Самоаналіз НСД. Складання розповіді по мнемотабліце «Осінь»
Дата конвертації17.12.2018
Розмір6.41 Kb.
ТипТемочка

Наталія Макєєва
Самоаналіз НСД. Складання розповіді по мнемотабліце «Осінь»

Тема: «Складання розповіді по мнемотабліце« Осінь »»

Провідна освітня область: «Мовний розвиток»

Інтеграція освітніх областей: «Пізнавальний розвиток», «мовленнєвий розвиток», «соціально-комунікативний розвиток», «фізичний розвиток», «художньо-естетичний розвиток».

Мета: Удосконалювати діалогічну мова і монологічне мовлення. Вчити складати розповідь по мнемотабліце.

Завдання: Освітні:

• узагальнювати уявлення дітей про Осені як пори року, її ознаках;

• уточнювати уявлення дітей про сезонні зміни в житті рослин і тварин і про різноманітність варіантів їх підготовки до зими;

• продовжувати вчити дітей відповідати на поставлені запитання повними відповідями, заохочувати складання складних речень;

• навчати основам словотворення: утворювати і використовувати в мовленні відносні прикметники

• активізувати словник дітей: листопад, заморозки, урожай, негода, непогода, золотий, багряний, перелітні, зимують.

Розвиваючі:

• розвивати увагу, пам'ять

• покращувати загальну моторику і координацію рухів

• розвивати вміння відновлювати логічний взаємозв'язок, робити висновки;

• розвивати художнє сприйняття, чуйність на музику, твори мистецтва, художнє слово

виховні

• виховувати почуття любові до рідної природи

• виховувати дбайливе, дбайливе ставлення до навколишнього світу: рослинам, птахам, тваринам

• залучати до елементарних норм і правил взаємодії з однолітками;

• виховувати посидючість, самостійність

Методи і прийоми: бесіда, вказівки, питання, бесіда за картиною, нагадування, художнє слово, зразок розповіді вихователя, практичні дії дітей, заохочення, оцінка. Планований результат: оволодіння практичними навичками розповідання і спілкування. Устаткування і матеріали: картина «Осінь», мнемотабліца, магнітафон, фонограма, букет з осіннього листя, ведмежа, картинка ведмедиці. Попередня робота: екскурсії, спостереження, бесіди про осінь, відгадування загадок, читання художньої літератури, розглядання картин про осінь, малювання «Осінній листопад», «Осінь золота».

Організаційна діяльність:

Безпосередньо освітня діяльність здійснювалася відповідно до конспектом. Конспект складений самостійно, відповідно до завдань основної загальноосвітньої програми, відповідними даному віку дітей. У відповідності до змісту застосовувалися наочні, словесні, практичні і ігрові методи.

В процесі НСД були підібрані наочні і ігрові посібники, які стимулювали і активізували діяльність дітей, спонукали до розумової діяльності (репродукції картин, вироби з природного матеріалу і дитячі малюнки, посібники до ігор, схеми)

Використовувалася музика, яка посилювала емоційне сприйняття дітей, сприяла розкріпаченню дітей в процесі релаксационной паузи.

Для реалізації кожного завдання були підібрані прийоми, що допомагають вирішити в цікавій і цікавій формі програмні завдання.

Організаційний прийом «Долоньки» був спрямований на виховання доброзичливого ставлення дітей один до одного, розвиток комунікативних якостей і позитивного настрою на заняття.

Тривалість НСД відповідає гігієнічним нормам для дітей даного віку - 20 хвилин. В процесі заняття використовувалися різні форми організації дітей, що сприяють зняттю стомлюваності: бесіда і гри стоячи і сидячи на килимі, в колі, виконання завдань за столами, рухові вправи. Дидактична діяльність вихователя

Всі моменти заняття логічні і послідовні, підпорядковані одній темі. В процесі НСД здійснювалася інтеграція всіх освітніх областей, перерахованих вище, наприклад: «Соціально-комунікативний розвиток» (прилучення до елементарних норм і правил взаємодії з дорослими і однолітками, емоційної чуйності, готовності до спільної діяльності, «Пізнавальний розвиток» (узагальнення і уточнення уявлень дітей про пори року - Осінь, формування цілісної картини світу, розширення кругозору, «Художньо-естетичний розвиток» (розвиток художнього сприйняття дітей, чуйний івості на музику, твори мистецтва, художнє слово., «Мовний розвиток» (розвиток усіх компонентів усного мовлення дітей - діалогічного і монологічного форм, граматичної будови мови, зв'язного мовлення, розширення словникового запасу, «Фізичний розвиток» (попередження стомлюваності дітей, формування потреби в руховій активності).

В процесі НСД намагалася задавати питання на кмітливість, винахідливість, кмітливість, логічне мислення - все це сприяло ефективності заходу, підвищенню пізнавальної і розумової діяльності.

Прийоми, використовувані на занятті носили ігровий і навчальний характер (завдання, загадки дітям пропонувалися на листках від імені Осені, сприяли зацікавленості дітей, спонукаючи дітей до застосування накопиченого досвіду. В процесі складання «Того, Хто говорив листи» намагалася спонукати дітей до прояву ініціативи, самостійності.

В процесі НСД, відповідно до змісту, намагалася домагатися розгорнутих відповідей. Привертала до участі в бесіді малоактивних дітей. За результатами відповідей дітей робила висновки про направлення індивідуальної роботи.

Під час заходу намагалася спілкуватися з дітьми на одному рівні, «очі в очі», а не домінувати над ними, намагалася бути в позиції «поруч».

Під час НСД відпрацьовувалися навички поведінки дітей (вміння вислуховувати відповіді інших, уважно слухати завдання і т. Д., Поведінку дітей на занятті регулювала і направляла, підтримувала у дітей інтерес до заняття протягом усього часу.

Застосовувала диференційований підхід до дітей (дітям, швидко впорався із завданнями, давала додаткові, привертала до участі малоактивних, боязких дітей, звертала увагу на непосидющих.

Я вважаю, що поставлені програмні завдання в ході заняття були вирішені.

недоліки:

- Неповні відповіді дітей (працювати над зв'язковою промовою)

- Поведінка дітей (непосидючість, неорганізованість, вигукування відповідей, промовляння разом з вихователем фраз ...) - індивідуальні особливості дітей, здійснювати індивідуальний підхід.