• 2. Аналіз економічної ефективності комерційного підприємства
 • 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
 • 2.3 Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства
 • 3. Обґрунтування напрямків щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства
 • 3.2 Економічна оцінка пропозицій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності
 • висновок
 • Список літератури
 • додаток
 • Розробка заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства
  Скачати 155.5 Kb.
  Дата конвертації22.08.2017
  Розмір155.5 Kb.
  Типдипломна робота
  n = "left"> 0,01

  0,03

  0,13

  SWOT-матриця

  Сильні сторони (S):

  високо кваліфікований адміністративно - управлінський персонал

  налагоджене виробництво

  наявність іміджевого товару

  перевірені постачальники сировини

  сучасне обладнання

  Слабкі сторони (W):

  рекламна політика

  PR компанія

  позиціонування

  Можливості (O):

  розширення ринку збуту по географічному сегменту

  досвід роботи інших підприємств

  Загрози (T):

  економічна ситуація в країні

  сильні конкуренти

  високі податки

  не ведеться аналіз реклами конкурентів

  ЛИСТ 2. Аналітичний баланс комерційного підприємства ТОВ "Ишимский ВВЗ"

  На початок року

  На кінець року

  зміна

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  У% до велич. на н. г

  У% до? підсумку балансу

  актив

  Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  146

  0,33

  97

  0,22

  -49

  -0,11

  -33,56

  -0,05

  Основні засоби

  44068

  99,66

  43613

  99,75

  -455

  +0,09

  -1,03

  -0,45

  незавершене будівництво

  -

  -

  7

  0,02

  7

  +0,02

  -

  0,01

  відкладені податкові активи

  4

  0,01

  4

  0,01

  0

  0

  0

  0

  Разом:

  44218

  -

  43721

  -

  -497

  -

  -1,12

  -0,49

  Оборотні активи

  запаси

  75522

  49,13

  127373

  49,69

  +51851

  +0,56

  +68,66

  +50,75

  ПДВ

  65

  0,04

  89

  0,03

  +24

  -0,01

  +36,92

  +0,02

  Дебіт. заборгованість

  78107

  50,81

  128864

  50,26

  +50757

  -0,55

  +64,98

  +49,68

  КФВ

  10

  0,01

  -

  -

  -10

  -0,01

  -100

  -0,01

  Грошові ср-ва

  8

  0,01

  58

  0,02

  +50

  +0,01

  +625

  +0,05

  Разом:

  153712

  -

  256384

  -

  +102672

  -

  +66,79

  100,49

  баланс

  197930

  100

  300105

  100

  +102175

  -

  +51,62

  100

  пасив

  Капітал та резерви

  КК

  50000

  80,05

  50000

  76,42

  0

  -3,63

  0

  0

  Нераспр.прибуток

  12461

  19,95

  15432

  23,58

  +2971

  +3,63

  +23,84

  +2,91

  Разом:

  62461

  -

  65432

  -

  +2971

  -

  +4,76

  +2,91

  Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  72000

  98,36

  66234

  97,54

  -5766

  -0,82

  -8,01

  -5,64

  Відкладені податкові обязат-ва

  1203

  1,64

  1673

  2,46

  +470

  +0,82

  +39,07

  +0,46

  Разом:

  73203

  -

  67907

  -

  -5296

  -

  -7,23

  -5,18

  Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  7448

  11,96

  4933

  2,96

  -2515

  -9

  -33,76

  -2,46

  Кредиторська заборгованість

  54818

  88,04

  +161833

  97,04

  +107015

  +9

  +195,22

  +104,74

  Разом:

  62266

  -

  166766

  -

  +104500

  -

  +167,83

  +102,27

  баланс

  197930

  100

  300105

  100

  +102175

  -

  +51,62

  100

  ЛИСТ 3. Коефіцієнти фінансової стійкості

  Назва коефіцієнта

  норма

  значення

  на н. г

  на к. г

  1

  Коефіцієнт капіталізації (фінансового ризику)

  не вище 1,5

  2,17

  3,59

  2

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

  ? 0,5

  0,09

  0,07

  3

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,4? До? 0,6

  0,31

  0,22

  4

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  ? 0,6

  0,68

  0,44

  5

  Коефіцієнт маневреності капіталу

  -

  2,46

  3,92

  Ефективність і інтенсивність використання капіталу

  показник

  значення

  зміна

  н. м

  к. м

  +/-

  %

  1

  Прибуток, тис. Руб

  773

  2971

  +2198

  +284,35

  2

  Товарообіг, тис. Руб

  сто тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дві

  176234

  +43552

  +32,82

  3

  Середньорічна вартість ОК, тис. Руб

  44218

  43721

  -497

  -1,12

  4

  Середньорічна вартість Про б К, тис. Руб

  153712

  256384

  +102672

  +66,79

  5

  Рентабельність капіталу,%

  0,4

  1

  +0,6

  -

  6

  Коефіцієнт оборотності капіталу, раз.

  0,67

  0,59

  -0,08

  -

  7

  Тривалість обороту капіталу

  537

  610

  73

  113,59

  8

  Рентабельність продажів,%

  0,58

  1,68

  +1,1

  -

  ЛИСТ 4. Джерела і заходи підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ"

  2

  ть сильні, слабкі сторони, а також можливості і загрози даного комерційного підприємства.

  Таблиця 1.7. SWOT-матриця

  Сильні сторони (S):

  високо кваліфікований адміністративно-управлінський персонал

  налагоджене виробництво

  наявність іміджевого товару

  перевірені постачальники сировини

  сучасне обладнання

  Слабкі сторони (W):

  рекламна політика

  PR компанія

  позиціонування

  Можливості (O):

  розширення ринку збуту по географічному сегменту

  досвід роботи інших підприємств

  Загрози (T):

  економічна ситуація в країні

  сильні конкуренти

  високі податки

  не ведеться аналіз реклами конкурентів

  Результати аналізу занесені в табл. 1.8.

  Таблиця 1.8. результати аналізу

  Можливості (O)

  Загрози (T)

  1 розширення ринку збуту

  2 досвід роботи інших підприємств

  1 економічна ситуація в країні

  2 сильні конкуренти

  3 високі податки

  4 не ведеться аналіз реклами конкурентів

  Сильна сторона (S)

  Поле (SO)

  1-1 грамотні дії АУП по розширенню ринку збуту

  1-2 розвиток існуючих економічних зв'язків

  2-1 розширення ринку якістю і кількістю продукції

  4-1 закріплення позицій на ринку

  Поле (ST)

  1-1 підвищення рентабельності діяльності

  1-2 аналіз випуску продукції конкурентів

  1-3 шляхи зниження податкових ставок

  1-4 проведення аналізу реклами конкурентів

  4-1 підвищення вартості сировини

  1 високо кваліфікований адміністративно - управлінський персонал

  2 налагоджене виробництво

  3 наявність іміджевого товару

  4 перевірені постачальники сировини

  5 сучасне обладнання

  Слабка сторона (W)

  Поле (WO)

  1-2 удосконалення рекламної політики

  2-2 розвиток PR компанії

  3-1 можливість позиціонування

  Поле (WT)

  1-2 відстеження реклами конкурентів

  1 рекламна політика

  2 PR компанія

  3 вибір

  Проведений SWOT - аналіз ТОВ "Ишимский ВВЗ" виявив сильні, слабкі сторони, а також можливості і загрози даного комерційного підприємства. Підприємство має спрямувати свої зусилля на усунення слабких сторін, чітко відстежувати рекламу конкурентів, вдосконалити свою рекламну політику, розвивати PR компанію, а також замінювати старі товари на новинки.

  Нижче наведені узагальнюючі показники конкурентів.

  Таблиця 1.9. узагальнюючі показники

  показник

  ТОВ "Ишимский ВВЗ"

  ТОВ ЛГЗ "Бенатов"

  Чисельність, чол

  243

  215

  Обсяг реалізації, дав

  248904,085

  226432,00

  асортимент

  > 140

  <90

  Частка ринку,%

  65

  15

  Порівняння узагальнюючих показників виявило, ТОВ "Ишимский ВВЗ" найбільш конкурентоспроможний, т. К: для міста - він забезпечує велику кількість робочих місць; обсяг реалізації перевищує конкурента порядку 20000 дав, асортимент ширше і займає велику частку ринку.

  2. Аналіз економічної ефективності комерційного підприємства

  2.1 Аналіз ефективності використання основних ресурсів комерційного підприємства

  Ресурси - необхідні для виробництва економічних благ елементи, які можуть стати факторами виробництва або забезпечити їх ефективне використання.

  Основними видами ресурсів виступають:

  трудові

  виробничі фонди

  фінансові

  Розрізняють поняття "трудові ресурси" і "персонал" підприємства.

  Трудові ресурси - це частина населення працездатного віку, що володіє необхідним фізичним розвитком, знаннями і практичним досвідом для роботи в народному господарстві. До трудових ресурсів відносять як зайнятих, так і потенційних працівників.

  Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) - це сукупність працівників, що входять у його обліковий склад.

  Всі працівники підприємства поділяються на дві групи:

  промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслуговуванням;

  непромисловий персонал, зайнятий в основному в соціальній сфері діяльності підприємства.

  За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал (ППП) підрозділяється на чотири категорії: робітників, керівників, фахівців і технічних виконавців (службовців).

  Робочі - це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції (послуг), ремонтом, переміщенням вантажів і т.п. До них також відносяться прибиральниці, двірники, гардеробники, охоронці.

  Залежно від характеру участі у виробничому процесі робітники, в свою чергу, діляться на основних (які виробляють продукцію) і допоміжних (обслуговуючих технологічний процес).

  Керівники - працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів (функціональних служб), а також їх заступники.

  Фахівці - працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші функції. До них відносяться інженери, економісти, бухгалтери, соціологи, юрисконсульти, нормувальники, техніки та ін.

  Технічні виконавці (службовці) - працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, господарське обслуговування (діловоди, секретарі-друкарки, табельщики, креслярі, копіювальниці, архіваріуси, агенти та ін.). Далі наведено аналіз забезпеченості комерційного підприємства трудовими ресурсами.

  Таблиця 2.1. Персонал комерційного підприємства

  категорії працюючих

  2007

  2008

  Т,%

  число робіт-ів, чол

  % Від виробленого

  план

  факт

  чисельні-ть, чол

  % Від виробленого

  чисельні-ть, чол

  % Від виробленого

  % Виконання плану

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1 працівники виробництва

  в т.ч

  зав. вироб-м

  произв. - тех. лабораторія

  150

  1

  10

  53,96

  0,36

  3,6

  140

  1

  10

  56

  0,4

  4

  138

  1

  8

  56,79

  0,41

  3,29

  98,57

  100

  80

  92

  100

  80

  2 працівники їдальні

  4

  1,44

  4

  1,6

  4

  1,65

  100

  100

  3 фахівці

  в т.ч

  юр. відділ

  плановий відділ

  бухгалтерія

  відділу продажів

  відділ ІТЗ

  гл. механік

  21

  2

  3

  9

  3

  3

  1

  7,55

  0,72

  1,08

  3,24

  1,08

  1,08

  0,35

  21

  2

  3

  9

  3

  3

  1

  8,4

  0,8

  1,2

  3,6

  1,2

  1,2

  0,4

  20

  2

  3

  8

  3

  3

  1

  8,23

  0,82

  1,23

  3,29

  1,23

  1,23

  0,41

  95,24

  100

  100

  88,89

  100

  100

  100

  95,24

  100

  100

  88,89

  100

  100

  100

  4 робочі

  в т.ч

  оч-е відділ-е

  варто. ділянку

  пристанційних-відпускна база

  транспорт. цех

  механічні. цех

  електроцех

  цех гот. прод-ії

  відділ безопас-ти

  97

  15

  18

  10

  16

  9

  9

  10

  10

  34,89

  5,39

  6,47

  3,6

  5,75

  3,24

  3,24

  3,6

  3,6

  79

  10

  15

  10

  16

  5

  5

  8

  10

  31,6

  4

  6

  4

  6,4

  2

  2

  3,2

  4

  75

  10

  13

  9

  15

  5

  5

  8

  10

  30,87

  4,11

  5,35

  3,7

  6,17

  2,06

  2,07

  3,29

  4,11

  5 адміністративно-управлінський персонал

  в т.ч

  президент

  ген. директор

  зам. ген. дир-ра з безпеки

  виконавчий директор

  гл. інженер

  начальник відділу розвитку продажів

  6

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2,16

  0,36

  0,36

  0,36

  0,36

  0,36

  0,36

  6

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  6

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2,46

  0,41

  0,41

  0,41

  0,41

  0,41

  0,41

  Разом

  278

  100

  250

  100

  243

  100

  Фактично чисельність працівників скоротила плановий рівень на 2,8%, що відбулося в результаті скорочення працівників виробництва на 1,43%, фахівців на 4,76% і робочих на 5,06%. Слід зазначити, що адміністративно-управлінський персонал відповідає плановій величині.

