• 2. метапредметний
 • Хід уроку
 • 2. Вступне слово вчителя, постановка проблемного питання.
 • 4. Формулювання теми і завдань уроку.
 • 5. Вивчення нових знань.
 • Технологічна карта виконання практичної роботи для 1 групи.
 • Технологічна карта виконання практичної роботи для 2 групи.
 • 6. Первинне закріплення матеріалу.
 • Практичне застосування отриманих знань на досвіді.
 • 8. Основне закріплення знань учнів за новою темою.
 • Розробка уроку фізики в 7 класі по темі: «Умови плавання тіл»
  Дата конвертації28.05.2017
  Розмір40.4 Kb.

  Розробка уроку фізики в 7 класі по темі: «Умови плавання тіл» (37 урок в темі «Механічні явища). Урок включає дослідницьку лабораторну роботу, захист проектів по темі: «Плавання тіл» і рішення якісних задач по темі.

  Тема уроку: "Умови плавання тіл".

  Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, урок-дослідження.


  Мета уроку: організація продуктивної діяльності школярів, спрямованої на досягнення ними результатів:

  1. Предметних:

  - зрозуміти сенс умов плавання тіл;

  - оволодіти досвідом вирішення проблем і досвідом евристичної діяльності при вирішенні якісних фізичних задач по темі, що вивчається;

  - оволодіти досвідом дослідницької діяльності в процесі самостійного вивчення умов плавання тіл при роботі в групі;

  - використання для пізнання навколишнього світу різних методів (спостереження, вимірювання, досвід, експеримент);

  - розуміння цінності: «успіх як самостійне подолання труднощів»


  2. метапредметний:

  • в пізнавальної діяльності

  - вміння розрізняти факт, думка, доказ, гіпотезу;

  - дослідити нескладні практичні ситуації, висунення припущень, розуміння необхідності їх перевірки на практиці.

  • в інформаційно-комунікативної діяльності

  - вміння вступати в мовне спілкування, брати участь в діалозі (розуміти точку зору співрозмовника, визнавати право на іншу думку).

  - відображати в усній і письмовій формі результати своєї діяльності.

  - формування умінь сприймати, переробляти і пред'являти інформацію в словесній, образної, символічної формах;

  - розвиток монологічного та діалогічного мовлення, вміння висловлювати свої думки і здатності вислуховувати співрозмовника, розуміти його точку зору, визнавати право іншої людини на іншу думку.

  • в рефлексивної діяльності

  - постановка цілей, планування, самоконтроль і оцінка результатів своєї діяльності;

  - формування умінь працювати в групі, представляти і відстоювати свої погляди і переконання, вести дискусію;

  - пошук і усунення причин труднощів, що виникли;

  - усвідомлене визначення сфери своїх інтересів і можливостей;

  - володіння вміннями спільної діяльності: узгодження і координація діяльності з іншими її учасниками; об'єктивне оцінювання свого внеску у вирішення загальних завдань колективу.


  3. Особистісних:

  1) Стимулювати здатність мати власні думки.

  2) Зробити навчання такої цікавої, корисної та захоплюючої, щоб хотілося продовжувати вчитися і після закінчення школи

  3) Виробити упевненість у взаєминах з людьми і навчитися нічого не приймати на віру.

  4) Самостійно здобувати нові знання та практичні вміння.


  устаткування:

  • судини з водою, молоком та олією, набір тел рівного об'єму, але різної щільності, динамометр, алюмінієві циліндри, шматочок парафіну, яйце, сіль, ареометр;

  • комп'ютерна презентація в програмі Smart «Плавання тіл»;

  • технологічна карта уроку (для кожного учня), таблиця щільності;

  • комп'ютер, проектор, інтерактивна дошка.

  Хід уроку:

  1.Організаціонний момент.

  - Добрий день всім! Дорогі хлопці, сьогодні у нас з вами трохи незвичайний урок. У класі присутні гості. У всьому ж іншому все, як завжди. Тому глибоко зітхнули! Розправили плечі! Прошу сідати.

  2. Вступне слово вчителя, постановка проблемного питання.

