Розробка уроку з фізики (8класс)
Скачати 39.41 Kb.
Дата конвертації30.09.2017
Розмір39.41 Kb.
ТипРозробка

Урок «відкриття» нового знання.Автор: Ростовцева Людмила Геннадіївна, вчитель фізики обласного державного загальноосвітнього казенного установи - кадетської школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків «Іркутський гвардійський кадетський корпус Ракетних військ стратегічного призначення».Тема уроку: «Теплопередача».Предмет: фізика. Клас: 8. Тема уроку: «Теплопередача» (розділ «Теплові явища» урок № 3). Підручник: Фізика 8 кл. А. П. Перишкін, М .: Дрофа. Тип уроку: урок «відкриття» нового знання.

Діяльнісна мета: формування в учнів умінь реалізації нових способів дії.

Освітня мета: створення умов для формування уявлень учнів про види теплопередачі - теплопровідності, конвекції, випромінювання.

Особистісні дії: смислообразованіе: визначення межі свого знання і «незнання», внутрішньої позиції до проблеми.

Регулятивні дії: цілепокладання, планування, прогнозування, контроль, корекція, самооцінка, саморегуляція.

Пізнавальні дії: аналіз, порівняння, аналогія, робота з інформацією, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, вибір найбільш ефективних способів вирішення, побудова логічної ланцюга міркувань.

Комунікативні дії: планування навчального співробітництва, формулювання і аргументація своєї думки в групі.

Навчальні завдання уроку: сформувати поняття: теплопровідність і пояснити процес на основі молекулярної будови речовини; конвекція і з'ясувати причини її виникнення, вивчити приклади прояву в природі; випромінювання і вивчити його властивості.

Р азвівающіе завдання: розвивати дослідницькі компетенції учнів, вміння сприймати і представляти інформацію в словесній, символічної, образної формах, робити аналіз результатів експериментальної діяльності, застосовувати отримані знання для вирішення якісних завдань, поглибити знання учнів про роль теплопередачі в різних областях людської діяльності.

Виховні завдання уроку: формувати ставлення до ділової співпраці в групі, вміння ефективно співпрацювати і будувати продуктивну взаємодію з однолітками, уміння аргументувати свою точку зору, сперечатися і відстоювати свою позицію не ворожим для опонентів чином.

Методи: дослідний, інтерактивний.

технологія: навчання на основі «проблемної ситуації», розвивальне навчання.

Форми роботи учнів: б еседа; робота в групах; робота з підручником.

Необхідне обладнання: засоби ІКТ: ПК (для вчителя); відеопроектор. 1. Мотивація до навчальної діяльності. 1 хв.Привіт, восьмикласники, готові вивчати зі мною фізику. Мене звуть Людмила Геннадіївна.

Фізика відкриває очі людині не тільки на величезний навколишній світ, а й на велич людського духу і розуму.

Хлопці, ви вже знаєте, що теплопередача або теплообмін - це спосіб зміни внутрішньої енергії, а зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок зміни енергії інших тіл. Передача теплоти йде в одному напрямку: внутрішня енергія більш нагрітого тіла зменшується, а більш холодного - збільшується.

Для того щоб зберегти температуру тіла постійною, наприклад, тварина повинна або зменшити втрати тепла ефективним захистом, або збільшити виробництво тепла. Тому, з наближенням зими хутро ставати густіше і довше.

Щоб розуміти ці явища, давайте згадаємо методи вивчення фізичних явищ - вивчити теорію, провести експеримент. 1. Актуалізація і фіксування індивідуального труднощі в пробному дії.

5 хв.Фронтальне опитування:

1. Пригадайте, якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла певної маси?

2. Що називають тепловим рухом молекул?

3. Як взаємодіють між собою молекули?

4. Ножиці і олівець, що лежать на столі, мають однакову температуру. Чому ж на дотик ножиці здаються холодніше олівця?

5. Коли вітрильним судам зручніше входити в гавань?

6. Чому сніг в місті тане швидше, ніж в поле?3.Виявлення місця і причини труднощі. 1 хв.Проблема: як подорожує тепло (енергія) від одного тіла до іншого?

Скільки способів передачі енергії можна виявити?

Якими особливостями володіють ці способи передачі енергії?4. Побудова виходу зі скрути. 1 хв.Мета: розкрити сутність явищ теплопередачі.

Сформулюйте гіпотезу. Гіпотеза: енергія може подорожувати трьома способами.

Перенесення енергії відбувається неоднаково і залежить від агрегатного стану речовини.

"Мозковий штурм" по виявленню питань підлягають дослідженню в групах.

1. Назва способів передачі енергії.

2. Механізм передачі енергії.

3. Досвід, який ілюструє даний вид теплопередачі.

4. Використання даного виду теплопередачі.

5. Особливості даного виду теплопередачі.

5. Реалізація побудованого проекту і рішення вихідної задачі. 15 хв.Як переконатися вірна гіпотеза або помилкова? (провести експеримент). Кожній групі необхідно встановити механізм передачі енергії і особливості теплопередачі, виконуючи експеримент. При виконанні роботи, ви будете заповнювати карти дослідження в таблиці 1. Щоб провести експеримент і заповнити таблицю, учням необхідно скористатися підручником. Через 5 хв ви афішіруете отримані результати.