  Нижче наведено розрахунок фонду робочого часу.

  Таблиця 2.2. Фонд робочого часу комерційного підприємства

  показник

  2007

  2008

  зміна

  показник

  Відпрацьовано за рік одним робочим:

  днів

  годин

  204

  тисяча шістсот тридцять два

  215

  1720

  11

  88

  +1,05

  +1,05

  Пор. продовж-ть раб. дня, ч

  8

  8

  -

  -

  Середньорічна чисельність працівників, чол

  278

  243

  -35

  -12,59

  Фонд робочого часу в 2008 році в порівнянні з 2007 роком знизився на 35736 годин, що сталося під впливом трьох чинників (чисельності працівників, тривалості робочого дня, кількості днів відпрацьованих одним працівником). В тому числі, при скороченні чисельності працівників на 35 осіб, ФРВ знизився на 57120 годин, при збільшенні кількості відпрацьованих днів на 11, ФРВ збільшився на 21384 години. Так як, середня тривалість робочого дня не змінилася, то розраховувати ФРВ безглуздо.

  Далі розглянуто фонд заробітної плати.

  Таблиця 2.3. Фонд заробітної платні

  показник

  2007

  2008

  зміна

  абсолютне

  %

  ФЗП, тис. Руб.

  2311,498

  2327,157

  +15,659

  +0,68

  Чисельність працівників, чол

  278

  243

  -35

  -12,59

  Середньорічна з / п, руб.

  8314,74

  9576,78

  +1262,04

  +15,18

  Кількість відпрацьованих днів на рік, дн.

  204

  215

  +11

  +1,05

  Середньоденна з / п, руб.

  40,76

  44,54

  +3,78

  +9,27

  Зміна ФЗП в 2008 році в порівнянні з 2007 роком під впливом двох факторів (чисельності працівників і середньорічної заробітної плати) склало +15659 руб., В тому числі, за рахунок зменшення чисельності працівників на 35 осіб ФЗП скоротився на 291016,18 руб., А за рахунок збільшення середньорічної заробітної плати на 1262,04 ФЗП виріс на 306675,18 руб.

  Нижче наведена таблиця показників, що характеризують ефективність використання персоналу.

  Таблиця 2.4. Ефективність використання персоналу

  показник

  2007

  2008

  зміна

  Продуктивність праці

  1092226,94

  977821,92

  -114405,02

  ФЗП, тис. Руб.

  2311,498

  2327,157

  +15,659

  ФРВ, ч

  453696

  417960

  -35736

  Коеф-т використання корисного фонду робочого часу

  1,0018

  1,0023

  +0,0004

  Чисельність, чол

  278

  243

  -35

  Кількість відпрацьованих днів, дн.

  204

  215

  +11

  У 2008 році в порівнянні з 2007 роком відбулося збільшення ФЗП на 15,659 тис. Руб., Коефіцієнта використання корисного фонду робочого часу на 0,0004. Також слід зазначити, що відбулося зниження ФРВ на 35736 годин, за рахунок зниження чисельності працівників на 35 осіб і за рахунок збільшення кількості відпрацьованих днів на рік на 11. Слід відзначити, що відбулося зниження продуктивності праці на 114405,02 руб. (10,47%).

  Засоби праці (машини, устаткування, будівлі, транспортні засоби) спільно з предметами праці (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом) утворюють засоби виробництва. Виражені у вартісній формі засоби виробництва є виробничими фондами підприємств. Розрізняють основні і оборотні фонди.

  Основні виробничі фонди являють собою засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час і зберігають при цьому свою натуральну форму. Вартість їх переноситься на готову продукцію частинами, у міру втрати споживчої вартості.

  Оборотні фонди - це ті засоби виробництва, які повністю споживаються в кожному новому виробничому циклі, повністю переносять свою вартість на готовий продукт і в процесі виробництва не зберігають своєї натуральної форми.

  Поряд з виробничими існують невиробничі основні фонди - майно соціального призначення. Це житлові будинки, дитячі та спортивні установи, їдальні, бази відпочинку та інші об'єкти культурно-побутового обслуговування трудящих, які перебувають на балансі підприємств і не роблять прямого впливу на виробничий процес.

  Залежно від виробничого призначення основні фонди діляться на групи:

  будівлі - виробничі корпуси, склади, контори, гаражі і т.п .;

  споруди - дороги, естакади, огородження та ін. інженерно-будівельні конструкції, що створюють необхідні умови для здійснення процесу виробництва;

  передавальні засоби - лінії електропередач, зв'язку, трубопроводи;

  машини та пристрої - силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі пристрої і лабораторне устаткування, обчислювальна техніка;

  транспортні засоби - всі види транспортних засобів, у т. ч. міжзаводські, міжцехових і внутріцехові;

  інструменти;

  виробничий інвентар та приладдя;

  господарський інвентар;

  інші основні фонди.

  Ці групи утворюють активну і пасивну частини основних виробничих фондів. До активної частини належать передавальні пристрої, машини і обладнання, до пасивної - будівлі, споруди, транспортні засоби, які безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва, але є необхідним його умовою.

  Співвідношення між окремими групами і частинами основних виробничих фондів характеризує їх структуру, що має важливе значення в організації виробництва. Найбільш ефективна та структура, де більша питома вага активної частини.

  Нижче наведено аналіз виробничих фондів комерційного підприємства.

  Таблиця 2.5. Показники, що характеризують використання виробничих фондів

  показник

  значення

  зміна

  2007

  2008

  +/-

  %

  1

  Середньорічна вартість фондів, тис.руб.

  86540,676

  87844,827

  +1304,151

  +1,51

  2

  Середньорічна вартість активної частини фондів, тис. Руб.

  48486,685

  52117,392

  +3630,707

  +7,49

  3

  Прибуток, тис. Руб.

  773

  2971

  +2198

  +284,35

  4

  Рентабельність продажів, %

  0,58

  1,68

  +1,1

  -

  5

  Товарообіг, тис. Руб.

  сто тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дві

  176234

  +43552

  +32,82

  6

  Загальна фондовіддача, тис. Руб.

  1,53

  2,01

  +0,48

  +31,37

  7

  Фондовіддача активної частини, тис. Руб.

  2,74

  3,38

  +0,64

  +23,36

  8

  Рентабельність основних фондів,%

  0,89

  3,38

  +2,49

  -

  9

  Фондомісткість, тис. Руб.

  0,65

  0,5

  -0,15

  -23,08

  10

  Вартість сировини, тис. Руб.

  124697

  159866

  +35169

  +28,2

  11

  Коефіцієнт використання сировини, раз

  1,09

  0,75

  -0,34

  -31, 19

  12

  Матеріаловіддача, тис. Руб.

  3,44

  4,26

  +0,82

  +23,84

  13

  Матеріаломісткість, тис. Руб.

  0,12

  0,09

  -0,03

  -25

  Аналізуючи показники, що характеризують використання виробничих фондів слід зазначити наступне: на кінець звітного періоду зросла вартість виробничих фондів на 1304,151 тис. Руб. (1,51%), збільшення середньорічної вартості активної частини виробничих фондів на 3630,707 тис. Руб. (7,49%), збільшення загальної фондовіддачі і фондовіддачі активної частини на 0, 48 тис. Руб. і 0,64 тис. руб., рентабельність основних фондів збільшилася на 2,49%. Фондомісткість знизилася на 0,15 тис. Руб., Т. Е на один карбованець товарної продукції приходиться менше на 23,08% вартості основних виробничих фондів. Вартість сировини збільшилася на 35169 тис. Руб. коефіцієнт використання сировини знизився на 0,34 рази, т. е рівень ефективності використання сировини і дотримання норм їх витрачання знизився на 31,19%. Матеріаловіддача характеризує вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів, т. Е з кожного спожитого рубля матеріальних ресурсів вихід продукції становить на початок періоду 3,44 тис. Руб., А на кінець - 4,26 тис. Руб. Матеріаломісткість відображає величину матеріальних витрат, що припадає на 1 крб. випущеної продукції, т. е на один рубль припадати 0,12 тис. руб. матеріальних витрат на початок періоду, а на кінець періоду спостерігається зниження даного показника до 0,09 тис. руб.

  Фінансові ресурси - це грошові кошти, наявні в розпорядженні підприємства і призначені для забезпечення його ефективної діяльності, для виконання фінансових зобов'язань і економічного стимулювання працюючих.

  Формуються фінансові ресурси за рахунок власних і залучених коштів.

  Стартовим джерелом фінансових ресурсів в момент установи підприємства є статутний (акціонерний) капітал - майно, створене за рахунок внесків засновників (або виручки від продажу акцій).

  Основним джерелом фінансових ресурсів діючого підприємства служать доходи (прибуток) від основної та інших видів діяльності, позареалізаційних операцій. Він також формується за рахунок стійких пасивів, різних цільових надходжень, пайових та інших внесків членів трудового колективу. До стійких пасивів відносять статутний, резервний та інші капітали, довгострокові позики і постійно знаходиться в обороті підприємства кредиторську заборгованість.

  Сукупність фінансових коштів підприємства прийнято поділяти на оборотні кошти і інвестиції.

  Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу (рис.2.1)

  Фонди обігу - це кошти підприємства, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені, але не оплачені, а також кошти в розрахунках і грошові кошти в касі та на рахунках.

  Фонди звернення пов'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів, вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями (рис.2.1).

  Далі наведена таблиця оборотних коштів підприємства.

  Таблиця 2.6. Оборотні кошти комерційного підприємства

  показник

  2007

  2008

  зміна

  абсолютне

  %

  Оборотні кошти в сфері виробництва (оборотні фонди)

  Виробничі запаси, тис. Руб.

  31670

  24353

  -7317

  -23,1

  Незавершене виробництво, тис. Руб.

  6497

  6694

  +197

  +3,03

  Витрати майбутніх періодів, тис. Руб.

  5240

  4604

  -636

  -12,14

  Оборотні кошти в сфері обігу (фонди обігу)

  Залишки готової продукції, тис. Руб.

  32115

  91722

  +59607

  +185,6

  Грошові кошти, тис. Руб.

  8

  58

  +50

  +625

  Дебіторська заборгованість, тис.руб.

  78107

  128864

  +50757

  +1,65

  Короткострокові фін. вкладення, тис. руб.

  10

  0

  -10

  -

  2

  Рис.2.1 Оборотні кошти підприємства

  У 2008 році в порівнянні з 2007 роком відбулося збільшення оборотних фондів за статтею незавершене виробництво на 197 тис. Руб.

  Також в 2008 році відбулося зниження виробничих запасів на 7317 тис. Руб., Витрат майбутніх періодів - на 636 тис. Руб.