  Сподіваюся, на сьогоднішньому уроці ви ще раз оціните переваги унікальної науки про природу - фізики. Саме вона дає багату поживу розуму, почуттів і рукам того, хто зможе докласти зусиль для проникнення в її світ. Фізика - це вміння розмовляти з природою на її мові. Фізика - це можливість розуміти природу і її властивості; це радість пізнання; це дотик до загадок природи.

  На суші гусак справляє враження малорухомої, незграбною птиці. "На червоних лапках гусак важкий ..." - так писав А. С. Пушкін, застосовуючи дуже виразне слово "важкий" для характеристики птиці. Але ось гусак увійшов у воду і поплив ... Тепер ми бачимо вже легку, граціозну птицю, що рухається швидко і вільно. Навіть подуву вітру досить, щоб змінити швидкість її руху.

  Покладіть на стіл пробку або пластмасову кришечку і подуйте на неї збоку. Вона не зрушить з місця. Помістіть пробку на поверхню води - від подуву вона легко починає рухатися. Чому така зміна? (Відповідь, до якого необхідно прийти в ході уроку: Сила тертя у воді набагато менше сили тертя між твердими тілами. Тому і птах легко ковзає по воді.)

  3. Актуалізація знань

  Сьогодні на уроці ми відправимося в подорож.

  Придивляйтеся до хмар

  Прислухайтеся до птахів,

  Доторкайтеся до джерел -

  Ніщо не повториться

  За миттю мить, за годиною годину

  Впадайте в здивування.

  Все буде так і все не так

  Через одну мить.

  У дорогу ми візьмемо багаж

  Підручник, ручку, олівець,

  Зошит і знань саквояж.

  А знання по темі «Архимедова сила». Давайте перевіримо їх за допомогою наступних питань.

  учитель

  учні

  1. Яка сила виникає при зануренні тіла в рідину?

  2. Куди ця сила спрямована?

  3. Від чого вона залежить?

  4.А якщо тіло не повністю занурене в рідину, то як визначається архимедова сила?

  5. Однакова чи архимедова сила буде діяти на три тіла, занурені в одну і ту ж рідина, що мають однакові обсяги?

  6. Як ці тіла будуть вести себе в воді?


  (Досвід: три зовні однакових контейнера опустити в посудину з водою. Один тоне, другий - плаває наполовину в воді, третій знаходиться на поверхні. Чому так відбувається?) І сьогодні нам належить розібратися в одній з них: яка причина плавання тел.

  архимедова сила

  Вертикально вгору.


  Від обсягу тіла і щільності рідини.

  FА = gρжVТ

  Тоді для підрахунку треба використовувати обсяг зануреної частини тіла.


  Так
  Висловлюють свою думку (тонути, плавати всередині, спливати)

  1. Що ви спостерігаєте? Чому?  2. Куди спрямована сила тяжіння? Від чого залежить? Чому дорівнює? Як знайти масу тіла по його щільності?


  3.Вернемся до досвіду. Які значення сили тяж. в кожному випадку?

  4. Складіть співвідношення для двох сил в кожному випадку і визначте напрямок рівнодіючої сил.

  Перше тіло потонуло, друге плаває всередині рідини, а третє - плаває на поверхні. На тіло в рідині крім сили Архімеда діє сила тяжіння.

  Вертикально вниз.

  Від маси тіла прямо пропорційно. Fтяж = gm,

  m = ρтV

  Різні.

  FТ> FА, R ↓, тоне;

  FТ = FА, R = 0, плаває всередині жид.


  4. Формулювання теми і завдань уроку.

  Питання про плавання тіл дуже важлива практична задача. У природі плавання тіл можна спостерігати повсюдно. Плавають тварини і птахи, рослини і комахи, плавають судна, сконструйовані людиною. Сьогодні постараємося сформулювати умови плавання тіл в найбільш простій формі.

  Запишіть тему уроку в зошит і спробуємо разом сформулювати завдання уроку.

  Тема: «Умови плавання тіл»

  завдання:

  1. Сформулювати умови плавання тіл.

  2. Розглянути використання умов плавання в навколишньому світі.

  5. Вивчення нових знань.

  Подорож починаємо з відвідування наукового центру «Акваторія». Спочатку побуваємо в науковій лабораторії. Тут нам належить з'ясувати за якої умови тіла, занурені в рідину тонуть, плавають у рідині або спливають на поверхню.

