• Клас, дата
 • Освітній продукт уроку
 • Джерела інформації
 • Розміщення і міграції населення.
  Скачати 19.03 Kb.
  Дата конвертації04.07.2017
  Розмір19.03 Kb.


  Технологічна карта уроку з географії

  викладачі


  Клас, дата

  Тема

  Розміщення і міграції населення.

  цілі

  Організувати вивчення особливостей розміщення населення РФ, форми розселення, міграційні процеси.

  завдання

  • продовжити формування у школярів уявлень про населення Росії;

  • розглянути міграції населення;

  • вивчити причини міграції населення;

  • познайомитися з показниками, які вивчають, процеси розміщення населення;

  • продовжити формування в учнів працювати з основним джерелом географічної інформації - картою;

  • продовжити формування вмінь працювати з контурною картою.

  Тип заняття

  комбінований

  застосовувана технологія

  Частково-пошуковий, проектно-вишукувальний.

  Освітній продукт уроку

  записи в зошиті

  Устаткування, засоби навчання

  політична карта світу, карта «Щільність населення світу», атласи, статистичні матеріали.

  Джерела інформації

  1) атлас,

  2) Домогатскіх Е.М., Олексіївський Н.І. Географія: економічна і соціальна географія світу: в 2 год. Ч. 1. Загальна характеристика світу: підручник для 10-11 класів загальноосвітніх учрежденій.- М .: ТОВ «Русское слово - підручник», 2013. - 232с .: іл.,

  3) інтернет - ресурси.


  етап заняття

  завдання етапу

  діяльність педагога

  діяльність кадет


  час етапу

  Організаційних-ний момент


  Привітання.

  Перевірка готовності до уроку.  3

  Актуалізація знань учнів, формулювання теми уроку, постановка його пізнавальної задачі.


  Актуалізувати знання про релігійному складі населення.

  Хлопці! Перш ніж приступити до вивчення нової теми, скажіть на милість наступні питання по попередній темі.

  Якщо ви не впевнені викладач допомагає і коригує відповіді

  Фронтальне опитування учнів з питань:

  1 .Крупнейшіе народи світу


  2. Які мови є найбільш поширеними на планеті?


  3.Перечислите світові релігії: християнство, іслам, буддизм.


  4. які мови є офіційними або робочими мовами ООН? (шість мов: англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька).


  5. Які країни є однонаціональними? (країни, в яких основний етнос складає більше 90% населення).


  6. Які країни є багатонаціональними? (країни, в яких один етнос не становить такого переважної більшості).


  Учні готуються до відповіді. Відповідають.

  10

  Проектно-дослідницький; частково-пошуковий; пояснювально-ілюстративний


  Хлопці записуємо тему сьогоднішнього уроку.

  Тема уроку «Розміщення населення і його міграції».


  1. Розміщення населення на землі. Райони основного проживання людей Запишіть поняття «Розміщення»

  Розміщення - це просторовий малюнок розподілу населення на певній території

  2. Вплив навколишнього середовища на розміщення населення.

  - природні фактори,

  - економічні фактори  3. Щільність населення

  Викладач пропонує учням заповнити таблицю «Щільність населення».
  Учні записують визначення поняття «Міграція».

  Міграції - переміщення населення з одного місця проживання на інше.

  4. Міграції населення поділяються:

  - За тривалістю: тимчасові, постійні.

  - По спрямованості: внутрішні та зовнішні (еміграція та імміграція).

  - За мотивами: соціально-економічні, релігійні, політичні, військові.


  Заповнення таблиці «Причини переміщення населення»
  6. Запишіть поняття «Урбанізація».

  Урбанізація - це збільшення числа міст і міських жителів, зростання значення місто в житті країни, поширення міського способу життя на все більше число людей.


  Як впливає урбанізація на стан природи?

  Які переваги має життя в сільській місцевості?  Учні записують тему уроку.


  Учні слухають викладача і роблять конспекти в зошит.

  Учні спільно з викладачем обговорюють і записують фактори, що впливають на розміщення населення.
  Учні разом з Викладачем заповнюють таблицю «Щільність населення».  Учні спільно з Викладачем працюють з підручником на стор.57 рис. 23.

  Записують поняття «Міграції».  Учні спільно з Викладачем записують які бувають міграції населення.  Учні спільно з Викладачем заповнюють таблицю «Причини переміщення населення».  Учні записують поняття «Урбанізація», відповідають на питання.

  20

  Застосування отриманих знань в новій ситуації.


  Закріпити на практиці отримані знання про розміщення і міграції населення.

  Викладач пропонує виконати завдання, використовуючи нові знання і правила. Спостерігає за виконанням завдань, коригує виконання завдання.


  Учні виконують перевірочну роботу по темі «Населення».  7

  Підбиття підсумків  Підводить підсумок уроку.

  Проводить рефлексію.


  Учні роблять висновки про досягнення поставлених цілей

  Рефлексія.


  3

  Домашнє завдання


  Домашнє завдання параграф: повторити розділ «Населення», завдання в контурних картах стор. 34-35, робочий зошит стор. 5

  Записують домашнє завдання

  2
  Скачати 19.03 Kb.