  Аналізуючи фонди звернення варто відзначити, що майже за всіма статтями відбулося збільшення, так, залишки готової продукції збільшилися на 59607 тис. Руб., Грошові кошти - на 50 тис. Руб. (625%), дебіторська заборгованість - на 50757 тис. Руб. (1,65%), ПДВ по придбаних цінностей - на 24 тис. Руб. (36,92%). Але в 2008 році відсутня стаття короткострокові фінансові вкладення.

  Для оцінки ефективності використання оборотних коштів використовуються наступні показники:

  коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) визначається як частка від ділення обсягу реалізованої продукції на середньорічну вартість нормованих оборотних коштів;

  оборотність (тривалість одного обороту в днях) розраховується як співвідношення кількості днів у році (360) до числа оборотів за рік;

  коефіцієнт завантаження визначається відношенням середньорічної вартості оборотних коштів до обсягу реалізованої продукції;

  рентабельність оборотних коштів обчислюється як відношення прибутку підприємства до середньорічної вартості оборотних коштів;

  Далі зроблено розрахунок оцінки ефективності використання оборотних коштів.

  Таблиця 2.7. Оцінка ефективності використання оборотних коштів

  показник

  2007

  2008

  зміна

  +/-

  %

  Прибуток, тис. Руб.

  773

  2971

  +2198

  +284,35

  Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. Руб.

  153712

  256384

  +102672

  +66,79

  Обсяг реалізованої продукції, тис. Руб.

  303639,09

  237610,73

  -66028,36

  -21,74

  Вартість нормованих оборотних коштів, тис. Руб.

  75522

  127373

  +51851

  +68,66

  Коефіцієнт оборотності, про

  4

  2

  -2

  -50

  Оборотність, дн.

  90

  180

  +90

  +100

  коефіцієнт завантаження

  0,51

  1,08

  +0,57

  +111,76

  Рентабельність оборотних коштів

  0,005

  0,011

  +0,006

  +120

  Розрахунок оцінки ефективності використання оборотних коштів дав наступні результати: середньорічна вартість оборотних коштів в 2008 році збільшилася на 102 672 тис. Руб. (66,79%), в тому числі вартість нормованих оборотних коштів збільшилася на 51851 тис. Руб. (68,6%); коефіцієнт оборотності скоротився на 2 обороту (50%), оборотність збільшилася на 90 днів (100%), коефіцієнт завантаження збільшився на 0,57 (111,76%), рентабельність оборотних коштів збільшилася на 0,006 (120%).

  2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

  Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

  Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані.

  Фінансовий стан підприємства (ФСП) залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності

  Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.

  Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

  Для оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений (аналітичний) баланс, в якому групуються однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, підвищується його наочність і з'являється можливість порівняти його з балансами інших підприємств.

  Таблиця 2.8. Аналітичний баланс комерційного підприємства ТОВ "Ишимский ВВЗ"

  На початок року

  На кінець року

  зміна

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  У% до

  велич. на н. г

  У% до? підсумку балансу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  актив

  Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  146

  0,33

  97

  0,22

  -49

  -0,11

  -33,56

  -0,05

  Основні засоби

  44068

  99,66

  43613

  99,75

  -455

  +0,09

  -1,03

  -0,45

  незавершене будівництво

  -

  -

  7

  0,02

  7

  +0,02

  -

  0,01

  відкладені податкові активи

  4

  0,01

  4

  0,01

  0

  0

  0

  0

  Разом:

  44218

  -

  43721

  -

  -497

  -

  -1,12

  -0,49

  Оборотні активи

  запаси

  75522

  49,13

  127373

  49,69

  +51851

  +0,56

  +68,66

  +50,75

  ПДВ

  65

  0,04

  89

  0,03

  +24

  -0,01

  +36,92

  +0,02

  Дебіт.заборгованість

  78107

  50,81

  128864

  50,26

  +50757

  -0,55

  +64,98

  +49,68

  КФВ

  10

  0,01

  -

  -

  -10

  -0,01

  -100

  -0,01

  Грошові ср-ва

  8

  0,01

  58

  0,02

  +50

  +0,01

  +625

  +0,05

  Разом:

  62461

  -

  65432

  -

  +2971

  -

  +4,76

  +2,91

  Довгострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  72000

  98,36

  66234

  97,54

  -5766

  -0,82

  -8,01

  -5,64

  Відкладені податкові обязат-ва

  1203

  1,64

  1673

  2,46

  +470

  +0,82

  +39,07

  +0,46

  Разом:

  73203

  -

  67907

  -

  -5296

  -

  -7,23

  -5,18

  Короткострокові зобов'язання

  Позики і кредити

  7448

  11,96

  4933

  2,96

  -2515

  -9

  -33,76

  -2,46

  Кредиторська заборгованість

  54818

  88,04

  +161833

  97,04

  +107015

  +9

  +195,22

  +104,74

  Разом:

  62266

  -

  166766

  -

  +104500

  -

  +167,83

  +102,27

  баланс

  197930

  100

  300105

  100

  +102175

  -

  +51,62

  100

  Валюта балансу підвищилася на 102175 тис. Руб., Отже підприємство сработалоеффектівно. На підвищення позитивно вплинуло збільшення оборотних активів на 102672 тис. Руб. (100,49%), збільшення капіталів і резервів на 2971 тис. Руб. (2,91%), а також збільшення короткострокових зобов'язань на 104500 тис. Руб. (102,27%). Негативний вплив зробили зменшення необоротних активів на 497 тис. Руб (0,49%) і зменшення довгострокових зобов'язань на 5296 тис. Руб. (5,18%).

  Досліджуючи склад і структуру необоротних активів можна відзначити, що істотних змін не відбулося, тому що склад ВА містить на початок року 3 статті, а до кінця року 4 статті: нематеріальні активи знизилися на 49 тис. Руб. (З 0,33% до 0,22%), основні засоби, які мають найбільшу питому вагу, також знизилися на 455 тис. Руб. (0,45%). Зниження за статтею ОС, швидше за все, було викликано амортизацією. Зміни за статтею відкладені податкові активи не відбулося, як на початок, так і на кінець вони мають однакове значення 4 тис. Руб., Відповідно, на зміну підсумку балансу вони не вплинули. Розгромна замовна стаття на кінець року стаття незавершене будівництво збільшило валюту балансу на 7 тис. Руб. (0,01%).

  У структурі поточних активів найбільшу питому вагу, як на початок, так і на кінець, займають запаси (49,13% і 49,69%). Збільшення за статтею запаси на 51851 тис. Руб., Збільшило підсумок балансу на 50,75%. Також, найбільшу питому вагу займає стаття дебіторська заборгованість (50,81% і 50,26%). Збільшення за статтею дебіторська заборгованість на 50757 тис. Руб., Збільшило підсумок балансу на 49,68%. Інші статті займають незначну частину в загальній сумі (до 0,04%).

  Аналізуючи пасив балансу слід зазначити, величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як правило для формування основних засобів та інших ВА знизилася на 5766 тис. Руб., В результаті чого підсумок балансу знизився на 5,64%. Величина короткострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування оборотних активів збільшилася на 104500 тис. Руб., В результаті чого підсумок балансу збільшився на 102,27%. Величина кредиторської заборгованості збільшилася на 107 015 тис. Руб., В результаті підсумок балансу збільшився на 104,74%.

  Підприємство працює ефективно, що підтверджує стаття нерозподілений прибуток, причому її збільшення на 2971 тис. Руб., Збільшило підсумок балансу на 2,91%.

  Далі зроблено розрахунок за формулою Д.І. Панкова, яка показує зміну суми капіталу.

  Таблиця 2.9. Монетарні і немонетарні активи і пасиви

  На початок періоду

  На кінець періоду

  монетарний

  немонетарні

  монетарний

  немонетарні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  актив

  пасив

  актив

  пасив

  актив

  пасив

  актив

  пасив

  78107

  72000

  146

  50000

  128864

  66234

  97

  50000

  10

  1203

  44068

  12461

  58

  1673

  43613

  15432

  8

  7448

  4

  4933

  7

  54818

  75522

  +161833

  4

  65

  127373

  89

  78125

  135469

  119805

  62461

  128922

  234673

  171183

  65432

  При індексі цін на початок періоду рівним 100,6%, на кінець - 101,2% і середньому індексі цін - 100,9%, формула Д.І. Панкова показує, що якщо МП> МА (як на початок періоду, так і на кінець періоду), отже, відбулося збільшення доходів підприємства за рахунок зростання інфляції на 58005,31 тис. Руб. Це сталося за рахунок знецінення боргів.

  Поняття стійкості є багатофакторним і багатоплановим. Так, в залежності від впливають на неї факторів, стійкість підприємства поділяють на внутрішню і зовнішню, загальну, фінансову.

  Внутрішня стійкість - це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якій забезпечується стабільно високий результат його функціонування. Для її досягнення необхідно активне реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів.

  Зовнішня стійкість підприємства при наявності внутрішньої стійкості обумовлена ​​стабільністю зовнішнього економічного середовища, в рамках якої здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою в масштабах всієї країни.

  Загальна стійкість підприємства досягається при такій організації руху грошових потоків, яка забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами).

  Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами. Вона забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і може вважатися головним компонентом загальної стійкості підприємства.

  Аналіз стійкості фінансового стану на ту або іншу дату дозволяє відповісти на питання, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Таким чином, сутністю фінансової стійкості є ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. Платоспроможність виступає її зовнішнім проявом.

  Показники фінансової стійкості характеризують ступінь захищеності інвесторів і кредиторів. Базою їх розрахунку є вартість майна, тому в цілях аналізу фінансової стійкості більш пильну увагу треба звернути на пасиви підприємства.

  Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості наведено в табл.2.10

  Таблиця 2.10. Коефіцієнти фінансової стійкості

  Назва коефіцієнта

  норма

  значення

  на н.р

  на к.г

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Коефіцієнт капіталізації (фінансового ризику)

  не вище 1,5

  2,17

  3,59

  2

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

  ? 0,5

  0,09

  0,07

  3

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,4? До? 0,6

  0,31

  0,22

  4

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  ? 0,6

  0,68

  0,44

  5

  Коефіцієнт маневреності капіталу

  -

  2,46

  3,92

  Коефіцієнт фінансового ризику, як на початок, так і на кінець періоду, вище норми, причому до кінця року фінансова стійкість знизилася, про що свідчить значення коефіцієнта, яке підвищилося з 2,17 руб. (ЗК) до 3,59 руб. (ЗК) на 1 руб. (СК).

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування також нижче норми, причому до кінця періоду спостерігається подальше зниження показника з 0,09 до 0,07, т.к більша частина активів фінансується за рахунок залучених коштів.

  Коефіцієнт фінансової незалежності, значення якого, як на початок, так і на кінець, нижче норми, свідчить про те, що підприємство фінансово залежно. До кінця періоду спостерігається подальше зниження показника з 0,31 до 0,22.

  Коефіцієнт фінансової стійкості, на початок періоду вище норми, означає, що велика частина активів фінансувалася за рахунок стійких джерел, але до кінця періоду спостерігається зниження даного показника до 0,44.

  Розрахувавши коефіцієнт маневреності капіталу, слід зазначити, що на кінець періоду відбулося його збільшення з 2,46 до 3,92, що означає збільшення власного капіталу знаходиться в обороті.

  Ліквідністю називають здатність цінностей перетворюватися в гроші. Останні вважаються абсолютно ліквідними засобами. У ліквідності, як у медалі, дві сторони. З одного боку, це величина, зворотна по відношенню до часу, необхідного для швидкого продажу активу за даною ціною. З іншого боку, це сума, яку можна за нього виручити.

  Ліквідність підприємства - здатність перетворювати свої активи в гроші для здійснення всіх необхідних платежів у міру настання їх строку.

  Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Ліквідність активів - величина, зворотна часу перетворення активів в грошові кошти.