  Пропоную спочатку записати співвідношення між силами для трьох випадків. Підставити в них вираження для сил і спростити (працюють на місцях, озвучують висновки).

  Група № 1,2 Група № 3 Група № 4,5

  FТ> FА FТ = FА FТ

  gm> gρжV gm = gρжV gm

  gρтV> gρжV gρтV = gρжV gρтV

  ρТ> ρж ρТ = ρж ρТ <ρж

  тоне плаває в спливає на

  рідини поверхню

  Отже, умови плавання тіл можна сформулювати двома способами: порівнюючи FА і FТЯЖ або порівнюючи ρж і ρТ.

  М. В. Ломоносов колись сказав: «Один досвід я ставлю вище, ніж тисячу думок, народжених тільки уявою» Перевіримо справедливість наших висновків на досвіді.

  Клас ( «молодші наукові співробітники») ділиться на 5 дослідних лабораторій. На чолі кожної - «старші наукові співробітники». Кожній лабораторії дається своє завдання. Кожній лабораторії дається завдання. Практичну роботу виконуємо, користуючись технологічною картою.

  Перш ніж приступити до виконання роботи згадаємо правила ТБ:

  Уважно вивчити зміст і порядок проведення лабораторного практикуму, підготувати робоче місце і прибрати сторонні предмети, прилади та обладнання розмістити таким чином, щоб виключити їх падіння та перекидання, перевірити справність обладнання та приладів. Після закінчення роботи: привести в порядок робоче місце, здати вчителю прилади та обладнання.  Технологічна карта виконання практичної роботи для 1 групи.

  Перше завдання:

  З'ясувати за якої умови тіла, занурені в рідину, тонуть.

  1. Запишіть співвідношення між силою тяжіння і силою Архімеда. ________________________________________________________

  2. Підставте в них вираження для сил: ________________________________________________________

  3. Спростіть вирази: _________________________________________________________

  4. Зробіть висновок:

  Якщо щільність тіла ______________, то тіло _______.

  Устаткування: судини з водою, молоком та олією, динамометр, алюмінієвий циліндр.

  Хід роботи:

  1. Зміцніть динамометр на штативі і підвісьте до нього на нитки тіло. Відзначте і запишіть в таблиці показання динамометра. Це буде вага тіла в повітрі Р 1.

  2. Підставте стакан з водою і опускайте муфту з лапкою і динамометром, поки все тіло не опиниться під водою. Відзначте і запишіть в таблиці показання динамометра. Це буде вага тіла в рідини Р 2.

  3. За отриманими даними обчисліть виштовхуючу силу, діючу на тіло F а.

  4. Відзначте в таблиці поведінку тіла в воді: плаває, тоне чи спливає.

  5. Повторіть досвід для молока і рослинної олії.

  6. Зробіть висновок про умови плавання тіла в рідині.


  рідина

  Вага тіла в повітрі

  Вага тіла в рідині

  архимедова сила

  Поведінка тіла в рідині

  вода

  молоко

  Рослинна олія  Технологічна карта виконання практичної роботи для 2 групи.

  Перше завдання:

  З'ясувати за якої умови тіла, занурені в рідину, плавають у рідині.

  1. Запишіть співвідношення між силою тяжіння і силою Архімеда. ________________________________________________________

  2. Підставте в них вираження для сил: ________________________________________________________

  3. Спростіть вирази: _________________________________________________________

  4. Зробіть висновок:

  Якщо щільність тіла ______________, то тіло _______.  Устаткування: посудина з водою, таблиця щільності твердих тіл і рідин, алюмінієвий циліндр, шматочок парафіну, шматочок пробки.

  Хід роботи:

  1. Опустіть в воду по черзі тіла: алюмінієвий циліндр, шматочок парафіну, шматочок пробки. З'ясуйте їхня поведінка у воді: тонуть, плавають або спливають. Результати запишіть в таблицю.

  2. Користуючись таблицею густин, запишіть співвідношення між щільністю рідини і щільністю тіла.

  3. Зробіть висновок про умови плавання тіл в рідині.
  щільність води

  щільність тіла

  Співвідношення щільності (<,>, =)

  Поведінка тіла в рідині

  алюмінієвий циліндр

  шматочок парафіну
  пробка  Висновок: отримані висновки вносимо в підсумкову таблицю:

  поведінка тіла

  Співвідношення між силою тяжіння і силою Архімеда

  Співвідношення між щільністю рідини і щільністю тіла

  тоне  плаває  спливає
  Розглянемо 3 випадок плавання тіл на поверхні більш докладно. Цікаво, про якому фізичному тілі зараз піде мова?

