  «Конфліктні емоції»

  1


  29

  «Стилі поведінки в конфлікті»

  1


  30

  «Зоряна карта життя»


  1  33

  діагностика


  1  ЛІТЕРАТУРА
  1. Анікєєва Н.П. Вчителю про психологічний клімат в колективі. -М., 1988.

  2. Белопольская Н.Г. Психологічні дослідження мотивів навчальної діяльності у дітей віком.- М., 1999..

  3. Васильєва-Гангус Л. «Азбука ввічливості», М., 1984;

  4. Венецкая А.Б. Регіональний компонент і формування культури спілкування у молодших школярів // Початкова школа плюс до і після // № 2 - 2007.

  5. Гін С. І. Прокопенко І. Е. «Перші дні дитини в школі» Москва, 2000.

  6. Дереклеева Н. І. Довідник класного керівника. Москва, 2008.

  7. Лаврентьєва Л.І. «Школа і моральне виховання особистості»,

  «Завуч початкової школи», №5, 2004.

  1. Львів М.Р. Культура мови. // Початкова школа // № 1 - 2002.

  2. Максименко Н.А. Практичний курс навчання дітей молодшого шкільного віку основам комунікації .// Супутник класного керівника. 1 - 4 класи .// - Волгоград: Учитель, 2007.

  3. Савова М.Р. Підвищення культури мовлення як фактор розвитку особистості.

  // Початкова школа // № 6 - 2008.

  1. Сорокоумова Е.А. Уроки спілкування в початковій школі. - М: АРКТИ, 2007.

  2. Юдіна Н.А. «Назустріч». Програма виховання комунікативної культури школярів // Класний керівник // № 3 - 2007.

  3. Я в світі людей. / Под ред. Б.П. Бітінаса. М., 1997..

  4. Інтернет ресурси  Скачати 46.32 Kb.