Таблиця 1. Карта дослідження.

Назва способів передачі енергії.


Визначення способу теплопередачі

Досвід, який ілюструє даний вид теплопередачі

Механізм передачі енергії

Особливості даного виду теплопередачі.Учні в класі складають кількість груп по числу дослідів.

Досвід перший, який показує передачу внутрішньої енергії від однієї частини тіла до іншої. До кінця мідного дроту прикріпимо пластиліном кілька цвяхів. При нагріванні іншого кінця дроту пластилін буде танути, і гвоздики почнуть поступово відвалюватися. Спочатку відпадуть гвоздики, розташовані ближче до полум'я, а потім всі інші.

Досвід другої, який показує передачу внутрішньої енергії від одного тіла до іншого. До стержнів, виконаним з різних твердих речовин дерево, скло, залізо, алюміній, і мідь, пластиліном прикріпимо гвоздики. Верхні кінці цих стрижнів прогріваються в гарячій воді. Через деякий час гвоздики почнуть відпадати - спочатку від мідного стрижня, потім від алюмінієвого, потім від залізного. Чекати, коли прогріються скляний і дерев'яний стрижні, доведеться дуже довго.

Досвід третій за визначенням теплопровідності рідини. Нагріємо верхню частину пробірки з водою. Вода у поверхні скоро закипить, а у дна за цей час тільки прогріється.

Досвід четвертий за визначенням теплопровідності в газах. Суху пробірку одягнемо на палець і нагріємо денцем вгору. Палець при цьому довго не відчує тепла.

Досвід п'ятий за визначенням конвекції в газах. Паперову вертушку помістити над світиться електричною лампочкою. Під дією піднімається нагрітого повітря вертушка починає обертатися.

Досвід шостий за визначенням конвекції в рідинах. Дві колби з кристалами марганцю нагрівати. У першій колбі вода нагрівається сама (природна конвекція). У другій колбі вода нагрівається і перемішується (вимушена конвекція).

Досвід сьомий за визначенням третього способу теплопередачі - випромінювання. Рідинний манометр за допомогою гумової трубки з'єднують з теплопріёмніком. Якщо до темній стороні теплопріёмніка піднести нагріте тіло, то рівень рідини в коліні манометра знизиться. Якщо потім нагріте тіло піднести до світлій стороні, то рівень рідини в манометрі підвищиться.

Пам'ятайте правила роботи в групі:

  1. Умій слухати інших і поважай їхню думку.

  2. Чи не перебивай того, хто говорить.

  3. Не бійся висловлювати свою точку зору.

  4. Говори чітко і по суті.

  5. Якщо ти з кимось не згоден, переконайся, що ти критикуєш ідею, а не людини.  1. Етап первинного закріплення з коментуванням у зовнішній промови. 10 хв.Подання роботи груп і заповнення таблиці 2.Назва виду теплопередачі

Причини виникнення

Особливості

теплопровідністьКонвекціявипромінюванняІснує три способи теплопередачі:

 1. Теплопровідність.

 2. Конвекція.

 3. Випромінювання.

Теплопровідність - це явище передачі внутрішньої енергії від однієї частини тіла до іншої або від одного тіла до іншого при їх безпосередньому контакті.

Теплопровідність здійснюється в результаті теплового руху і взаємодії молекул (атомів).

Пояснення досвіду. У мідному дроті (як і у всіх твердих тілах) молекули здійснюють коливальні рухи біля своїх положень рівноваги. При нагріванні швидкість коливального руху молекул металу збільшується в тій частині дроту, яка ближче розташована до полум'я. Ці молекули взаємодіють з сусідніми молекулами і передають їм частину своєї енергії. В результаті чого підвищується температура відрізка дроту. Потім збільшується швидкість коливального руху молекул в наступних відрізках дроту і т. Д., Поки не прогріється вся дріт. Самі молекули, передаючи кінетичну енергію, не змінюють своє місце розташування, тобто сама речовина не переноситься.

Такий механізм передачі енергії характерний для дослідів №2 передачі внутрішньої енергії від одного тіла до іншого, №3 передачі внутрішньої енергії в рідинах, №4 передачі внутрішньої енергії в газах.

Висновок до досвіду №2. Метали добре проводять тепло, тобто мають велику теплопровідність. Найбільшою теплопровідністю володіють срібло і мідь.

Висновок до досвіду №3. У рідин теплопровідність невелика, за винятком ртуті і розплавлених металів. Це пояснюється тим, що молекули в рідинах знаходяться на великих відстанях, ніж в твердих тілах.

Висновок до досвіду №4. Теплопровідність газів ще менше, ніж в рідинах і твердих тілах. Це пояснюється тим, що молекули в газах знаходяться ще на більшій відстані, ніж в рідинах.

Поганою теплопровідністю мають волосся, пір'я, шерсть пробка і інші пористі тіла. Це пов'язано з тим, що між волокнами цих речовин міститься повітря.