  Залежно від ступеня ліквідності, тобто. Е швидкості перетворення в грошові кошти, майно (активи) підприємства поділяються на такі групи:

  А 1 - найбільш ліквідні активи, до них відносять всі статті грошових коштів і КФВ;

  А 2 - швидко реалізовані активи: дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців, готова продукція, товари відвантажені;

  А 3 - повільно реалізовані активи: запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, інші оборотні активи;

  А 4 - важкореалізовані активи: ВА

  Відповідно до розподілом активів за ступенем їх ліквідності, статті пасиву балансу також діляться за ступенем терміновості їх оплати:

  П 1 - найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість;

  П 2 - короткострокові пасиви: короткострокові позикові кошти, розрахунки по дивідендах;

  П 3 - довгострокові пасиви: довгострокові кредити і позики, а також доходи майбутніх періодів, фонди споживання і резерви майбутніх витрат і платежів;

  П 4 - постійні пасиви: стійкі статті (капітал і резерви). Якщо є збитки, то вони віднімаються із загальної суми капіталів і резервів.

  Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення:

  ; ; ; [9]

  Далі наведена розбивка активів і пасивів по групах (табл.2.11).

  Таблиця 2.11. Активи і пасиви підприємства

  Група активів

  Сума на н. м

  Сума на к. М

  Група пасивів

  Сума на н. м

  Сума на к. М

  А 1

  18

  58

  П 1

  54818

  +161833

  А 2

  78107

  128864

  П 2

  7448

  4933

  А 3

  75587

  127462

  П 3

  73203

  67907

  А 4

  44218

  43721

  П 4

  62461

  65432

  Разом

  197930

  300105

  Разом

  197930

  300105

  У таблиці 2.10 проведена розбивка відповідно до груп активів і пасивів. Дана таблиця служить опорою для подальшої оцінки ліквідності (табл.2.11).

  Таблиця 2.12. Платіжний надлишок / нестача

  Співвідношення активів / пасивів

  На початок року

  На кінець року

  -54800

  -161775

  +70659

  +123931

  +2384

  +59555

  +18243

  +21711

  Баланс підприємства не є абсолютно ліквідним, т. До не виконується нормативне співвідношення (). Підприємство відчуває нестачу в найбільш ліквідних активах, як на початок, так і на кінець періоду, в сумі 54800 тис. Руб. і 161 775 тис. руб., відповідно. Але, слід зазначити, що в частині порівняння ліквідних активів (А 2) і короткострокових пасивів (П 2) спостерігається надлишок в сумі 70659 тис. Руб. і 123 931 тис. руб. (На початок і на кінець періоду, відповідно). Також надлишок спостерігається в співвідношенні повільно реалізованих активів (А 3) і довгострокових пасивів (П 3) на суму 2384 тис. Руб. і 59555 тис. руб. (На початок і на кінець періоду, відповідно). Постійні пасиви перевищують важкореалізовані активи, чому відповідає нормативне співвідношення () в сумі на початок року 18243 тис. Руб. і на кінець року - 21711 тис. руб.

  Для оцінки поточної ліквідності (ТЛ), т. Е платоспроможності (+) або неплатоспроможності (-) підприємства на найближчий період, розраховується за такою формулою [11]:

  [11]

  Якщо здійснюється прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів, то розраховуєтьсяпрогнозна ліквідність:

  [11]

  Для комплексної оцінки ліквідності балансу підприємства, в цілому, слід використовувати загальний показник ліквідності, який обчислюється за формулою:

  , [11]

  де 0,5 і 0,3 - понижуючі коефіцієнти

  Таблиця 2.13. показники ліквідності

  показник

  На початок року

  На кінець року

  1

  Поточна ліквідність, тис. Руб.

  +15859

  -37844

  2

  Прогнозна ліквідність, тис. Руб.

  +2384

  +59555

  3

  коефіцієнт платоспроможності

  0,77

  0,56

  На початок періоду підприємство є платоспроможним, про що свідчить показник поточної ліквідності в сумі 15859 тис. Руб., Однак до кінця періоду підприємство є неплатоспроможним, про що свідчить зниження даного показника до суми - 37844 тис. Руб. На початок прогнозованого періоду підприємство буде платоспроможне, а до кінця періоду, платоспроможність підприємства зросте до 59555 тис. Руб., Про що свідчить показник прогнозної ліквідності.

  Загальний показник ліквідності свідчить про те, що підприємство не платоспроможне, т. К показник на початок року має значення 0,77%, а до кінця періоду спостерігається його зниження до 0,56.

  Далі зроблено розрахунок нормативних коефіцієнтів ліквідності.

  Таблиця 2.14. Нормативні коефіцієнти ліквідності

  Назва коефіцієнта

  норма

  значення

  на н. м

  на к. м

  1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,1

  0,00026

  0,00032

  2

  Коефіцієнт "критичної оцінки"

  1 (0,8)

  1,25

  0,77

  3

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,5 (1)

  2,47

  1,54

  Як на початок року, так і на кінець року коефіцієнт поточної ліквідності нижче норми (<0,1), але до кінця року спостерігається його підвищення, т. Е на початок періоду підприємство могло за рахунок власних коштів покрити тільки 0,026% своїх короткострокових зобов'язань, а до кінця періоду - 0,032%. Коефіцієнт "критичної оцінки" на початок року вище нормативного значення, т. До на початок року підприємство за рахунок засобів на різних рахунках, а також надходжень по розрахунках підприємства могло покрить125% своїх короткострокових зобов'язань, але до кінця періоду спостерігається зниження даного коефіцієнта до 0, 77, т. про підприємство зможе покрити лише 77%, т. е відбулося зниження на 48%. Коефіцієнт поточної ліквідності, як на початок, так і на кінець періоду вище норми, т. К мобілізувавши всі свої поточні активи підприємство зможе розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями, але до кінця періоду спостерігається зниження показника з 2,47 до 1,54. Подивившись на значення даного коефіцієнта можна зробити висновок, що у підприємства немає короткострокових зобов'язань.

  Ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю (рентабельністю) - відношення суми прибутку до середньорічної суми капіталу [9].

  , (2.1)

  де ОК - основний капітал (Необоротні активи)

  Про б К - оборотний капітал (поточні активи).

  Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності (k об) - відношення виручки від реалізації (В р, Т о) до середньорічної суми капіталу (К, А) [1].

  (2.2)

  Для розрахунку тривалості обороту капіталу в днях використовується наступна формула: [7]

  , (2.3)

  де Д - кількість днів в періоді (360 - рік, 90 - квартал і т.д.)

  Взаємозв'язок факторів, що формують рентабельність капіталу: [11]

  (2.4)

  Нижче проведений розрахунок ефективності і інтенсивності використання капіталу.

  Таблиця 2.15. Ефективність і інтенсивність використання капіталу

  показник

  значення

  зміна

  н. м

  к. м

  +/-

  %

  1

  Прибуток, тис. Руб.

  773

  2971

  +2198

  +284,35

  2

  Товарообіг, тис. Руб.

  сто тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дві

  176234

  +43552

  +32,82

  3

  Середньорічна вартість ОК, тис. Руб.

  44218

  43721

  -497

  -1,12

  4

  Середньорічна вартість Про б К, тис. Руб.

  153712

  256384

  +102672

  +66,79

  5

  Рентабельність капіталу,%

  0,4

  1

  +0,6

  -

  6

  Коефіцієнт оборотності капіталу, раз.

  0,67

  0,59

  -0,08

  -

  7

  Тривалість обороту капіталу

  537

  610

  73

  113,59

  8

  Рентабельність продажів, %

  0,58

  1,68

  +1,1

  -

  Загальна зміна рентабельності капіталу склало + 0,6%, що було викликано впливом наступних факторів: збільшення рентабельності продажів на 1,1% збільшило рентабельність капіталу на 0,73%, зниження коефіцієнта оборотності на 0,08% знизило рентабельність капіталу на 0,13 %.

  2.3 Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства

  Методика комплексної оцінки ефективності комерційної діяльності дозволяє дати узагальнюючу оцінку результативності роботи організації і містить наступну послідовність розрахунків:

  1. Динаміка якісних показників використання всіх видів ресурсів (матеріальних, трудових, основних засобів). Розрахунки роблять за кілька періодів часу. При побудові висновків необхідно враховувати, що діяльність організації визнається більш ефективною, якщо, показники ємності (матеріаломісткості, трудомісткості, зарплатоемкости, фондомісткості) зменшуються, а показники віддачі всіх видів ресурсів (материалоотдачи, фондовіддачі, продуктивності праці, число оборотів оборотних коштів організації) збільшуються. Для узагальнюючої оцінки слід розрахувати динаміку показника витрат на один рубль продукції або рентабельність продажів в організації.

  2. Співвідношення приросту ресурсів в розрахунку на один відсоток приросту обсягу продажів. При побудові висновків виходять з того, що вузьким місцем в організації є використання тих видів ресурсів, за якими темпи приросту випереджають темпи приросту обсягу продажів. Використання ресурсів визнається ефективним, коли темпи їх приросту відстають від динаміки обсягу продажів. Для побудови висновків можна встановити слабкі ділянки в роботі організації та ті ресурси, в частині, використання яких у аналізованої організації немає ніяких проблем.

  3.Частку сукупного впливу кількісного і якісного фактора на досліджувану характеристику приймають за 100%.

  Використовуючи індексний метод факторного аналізу, вплив кількісного або як його називають, екстенсивного фактора, визначають діленням темпу приросту ресурсу на темп приросту результативного показника і множенням на 100%. Для визначення частки впливу якісного або інтенсивного фактора отриманий результат віднімають з 100%.

  Поряд з цим для факторного аналізу можна використовувати і інші прийоми елімінування впливу факторів на досліджувану характеристику роботи організації.

  4. Визначення відносної економії всіх видів ресурсів. Комплексна оцінка ефективності господарювання одна з найбільш складних завдань економічного аналізу. З одного боку, є створений ринковою економікою показник рентабельності активів або капіталу, в динаміці якого проявляється всебічна характеристика ефективності комерційної діяльності. З іншого боку, важливо абсолютне вираження цієї ефективності, що дозволяє більш наочно виявити позитивні і негативні фактори і чинники, що визначають цю комплексну оцінку.

  Для кількісного виміру розрахунки роблять в два етапи. На першому розраховують відносну економію по всім видам ресурсів, як різниця між фактичною величиною ресурсу і величиною базисної, перерахованої на індекс зростання обсягу продажів. На другому етапі визначають сукупний ефект, як суму всіх відносних економій в тисячах рублів.

  Методика комплексного аналізу та оцінки ефективності комерційної діяльності займає важливе місце при прийнятті управлінських рішень. Її застосування забезпечить:

  Об'єктивну оцінку минулої діяльності, пошук резервів підвищення ефективності діяльності

  Техніко-економічне обґрунтування переходу на нові форми власності

  Порівняльну оцінку товаровиробників в конкурентній боротьбі і виборі партнера для спільної діяльності

  Вибір найбільш кваліфікованого постачальника при проведенні закупівель сировини для потреб підприємства.

  Нижче наведено розрахунок економії за видами ресурсів.

  Таблиця 2.16. Відносна економія за видами ресурсів

  Найменування ресурсу

  2007

  2008

  ? пересчіт. на індекс зростання Q пр

  трудові

  1

  Трудомісткість, тис. Руб.

  1,78

  1,68

  -0,01

  2

  Зарплатоемкость, тис. Руб.

  0,905

  0,935

  +0,003

  3

  Продуктивність праці, руб.

  1092226,94

  977821,92

  -110972,87

  виробничі фонди

  4

  Матеріаломісткість, тис. Руб.

  0,12

  0,09

  -0,003

  5

  Фондомісткість, тис. Руб.

  0,14

  0,183

  +0,004

  6

  Матеріаловіддача, тис. Руб.

  3,44

  4,26

  +0,79

  7

  Фондовіддача, тис. Руб.