  Сьогодні над морем велика спека;

  А в морі пливе крижана гора.

  Пливе і, напевно, вважає:

  Вона і в спеку не розтане.


  Айсберг - величезна маса льоду, плаваюча на воді в океані.

  Прийменник "на" тут не зовсім доречний, адже велика частина айсберга прихована під водою. Розрахуємо, яка частина айсберга знаходиться під водою.

  hello_html_48133e.png

  Таким чином, hello_html_m43e1f314.gif

  Чим менше щільність тіла, тим більша частина його знаходиться над водою.

  Це дало можливість створити прилад для вимірювання щільності рідини - ареометр. Поділу на ньому ростуть зверху вниз. Чим більше щільність рідини, тим на меншу глибину ареометр в неї занурюється (демонструється ареометр).

  6. Первинне закріплення матеріалу.

  Вирішимо інтерактивну завдання з використанням флеш-анімації.

  hello_html_m6e30bec5.png


  Використовуючи таблиці щільності твердих тіл і рідин, відповісти на питання:

  1. Які з тіл потонуть? Чому?

  2. Які з тіл спливуть? Чому?

  3. Які з тіл будуть знаходитися всередині рідини? Чому?

  4. Яке з тіл глибше зануриться в воду? Чому?

  7. Практичне застосування отриманих знань на досвіді.

  Групи представляють презентації за темами:

  1. Плавання тварин і людини.

  2. Архимедова сила в живій природі.

  3. Плавання суден.

  4. Повітроплавання (дирижабль, повітряна куля, аеростат)

  Існують різні приказки, наприклад, про вміння людини плавати: "по дну сокиркою"; про зникнення людини: "канув як камінь у воду". Що означають ці приказки? А ви, знаєте якісь висловлювання на дану тему?

  8. Основне закріплення знань учнів за новою темою.

  Свою подорож по «Акваторію» ми закінчили. На виході нас чекає випробування.

  1. Порадьте, як вести себе погано плаваючого людині, раптово опинився у воді, на глибині, далеко від берега.

  2. Якщо в банку з водою опустити яйце, що станеться? А як можна змусити яйце плавати?

  1. Ми говорили про умови плавання твердих тіл в рідині. А чи може одна рідина плавати на поверхні іншої? Що можна сказати про розташування змішуються рідин в одній посудині? Значить, рідини, як і тверді тіла, підкоряються умовам плавання тел. Чи можна гасити палаючий бензин або мазут водою? Чому?

  2. Завдання-жарт: чому в недосолена супі курка тоне, а в пересолену рятується вплав?

  3. Визначте, в якому стані знаходиться тіло: спливає, тоне чи плаває, якщо маса тіла 20 г і об'єм витісненої ним води дорівнює 20 см3?

  Повернемося до початку уроку. На суші гусак справляє враження малорухомої, незграбною птиці. "На червоних лапках гусак важкий ..." - так писав А. С. Пушкін, застосовуючи дуже виразне слово "важкий" для характеристики птиці. Але ось гусак увійшов у воду і поплив ... Тепер ми бачимо вже легку, граціозну птицю, що рухається швидко і вільно. Навіть подуву вітру досить, щоб змінити швидкість її руху. Чому така зміна?

  9. Підсумок уроку.

  Повернемося до завдань, які ми перед собою поставили. Ми їх виконали? Доповнимо кластер.

  оцінки:

  10.Рефлексія.

  У кожного на парті лежать малюнки-макети ареометрів. Висловіть своє ставлення до уроку, зафарбувавши його по нижньої чи верхньої лінії, використовуючи залежність глибини занурення від щільності рідини.

  І закріпіть їх на піраміді досягнень.

  hello_html_mcdf92c4.png

  Джерела, використовувані при підготовці конспекту уроку:

  1. http: // interfizika. narod. ru

  2. http://school-collection.edu.ru

  3. Поурочні розробки з фізики до підручників А.В.Пёришкіна. М .: Вако, 2005.