Найнижчою теплопровідністю володіє вакуум. У ньому практично немає молекул.

Конвекція - це явище передачі внутрішньої енергії переміщаються струменями або потоками самої речовини.

Нагріті газ і рідина розширюються і стають менш щільними, ніж холодні. Під дією сили Архімеда теплі гази і рідини піднімаються вгору, а холодні шари під дією сили тяжіння опускаються вниз. Холодні шари, опустившись вниз, в свою чергу нагріваються і знову витісняються менш нагрітими шарами. Завдяки такому руху весь газ або рідина рівномірно прогрівається.

Розрізняють два види конвекції: природну (вільну) і вимушену. Прикладом природної конвекції є нагрівання повітря в кімнаті. Прикладом вимушеної конвекції є перемішування рідин ложкою, насосом.

Рідини і гази необхідно нагрівати знизу.

Випромінювання - це явище передачі внутрішньої енергії у вигляді електромагнітних хвиль.

Пояснення досвіду. Повітря в теплопріёмніке нагрівся і розширився і опустив стовпчик рідини в коліні, з'єднаному з теплопріёмніком.

Будь-яке нагріте тіло є джерелом випромінювання. Випромінювання може відбуватися у вакуумі. Адже сонячна енергія доходить до землі.

Темні тіла краще поглинають енергію і краще віддають її в навколишнє середовище. 1. Етап самостійної роботи з самопроверкой за зразком. 5 хв.Короткочасна самостійна робота. На індивідуальних аркушах.

1. На якому із способів теплопередачі засновано нагрівання твердих тіл?

А. Теплопровідність

Б. Конвекція

В. Випромінювання

2. Який вид теплопередачі супроводжується перенесенням речовини?

А. Теплопровідність

Б. Випромінювання

В. Конвекція

3. Яка з перерахованих нижче речовин має найбільшу теплопровідність?

А. Хутро

Б. Дерево

С. Сталь

4. Як з перерахованих нижче речовин має найменшу теплопровідність?

А. Свинець

Б. Тирса

В. Мідь

5.Назовите можливий спосіб теплопередачі між тілами, розділеними

безповітряним простором?

А. Випромінювання

Б. Конвекція

В. Теплопровідність

6. Металева ручка і дерев'яні двері будуть здаватися на дотик однаково нагрітими при температурі ...

А. вище температури тіла

Б. нижче температури тіла

В. рівній температури тіла

7. Що відбувається з температурою тіла, якщо воно поглинає стільки ж енергії, скільки випромінює?

А. Тіло нагрівається.

Б. Температура тіла не змінюється.

В. Тіло охолоджується.

8. На якому способі теплопередачі засновано водяне опалення?

А. Випромінювання

Б. Конвекція

В. Теплопровідність


 1. Етап включення нового знання в систему знань і повторення. 5 хв.


Вирішити завдання. Повернемося в початок уроку і пояснимо завдання з точки зору теорії теплопередачі.

1. Ножиці і олівець, що лежать на столі, мають однакову температуру. Чому ж на дотик ножиці здаються холодніше олівця? (Теплопровідність металу більше, ніж теплопровідність дерева, він швидше забирає тепло від руки, тому ми відчуваємо прохолоду).

2. Коли вітрильним судам зручніше входити в гавань? (Вдень, коли бриз дме з моря на сушу. Повітря над сушею нагрівається сильніше і піднімається вгору, так як щільність його менше, ніж щільність навколишнього холодного повітря. В результаті тиск повітря біля поверхні Землі зменшується і до місця зниженого тиску приходить більш холодне повітря з моря. Це денний бриз. Вночі спостерігається зворотне явище: суша, прогріта за день, остигає швидше, ніж вода; остигає і збільшує свою щільність і повітря над сушею. Так виникає нічний бриз - вітер з суші на море).

3. Чому сніг в місті тане швидше, ніж в місті? (В місті сніг більш брудний, а значить більш темний, тому, він поглинає сонячні промені, нагрівається і швидше починає танути. А білий сніг в поле, в більшій мірі, відбиває сонячні промені, ніж поглинає, тому, довше прогрівається і повільніше тане) .


 1. Етап рефлексії навчальної діяльності на уроці. 2 хв.


Давайте підіб'ємо підсумки. Чи виконали поставлену мету? А що ви дізналися нового на уроці? Чого навчилися? Як ви вважаєте то, чого ви сьогодні навчилися, стане в нагоді вам в житті?

Лист самооцінки. Сьогодні на уроці я:

   1. Активно допомагав товаришам по групі.

   2. Дізнався багато цікавого і мені це може стане в нагоді в житті.

   3. Зрозумів, як переноситься енергія при теплопередачі.

   4. Навчився самостійно планувати і проводити експеримент.

   5. Висловлював свою думку.Д / з §5 «Теплопровідність», стр.26-30; §6 «Конвекція» стр.32-34; §7 «Випромінювання» стор. 36-38. Упр.1, 2, 3.


6
Скачати 39.41 Kb.