  6,89

  5,45

  -1,4

  фінансові

  9

  Коефіцієнт оборотності, про

  4

  2

  -1,94

  Запропонована методика комплексної оцінки ефективності комерційної діяльності проводилася в два етапи. На першому етапі розраховувалася економія по всім видам ресурсів. Діяльність організації визнається ефективною в тому випадку, якщо, показники ємності (матеріаломісткості, трудомісткості, зарплатоемкости, фондомісткості) зменшуються, а показники віддачі всіх видів ресурсів (материалоотдачи, фондовіддачі, продуктивності праці, число оборотів оборотних коштів організації) збільшуються. Аналізуючи трудові ресурси слід зазначити наступне: трудомісткість в 2008 році в порівнянні з 2007 роком скоротилася відповідно до індексу зростання продажів на 0,1 тис. Руб., Що відповідає критерію ефективності діяльності організації, а зарплатоемкость, навпаки, збільшилася на 0,03 тис . руб., продуктивність праці скоротилася на 110,973 тис. руб. Збільшення зарплатоемкости і зменшення продуктивності праці не відповідає ефективності діяльності підприємства. Т.ч. трудові ресурси підприємства знижують ефективність діяльності комерційного підприємства. Виробничі фонди сприяють збільшенню ефективності діяльності комерційного підприємства, т. К матеріаломісткість скоротилася на 0,06 тис. Руб., Фондомісткість - на 0,14 тис. Руб., А також відбулося збільшення матеріаловіддачі на 0,79 тис. Руб. і збільшення фондовіддачі на 0,46 тис. руб. Критерії оцінки виробничих фондів відповідають методики комплексної оцінки ефективності діяльності організації. Фінансові ресурси знижують ефективність діяльності, т. К відбулося зниження коефіцієнта оборотності на 1,94 обороту. Відповідно до даної методики оборотність повинна збільшуватися.

  Таким чином, трудові і фінансові ресурси знижують ефективність діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ".

  На другому етапі визначається сукупний ефект.

  3. Обґрунтування напрямків щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства

  3.1 Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності комерційного підприємства

  Для того щоб розробити заходи щодо підвищення ефективності доцільно спочатку провести аналіз резервів підприємства, тобто дізнатися за рахунок чого і на скільки можна підвищити цей показник.

  Діяльність ТОВ "Ишимский ВВЗ" многопрофильна і багатофункціональна, в даній роботі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому, а не за окремими видами діяльності та розрахунок ресурсів зробимо також по підприємству в цілому.Тому окремі показники, що враховують той чи інший вид діяльності не увійшли в даний розрахунок.

  Визначимо резерви збільшення виробництва продукції, основні джерела яких на ТОВ "Ишимский ВВЗ" наведені на рис.3.1

  Визначення величини резервів проводиться таким чином:

  ;

  ;

  ,

  де - резерв зростання випуску продукції відповідно за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу та підвищення середньогодинної вироблення робітників;

  - резерв збільшення кількості робочих місць;

  - резерв збільшення фонду робочого часу за рахунок скорочення його втрат з вини підприємства;

  2

  Мал. 3.1 Джерела резервів збільшення обсягу та реалізації продукції

  - резерв зростання середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили;

  ФРВ в - можливий фонд робочого часу з урахуванням виявлених резервів його зростання.

  = 7;

  ;

  ;

  ;

  ФРВ в = 253.

  З наведених даних видно, що резерви зростання випуску продукції за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу та підвищення середньогодинної вироблення робітників складають: 2210,6 тис. Руб. Резерв збільшення робочих місць - 7, це означає, що підприємство може при наявних ресурсах створити ще 7 робочих місць, за рахунок яких випуск продукції збільшиться на 2205 тис. Руб.

  Також ТОВ "Ишимский ВВЗ" може збільшити фонд робочого часу за рахунок скорочення його втрат з вини підприємства на 27 год на одного робітника в рік, що дасть приріст продукції на 5,06 тис. Руб. на одного робітника в рік, а підвищення середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили на 0,02 тис. руб. в годину збільшить обсяг виробництва на 0,54 тис. руб. на одного робітника в рік.

  Резервами фондовіддачі можуть бути введення в дію нового обладнання, скорочення цілоденних і внутрізмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використання.

  Резерви фондовіддачі визначаються за формулою:

  ,

  де ВП 1 - фактичний обсяг валової продукції звітного періоду;

  - резерв збільшення валової продукції;

  ОПФ 1 - фактична середня величина основних виробничих фондів в звітному періоді;

  ОПФ д - додаткова сума основних фондів, яка знадобиться для освоєння резервів;

  - резерв скорочення основних фондів за рахунок реалізації, здачі в оренду, консервації та списання.

  ВП 1 = 75175;

  = 4762;

  ОПФ 1 = 22012;

  ОПФ д = 10281;

  = 3647;

  .

  Таким чином, резерв зростання фондовіддачі на ТОВ "Ишимский ВВЗ" становить 0,2 рубля продукції на одиницю основних фондів.

  Резерв зростання фондовіддачі залежить від оптимального співвідношення резерву збільшення валової продукції і основних виробничих фондів, потрібних для освоєння цього резерву.

  На фондовіддачу позитивно впливає зменшення скорочення основних виробничих фондів за рахунок реалізації, здачі в оренду, консервації та списання.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ" ці показники наближені до ідеальної моделі, так як резерв фондовіддачі позитивний і його збільшення відбувається за рахунок підвищення випуску продукції на 4762 тис. Руб. і за рахунок скорочення основних фондів на 3647 тис. руб.

  Основні джерела резервів збільшення суми прибутку: збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. (Рис.3.2).

  2

  Мал. 3.2. Основні напрямки пошуку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

  Для визначення резервів прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції необхідно резерв зростання обсягу реалізації помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду:

  ;

  тис. руб.

  Основні джерела підвищення рівня рентабельності продукції - збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження її собівартості. Для підрахунку резервів використана наступна формула:

  ,

  де - резерв зростання рентабельності;

  R в - можливий (прогнозований) рівень рентабельності;

  R 1 - фактичний рівень рентабельності;

  П 1 - фактична сума прибутку;

  - резерв зростання прибутку від реалізації продукції;

  VРП в - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів його росту;

  З i в - можливий рівень собівартості i-х видів продукції з урахуванням виявлених резервів зниження;

  З i - фактична сума витрат від реалізованої продукції.

  ,

  Рівень рентабельності ТОВ "Ишимский ВВЗ" підвищиться за рахунок зазначених джерел на 3%.

  Резерв підвищення рівня рентабельності сукупного капіталу визначений за формулою:

  .

  Основним напрямком підвищення ефективності будь-якого підприємства є збільшення виробництва продукції, а, отже, і прибутку.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ", як з'ясувалося в ході аналізу, найбільш значно на виробництво продукції впливає використання трудових ресурсів.

  Резерви збільшення випуску продукції за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу та підвищення середньогодинної вироблення робітників становить: 2210,6 тис. Руб. Резерв збільшення робочих місць - 7, це означає, що підприємство може при наявних ресурсах створити ще 7 робочих місць, за рахунок яких випуск продукції збільшиться на 2205 тис. Руб.

  Також ТОВ "Ишимский ВВЗ" може збільшити фонд робочого часу за рахунок скорочення його втрат з вини підприємства на 27 год на одного робітника в рік, що дасть приріст продукції на 5,06 тис. Руб. на одного робітника в рік, а підвищення середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили на 0,02 тис. руб. в годину збільшить обсяг виробництва на 0,54 тис. руб. на одного робітника в рік.

  Збільшити виробництво продукції за рахунок скорочення втрат робочого часу з вини підприємства на ТОВ "Ишимский ВВЗ" можна на 480 тис. Руб.

  За рахунок підвищення середньорічної вироблення одного працівника, зайнятого в основному виробництві, можна збільшити виробництво продукції на 30 тис. Руб. на рік.

  Таким чином, оптимізація використання трудових ресурсів на ТОВ "Ишимский ВВЗ" повинна проходити за наступними напрямками:

  створення нових робочих місць;

  збільшення фонду робочого часу;

  підвищення середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили;

  скорочення втрат робочого часу з вини підприємства;

  підвищення середньорічної вироблення одного працівника, зайнятого в основному виробництві.

  Важко переоцінити значення ефективного використання основних фондів на підприємстві. Вирішення цього завдання означає збільшення виробництва продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу, поліпшення балансу обладнання, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ" кількість основних засобів зростає, але їх оновлення йде повільними темпами. Резерв зростання фондовіддачі на ТОВ "Ишимский ВВЗ" становить 0,2 рубля продукції на одиницю основних фондів.

  Щоб збільшити рентабельність основних фондів і отримати додатково 0,2 рубля продукції без залучення додаткових коштів ТОВ "Ишимский ВВЗ" необхідно:

  зменшити скорочення основних фондів за рахунок консервації та списання;

  скоротити і, можливо, ліквідувати внутрішньозмінні простої обладнання шляхом підвищення якості ремонтного обслуговування обладнання, своєчасного забезпечення основного виробництва робочою силою.

  скоротити цілоденні простої обладнання, підвищити коефіцієнт змінності його роботи.

  Основною метою комерційної діяльності підприємства є отримання прибутку. Розглянемо, за рахунок яких внутрішніх резервів можна збільшити прибуток на ТОВ "Ишимский ВВЗ".

  Як видно з проведеного аналізу фінансової діяльності підприємства на зміну прибутку найбільш значно вплинули наступні фактори:

  продуктивність праці;

  швидкість обороту товарних ресурсів;

  зміна собівартості і структури товарної продукції;

  Таким чином, з огляду на резерви збільшення прибутку за рахунок цих чинників можна сказати, що, використовуючи раціональні методи підвищення ефективності цих факторів можна збільшити прибуток підприємства на 432 тис. Руб.

  Показники рентабельності підприємства в цілому більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому, що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами.

  На рівень рентабельності ТОВ "Ишимский ВВЗ" найбільший вплив зробили зміна собівартості продукції, зменшення средньореалізаціоних цін. Тому використання ТОВ "Ишимский ВВЗ" джерел підвищення рівня рентабельності - збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження її собівартості, підвищить рентабельність підприємства на 0,8%.

  Всі заходи щодо підвищення ефективності виробництва розроблені без залучення додаткових коштів, тільки за рахунок більш раціонального використання внутрішніх ресурсів підприємства.

  Також вважається за необхідне провести ряд заходів щодо підвищення ефективності комерційного підприємства ТОВ "Ишимский ВВЗ", які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді:

  Здійснення ефективної цінової політики, диференційованої по відношенню до окремих категорій покупців.

  Розгляд і по можливості усунення причин виникнення перевитрати фінансових ресурсів на комерційні витрати.

  Збільшення обсягу випуску продукції із сировини вищої очистки

  Удосконалення рекламної діяльності, підвищення ефективності окремих рекламних заходів.

  Здійснення системного контролю за роботою обладнання і проведення своєчасної його налагодження, з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції.

  При введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його поломки через низьку кваліфікацію.

  Підвищення кваліфікації працівників, що супроводжується зростанням продуктивності праці.

  Розробити і запровадити ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів.

  Використовувати системи депреміювання працівників при порушенні трудової або технологічної дисципліни.

  Розробити і здійснити заходи, спрямовані на поліпшення матеріального клімату в колективі, що в кінцевому підсумку відбитися на підвищенні продуктивності праці.

  Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини та готової продукції.

  Сучасне виробництво має відповідати наступним параметрам:

  а) Володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство.

  б) Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.

  в) Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботи, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.

  г) Різко змінилася структура витрат виробництва. Одночасно все більше зростає частка витрат, пов'язаних з реалізацією продукції. Все це вимагає принципово нових підходів до управління і організації виробництва, безпосередньо стосується і управління прибутком. Більш того, вони повинні знайти гідне місце в розробці управління нею в рамках підприємства в цілому.

  Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства. Перш за все, необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скорочення всіх видів запасів, домагатися максимально швидкого виконання робіт.

  Здійснюючи тактику постійних поліпшень можна забезпечити собі неухильне зростання частки ринку, обсягів пропонованих робіт і доходів.

  У нинішній економічній ситуації не доцільно робити прогнози на довгостроковий період. Таким чином, для підвищення ефективності підприємства на короткостроковий період доцільно провести наступні заходи:

  збільшення обсягів виробництва горілки на 15%;

  проводити закупівлю сировини на довгостроковий період;

  введення в експлуатацію резервуара довідні з функцією перемішування;

  зниження транспортних витрат шляхом придбання автомобіля з більш низькою витратою ПММ (рис.3.1)

  2

  Мал. 3.3 Джерела і заходи підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ".

  Дані заходи підвищать ефективність комерційного підприємства.

  3.2 Економічна оцінка пропозицій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності

  Для економічної оцінки пропозицій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ", на наш погляд, найбільш цікавим показником є ​​ступінь оновлення товарного асортименту, тобто його поповнення новими продуктами і виробами.

  В сучасних умовах сильної конкуренції і безперервного технологічного прогресу для підвищення ефективності комерційної діяльності необхідно розвивати і вдосконалювати багато теоретичні та практичні підходи до управління підприємством. При формуванні нових концепцій і методів управління важливо уникати однобокості, враховувати комплексний характер проблем, а при їх вирішенні враховувати фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства.

  Фактори, що впливають на підвищення ефективності виробництва, можна розділити на три групи:

  1) Фактори, що забезпечують збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства:

  а) збільшення випуску товарної продукції, яке може бути досягнуто за рахунок підвищення обсягу виробництва продукції, на величину якого впливають:

  трудові ресурси, тобто середньооблікова чисельність працівників і середня продуктивність праці;

  матеріальні ресурси, тобто кількість спожитих матеріальних ресурсів і матеріаловіддача, яка визначається шляхом відношення вартості випущеної продукції до загальної суми матеріальних витрат;

  засоби праці, тобто середньорічна вартість основних засобів і фондовіддача продукції до середньорічної вартості основних фондів;

  б) скорочення залишків нереалізованої продукції досягається за рахунок:

  зменшення залишків готової продукції на складі;

  зниження залишків відвантаженої, але неоплаченої продукції.

  2) Фактори, що забезпечують зниження загальної суми витрат на випуск продукції за рахунок:

  а) підвищення ефективності використання трудових ресурсів:

  створення додаткових робочих місць;

  зменшення втрат робочого часу;

  зростання продуктивності праці.

  б) підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів:

  скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів;

  зниження норм витрат сировини і матеріалів на один виріб.

  в) підвищення ефективності використання основних засобів:

  придбання нових об'єктів основних фондів;

  поліпшення використання фонду робочого часу машин і обладнання;

  зростання середнього виробітку одиниці обладнання.

  3) Фактори, що забезпечують підвищення середніх цін реалізації продукції, до них відносяться:

  а) поліпшення якості виробів, що випускаються;

  б) пошук найбільш ефективних ринків збуту продукції;

  в) оптимізація обсягів і термінів реалізації продукції покупцям.

  Економічна ефективність комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ" характеризує результативність управління комерційною роботою. Ці показники завершують і узагальнюють оцінку комерційної діяльності.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ" комерційна діяльність безпосередньо впливає і на його економічні результати, і на соціальну ефективність виробництва в цілому. Економічна і соціальна ефективність перебувають в тісному взаємозв'язку. Економічну ефективність комерційної діяльності слід оцінювати за економічними результатами, що характеризує роботу ТОВ "Ишимский ВВЗ" в цілому: узагальнюючим економічними показниками (товарообіг, витрати, прибуток, ціни); показниками використання ресурсів (вироблення, товарооборотність); якості торговельного обслуговування (широта, стійкість і оновлюваність асортименту); якості товарів.

  Ефективність управління виробництва в ТОВ "Ишимский ВВЗ" оцінюється, перш за все, з позиції якості продукції і рентабельності підприємства. Складові ефективності управління багато в чому залежать від організації комерційної діяльності та її результатів, так як при здійсненні комерційних операцій формуються товарообіг, доходи підприємства, асортимент товарів, перевіряється їх якість.

  Аналізуючи вплив комерційної діяльності на економічні результати, ми зробили висновок, що рентабельність вище у тих підприємств, які мають широкий асортимент товарів, високу товарооборачиваемости, налагоджені господарські зв'язки і нарощують темпи роздрібного товарообігу, покращують роботу з покупцями.

  Оцінка ефективності комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ" необхідна при плануванні господарської діяльності, виявленні причин невиконання планових завдань, вишукуванні резервів підвищення ефективності роботи підприємства, визначенні стратегії його розвитку. Оцінка комерційної діяльності в ТОВ "Ишимский ВВЗ" дає уявлення про адаптацію підприємства до ринкових умов, дозволяє не тільки виробити стратегію і тактику поведінки ТОВ "Ишимский ВВЗ", але і підвищити ефективність управління виробництвом. Її застосування дозволяє ТОВ "Ишимский ВВЗ" визначати слабкі і сильні сторони комерційної діяльності та сконцентрувати всі умови на напрямках, які є найбільш перспективними і прибутковими.

  Основними напрямками підвищення ефективності діяльності є: зниження фондомісткості, трудомісткості і капіталомісткості виробництва продукції, збільшення прибутку - напрямок підвищення ефективності комерційної діяльності.

  Фондомісткість - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на 1 крб. товарної продукції. Зворотний показник називається фондоотдачей. Зниження фондомісткості можливо за рахунок збільшення обсягу виробництва горілки.

  У структурі споживання алкогольної продукції перше місце за обсягами споживання займає горілка, її частка склала 45% від загального споживання в 2009 році. У загальному обсязі споживання горілки в регіоні, 69,6% складає горілка виробництва Російських виробників (крім Тюменський заводів), 27,1% - горілка виробництва Тюменський заводів, 3,3% - горілка іноземного виробництва.

  Виходячи з цього ТОВ "Ішимський ВВЗ" необхідно збільшити обсяг виробництва горілки на 15%, т.к дана продукція підвищить прибуток підприємства та збільшить частку ринку. Також збільшення обсягів продукції призведе до скорочення капіталомісткості виробництва.

  Резервом зростання підвищення ефективності є підвищення обсягів випуску продукції, розрахунок яких представлений в табл.3.4

  Таблиця 3.1. Резерви зростання за рахунок збільшення обсягів виробництва горілки

  Продукція

  2008

  2009

  зміна

  до

  заходи

  після

  заходи

  +/-

  %

  Обсяг виробництва горілки, дав

  52398,81

  52000,83

  59800,95

  +7800,12

  +15

  Загальний обсяг виробництва, дав

  248904,085

  236367,391

  244167,511

  +7800,12

  +3,30

  Обсяг випуску, тис.руб.

  237610,726

  234521,38

  246857,2

  +12335,82

  +5,26

  Вартість ОС, тис. Руб.

  43613

  51613

  51613

  -

  -

  Чисельність, чол

  243

  233

  230

  -3

  -1,29

  ФРВ, ч

  417960

  378392

  373520

  -4872

  -1,29

  ФЗП, тис. Руб.

  2327,157

  2161,564

  2133,734

  -27,83

  -1,29

  Виручка від продажу, тис. Руб.

  176234

  183451

  203307

  +19856

  +10,82

  Прибуток, тис. Руб.

  2971

  2997

  3273,47

  +276,47

  +9,22

  Рентабельність діяльності,%

  1,68

  1,63

  1,69

  +0,06

  -

  Фондовіддача, тис. Руб

  3,38

  3,39

  3,66

  +0,27

  +7,96

  Фондомісткість, тис. Руб

  0,5

  0,48

  0,475

  -0,01

  -2,08

  Капіталомісткість, тис. Руб

  0,5

  0,48

  0,475

  -0,01

  -2,08

  У зв'язку зі збільшенням виробництва горілки на 7800,12 дал (15%), відбудеться загальне збільшення обсягу виробництва на 3,30%. Сума обсягу випуску збільшиться на 12335,82 тис. Руб. (5,26%), рентабельність діяльності збільшитися на 0,06%. Також варто відзначити, що при збільшенні обсягу виробництва горілки відбудеться збільшення фондовіддачі на 7,96%, скорочення фондомісткості і капіталоємності продукції на 2,08%.

  Також можливо провести захід із закупівлі сировини на довгостроковий період - 1 рік. Даний захід дасть підприємству більшу знижку на придбання сировини і збереже від можливої ​​переплати.

  Далі проведені розрахунки сировини раз на місяць і раз на рік (табл.3.8).

  Таблиця 3.2. порівняльні показники

  показник

  постачання сировини

  зміна

  Раз на квартал

  Раз в рік

  +/-

  %

  Обсяг поставки, л

  67500

  270000

  +202500

  +300

  Вартість сировини, руб. / Л

  120

  120

  -

  -

  Знижка,%

  3

  15

  +12

  +400

  Можливе збільшення ціни,%

  6

  -

  -

  -

  Разом

  8328,42

  27540

  -5773,68

  -17,33

  Таким чином, при поставці сировини раз на рік підприємство має знижку в 15%, уникає збільшення ціни на 6%, що становить загальну суму поставки в 27540 тис. Руб. При поставці сировини раз в квартал переплата в рік становить 5773,68 тис. Руб. Дана переплата знижує річний прибуток на 3%. Також варто відзначити, що при постачанні сировини раз в рік відбувається оборот грошових коштів, що вигідно для підприємства.

  Зниження трудомісткості продукції - найважливіший фактор підвищення продуктивності праці. Досягти зниження трудомісткості можливо за рахунок підвищення продуктивності праці.

  Продуктивність праці в звітному періоді знизилася на 20477,16 тис. Руб. Отже підприємству необхідно провести захід щодо збільшення продуктивності праці.

  Для цього йому необхідно ввести в експлуатацію нове обладнання - резервуар довідні з функцією перемішування, який забезпечить зниження робочого часу на доведення сировини, що в свою чергу збільшить обсяг випуску продукції (табл. 3.1).

  Таблиця 3.3. Показники часу і обсягу випуску нового обладнання

  показник

  значення

  Час на доведення сировини, ч

  4,0

  Обсяг випуску, дав

  1585,0

  Нижче наведено порівняння резервуара довідні з функцією перемішування з простим довідні резервуаром (табл. 3.2).

  Таблиця 3.4. порівняльні характеристики

  показник

  резервуар довідні

  Резервуар довідні. з ф-їй перемішування

  Зміна, +/-

  Час на доведення сировини, ч

  5,3

  4,0

  -1,3

  Обсяг випуску, дав (в день)

  1235,90

  1585,0

  +349,1

  Порівнюючи показники вдосконаленого обладнання з показниками звичайного обладнання слід зазначити: час на доведення скоротилося на 1,3 години (26%), отже, обсяг випуску продукції за день збільшився на 26% і складе 1 585 дав. Також варто відзначити, що даний захід спричинить скорочення штату працівників виробництва на 1 робочу силу, отже, знизитися фонд робочого часу.

  Далі наведені підсумкові показники (табл.3.3).

  Таблиця 3.5. Результуючі показники до і після впровадження заходу

  показник

  2008

  2009

  зміна

  до

  заходи

  після

  заходи

  +/-

  %

  Час на доведення сировини, ч

  5,3

  5,3

  4,0

  -1,3

  -26

  Обсяг випуску, дав (в день)

  1205,76

  1235,90

  1585,0

  +349,1

  +28,3

  Кількість працівників, чол

  243

  233

  232

  -1

  -0,43

  ФРВ, ч

  417960

  378392

  376632

  -1624

  -0,43

  Обсяг випуску, дав (на рік)

  248904,08

  236367,391

  297822,91

  +61455,52

  +26

  Трудомісткість, нормо-години

  1,68

  1,58

  1,24

  -0,34

  -21,5

  Виручка від реалізації, тис. Руб

  176234

  183451

  192843,7

  9392,7

  5,12

  Чистий прибуток, тис. Руб

  2971

  2997

  3119,9

  122,9

  4,1

  Аналізуючи дані таблиці, слід зазначити, що час на доведення сировини скоротилося на 26%, а обсяг випуску (в день) збільшився на 28,3%. Фонд робочого часу при скороченні штату на одну людину скоротився на +1624 годин (0,43%), річний обсяг випуску збільшився на 61455,52 дал (26%) і склав 297822,91дал.

  Таким чином, трудомісткість, в перший рік після впровадження заходу, скоротиться на 21,5%, що призведе до підвищення ефективності комерційної діяльності на 21,5%.

  Один з найбільш ефективних способів збільшення ефективності підприємства - збільшення чистого прибутку. Вивчивши звіт про прибутки і збитки слід зазначити, що на фінансовий результат головним чином впливають витрати обігу. Найбільш оптимальним способом зниження витрат обігу за статтею комерційні витрати - скорочення транспортних витрат.

  Для скорочення транспортних витрат підприємство бере в лізинг 2 автомобілі марки МАН, тим самим замінюючи їх на 3 автомобілі марки КАМАЗ, мотивуючи зниженням витрат ПММ на 100 км пробігу (табл.3.5)

  Таблиця 3.6. Транспортні витрати ТОВ "Ишимский ВВЗ" при придбанні а / м марки МАН

  витрати

  Сума, тис. Руб.

  Річна сума виплат

  1 850

  Заробітня плата

  348

  ПММ

  957,6

  зміст авто

  45

  Разом

  3200,6

  Транспортні витрати на 1 автомобіль марки МАН в зв'язку з цим заходом склали 3200,6 тис. Руб., Отже зміст двох автомобілів даної марки складе 6401,2 тис. Руб.

  Нижче наведені транспортні витрати на утримання автомобілів марки КАМАЗ (табл.3.6).

  Таблиця 3.7. Транспортні витрати до впровадження заходу

  показник

  значення

  З / п водіїв

  970

  ПММ

  9504

  Зміст автомобіля, тис. Руб.

  225

  Разом

  10699

  Таким чином, транспортні витрати на утримання п'яти автомобілів марки КАМАЗ до впровадження заходу становили 10664 тис. Руб.

  Далі наведені підсумкові показники (табл.3.7).

  Таблиця 3.8. Результуючі показники до і після впровадження заходу

  показник

  2007

  2008

  зміна

  до заходу

  після заходу

  +/-

  %

  Заробітна плата, тис. Руб.

  768

  970

  1090

  +120

  +12,4

  ПММ, тис. Руб.

  8640

  9504

  5479,2

  -4024,8

  -42,35

  Сума виплат по лізингу, тис. Руб.

  -

  -

  3700

  +3700

  -

  Зміст а / м, тис. Руб.

  160

  225

  180

  -45

  -20,0

  Разом

  9568

  10699

  10449,2

  -159,8

  -1,49

  Комерційні витрати, тис. Руб.

  12084

  11659

  11309,2

  -342,2

  -3,1

  Чистий прибуток, тис.руб.

  2971

  2997

  3089,91

  +92,91

  +3,1

  Аналізуючи підсумкові показники слід зазначити, що підприємство замінюючи 3 автомобілі марки КАМАЗ на 2 автомобілі марки МАН скорочує свої транспортні витрати на 342,2 тис. Руб., Тим самим знижуючи комерційні витрати на 3,1%. При зниженні комерційних витрат величина чистого прибутку зросте на 92,91 тис. Руб.

  На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені джерела підвищення ефективності комерційного підприємства, представлені в табл.3.9.

  Таблиця 3.9. Узагальнення заходів щодо підвищення ефективності комерційного підприємства,%.

  Заходи підвищення ефективності

  Розмір підвищення, тис. Руб.

  Введення в експлуатацію резервуара довідні

  з функцією перемішування

  122,9

  Збільшення обсягів виробництва горілки на 15%

  276,47

  Закупівля сировини на довгостроковий період

  90,63

  Придбання двох а / м марки МАН

  92,91

  Разом

  582,91

  В результаті впровадження на основі запропонованих вище чотирьох заходів в ТОВ "Ишимский ВВЗ" спостерігається підвищення ефективності комерційної діяльності.

  При впровадженні вдосконаленого обладнання рентабельність діяльності збільшилася на 0,03%.

  При придбанні автомобілів марки МАН і заміною ними трьох автомобілів КАМАЗ збільшило чистий прибуток на 3,1%, тим самим підвищило ефективність комерційної діяльності на 3,1%.

  Зниження фондомісткості і капіталоємності було досягнуто в результаті збільшення обсягу виробництва горілки на 15%. Збільшення виробництва сприяло збільшенню рентабельності діяльності на 0,06% і скорочення фондомісткості і капіталоємності на 2,08%.

  Можливе зниження ефективності можна запобігти, якщо регулярно удосконалювати планування, здійснювати прогресивну оплату праці, контроль за нормуванням витрат матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів і живої праці, покращувати облік матеріальних і трудових ресурсів, проводити аналіз господарської діяльності. Одним словом, необхідно знати всі фактори, що визначають ефективність комерційної діяльності, і вміти ефективно ними управляти.

  Оцінюючи комерційну діяльність ТОВ "Ишимский ВВЗ" при входженні його в ринок, ми встановили наступне:

  1. ТОВ "Ишимский ВВЗ" поступово адаптуються до ринкової ситуації, намітилися позитивні зміни в роботі. Комерційна діяльність ТОВ "Ишимский ВВЗ" в значній мірі активізувалася, відбулося поліпшення структури товарообігу внаслідок зростання обсягу і зміни складу товарної пропозиції на основі розширення географії міжрегіональних зв'язків. Підвищилася ступінь задоволення купівельного попиту, як за обсягом, так і за структурою. Це пов'язано з розширенням, оновленням асортименту і просуванням на ринок нових для населення району товарів.

  Однією з проблем ТОВ "Ишимский ВВЗ" в сфері просування товару на ринок є заборона проведення реклами на алкогольну продукцію постановою Уряду Російської Федерації в таких засобах масової інформації, як радіо і телебачення.

  До 2006 року ТОВ "Ишимский ВВЗ" обмежувалося лише поширення буклетів, що відбивають перелік і основні характеристики продукції, по певних регіонів Р.Ф.

  У 2007 році управління ТОВ "Ишимский ВВЗ" було прийнято важливе рішення - опублікувати інформацію про виробленої продукції в декількох російських друкованих виданнях:

  журнал-довідник "Ринок", відомий своєю популярністю в 460 містах Росії і видаючи загальним тиражем в 50.000 примірників, є одним з найбільш доступних і зручних джерел отримання інформації про основні виробниках на території Російської Федерації.

  В даний час ТОВ "Ишимский ВВЗ" виробив певний графік виходу реклами в перерахованих друкованих виданнях, використовуючи при цьому надані пільги в зв'язку з періодичним використанням даних послуг, виражені в безкоштовних рекламних підтримках.

  Виходячи з звуження споживчого попиту на продукцію, що випускається, і в результаті проникнення на ринки нелегальної і більш дешевої продукції, ТОВ "Ишимский ВВЗ", з метою збереження існуючих обсягів реалізації, необхідно інформувати більшу кількість потенційних покупців про своє існування і конкурентоспроможності пропонованих товарів шляхом розширення своєї фірмової реклами через доступні на сьогоднішній день канали.

  Використовуючи тільки 2 рекламних довідника, підприємство в 2008 році витратило 17 тисяч рублів при 8-ми стандартних виходах. Але вже в 2009 році видатки на аналогічні послуги склали 24,2 тисяч рублів. Це пояснюється більш якісним підходом до даного заходу - в рекламних цілях була використана обкладинка загальноросійського журналу-довідника "Ринок". Зробивши ставку на цей журнал, підприємство забезпечило увагою до своєї продукції до 14% потенційних оптових покупців, які отримують інформацію з аналогічних джерел (цифри взяті з статистичних досліджень, проведених цим же виданням методом прямого анкетування. З метою підвищення відсотковості, необхідно виявити і залучити інші видання , найбільш популярні видання. Такими сьогодні є такі журнали - довідники: "Контракт", "Постачання і продажу", "Оптовик", "Оптовий вісник", "Товари і ціни", "Російський робите ь ". Разом узяті, вони становлять основну частку серед подібного інформаційного джерела (близько 90%). Так," Контракт "користується попитом у 18%," Оптовик "- у 16%," Російський виробник "- у 19%. При сукупному Ви користуєтеся даних рекламних довідників, мета підприємства буде досягнута. витрати в цьому випадку розподіляться таким чином 2009 рік-28 тис. руб .; 2010 год-46 тис. руб .; 2011рік-65 тис. руб. (витрати були розраховані виходячи з існуючих розцінок).

  Як результат дослідження заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ" за період 2008-2009 рр. можна зробити висновок.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ" сприятлива в цілому ситуація щодо величини оборотних виробничих фондів в складі оборотних коштів, але небажана тенденція зміни частини основних фондів в активах, про що свідчать відповідні розраховані показники. Тому слід звернути увагу на можливість подальшого рекомендованого зменшення розміру співвідношень шляхом збільшення обсягів реалізації продукції.

  Доцільним вважається проведення заміни обладнання ТОВ "Ишимский ВВЗ", яке мало тенденцію до старіння, шляхом продажу останнього, а виручені кошти направити на придбання нового і на розширення виробничої діяльності.

  На основі розрахунків коефіцієнтів загальної ліквідності випливає, що на балансі знаходилися надлишкові активи, які потенційно могло бути використані. Ця ситуація вимагає ретельного дослідження структури наявних активів та шляхів ефективного їх використання з метою досягнення позитивних зрушень в діяльності ТОВ "Ишимский ВВЗ". Слід звернути увагу на поліпшення своєчасного непогашення заборгованості ТОВ "Ишимский ВВЗ" перед своїми кредиторами. Розраховані коефіцієнти абсолютної ліквідності виявили недостатню частину найбільш ліквідних активів у складі активів підприємства, що необхідно виправити шляхом прискорення реалізацій продукції. Цьому також сприятиме поліпшення, - визнає факт за аналізований період, - ліквідності дебіторської заборгованості, а також скорочення термінів погашення заборгованості покупців. Необхідною для ТОВ "Ишимский ВВЗ" є також забезпечення можливості покриття своєї кредиторської заборгованості за рахунок коштів дебіторів.

  висновок

  На підставі проведеного аналізу ТОВ "Ишимский ВВЗ" можна зробити наступні висновки:

  В результаті порівняльного аналізу за техніко-економічними показниками видно, що в 2007 році відбулося зростання обсягу виробництва на 52 тонни. Збільшення обсягів виробництва пояснюється розширенням ринку збуту і збільшенням купівельного попиту. Реалізовано продукції за 2007 рік на суму 7970 тис. Руб, що на 1075 тис. Руб. більше ніж в 2006 році.

  Прибуток підприємства в 2007 році склала 906 тис. Руб., Що в порівнянні з 2006 роком менше на 149 тис. Руб. При цьому собівартість в 2007 році склала 3907 тис. Руб., Що на 617 тис. Руб. більше ніж в 2006 році.

  За 2007 рік фонд заробітної плати склав +1755 тис. Руб., Що в порівнянні з 2006 роком більше на 609 тис. Руб. В цьому ж році відбулося збільшення числа працівників з 25 до 33 осіб, в зв'язку, з чим підвищилася продуктивність праці.

  ТОВ "Ишимский ВВЗ" в 2008 р отримало чистий прибуток у розмірі 2971 тис. Руб., Причому прибуток до оподаткування склав 780 тис. Руб.

  Загальна сума прибутку за 2007 р в порівнянні з 2006 р підвищилася на 39 тис. Руб., Прибуток до оподаткування знизився на 24 тис. Руб.

  Зростання прибутку відбулося в основному за рахунок:

  збільшення виручки на 3281 тис. руб. або на 0,2%;

  збільшення інших доходів і зниження витрат на 0, 16% і 0,31% відповідно;

  зниження платежів до бюджету на 0,88% або на 24 тис. руб.

  Проаналізувавши фактори, що впливають на рентабельність продажів, було виявлено, що рентабельність в 2007 році знизилася на 1,07%, даний спад стався за рахунок:

  1) збільшення виручки на 20%, при цьому рентабельність збільшилася на 16%;

  зростання собівартості на 20,4% в 2007 році, рентабельність продажів при цьому знизилася на 13,57%.

  збільшення комерційних витрат на 26,2% до 2007 року, виходячи з цього рентабельність знизилася на 3,5%.

  В результаті проведеного факторного аналізу було виявлено, що збільшення товарообігу на +1075 тис. Руб. призвело до збільшення прибутку на 45,5 тис. руб., за рахунок збільшення витрат обігу на 1% прибуток знизився на 63,8 тис. руб., за рахунок зниження рівня валового доходу прибуток знизився на 167,37 тис. руб.

  В динаміці показників прибутку можна відзначити наступне: прибуток від реалізації зменшується, а виручка від реалізації зростає, це свідчить про відносне збільшення витрат на виробництво продукції.

  Однак для успішного розвитку виробничої діяльності, підприємству необхідно використовувати можливі резерви зростання фінансових результатів, тобто прибутку, рентабельності.

  Розроблені конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже, і без збільшення суми постійних витрат, дозволили збільшити прибуток підприємства, а значить і запас його фінансової міцності.

  Основними джерелами підвищення ефективності є: збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, зниження транспортних витрат за рахунок придбання власного транспортного засобу.

  Резерв зростання прибутку по скороченню транспортних витрат, за допомогою придбання власного транспортного засобу дозволив збільшити суму прибутку на 20,3 тис. Рублів.

  Резерв зростання прибутку по поліпшенню якості продукції дозволив збільшити прибуток на 8 тис. Руб.

  Резерв зростання прибутку із закупівлі великими партіями у постачальника дозволив збільшити прибуток підприємства на 8 тис. Руб.

  У ТОВ "Ишимский ВВЗ" є всі необхідні умови господарського розвитку в ринкових умовах для подальшого зміцнення його діяльності.

  Виконання цих пропозицій значно підвищить ефективність управління прибутком на підприємстві.

  Список літератури

  1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушкін. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 471 с.

  2. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, П.П. Павлова та ін .; Під ред. Проф. Н.В. Колчин. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 447с.

  3. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Підручник / За ред. А.Н. Соломатіна. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М., 2002. - 292с.

  4. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: ИНФРА - М, 2001. - 336с. / Под ред. Г.В. Савицька.

  5. Економічний аналіз в торгівлі: Навчальний посібник / За ред. М.І. Баканова. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 400с.

  6. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит .: Підручник для вузів / Під ред. проф.Г.Б. Поляка. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2-е изд., 2001 - 512с.

  7. Аналіз фінансово - господарської діяльності: Підручник. - 5-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво - торгова корпорація "Дашков і К", 2005. - 352с.

  8. Підприємництво: Підручник. - 2-е вид. испр. - М .: Справа / Под ред. А.В. Бусигін, 2000 - 452с.

  9. Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / За ред. Т.Б. Бердникова. - М .: ИНФРА - М, 2001. - 425с.

  10. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / За ред. В.В. Ковальова, О.Н. Волкової. - М .: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2004. - 368с.

  11. Аналіз фінансового стану підприємства: Підручник / За ред. В.В. Ковальова, В.П. Привалова. - М .: ИНФРА - М, 2000 - 455с

  12. Короткий словник по податках [Текст]: словник / Є.І. Александрова, Б.Т. Лагутенко. - М .: Економіка, 1998. - 128 с.

  13. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст]: навчальний посібник / М.С. Абрютіна. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2000. - 512 с.

  14. Організація і технологія зовнішньоторговельних операцій [Текст]: навчальний посібник / О.П. Матвєєва. - М .: Інформаційно-впроваджувальний центр "Маркетинг", 2000. - 160 с.

  15. Бухгалтерський облік товарних операцій [Текст]: виробничо-практичне видання / В.В. Патров, М.Л. Пятов. - [Б. м .: б. в.]. - 240 с.

  16. Маркетинг і логістика [Текст]: навчальний посібник / Е.А. Голіков. - 2-е вид. - М .: ІД "Дашков і К °", 2000. - 410 с.

  17. Товарна експертиза [Текст]: підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями та фахівців в області комерції / Н.М. Чечоткін, Т.І. Путіліна, В.В. Горбунева; ред.С.М. Самаріна, ред. Ш.К. Галанцев. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. - 511 с.

  18. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств [Текст]: підручник для студентів вузів / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Маркетинг, 2001. - 400 с.

  19. Сертифікація послуг роздрібної торгівлі: правове забезпечення [Текст]: збірник нормативних документів станом на 1 грудня 2000р. - М .: Інформ. - внедр. центр "Маркетинг", 2000. - 276 с.

  20. Якість непродовольчих товарів [Текст]: навчальний посібник для студентів вузів, що навч-ся по спец. "Товарознавство та експертиза товарів" / М.В. Сіроштан, Е.Н. Міхеєва. - М .: Дашков і Кє, 2000. - 163 с.

  21. Комерція і технологія торгівлі [Текст]: підручник для студентів вузів / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. - 2-е вид. - М .: Маркетинг, 2000. - 443 с.

  22. Основи торгівлі. Оптова торгівля [Текст]: настільна книга керівника, головного бухгалтера та юриста / Щур Денис Леонідович, Труханович Л.В. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Річ навіть і сервіс, 2000. - 539с.

  23. Бізнес-планування в торгівлі: методичні підходи та практичні рекомендації [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Комерційна діяльність" / М.М. Скриба, І.М. Микулич, Р.П. Валевич. - Мінськ: БГЕУ, 2000. - 216 с.

  24. Торговельна справа: економіка, маркетинг, організація [Текст]: підручник для студентів вузів, обуч-ся по спец-ти "Економіка і управління підприємствами торгівлі": Рекомендовано Міносвіти / ред. Брагін Л.А., ред. Данько Т.П. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 560 с.

  25. Економіка і організація діяльності торгового підприємства [Текст]: підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями / ред. Соломатін А.Н. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 294 с.

  26. Економіка товарного обігу [Текст]: підручник для студентів торгових вузів / П.В. Петров, А.Н. Соломатін. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 220 с.

  27. Практикум з фінансового менеджменту: технологія фінансових розрахунків з відсотками [Текст]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси і кредит" / В.А. Морошкин, А.Л. Ломакін. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 112 с.

  28. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: навчальний посібник / І.А. Сіліфонкіна; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. - 116 с.

  29. Конкурентоспроможність товарів [Текст]: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями: "Менеджмент", "Маркетинг", "Товарознавство" / Ш.Ш. Магомедов. - М .: Дашков і К ?, 2003. - 294 с.

  30. Економічна теорія [Текст]: підручник за фахом 060800 "Економіка і управління на підприємстві (по галузях)" / Л.Г. Симкина. - М. [и др.]: ПІТЕР, 2008. - 382 с.

  31. Мікроекономіка [Текст]: навчальний посібник за спеціальністю 060800 Економіка і управління на транспорті (по галузях) / Л.Г. Симкина, Б.В. Корнійчук. - 2-е вид. - СПб. [И др.]: Пітер, 2003. - 432 с.

  32. Економічна теорія в питаннях і відповідях [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та викладачів економічних дисциплін / відп. ред.В.М. Бєлоусов. - Ростов н / Д: Фенікс, 1998. - 510 с.

  33. Економіка підприємства [Текст]: курс лекцій / В.А. Кейлер. - М .: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2000. - 132 с.

  34. Економіка перехідного періоду [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Економіка" і спеціальності "Теоретична економіка" / під ред .: В.В. Радаева, А.В. Бузгалін. - М .: Изд-во ун-ту, 1995. - 416 с.

  35. Основи економічної теорії: Мікроекономіка [Текст]: підручник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Р.М. Нурієв. - М .: Вища школа, 1996. - 448 с.

  36. Фінанси: Підручник / За ред. проф.О.І. Литовченко. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і Кє", 2004. - 724с.

  37. Фінанси: Підручник - 2-е изд., Перераб. і доп. / Під ред.В. В. Ковальова. - М .: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2004. - 694с.

  38. Економіка підприємства: 100 екзаменаційних відповідей. / Експрес-довідник для студентів вузів. - М .: ІКЦ "Март", Ростов н / Дону: Видавничий центр "Март", 2003. - 352с.

  39. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова, 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 520с.

  40. Економіка підприємства, Підручник. - 4-е изд., Перераб. і доп. / Семенов В.М., Баєв І.А., Терехова І.О., Кузьмін А.П., під ред. Семенова В.М. - М .: Центр економіки, 2001. - 363с.

  41. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Підручник / Соломатіна А.Н. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003 - 292 с.

  42. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / Стоянова Е.С. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд-во "Перспектива", 1998. - 656 с.

  43. Економіка підприємства: Підручник / Титов В.І. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2004. - 462 с.

  44. Фінансовий менеджмент: Управління фінансами підприємства: підручник для студ. вузів. / Тихомиров Е.Ф. - М .: Видавничий центр "Академія", 2006. - 384 с.

  45. Кількісні методи аналізу господарської діяльності / Томар Р. Пер. з англ. - М .: справа і сервіс, 1999..

  46. ​​Мікроекономіка. Економіка підприємства (фірми). Вид. 3-е доп. і перер. / Чечевицина Л. н.3-е доп. і перер. - Ростов н / Д: вид-во "Фенікс", 2003. - 448 с. (Серія "Середня професійна освіта").

  47. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Чечевицина Л.Н. - Ростов н / Д: Феникс, 2006.

  48. Аналіз фінансово-господарської діяльності: / Чуєв І.М., Чечевицина Л.Н. Навчальний посібник - 2004.

  49. Економіка, організація і планування виробництва на підприємстві. Навчальний посібник для студентів економічних факультетів і вузов.2-е изд., Доп. і перераб. / Шепеленко Г.І. - Ростов-на-Дону: видавничий центр "МарТ", 2001.

  50. Фінанси підприємств: менеджмент і аналіз. - М .: / Шеремет А.Д., Іонова А.Ф. ИНФРА - М, 2004.

  51. Методика фінансового аналізу - М .: / Шеремет А.Д., Сайфушен Р.С. ИНФРА-М, 1995.

  52. Методика фінансового аналізу - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: / Шеремет А.Д., Сайфулін Р. С, Негашев Є.В. ИНФРА - М, 2000.

  додаток

  ЛИСТ 1. Основні техніко-економічні показники комерційного підприємства ТОВ "Ишимский ВВЗ"

  показник

  рік

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Чисельність, чол

  335

  323

  300

  278

  243

  Виручка від продажу товарів, тис.руб.

  214583

  212785

  128965

  сто тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят дві

  176234

  Чистий прибуток, тис. Руб.

  2945

  5646

  374

  773

  2971

  Рентабельність економічна,%

  17,87

  24,93

  19,78

  17,01

  14,3

  Рентабельність виробництва,%

  17,89

  25,02

  19,81

  17,02

  14,31

  Рентабельність продукції,%

  1,95

  9,43

  -7,09

  4,95

  8,7

  Рентабельність трудових витрат,%

  0,13

  0,24

  Скачати 155.5 Kb.

  Головна сторінка
  Контакти

      Головна сторінка  Розробка заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства

  Скачати 155.5 Kb.